Jediný

Bože, Otče,
pravicu svoju polož
na okruh zeme.
V neprávostiach
mrieme.
Zvolaj služobníkov,
otvor chrámom brány.
Pútnikom, nik nech
nezabráni
vojsť, kde čaká
Milovaný,
čo znášal zemské
rany.
Pozná naše bôle,
chybné cesty,
On jediný môže,
odpustiť i zaslúžené
naše tresty.
M.M.