PRVÁ ADVETNÁ NEDEĽA

po  30. nov

Rekolekcia
ut  1. dec 17:00BudmericeZa + Jozefa a Jozefínu Moravčíkoví a rodičov
st  2. dec 17:00JablonecZa + rodinu Fojtíkovú
št  3. dec 8:00BudmericeZa + rodičov
pi  4. dec 16:30JablonecZa + Jozefa Šaturu, ročná
pi  4. dec 17:30BudmericeZa ctiteľov Božského srdca Ježišovho
so  5. dec 8:00BudmericeZa + Františka a Rozáliu Šalatových a r.o.s.
ne  6. dec 7:30BudmericeZa farníkov
ne  6. dec 9:00JablonecZa + Štefana a Emíliu Slovákoví, syna Štefana, dcéru Evu a r.o.s.
ne  6. dec 10:30BudmericeZa poďakovanie sa P. Bohu za dožitých 86 rokov

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Ondreja, apoštola Sviatok
Utorok: Féria
Streda: Féria
Štvrtok: sv. Františka Xaverského, kňaza Spomienka
Piatok: Prvý piatok v mesiaci sv. omša o Božskom srdci Ježišovom Féria
Sobota: Ľ.spomienka
Druhá adventná nedeľa

Milodary:

Veriaci z obetovali pre potreby farnosti 150,- Eur. P. Boh zaplať

Upratovanie:

v sobotu 5.12. t.r. o 8:30 hod. prosíme tieto rodiny na ul. Juraja Holčeka: Kainová, Bírová, Štepková, Čechová, Krajčovičová, Dvořáková, Fajnorová, Halešová, Charbulová a Tekulová P. Boh zaplať

Sv. omše cez týždeň v Budmericiach utorok o 17:00 hod. Vo štvrtok rorátna sv. omša ráno o 8:00 hod. a piatok večer o 17:30 hod. V pondelok sv. omša nebude máme rekolekciu. V Jablonci v stredu o 17:00 hod a v piatok o 16:30 hod.

Odporúčam Vám, aby ste si vykonali sv. spoveď k Vianociam už počas mesiaca december. Neviem, či bude možné, aby do farnosti prišli spovedať kňazi z okolia. Nakoľko stále platí zákaz zhromažďovania. K spovedi môžete pristúpiť po sv. omšiach okrem prvej nedeľnej sv. omše a v Jablonci okrem prvopiatočnej sv. omše a nedeľnej. Komu čas nevyhovuje môže ma požiadať o sv. spoveď aj v inom čase. Prosím nenechávajte si sv. spoveď na poslednú chvíľu. Stále platí zákaz spovedania v spovednici. Kto si vykoná sv. spoveď platí mu aj vianočným sviatkom, pokiaľ neupadne do ťažkého hriechu. Ďakujem za porozumenie.

V sakristií po sv. omši je možné zakúpiť si knihu Čarovné sakrálne pamiatky. V knihe je jedna strana venovaná aj Budmerickej farnosti. Ide o jedinečnú publikáciu vydanú v obmedzenom počte. Cena je 27,50 Eur. Kúpou knižky podporíte finančne našu farnosť.

Ďakujeme všetkým, ktorí aj v tejto situácií pamätajú na milodar na udržovanie našej farnosti. Svoj milodar môžete poslať bankovým prevodom na číslo účtu farnosti: SK64 0900 0000 0051 3968 7508 . Variabilný symbol pre Budmerice je 3838 a variabilný symbol pre Jablonec: 2222