TRETIA ADVETNÁ NEDEĽA

po  14. dec 8:00BudmericeZa zdravie a Božiu pomoc pre Zuzanku
ut  15. dec 16:30BudmericeZa zdravie a Božiu pomoc pre Alenku
st  16. dec 8:00BudmericeNa úmysel ordinára
št  17. dec 16:30BudmericeZa + Štefana a Agnešu Bacigáloví a syna Ivana
pi  18. dec 16:30BudmericeZa uzdravenie krstného syna
so  19. dec 8:00BudmericeZa + Ladislava Oškeru
ne  20. dec 7:30BudmericeZa farníkov
ne  20. dec 9:00JablonecZa + Alojza a Serafínu Zápražní a r.o.s.
ne  20. dec 10:30BudmericeZa + Vincenciu Zichovú

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Jána od Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi Spomienka
Utorok: Féria
Streda: Féria
Štvrtok: Féria
Piatok: Féria
Sobota: Féria
Štvrtá adventná nedeľa

Upratovanie:

v sobotu 19.12. t.r. o 8:30 hod. prosíme tieto rodiny na ul. Podhájska: Talapková, Boldišová, Machalová, Chovancová, Chovancová, ul. Juraja Holčeka: Kostická, Stojkovičová, Ondrušková, Matúšková a Kulifajová P. Boh zaplať

Sv. spoveď dnes vo farskom kostole v Budmericiach popoludní od 16:00 do 17:00 hod.
Sv. spoveď v týždni v Budmericiach v utorok 17:00 do 18:00 hod.
Sv. spoveď v Jablonci dnes od 14:00 do 15:00 hod.

Sv. omše cez týždeň v Budmericiach v pondelok, stredu a v sobotu ráno o 8:00 hod. a utorok, štvrtok a piatok o 16:30 hod.

Ak by bolo obmedzená účasť na sv. omšiach. Vaše úmysly budem slúžiť aj bez Vašej prítomnosti

V sakristií po sv. omši je možné zakúpiť si knihu Čarovné sakrálne pamiatky. V knihe je jedna strana venovaná aj Budmerickej farnosti. Ide o jedinečnú publikáciu vydanú v obmedzenom počte. Cena je 27,50 Eur. Kúpou knižky podporíte finančne našu farnosť.

Ďakujeme všetkým, ktorí aj v tejto situácií pamätajú na milodar na udržovanie našej farnosti. Svoj milodar môžete poslať bankovým prevodom na číslo účtu farnosti: SK64 0900 0000 0051 3968 7508 . Variabilný symbol pre Budmerice je 3838 a variabilný symbol pre Jablonec: 2222