Napokon

Príroda si žije svoje.
Pozná čas rastu,
plodenia.
Nie tak bytie.
Tvorí nepokoje,
mocnou túžbou
plienenia.
Vekmi trvajúci
tento spor,
rozsúdi najvyšší
súdny dvor.

M.M.