Krátky návrat k Vianociam

Náš generálny predstavený redemptoristov P. Michael Brehl CSsR, ktorý sídli v Ríme, často píše posolstvá či okružné listy redemptoristom a našim laickým spolupracovníkom. Na tieto Vianoce napísal … čítať viac

Rodný kraj

Karpaty, zvlnené hranice. Háje, schádzajúce k vtáčím vodám, čo zrovnávajú poliam vrásky. Topoľová aleja, čerešne, rozkvitnuté krásky s rúchom anjela. Tým všetkým, s vôňou zbožia, … čítať viac

Istota

V útulku Tvojich rúk som skrytá Mária, Matka svätá. A čoby nastali aké boje, dieťa každé, Pána všehomíra je Tvoje. M.M.

Poznanie

Ďakujem Ti Pane za trpezlivosť, pre moje ustávanie v hriechu, bolesti. Iba Tvoja Svätosť, bytiu tak nespoznanej lásky, zotrváva v tichu, a darúva poznanie Božej … čítať viac

Dary

Zrnko piesku trbliece slnkom, čo sa k nemu skláňa. Bytie nevychádza z údivu darov Božieho milovania. M.M.

Zraň srdcia naše

Pane, zraň srdcia naše, pomôž Teba nájsť v Stvoriteľskej kráse. V nociach, chvejúcich sa hviezd, planúcich lúčov svitania, vôňach rodiacej zeme, vtáčom speve volania, belejúcich … čítať viac

Prečo?

Človek nemôže nikdy povedať: Bože, prečo si ma opustil. Bytie plné taju, nosí záťaž svedomia. Prieskumom vedomia spozná, že opustenia Boha, sa sám dopustil. M.M.

VIANOČNÉ OBDOBIE

po  28. dec 8:00 Budmerice – ut  29. dec 16:30 Budmerice Za + Venatiusa a Etelu Oscitých a + syna Jána st  30. dec 8:00 … čítať viac

Napokon

Príroda si žije svoje. Pozná čas rastu, plodenia. Nie tak bytie. Tvorí nepokoje, mocnou túžbou plienenia. Vekmi trvajúci tento spor, rozsúdi najvyšší súdny dvor. M.M.

Spravodlivý

Bol spravodlivý. Udáva správa strohá. Jozef, tesar, choval samotného Boha. Volám k nemu v svojej núdzi. V chvíli každej, Jozef Svätý, je bytiu naporúdzi. M.M.