Pandémia

Ustatá skonáva zem
na dôchodku.
Stíšenie, pokoj,
ba i smrť,
zakúša
v nemom smútku.
Modlitebne do rodín
zvolal Pán.
Vznášať slová veleby,
pradávnu túžbu
detí po nebi.
Podaj ruku sestra
bratovi,
láska srdcia otvorí
a raj sa vráti
k nám.

M.M.