Príprava na manželstvo

Od septembra 2017 začína platiť partikulárny zákon (zákon platný pre miestnu diecézu), ktorý vydal otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský, týkajúci sa prípravy na manželstvo. Snúbenci, ktorí si budú chcieť vyslúžiť sviatosť manželstva v bratislavskej arcidiecéze, budú musieť absolvovať Kurz prípravy na manželstvo, pozostávajúci z 9 tém.

Forma tejto prípravy môže byť rôzna, podľa možností danej farnosti, kde budú snúbenci prípravu absolvovať. V ponuke budú tieto formy (nemusí každá farnosť ponúkať všetky typy naraz):

  • príprava počas 1 víkendu – so začiatkom v piatok poobede a končiac v nedeľu poobede
  • 3 dňová príprava – 3 soboty od rána do poobedia (príp. 2 soboty + 1 iný deň/večer s kňazom)
  • príprava počas 9 večerov – 1 večer v týždni počas 9 nasledujúcich týždňov

Prípravu budú robiť kňaz spolu s manželským párom, prípadne ďalším odborníkom.

Odporúčame taktiež informovať sa na miestnej fare o lehote, v ktorej musia snúbenci podať žiadosť o uzavretie sviatosti manželstva. Doteraz to boli 3 mesiace pred plánovaným sobášom, teraz sa lehota môže predĺžiť na 6 mesiacov. Preto je vhodné, informovať sa u miestneho kňaza čo najskôr.

Možnosti prípravy na manželstvo v našom dekanáte:

MODRA:

ponúka prípravu pre farnosti dekanátu. Termíny nájdete na stránke Modranskej farnosti: modra.fara.sk

Príprava bude prebiehať v Claudiane – Štúrova 34, Modra; v čase od 8,30 do cca 13,30. Prihlásiť a informovať sa treba u manželov Jozefa a Natálie Kokoškových na telefónnom čísle 0903 272 278 alebo mailom neti.kokoskova@gmail.com . Zostávajúce 3 témy – vierouka, mravouka, sviatosti – sú s kňazom vo farnosti, kde si vyslúžia snúbenci manželstvo – dohodnúť s kňazom.

ŠENKVICE:

prípravu na manželstvo dohodnúť sa s pánom farárom vdp. Michalom Pokopcom osobne alebo telefonicky 033-649 67 89, 0905 963 011 na 9 večeroch, každý utorok od 5.9.2017 o 19,15 vo fare.

Linky na ďalšie možnosti, kde prípravu absolvovať:

www.domanzelstva.sk – ponuka pre všetky diecézy
Centrum pre rodinu BA www.rodinaba.sk – ponuka 9 večerov
Saleziáni www.mileticka.sk – ponuka 9 večerov
UPéCé – www.upc.uniba.sk