2. týždeň v Cezročnom období

po  18. jan BudmericeZa poďakovanie za dožitých 78 a 80 rokov
a prosba za Božiu pomoc do ďalších rokov
Sv. omša neverejná
ut  19. jan BudmericeZa + Evu Sirotovú, pohrebnáSv. omša neverejná
st  20. jan JablonecZa + Jozefa Pociska a Máriu a syna DušanaSv. omša neverejná
št  21. jan BudmericeZa + Hanu DolskúSv. omša neverejná
pi  22. jan BudmericeZa + František a Rozália HegerovíSv. omša neverejná
so  23. jan BudmericeZa + Ladislava ŠeboraSv. omša neverejná
ne  24. jan BudmericeZa farníkovSv. omša neverejná

Liturgický kalendár:
Pondelok: Féria
Féria
Streda: sv. Fabiána, pápeža a mučeníka Ľ.spomienka
Štvrtok: sv. Agnesy, panny a mučenice Spomienka
Piatok: sv. Vincenta, diakona a mučeníka Ľ.spomienka
Sobota: Panny Márie v sobotu Féria
Nedeľa: Tretia nedeľa

Na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 808 z 31. decembra 2020, ktoré obmedzuje slobodu pobytu a pohybu zákazom vychádzania a na základe Vyhlášky 77 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, nadobúdajúcej účinnosť 1. januára 2021, budú vo všetkých slovenských diecézach a eparchiách od 1. januára až do 24. januára 2021 pozastavené verejné slávenia bohoslužieb.

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov od 18.1. do 25.1. 2021

Ďakujeme všetkým, ktorí aj v tejto situácií pamätajú na milodar na udržovanie našej farnosti. Svoj milodar môžete poslať bankovým prevodom na číslo účtu farnosti: SK64 0900 0000 0051 3968 7508 . Variabilný symbol pre Budmerice je 3838 a variabilný symbol pre Jablonec: 2222

Covid-19

Prežívame momentálne náročný čas v súvislosti s Covidom-19, ktorý zasiahol veľmi do našich plánov a do nášho sveta, na ktorý sme boli roky zvyknutí. Sledujúc narastajúce počty nakazených … čítať viac

Rodný kraj

Karpaty, zvlnené hranice. Háje, schádzajúce k vtáčím vodám, čo zrovnávajú poliam vrásky. Topoľová aleja, čerešne, rozkvitnuté krásky s rúchom anjela. Tým všetkým, s vôňou zbožia, … čítať viac

Istota

V útulku Tvojich rúk som skrytá Mária, Matka svätá. A čoby nastali aké boje, dieťa každé, Pána všehomíra je Tvoje. M.M.

Poznanie

Ďakujem Ti Pane za trpezlivosť, pre moje ustávanie v hriechu, bolesti. Iba Tvoja Svätosť, bytiu tak nespoznanej lásky, zotrváva v tichu, a darúva poznanie Božej … čítať viac

Dary

Zrnko piesku trbliece slnkom, čo sa k nemu skláňa. Bytie nevychádza z údivu darov Božieho milovania. M.M.

Zraň srdcia naše

Pane, zraň srdcia naše, pomôž Teba nájsť v Stvoriteľskej kráse. V nociach, chvejúcich sa hviezd, planúcich lúčov svitania, vôňach rodiacej zeme, vtáčom speve volania, belejúcich … čítať viac

Prečo?

Človek nemôže nikdy povedať: Bože, prečo si ma opustil. Bytie plné taju, nosí záťaž svedomia. Prieskumom vedomia spozná, že opustenia Boha, sa sám dopustil. M.M.

VIANOČNÉ OBDOBIE

po  28. dec 8:00 Budmerice – ut  29. dec 16:30 Budmerice Za + Venatiusa a Etelu Oscitých a + syna Jána st  30. dec 8:00 … čítať viac

Napokon

Príroda si žije svoje. Pozná čas rastu, plodenia. Nie tak bytie. Tvorí nepokoje, mocnou túžbou plienenia. Vekmi trvajúci tento spor, rozsúdi najvyšší súdny dvor. M.M.

Spravodlivý

Bol spravodlivý. Udáva správa strohá. Jozef, tesar, choval samotného Boha. Volám k nemu v svojej núdzi. V chvíli každej, Jozef Svätý, je bytiu naporúdzi. M.M.

Hviezdna noc

Otče, k odpočinku nám znižuješ nebesá. Pre túto, pre nehu, čo lahodí zraku, opak deje sa. Bytie čas nemá na vďaku. M.M.