PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

ne  1. dec 7:30 Budmerice Za farníkov
9:00 Jablonec
Za + Dezidera Bednárovského a rodičov a súrodencov
10:30 Budmerice
Za + Karola a Máriu Chynoradských
po  2. dec 8:00 Budmerice
Za poďakovanie sa P. Bohu a zdravie a Božiu pomoc pre Margitu
ut  3. dec 8:00 Budmerice
Za Božiu pomoc pre priateľku
st  4. dec 17:00 Jablonec
Za + rodinu Šáturovú a Baničovú
17:00 Štefanová
na úmysel, ku cti sv. Antona
št  5. dec 8:00 Budmerice
Za + Štefana a Annu Študencoví, zaťa a vnuka
8:00 Štefanová
na úmysel otca arcibiskupa
pi  6. dec 15:00 Budmerice
Pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu
16:00 Jablonec
Za + Štefana a Máriu Špajdloví
17:00 Budmerice
Za ctiteľov Božského srdca Ježišovho
so  7. dec 8:00 Budmerice
Za + Ladislava Mladenov a rodičov
ne  8. dec 7:30 Budmerice Za farníkov
9:00 Jablonec
Za + Ladislava Zajaca, kňaza
9:30 Štefanová
za + Libora a Teréziu Belicových a syna Štefana
10:30 Budmerice
Za + Jána a a Máriu Jelemenských a syna Alojza

Liturgický kalendár:

Pondelok: Ľ. spomienka
Utorok: sv. Františka Xaverského, kňaza Spomienka
Streda: Féria
Štvrtok: Féria
Piatok: Féria
Sobota: sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi Spomienka
Nedeľa: Druhá adventná nedeľa

Upratovanie:

v sobotu 7.12. t.r. o 8:30 hod. prosíme tieto rodiny ul. Jána Rašu: Kostická, Rybecká, Vydrová, Tomašovičová, Miškovičová, Nahálková, Haršányová, Miškovičová Miškovičová a Šlachtová. P. Boh zaplať

Rorátne sv. omše o Panne Márií v pondelok až štvrtok o 8:00 hod. V piatok sv. omša v Jablonci o 16:00 hod. a v Budmericiach o 17:00 hod.

Sv. spoveď pred vianočnými sviatkami bude v našej farnosti v Jablonci 14.12. a v Budmericiach 15.12. t.r.

Občianske združenie Asociácia za život a rodinu pozýva na verejné modlitbové zhromaždenie s názvom ZA NAJMENŠÍCH Z NÁS. Uskutoční sa pred parlamentom dňa 3.12.2019 o 16:30 hod. Toto modlitbové verejné zhromaždenie je volaním k Bohu o pomoc a zároveň žiadosťou adresovanou poslancom, aby hlasovali za lepšiu ochranu nenarodených. Parlament na práve prebiehajúcej schôdzi v druhom čítaní prerokuje zákon, ktorý ak bude prijatý, zlepší informovanosť mamičiek pred potratom, vďaka čomu budú lepšie chránené nenarodené deti pred potratom. Prineste si prosím sviečky.

33. týždeň v Cezročnom období

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  18. nov 8:00 Budmerice
Za + Magdalénu Peškovú, Vilmu a Jána Hrozanioví
ut  19. nov 17:00 Budmerice
Za + Jaroslava Daniša a rodičov Danišoví a Lackoví
st  20. nov 17:00 Jablonec
Za + Štefana Ochabu a rodičov a súrodencov
17:00 Štefanová
za + rodičov Brestovanských, sestry, bratov, – švagrov a švagriné
št  21. nov 17:00 Budmerice
Za + Karola a Ľudmilu Olšoví a syna Ladislava a r.o.s.
pi  22. nov 15:00 Budmerice
Pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu
17:00 Budmerice
Za + Máriu a Libora Vydroví a r.o.s.
so  23. nov 15:00 Budmerice
Za členov Máriinej légie aktívných a modliacich sa živých i mŕtvých
ne  24. nov 7:30 Budmerice Za farníkov
9:00 Jablonec
Za + rodinu Barinčiakovú
9:30 Štefanová
za + Mariána Kirinoviča, rodičov a súrodencov
10:30 Budmerice
Za + Žofiu Ogibovičovú

Liturgický kalendár:

Pondelok: Výročie posviacky bazilík sv. Petra a Pavla, apoštolov Ľ.spomienka
Utorok: Féria
Streda: Féria
Štvrtok: Obetovanie Panny Márie Spomienka
Piatok: sv. Cecílie, panny a mučenice Spomienka
Sobota: Panny Márie v sobotu Ľ.spomienka
Nedeľa: Krista Kráľa

Upratovanie:

v sobotu 23.11. t.r. o 8:30 hod. prosíme tieto rodiny ul. Juraja Holčeka: Krajčovicová, Moravčíková, Babincová, Sabová, ul. Jána Rašu: Okuliarová, Kvaková, Kordošová, Lukačovičová, Baxová a Chalúpková P. Boh zaplať

Milodary:

Veriaca rodina obetovala 50,- Eur na opravu Jabloneckého kostola. P. Boh zaplať

Ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastnili v sobotu na brigáde. P. Boh zaplať

Farnosť Budmerice za podpory Spolku vinárov a fajnkoštérov v Budmericiach, Obce Budmerice, Matice slovenskej v Budmericiach Vás pozýva v nedeľu 24.11.2019 na ďalšie spoločné stretnutie – Spoznávaj svoj domov. Stretneme sa o 13:30 hod. pri cintoríne, odkiaľ pôjdeme ku krížu na Trnavskej ceste, potom po Jabloneckej ceste ku krížu na Silnici a po Jakubskej ceste popri potoku Gidra sa vrátime späť ku cintorínu.
Bližšie informácie si môžete pozrieť na oznamovacej tabuli

V utorok katechéza pre dospelých o 19:00 hod.

Predbežné prihlášky k prijatiu sv. birmovania po sv. omši v sakristií

Spoločenstvo Máriinej légie v Budmericiach pozýva všetkých modliacich členov a ctiteľov P. Márie na stretnutie v sobotu 23.11.2019 vo farnosti Budmerice s programom o 14:15 modlitba legionárov, 15:00 hod. sv. omša po sv. omši beseda a nakoniec agapé /občerstvenie/

Bratislavská arcidiecézna charita a spolupracujúce organizácie pozývajú všetkých, aby sa zapojili ako dobrovoľníci alebo darcovia do potravinovej Tesco zbierky. Vyzbierané potraviny a drogéria pomáhajú počas roka rodinám a jednotlivcom v núdzi. Potravinová zbierka sa bude konať v dňoch 21. – 23. 11. 2019 (štvrtok až sobota) v čase od 10:00 do 20:00 hod. vo vybraných predajniach TESCO. Viac informácií o predajniach a možnosti dobrovoľníctva nájdete na stránke www.charitaba.sk (Plagát sa nachádza v prílohe.)

V Advente sa uskutoční duchovná obnova s názvom „rozVEDENÍ k BOHU I.“ pre rozvedených, ktorí po rozvode žijú sami. Téma obnovy má názov „Prijatie svojej situácie a odpustenie.“ Duchovná obnova sa uskutoční 13.-15. decembra v Rodinkove v Belušských Slatinách. Je možné vziať so sebou aj deti, o ktoré sa postarajú animátori. Prihlásiť sa je možné cez prihlasovací formulár, ktorý je na internetovej stránke Rodinkova.

 

Veľa či málo?

Syn Boží, ktorý sa stal človekom, žil na tejto zemi 33 rokov. Verejne pôsobil 3 roky. 3 dni bol čas, v ktorom zomrel na kríži a vstal z mŕtvych.

31. týždeň v Cezročnom období

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej po  11. nov 8:00 Budmerice Za + Annu Oscitú a rodičov ut  12. nov 17:00 Budmerice Za + Matúš Kačeriak st  13. nov 16:00 Štefanová za + Augustína a Helenu Radoských 17:00 Jablonec Za + Vladimíra Ochabu št  14. nov 17:00 Budmerice Za + rodičov Valentových a st.r.o.s. pi  […]