3. týždeň v cezročnom období

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

ut  23. jan 17:00 Budmerice
Za † Štefana Ogiboviča, 15. výr.
st  24. jan 17:00 Jablonec
Za † Miroslava Krasňanského a r.o.s. a † Jána Sináka
17:00 Štefanová
Za Božie požehnanie pre rodinu
št  25. jan 17:00 Budmerice
Za † Rudolfa a Máriu Kunákoví a † dcéru
pi  26. jan 17:00 Budmerice
Za † Jána a Magdalénu Kostickí
so  27. jan 8:00 Budmerice
Za † Annu a Vojtecha a synovcov
ne  28. jan 7:30 Budmerice Za farníkov
9:00 Jablonec
Za † rodinu Špajdlovú a Štibrániovú
9:30 Štefanová
Za † Ignáca a Ľudmilu Schmidtových
10:30 Budmerice
Za † Máriu Chynoradskú

Liturgický kalendár

22.I. pondelok Sv. Vincent, diakon a mučeník – Ľsp
23.I. utorok Sv. Ján Almužník, biskup – Sp(len v Dóme sv.Martina BA)
24.I. streda Sv. František Saleský, biskup a učiteľ Cirkvi – Sp
25.I. štvrtok Obrátenie sv.Pavla apoštola – Sviatok
26.I. piatok Sv. Timotej a Titus, biskupi – Sp
27.I. sobota Sv. Angela Merici – Ľsp

Katechéza birmovancov bude v piatok 26.1. t.r. po sv. omši v Dome Panny Márie pomocnice (Farská budova)

Stretnutie z rodín vo farnosti z príležitosti svetového stretnutia rodín v Dubline v Írsku prvé stretnutie v Dome Panny Márie pomocnice (Farská budova) 4. februára, t.r. o 16:00 hod.

Prosím, aby ste rešpektovali, že sv. omše na konkrétny dátum sa zapisujú len výročie smrti: mesačné a ročné a z príležitosti osláv ( narodeniny, výročie sobáša a podobne) sa zapisujú len na okrúhle výročia. Ostatné sv. omše sa slúžia postupne tak ako boli riadne a včas zapísané.

V sobotu prosím staršiu mládež, aby prišli pomôcť odzdobiť vianočné stromčeky

Na budúcu nedeľu bude zbierka na energie. Náklady na energie na tento mesiac sú 784,- Eur

Pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu v piatok o 15:00 hod.

Na budúcu nedeľu bude v Budmericiach detská sv. omša o 10:30 hod.

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov:

Vo štvrtok 25.1. na sviatok Obrátenia sv. Pavla apoštola ukončíme Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.

Upratovanie kostola:

27.1. t.r. v sobotu po sv. omši na  ul.Juraja Holčeka  – Ondršuková, Boťánková, Kulifajová, Tištanová, Lenertová, Dugovičová, Bohušová, Hašákova, Hegerová a Belicova Ďakujeme.

Národné stretnutie mládeže:

Vo štvrtok 18. januára sa začína registrácia na Národné stretnutie mládeže P18, ktoré sa bude konať 26.-29. júla 2018. Pozývame všetkých mladých prihlásiť sa čím skôr za výhodných podmienok (registrácia v prvý deň 18. januára je za 18 €, potom sa zvýši). Viac informácií o celom podujatí aj o Odvážnom roku je na stránke narodnestretnutiemladeze.sk.

Ježiš – Boží Syn alebo šialenec?

Ježišovi príbuzní nechápu Ježiša – (Ježiš) vošiel do domu a znova sa zišiel toľký zástup, že si nemohli ani chleba zajesť. Keď sa to dopočuli jeho príbuzní, išli ho odviesť, lebo hovorili: „Pomiatol sa“ (Mk 3,20-21).
Krátke evanjelium, krátka zmienka o postoji Ježišových pokrvných príbuzných osobe Ježiša, svojho príbuzného. Ako to možno chápať? Tí, ktorí mu mali byť najbližší, sú mu tak vzdialení…
V Lukášovom evanjeliu (Lk 2,22-35) je písané o udalosti, ktorá sa stala 40 dni po Ježišovom narodení. Sv. Jozef s Pannou Máriou priniesli malého Ježiša do chrámu, aby ho podľa Mojžišovho zákona predstavili Pánovi. Práve v tomto priestore chrámu mladí manželia stretávajú starca Simeona, ktorému Duch Svätý vnukol, že nezomrie, pokým neuvidí Mesiáša. A tak pohnutý vnuknutím Ducha, Simeon prichádza do chrámu a spoznáva v malom dieťati toho, na koho Izrael a celé ľudstvo tak čakali. A v tých radostných chvíľach Simeon povie Márii čosi veľmi zvláštne: „ On je ustanovený na pád a na povstanie pre mnohých v Izraeli a na znamenie, ktorému budú odporovať….“
Na tieto slová proroctva je potrebné pamätať, keď čítame správu o postoji Ježišových pokrvných príbuzných k nemu. Podľa tohto proroctva k Ježišovej osobe budú rôzné postoje, ktoré si budú odporovať. Ježiš bude kameňom úrazu pre veľa ľudí. A bude to trvať až do konca čias. Aj za Ježišovho života ho vyhľadávali mnohí ľudia – cítili, že je to niekto viac ako prorok, či učiteľ Zákona. Ale boli aj takí ľudia, ktorí ho odmietali ( časť farizejov, saduceji,…). Ale aj v rámci Ježišovej rodiny boli ľudia, ktorí ho nechápali: čo to hovorí, čo robí? A tak nečudo, že na Ježišovej osobe sa láme aj naša viera či neviera. Môžeme ho buď prijať ako svojho Pána a Spasiteľa, alebo odmietnuť.
Írsky spisovateľ C.S. Lewis, autor slávnej Kroniky Narnie, ako mladý človek upadol do tmy ateizmu. Neskôr pod vplyvom ďalšieho významného spisovateľa J.R. Tolkiena, autora Pána prsteňov, horlivého katolíka, prijal Ježiša ako svojho Pána a Spasiteľa. Neskôr o tom napísal toto:
Nerád by som bol, aby niekto povedal o Ježišovi tú najviac nerozumnú vec, ktorú som o ňom počul: „Dokážem Ježiša brať ako veľkého učiteľa morálky, ale nemôžem prijať jeho výrok, že je Bohom.“ Toto by sme nikdy nemali hovoriť. Niekto, kto by bol len človekom a zároveň hovoril takéto veci ako Ježiš hovoril, by nemohol byť veľkým učiteľom morálky. Bol by buď šialenec – podobne ako človek, ktorý o sebe tvrdí, že je varené vajíčko – alebo satan zrodený v pekle. Musíme si vybrať. Ten človek je a bol B. Synom alebo šialencom či snáď niečím horším. Môžete ho umlčať ako blázna, môžete ho opľuť a zabiť ako démona, alebo mu môžete padnúť k nohám a nazývať ho Pánom a Bohom. Preskúmal som Písmo, a nevyzerá to tak, že Ježiš bol bláznom – hovorila z neho Božia múdrosť – alebo pod vplyvom démona – privádzal ľudí k Bohu a miloval Boha, to diabol nemôže a nedokáže. A tak zostala len jedna možnosť: je to Boží Syn, nie učiteľ morálky. Vzdal som sa a priznal, že je Boh ( z knihy k Jadru kresťanstva).
Nemôžeme byť indiferentní. Čo urobíš, drahý brat a sestra? Aký postoj zaujmeš k Ježišovi ty?

P. Róbert Režný CSsR

V piatok bude mládežnícka sv. omša a po nej stretnutie na fare