Modlitba za sväté misie

Dobrý Bože, prosíme Ťa o tvoje požehnanie pre misie.

Daj nám svoje milosti, aby obnova našej farnosti viedla všetkých k zmiereniu s Tebou.

Povzbudení tvojimi slovami „proste a dostanete“ prosíme ťa, o dar ľútosti a opravdivú zmenu k lepšiemu.

Všetkých zapáľ ohňom odvahy, aby sme povzbudzovali druhých k účasti na misiách.

Nech Duch Svätý osvecuje misionárov, aby slovo, ktoré hlásajú, malo spásonosný účinok.

K tvojím nohám, Matka Božia, skladáme celú misijnú prácu v našej farnosti.

Pomôž nájsť hriešnikom cestu k obráteniu.

Posilňuj slabých a pritiahni všetkých k svojmu Synovi Ježišovi Kristovi.

Svätá Terézia z Lisieux, patrónka misií, oroduj za nás! Amen.

Ľudové misie

Od 11. novembra do 19. novembra t.r. sa v našej farnosti budú konať ľudové misie.
Prídu pátri redemptoristi.
Prosím, aby ste si vyhradili čas, aby ste sa počas týchto dní mohli zúčastniť ľudových misií.
Ľudové misie v nás majú prehĺbiť a posilniť našu vieru, preto využime čas, ktorý sa nám ponúka od 11.novembra do 19. novembra 2023.

Všetci ste srdečne pozvaní.

25. týždeň v Cezročnom období

ut  26. sep18:00BudmericeZa Božiu pomoc ochranu pre syna Denisa
st  27. sep18:00JablonecZa + rodinu Šotníkovú, Ištokovú a Holečkovú a Vandákovú
št  28. sep18:00BudmericeZa dary Ducha Svätého pre vnuka
pi  29. sep18:00BudmericeZa + Dušana Vlníka
so  30. sep8:00BudmericeZa + Jozefa a Justínu Krajčovičoví a r.o.s.
ne  1. okt7:30BudmericeZa zdravie a Božie požehnanie pri operácii
ne  1. okt9:00JablonecZa + Štefana Glasu a rodičov Jána a Rozáliu Zapražní a str.o.s.
ne  1. okt10:30BudmericeZa farníkov

Liturgický kalendár:
Pondelok: Féria
Utorok: Féria
Streda: sv. Vincenta de Paul, kňaza Spomienka
Štvrtok: Féria
Piatok: Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov Sviatok
Sobota: sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi Spomienka
Nedeľa: DVADSIATA ŠIESTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Upratovanie: v sobotu 30.9., t.r. o 8:30 hod. prosíme skupinu č. 8 – Ochabová, Štrbová, Stranovská, Zelníková a Sedliaková. P. Boh zaplať

Budúci týždeň, počas noci zo soboty 30. septembra na nedeľu, 1. októbra organizujú bratia Kapucíni v Pezinku súčasne s modlitebným stretnutím v Ríme pred začiatkom Synody, modlitebné bdenie. Pozývame vás nájsť si čas na modlitbu v noci, počas ktorej aj na Slovensku pôjde o veľa. Viac Informácií nájdete na plagáte, alebo Facebooku pezinských kapucínov.

Na budúci týždeň v Budmericiach zapisujem na sv. omše

Od 11. novembra do 19. novembra t.r. sa v našej farnosti budú konať ľudové misie. Prídu pátri redemptoristi. Prosím, aby ste si vyhradili čas, aby ste sa počas týchto dní mohli zúčastniť ľudových misií. Ľudové misie v nás majú prehĺbiť a posilniť našu vieru, preto využime čas, ktorý sa nám ponúka od 11.novembra do 19. novembra t.r.

Vypracoval: JUDr. JCLic. Mgr. Branislav Trubač, administrátor farnosti Budmerice