DRUHÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Bohoslužby v Budmericiach a Jablonci

ne  23. apr 7:30 Budmerice Za † Martina a Katarínu Tisonoví, rodičia, synov Vincenta a Jána
9:00 Jablonec Za miništrantov našej farnosti
10:30 Budmerice Za farníkov
po  24. apr 18:00 Budmerice Za † Michala a Františku Mihálikoví, syna Ivana a nevestu Helenu
ut  25. apr 18:00 Budmerice Za † Máriu Stilhamerovú, 10. výročie
st  26. apr 17:30 Jablonec Za † Františka Dankoviča
18:00 Štefanová Za † Antona a Annu Buchových
št  27. apr 18:00 Budmerice Za † Viliama Prokopa, mesačná
pi  28. apr 18:00 Budmerice Za † Jána Oscitého
so  29. apr 8:00 Budmerice Za † Libora, Rozáliu, Oľgu Stojkovičoví
ne  30. apr 7:30 Budmerice Za † Fanu Rajkovičovú, mesačná
  8:30 Štefanová Za † rodičov Tekulových a dcéru Apolóniu
  9:00 Jablonec Za farníkov
  10:30 Budmerice Za † Ota Moravčíka, 15. výročie

Dnes (ne 23. apr) o 15:00 hod. budú mať miništranti stretko v dome P. Márie pomocnice

V stredu sa bude v Jablonci zapisovať na sv. omše

Liturgický kalendár

24.IV. pondelok Sv. Juraj,mučeník – Ľsp
25.IV. utorok Sv. Marek, evanjelista – Sviatok
26.IV. streda Sv. Klétus, pápež
27.IV. štvrtok Sv. Simeon Jeruzalemský, biskup a mučeník
28.IV. piatok Sv. Peter Chanel, kňaz a mučeník – Ľsp
29.IV.sobota Sv. Katarína Sienská, panna a učiteľka Cirkvi – Sviatok

Celodenná poklona

28. apríla je v našej farnosti celodenná poklona. Sv. oltárna bude vystavená k adorácií od 9:00 hod. do večernej sv. omše. Prosí, aby ste cez deň prichádzali k modlitbe.

Upratovanie

29.4. t.r. v sobotu o 9:00 hod. prosíme tieto rodiny na ul. Jána Rašu: 2x Miškovičová, Šlachtová, Chobotová, Oškerová, Matúšková, Drefková a Dubovská. Ďakujeme.

Hľadá sa kostolník

31. mája t.r. na vlastnú žiadosť končí p. kostolník Stanislav Baxa so službou kostolníka a tiež p. Adelka Baxová tiež na vlastnú žiadosť konči so starostlivosťou o upratovanie kostola a prípravou kvetinvej výzdoby. Preto sa hľadá nový kostolník pre Budmerice. Kto by mal záujem plniť túto službu nech sa prihlási buď u administrátora farnosti JCLic. JUDr. Mgr. Branislava Trubača, alebo u členov farskej ekonomickej rady.

O birmovke

V máji budú mať birmovanci stretnutie s animátormi a tiež bude katechéza aj na fare. V júni a septembri stretnutie mať nebudú ale na konci mesiaca júna bude na fare opekačka. Ak by bola nejaká zmena bude vyhlásená. Do konca septembra treba vedieť odpovedať na prvú tretinu otázok. V októbri z nich budú preskušaní. Birmovka v našej farnosti bude na jar 2018 so súhlasom Arcobiskupského úradu, ktorý stanovuje termín birmovky.

Duchovná obnova pre miništrantov

Od 26. do 28. mája t.r. bude Duchovná obnova pre miništrantov Modra – Zochová chata

Veľkonočné obdobie

Sv. omše na budúci týždeň v Budmericiach v pondelok o 8:00 hod., stredu a štvrtok o 18:00 hod. V utorok, piatok a sobotu sv. omše nebudú

VEĽKÝ TÝŽDEŇ

Zelený štvrtok sv. omša o 18:00 hod. Obrady Veľkého piatku o 17:00 hod. a na Veľkonočnú vigíliu o 19:00 hod. Administrátor farnosti JCLic. JUDr. Mgr. Branislav Trubač pripomína birmovancom, aby sa zúčastnili na obradoch veľkonočného trojdnia.