24. týždeň v Cezročnom období

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  16. sep 8:00 Budmerice
Za + Karola a Rozáliu Valičkových, Silvestra a Elenu Krajčovič
ut  17. sep
st  18. sep 18:00 Budmerice
Za kňazov a Cirkev
18:00 Štefanová
za + Máriu, Timoteja a súrodencov
št  19. sep 18:00 Budmerice
Za + Dušana Vlníka
pi  20. sep 15:00 Budmerice
Pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu
18:00 Budmerice
Za + Martu Kunákovú, 20. výročie a Rudolfa a dcéry Zdenku a Zuzanu
so  21. sep
ne  22. sep 7:30 Budmerice
Za + Martina Krchnáka
9:00 Jablonec Za farníkov
9:30 Štefanová
za živých a zosnulých z rodiny Ochabovej a Tekulovej
10:30 Budmerice
Za + Jána Moravčíka, ročná

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Kornélia, pápeža a Cypriana, biskupa, mučeníkov Spomienka
Utorok: sv. Róberta Bellarmína, biskupa učiteľa Cirkvi Ľ.spomienka
Streda: Féria
Štvrtok: sv. Januára, biskupa a mučeníka Ľ.spomienka
Piatok: sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza a Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov Spomienka
Sobota: sv. Matúša apoštola a evanjelistu Sviatok
Nedeľa: Dvadsiata piata nedeľa v cezročnom období

Upratovanie: v sobotu 21.9. t.r. o 8:30 hod. prosíme tieto rodiny na ul. Červenej armády: Režná, Kačeriaková,Matúšková, Nosálová, Rajkovičová, Zelníková, Jakubčíková, Císarová, Martinková a Juríková P. Boh zaplať

Milodary: veriaca obetovala na opravu kostola v Budmericiach 100,- Eur P. Boh zaplať a veriaci z Jablonca na opravu kostola 100,- Eur

Oprava strechy kostola v Jablonci a oprava omietky. Z tohto dôvodu streda sv. omša v Jablonci nebude

Katechézy pre dospelých začíname 24.9.2019 o 19:00 hod.

Sv. omše v Budmericiach pondelok ráno o 8:00 hod. v stredu, štvrtok a piatok o 18:00 hod. a v utorok a sobotu sv. omša v Budmericiach nebude

Deti, ktoré sa pripravujú na prvé sv. prijímanie v tomto v školskom roku nech neostávajú vzadu v kostole ale prichádzajú dopredu na sv. omše. Bude sa im ako po minulé roky zapisovať účasť na nedeľných a prikázaných sv. omšiach

Ako bolo avizované, budúci víkend sa v Bratislave uskutoční tretí Národný pochod za život s bohatým sprievodným programom. V sobotu 21. 9. 2019 sa o 18:00 uskutoční otváracia svätá omša v Dóme sv. Martina. Po nej bude o 20:00 hlavný duchovno-kultúrny program v Incheba Expo Aréne. Vstup je voľný, parkovanie možné v areáli výstaviska. V nedeľu sa opäť v areáli výstaviska uskutoční slávnostná svätá omša za účasti biskupov Slovenska so začiatkom o 10:00. Parkovanie je možné priamo v areáli výstaviska. Samotný Národný pochod za život sa bude konať na Námestí slobody so za čiatkom o 13:30. Srdečne všetkých pozývame vyjadriť postoj za ochranu práva na život najmenších z nás. Podrobnosti nájdete na stránke pochodzazivot.sk. a vzadu v kostole na oznamoch

23. týždeň v Cezročnom období

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

ut  10. sep 19:00 Budmerice
Za obrátenie zaťa a dcéry
st  11. sep 19:00 Jablonec
Za + Jána a Rozáliu Feketoví, nevestu Oľgu a st.r.o.s.
št  12. sep 17:00 Štefanová
za + Annu Schmidtovú, syna Vladimíra
19:00 Budmerice Za kňazov
pi  13. sep 15:00 Budmerice
Pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu
18:00 Budmerice
Za uzdravenie Libora Salčáka
so  14. sep 8:00 Budmerice
Za zdravie a Božiu pomoc a dary Ducha Svätého pre Miroslava
ne  15. sep 7:30 Budmerice
Za + Jozefa Hlavatého
9:00 Jablonec
Za + rodinu Jarábkovú a Lukovičovú
9:30 Štefanová
za + Františka a Annu Gažiových, rodičov a svokrovcov
10:30 Budmerice Za farníkov

Upratovanie:

v sobotu 14.9. t.r. po sv. omši prosíme tieto rodiny na ul. Revolučná: Miškovičová, Miškovičová, Junasová, Šmidová, Hegerová, Príhodová, ul. Červenej armády: Pechová, Jarábková, Križanová a Križanová P. Boh zaplať

Milodary:

veriaca z Jablonca obetovala na opravu kostola v Jablonci 1000,- Eur a veriace 55,-Eur v vriaca z Budmeríc pre potreby farnosti 100,- Eur. P. Boh zaplať

Zbierka na opravu kostola v Budmericiach vyniesla 500,-Eur (8507,-) a v Jablonci 500,- Eur (2998,-)

Posviacka materskej škôlky na Lindave v sobotu 14.9. t.r. o 12:00 hod.

V tomto týždni v Budmericiach slávime výročie posviacky kostola.

V nedeľu bude v Budmericiach farská ofera. Za Váš milodar P. Boh zaplať

V tomto týždni v Budmericiach po sv. omšiach zapisujem na sv. omše

v. omše v utorok, štvrtok o 19:00 hod., piatok o 18:00 hod. sobotu ráno o 8:00 hod a v pondelok sv. omša nebude (rekolekcia)

Pozývame všetkých veriacich zúčastniť sa Národnej púte k Sedembolestnej Panne Márii do Šaštína, ktorá sa bude konať 13.- 16. septembra 2019. Národná púť vyvrcholí sv. omšou v nedeľu, 15. septembra o 10.30 hod., počas ktorej prednesie homíliu Mons. Vladimír Fekete SDB, apoštolský prefekt v Azerbajdžane. Na druhý deň, 16. septembra 2019, bude v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne sláviť sv. omšu o 10.30 hod. bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko v rámci púte seniorov a chorých.

Národný pochod za život potrebuje ešte 400 dobrovoľníkov, ktorí by vedeli pomôcť v rôznych tímoch od piatka 20. septembra do nedele 22. septembra. Dobrovoľníci sa môžu zaregistrovať na stránke www.pochodzazivot.sk – odkaz na registráciu dobrovoľníkov sa nachádza na stránke vpravo hore.

JCLic. JUDr. Mgr. Branislav Trubač

22. týždeň v Cezročnom období

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej po  2. sep 8:00 Budmerice Za Božiu pomoc ut  3. sep 19:00 Budmerice Za zdravie a Božiu pomoc st  4. sep 18:00 Štefanová poďakovanie Pánu Bohu za pomoc a ochranu a prosba – za spásu duše pre + Margarétu 19:00 Jablonec Za + rodinu Barčákovú a Hlavinovú št  5. […]