14. týždeň v Cezročnom období

ut  5. júl8:00BudmericeZa + Milana a Margitu
ut  5. júl10:30JablonecZa + rodinu Tibenských, Kyšových a Rášových
st  6. júl
št  7. júl
pi  8. júl
so  9. júl
ne  10. júl9:00JablonecZa + Dominika a Teréziu Špajdloví
ne  10. júl10:30BudmericeZa farníkov

Liturgický kalendár:
Pondelok: Féria
Utorok: Sv. CYRILA A METODA, SLOVANSKÝCH VIEROZVESTOV Slávnosť
Streda: Féria
Štvrtok: Féria
Piatok: Féria
Sobota: Féria
Nedeľa: PATNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Upratovanie: v sobotu 9.07., t.r. o 8:30 hod. prosíme tieto rodiny:

OHLÁŠKY: Podľa kán. 1066 CIC a nasl. oznamujeme, že dňa 23.7. t.r.chcú uzavrieť kánonické manželstvo: TOMÁŠ DEMOVIČ, pochádzajúci z farnosti Budmerice a LUCIA POLČICOVÁ, pochádzajúca z farnosti Budmerice, kto pozná nejakú zákonnú prekážku, ktorá by bránila uzatvoreniu tohto manželstva nech to oznámi na farskom úrade v Budmericiach

od 6.7. do 23.7., t.r. budem mať dovolenku

13. týždeň v Cezročnom období

st  29. jún17:30JablonecZa farníkov
st  29. jún18:30BudmericeZa + Irenku Petrakovičovú, 30. výr.
št  30. jún
pi  1. júl17:30JablonecZa + Rudolfa a Helenu Kucmanových a st. rodičov
pi  1. júl18:30BudmericeZa ctiteľov Božského Srdca Ježišovho
so  2. júl8:00BudmericeZa + rodinu Závršanových a Belových
ne  3. júl7:30BudmericeZa zdravie a Božiu pomoc pre Vladimíra, Radoslava, Vladimíra s rodinami
ne  3. júl9:00JablonecZa + Mariána Uljaky, Katarínu a Štefana Krištofovičoví
ne  3. júl10:30BudmericeZa + Jána Belu

Liturgický kalendár:
Pondelok: Féria
Utorok: sv. Ireneja, biskupa a mučeníka Spomienka
Streda: SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLOV, prikázaná slávnosť Slávnosť
Štvrtok: Féria
Piatok: Prvý piatok v mesiaci Féria
Sobota: NÁVŠTEVA PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE Sviatok
Nedeľa: ŠTRNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Upratovanie: v sobotu 02.07., t.r. o 8:30 hod. prosíme tieto rodiny na ul. Jána Rašu: Hrabovská, Svrčková, Tomašovičová, Nahálková, Chobotová, Miškovičová a Šlachtová. P. Boh zaplať

Milodary: Rodičia prvoprijímajúcich detí obetovali 150,- Eur P. Boh zaplať

V sobotu 7:15 hod. večeradlo

Sv. omše cez týždeň: v Jablonci streda a piatok o 17:30 hod. v Budmericiach stredu a piatok o 18:30 a v sobotu ráno o 8:00 hod.

Vo štvrtok 30.6.2022 grilovačka – opekačka na fare pre mládež a deti a ich rodičov (prineste si niečo na grilovanie – opekanie)

Túžba

Iba jediná túžba
môže byť veľká, nežná,
neustále svieža.
Po Tebe, Pane,
Ježiš môj,
nebeské knieža.

M.M.