Druhá pôstna nedeľa

po  26. feb11:00BudmericeZa + Valentína Gajdy, pohrebná
ut  27. feb
st  28. feb17:00JablonecZa + Štefana a Ľudmilu Ochabových
št  29. feb17:00BudmericeZa + Evu Ferkodičovú, mesačná
pi  1. mar17:00JablonecZa + Michal a Annu Šaturoví + deti
pi  1. mar17:30BudmericeKrížová cesta
pi  1. mar18:00BudmericeZa ctiteľov Božského srdca Ježišovho
so  2. mar8:00BudmericeZa + Jaroslava Junása a dcéru Majku Krajčovú
ne  3. mar7:30BudmericeZa + Máriu Zamkovskú, mesačná
ne  3. mar9:00JablonecZa farníkov
ne  3. mar10:30BudmericeZa + Annu Hegerovú, mesačná
ne  3. mar14:00BudmericeKrížová cesta

Liturgický kalendár:
Pondelok: Féria
Utorok: Féria
Streda: Féria
Štvrtok: Féria
Piatok: Féria
Sobota: Spomienka
Nedeľa: Tretia pôstna nedeľa

Upratovanie Budmericiach: v sobotu 2.3, t.r. o 8:30 hod. skupina č. 7 – Baxová, Haberlová, Baxa, Hlavatá a Císarová. P. Boh zaplať

Milodary: Veriaca z Budmeríc obetovala 100,- Eur a veriaci tiež z Budmeríc poslal na účet 500,- Eur P. Boh zaplať

V nedeľu 3. marca t.r. k nám prídu do farnosti dobrovoľníci zo Slovenskej katolíckej charity. Stretnutie s nimi bude po nedeľných sv. omšiach. Začne krátkou prednáškou a prezentáciou Pôstnej krabičky, ktorá bude trvať približne 15 minúť. V Budmericiach si bude možné po sv. omšiach zakúpiť africký čaj a za dobrovoľné príspevky a rôzne výrobky (ružence vyrobené deťmi a ženami v Ugande a Rwande., tašky a iné krajčírske výrobky, krížiky a sošky Panny Márie z Kibeho, atď.)

V piatok v nedeľu sa modlíme spoločne Krížovú cestu. Chcem Vás povzbudiť, aby ste s na nej zúčastňovali, čo najväčšom počte lebo modlitba Krížovej cesty je tiež prejavom nášho pôstu a pokánia v pôstnom období. Pozývame Vás všetkých a tiež aj deti a mládež.

Ďakujeme všetkým, ktorí podporujete našu farnosť finančne. Svoj milodar môžete poslať bankovým prevodom na číslo účtu farnosti: SK64 0900 0000 0051 3968 7508. P. Boh zaplať

Vypracoval: JUDr. JCLic. Mgr. Branislav Trubač, administrátor farnosti Budmerice

Prvá pôstna nedeľa 

ut  20. feb 17:00 Budmerice Za + Alexandra a Boženu Bratekoví a rodičov Alexandra a Máriu st  21. feb 17:00 Jablonec Za + Dezidera Bednárovského … čítať viac