15. týždeň

ut  16. júl8:30BudmericeNa úmysel ordinára
st  17. júl18:00JablonecZa + Jozefa a Máriu Baničoví a + deti
št  18. júl8:30BudmericeNa úmysel ordinára
pi  19. júl8:30BudmericeZa Božiu pomoc pre krstné deti a ich rodiny
so  20. júl8:00BudmericeZa + Urbana a Margitu, r.o.s. a syna Milana
ne  21. júl7:30BudmericeZa + Serafínu Študencovú a syna Štefana
ne  21. júl9:00JablonecZa farníkov
ne  21. júl10:30BudmericeZa + Ernesta Tomašoviča, manž. Helenu a syna Mareka

Liturgický kalendár:
Pondelok: sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi Spomienka
Utorok: Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej Ľ.spomienka
Streda: sv. Andreja Svorada a Beňadika, pustovníkov Spomienka
Štvrtok: Féria
Piatok: Féria
Sobota: Prebl. Panny Márie v sobotu Ľ.spomienka
Nedeľa: ŠESTNÁSTA NEDEĽA CEZ ROK

Upratovanie: v soboru 20.7. t.r. o 8:30 hod. prosíme o upratovanie skupina č. 1 – Demovičová, Hrdličková, Haršanyová, Pechová a Pechová P. Boh zaplať

Milodary: Veriaca z Jablonca obetovala 50,- Eur P. Boh zaplať

Sv. omše cez týždeň v Budmericiach v pondelok, utorok, štvrtok a piatok ráno o 8:30 hod. a v sobotu o 8:00 hod. z dôvodu konania detského denného tábora vo farskej záhrade

V nedeľu slávime v Jablonci patrocínium filiálneho kostola sv. Márie Magdalény, čiže hody

Na budúcu nedeľu bude v Jablonci ofera na hodovú slávnosť. Za váš milodar P. Boh zaplať

Ďakujeme všetkým, ktorí podporujete našu farnosť finančne. Svoj milodar môžete poslať bankovým prevodom na číslo účtu farnosti: SK64 0900 0000 0051 3968 7508. P. Boh zaplať
Vypracoval: JUDr. JCLic. Mgr. Branislav Trubač, administrátor farnosti Budmerice

14. týždeň

ut  9. júl 18:00 Budmerice Za + Štefana a Annu Študencoví a + syna a dcéry st  10. júl 18:00 Jablonec Za zdravie a Božiu … čítať viac

13. týždeň 

ut  2. júl 18:00 Budmerice Za + Otta a Máriu Moravčíkoví a syna Mariana pi  5. júl 9:15 Jablonec Za + Máriu Špajdlovú, ročná pi  … čítať viac

12. týždeň 

ut  25. jún 18:00 Budmerice Za zdravie a Božiu pomoc a dary Ducha Svätého pre celú rodinu st  26. jún 18:00 Jablonec Za + rodinu … čítať viac