Bremeno alebo dar?

V Biblii je množstvo ľudí, ktorých pokladali za bremeno a chceli sa ich zbaviť: Jozefa Egyptského predali do otroctva jeho rodní bratia, proroka Eliáša prenasledoval kráľ, lebo mu bol výčitkou svedomia, Dávid musel utekať pred kráľom Šaulom, ktorý chorobne na neho žiarlil…Ani sv. Jozef s Pannou Máriou to nemali jednoduché – pred narodením Ježiša sa nenašlo v Betleheme miesto pre nich. A samotný Ježiš? Na kríž ho priviedla nenávisť a závisť náboženských vodcov Izraela.

Ale Biblia nám zároveň hovorí, že tí istí ľudia sa stali darom a požehnaním: Jozef Egyptský zachránil Egypt a vlastnú rodinu pred hladomorom, Dávid sa stal najslávnejší kráľ, ktorý zjednotil Izrael a ktorému Boh prisľúbil potomka, ktorý bude Mesiášom. Panna Mária s Jozefom – títo nepatrní ľudia z malého mestečka Nazareta sa stali svätcami, cez ktorých k nám prišla spása sveta Ježiš Kristus a zároveň ich prosia o pomoc mnohí pokorní ľudia.

A Ježiš? Na kríži sa otvorilo jeho Srdce, v ktorom máme záchranu a útočište. Stal sa darom nebeského Otca a ako hovorí prorok Izaiáš: Jeho ranami sme uzdravení.

Pred pár dňami som viedol duchovnú obnovu pre rehoľné sestry satmárky vo Vrícku – sestry, ktoré si pripomenuli 25. rokov od zloženia svojich rehoľných sľubov a sestry juniorky, ktoré skladali sľuby na jeden rok. Ešte pred samotnou slávnosťou bola omša v rehoľnej kaplnke, kde si počas nej obnovila svoje rehoľné sľuby po 70 rokoch jedna staručká sestra, ktorú museli na omšu priniesť na vozíku. Pre mňa to bol jeden z najsilnejších momentov, aké som kedy zažil, keď nastala chvíľa obnovy sľubov tejto sestry. S plačom, ktorý bol prejavom vďačnosti Bohu za jeho povolanie si povedala Bohu opäť svoje áno. Bola to sila! Sestra, ktorá pretrpela neľahké komunistické časy,  by nič nemenila na svojom rozhodnutí, ktoré dala Bohu pred 70 rokmi. A tak táto sestra je darom, hoci nemohúcim a trpiacim, pre komunitu a rehoľu satmárok vo Vrícku. Koľko Boh dáva darov a milosti, skrze prítomnosť nej a podobných sestier v jej veku, celej komunite cez jej utrpenie a modlitby! To vie len On sám.

Ako sa pozerám na svojich blízkych? Ako na dar či bremeno? Ak dar, chváľme Boha, ak bremeno, prosme Boha, aby zmenil naše srdce a náš pohľad.

P. Róbert Režný CSsR

19. týždeň v cezročnom období

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

st  15. aug 17:00 Štefanová
Za † Štefana Nováka
17:30 Jablonec
Za † rodičov Izakovičových a Baničových, dcéru Lenku a brata Viliama
18:30 Budmerice Za farníkov
št  16. aug 18:00 Štefanová
Za † rodičov Baxových, synov, nevestu
so  18. aug 18:00 Jablonec
Za † Štefana Čambála a r.o.s.
ne  19. aug 9:30 Štefanová Za farníkov
10:30 Budmerice
Za zdravie a Božiu pomoc za dožitých 50 rokov pre Slávku

Liturgický kalendár

13.VIII. pondelok Sv.Poncián, pápež a Hipolyt, kňaz, mučeníci – Ľsp
14.VIII. utorok Sv. Maximilián Kolbe, kňaz a mučeník – Sp
15.VIII. streda Nanebovzatie Panny Márie –Slávnosť, prik.sviatok
16.VIII. štvrtok Sv. Štefan Uhorský
17.VIII. piatok Sv. Hyacint, kňaz
18.VIII. sobota Sv. Helena – Ľsp

Upratovanie

18.8. t.r. v sobotu o 8:30 hod. prosíme rodiny Trnavská cesta: Poláková, Polakovičová, Jablonecká cesta: Baxová, ul. Juraja Holčeka: Sedliaková a Somorovská. P. Boh zaplať

Zastupovanie

Od 12. augusta do 24. augusta ma bude zastupovať d.p. Vladimír Banský z Častej

Sv. omše v týždni: 15.8. t.r. v Jablonci o 17:30 hod. a v Budmericiach o 18:30.

Sv. omše: v Jablonci s platnosťou na nedeľu v sobotu o 18:00 hod. príde slúžiť sv. omšu dp. Vladimír Banský z Častej

Sv. omša v nedeľu v Budmericiach bude o 10:30 hod. a slúžiť sv. omšu bude Páter Róbert Režný

18. týždeň v cezročnom období

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej str 8. aug 18:00 Štefanová Za † Vladimíra Schmidta ne 12. aug 9:00 Jablonec Za † rodičov Justínu a Štefana a dcéry Honorátu a Milku 9:30 Štefanová Za † rodinu Malinovú a Feriancovú 10:30 Budmerice Za farníkov   Liturgický kalendár: Pondelok: Premenenie Pána Sviatok Utorok: Féria Streda: sv. Dominika, […]