Pokora

z pripravovanej zbierky Milady Marušincovej

Otče

z pripravovanej zbierky Milady Marušincovej