33. týždeň v Cezročnom období

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  18. nov 8:00 Budmerice
Za + Magdalénu Peškovú, Vilmu a Jána Hrozanioví
ut  19. nov 17:00 Budmerice
Za + Jaroslava Daniša a rodičov Danišoví a Lackoví
st  20. nov 17:00 Jablonec
Za + Štefana Ochabu a rodičov a súrodencov
17:00 Štefanová
za + rodičov Brestovanských, sestry, bratov, – švagrov a švagriné
št  21. nov 17:00 Budmerice
Za + Karola a Ľudmilu Olšoví a syna Ladislava a r.o.s.
pi  22. nov 15:00 Budmerice
Pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu
17:00 Budmerice
Za + Máriu a Libora Vydroví a r.o.s.
so  23. nov 15:00 Budmerice
Za členov Máriinej légie aktívných a modliacich sa živých i mŕtvých
ne  24. nov 7:30 Budmerice Za farníkov
9:00 Jablonec
Za + rodinu Barinčiakovú
9:30 Štefanová
za + Mariána Kirinoviča, rodičov a súrodencov
10:30 Budmerice
Za + Žofiu Ogibovičovú

Liturgický kalendár:

Pondelok: Výročie posviacky bazilík sv. Petra a Pavla, apoštolov Ľ.spomienka
Utorok: Féria
Streda: Féria
Štvrtok: Obetovanie Panny Márie Spomienka
Piatok: sv. Cecílie, panny a mučenice Spomienka
Sobota: Panny Márie v sobotu Ľ.spomienka
Nedeľa: Krista Kráľa

Upratovanie:

v sobotu 23.11. t.r. o 8:30 hod. prosíme tieto rodiny ul. Juraja Holčeka: Krajčovicová, Moravčíková, Babincová, Sabová, ul. Jána Rašu: Okuliarová, Kvaková, Kordošová, Lukačovičová, Baxová a Chalúpková P. Boh zaplať

Milodary:

Veriaca rodina obetovala 50,- Eur na opravu Jabloneckého kostola. P. Boh zaplať

Ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastnili v sobotu na brigáde. P. Boh zaplať

Farnosť Budmerice za podpory Spolku vinárov a fajnkoštérov v Budmericiach, Obce Budmerice, Matice slovenskej v Budmericiach Vás pozýva v nedeľu 24.11.2019 na ďalšie spoločné stretnutie – Spoznávaj svoj domov. Stretneme sa o 13:30 hod. pri cintoríne, odkiaľ pôjdeme ku krížu na Trnavskej ceste, potom po Jabloneckej ceste ku krížu na Silnici a po Jakubskej ceste popri potoku Gidra sa vrátime späť ku cintorínu.
Bližšie informácie si môžete pozrieť na oznamovacej tabuli

V utorok katechéza pre dospelých o 19:00 hod.

Predbežné prihlášky k prijatiu sv. birmovania po sv. omši v sakristií

Spoločenstvo Máriinej légie v Budmericiach pozýva všetkých modliacich členov a ctiteľov P. Márie na stretnutie v sobotu 23.11.2019 vo farnosti Budmerice s programom o 14:15 modlitba legionárov, 15:00 hod. sv. omša po sv. omši beseda a nakoniec agapé /občerstvenie/

Bratislavská arcidiecézna charita a spolupracujúce organizácie pozývajú všetkých, aby sa zapojili ako dobrovoľníci alebo darcovia do potravinovej Tesco zbierky. Vyzbierané potraviny a drogéria pomáhajú počas roka rodinám a jednotlivcom v núdzi. Potravinová zbierka sa bude konať v dňoch 21. – 23. 11. 2019 (štvrtok až sobota) v čase od 10:00 do 20:00 hod. vo vybraných predajniach TESCO. Viac informácií o predajniach a možnosti dobrovoľníctva nájdete na stránke www.charitaba.sk (Plagát sa nachádza v prílohe.)

V Advente sa uskutoční duchovná obnova s názvom „rozVEDENÍ k BOHU I.“ pre rozvedených, ktorí po rozvode žijú sami. Téma obnovy má názov „Prijatie svojej situácie a odpustenie.“ Duchovná obnova sa uskutoční 13.-15. decembra v Rodinkove v Belušských Slatinách. Je možné vziať so sebou aj deti, o ktoré sa postarajú animátori. Prihlásiť sa je možné cez prihlasovací formulár, ktorý je na internetovej stránke Rodinkova.

 

Veľa či málo?

Koncom 2. storočia bol zavraždený rímsky cisár Pertinax svojimi pretoriánmi (osobnou strážou). Po tomto šokujúcom čine, nastalo to, čo nikdy nebolo predtým: pretoriáni vypísali konkurz na trón. Novým cisárom bude ten, kto ponúkne najviac peňazí. Vyhral rímsky senátor Didius Julianus. Vládol však len 66 dní, aj on bol zavraždený.
66 dní. Málo, či veľa času. Veľa, ak je to krutovládca. Málo, ak mal víziu, čo s ríšou. Ak chcel, aby ríša prosperovala. Prečo tento výlet do dejín? Syn Boží, ktorý sa stal človekom, žil na tejto zemi 33 rokov. Verejne pôsobil 3 roky. 3 dni bol čas, v ktorom zomrel na kríži a vstal z mŕtvych. Veľa či málo?
Myslím si, že za tie vyššie spomínané obdobia sa odohralo v dejinách ľudstva to najpodstatnejšie. Preto sa aj letopočet delí na: pred a po narodení Krista. Nikto tak v dejinách nezmenil ľudstvo, ako Ježiš. Aj za svojho pozemského účinkovania zmenil životy mnohým. Petrovi, Márii Magdaléne, stotníkovi, Lazárovi atď. Niekto sa s ním stretával pravidelne, či žil s ním roky (apoštoli, zbožné ženy…). Niekto sa s ním stretol možno len raz v živote (Zachej, uzdravený Samaritán a mnohí iní bezmenní) a predsa to navždy zmenilo ich životy.
Čo je to tridsať minút či hodina času v dni, ktorý má 24 hodín? Skoro nič. A predsa: tá polhodina či hodina denne môže zmeniť môj či tvoj život. Aká hodina? Sv. omša či modlitba. V sv. omši sa stretávame s tým istým živým Ježišom, ktorý zmenil životy mnohým pred 2000 rokmi. Či si myslíš, že nechce zmeniť aj tvoj? Ježiš je predsa ten istý včera, dnes i naveky, ako hovorí autor listu Hebrejom v Novom zákone. Či Ježiš netúži dotknúť sa tvojho srdca a niečo v ňom nezmeniť? Pravdaže áno. Už len to, že sa posilňuje tvoja viera, už to je mnoho. A to pochádza zo stretnutia s Kristom. Niekde sa dejú dokonca aj zázraky, niektorí ľudia boli uzdravení napríklad pri sv. omši či adorácii. A koľko uzdravení sa udialo v duši mnohých ľudí. Nepodceňujme tú hodinu denne. Možno práve tá hodina kontaktu so živým Ježišom dokáže zmeniť tvoj život, ako dokázala aj v živote mnohých Izraelitov za čias pozemského života Božieho Syna.

P. Róbert Režný CSsR

31. týždeň v Cezročnom období

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej po  11. nov 8:00 Budmerice Za + Annu Oscitú a rodičov ut  12. nov 17:00 Budmerice Za + Matúš Kačeriak st  13. nov 16:00 Štefanová za + Augustína a Helenu Radoských 17:00 Jablonec Za + Vladimíra Ochabu št  14. nov 17:00 Budmerice Za + rodičov Valentových a st.r.o.s. pi  […]

Prosím

z pripravovanej zbierky Milady Marušincovej