Pamäť

Počas celého veľkonočného obdobia, ale aj počas celého cirkevného roka si Cirkev pri čítaniach zo Svätého Písma pripomína mnohé udalosti z dejín spásy. Či zo starobylých dejín Izraela alebo, ako je to vo veľkonočnom čase, udalosti, ktoré stali pri zrode Cirkvi a jej rozšírenia a pôsobenia medzi národmi Rímskej ríše. Prečo sa tieto udalosti v liturgii slova počas omše pripomínajú?

Dôvody sú rozličné a jedným z nich je aj to, aby sme pamätali, čo Boh vykonal pre spásu a záchranu človeka. Keď totiž človek nepamätá na to čo sa stalo aj v jeho živote, tak to môže byť na jednej strane prejav choroby (demencia,…), ale tiež to môže byť aj to, že človek stráca svoju identitu. Stráca čosi, čo je jeho identitou, totožnosťou – kým je. A tak sa stáva bezprizorný, túla sa. Živorí. Keď človek má domov, vie kde sa môže vrátiť, je to jeho identita. Pamäť je teda ako dom. Od domu meriame vzdialenosti. Keď sa vás niekto spýta, ako je ďaleko do Bratislavy či Košíc, tak mu odpoviete v číslach počet kilometrov, ktoré vedú z vášho domu do Bratislavy alebo Košíc. Všetko sa meria od domu. Je to naša identita.

Preto aj Boh hovorí na mnohých miestach Písma: Pamätaj. Pamätaj na to, čo som vykonal pre teba. Izraeliti si do dnešných čias pri slávení Paschy hovoria podobné slová: Pamätaj, čo Boh vykonal pre nás, že On je jediný Boh. Keď v roku 1948 vznikol novodobý židovský štát, sa do zasľúbenej zeme zo všetkýc h kútov sveta vracali členovia židovského národa. Po mnoho stáročí žili v iných kultúrach, mentalitách, ktoré zaiste ovplyvnili aj ich. Ale to, čo ich spájalo, čo bolo ich identitou, čo ich napokon priviedlo do zasľúbenej krajiny bola viera v Boha Abraháma, Izáka a Jakuba a pamäť. Čiže to, že nezabudli kým sú.

Pamätaj Európa na svoje korene, odkiaľ si sa zrodila, hovoria často pápeži . Pamätaj, že stojíš na kresťanských koreňoch, že tvojím Spasiteľom nie je ekonomika či nacionalizmus, čo ti dáva identitu, ale je ním osoba Ježiša Krista. A preto je dôležité pamätať. Lebo iba ten má budúcnosť, kto si pamätá minulosť.

P. Róbert Režný CSsR

6. Veľkonočná nedeľa

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  22. máj 18:00 Budmerice Za † Genonevu Kuglerovú, brata Štefana, Alojza, Eduarda a r.o.s.
ut  23. máj 18:00 Budmerice Za † Antona Babinca, 15. výročie
st  24. máj
št  25. máj 8:00 Budmerice Za farníkov
  17:30 Jablonec Za † rodinu Šutiakovú a Zámožíkovú
    Štefanová Za † Pavla a Celestínu Kirinovičových, synov, dcéry, nevestu a zaťov
  18:30 Budmerice Za † Jozefa a Štefániu Michalikoví, r.o.s.
pi  26. máj 8:00 Budmerice
so  27. máj 8:00 Budmerice Za † Jána a Katarínu Sobolíkoví a r.o.s.
ne  28. máj 7:30 Budmerice Za farníkov
  9:00 Jablonec Za † Antona Jedináka a rodinu, Mateja Kolembusa
    Štefanová Za † Jána a Vernera
  10:30 Budmerice Za † Adriánu Kerákovú

Liturgický kalendár

22.V. pondelok Sv. Rita z Cascie, rehoľníčka – Ľsp

23.V. utorok Sv. Dezider, biskup, mučeník

24.V. streda Panna Mária, Pomocnica kresťanov

25.V. štvrtok Nanebovstúpenie Pána – Slávnosť –prik. sviatok

26.V. piatok Sv. Filip Neri, kňaz – Sp

27.V.sobota Sv. Augustín z Canterbury, biskup – Ľsp

Nanebovstúpenie Pána:

Vo štvrtok 25. mája slávime prikázaný sviatok Nanebovstúpenie Pána.

Prosebné dni:

Pondelok, utorok a streda sú prosebné dni. Obsah dní: prosby za úrodu.

Zbierka na katolícke masmédiá:

Na budúcu nedeľu (28.5.) bude zbierka na katolícke masmédiá.

Púť ku sv. Leonardovi do Doľan:

Na budúcu nedeľu (28.5.) je púť ku sv. Leonardovi. Podrobnejšie informácie sú na výveske pred kostolom.

Upratovanie:

27.5. t.r. v sobotu o 9:00 hod. prosíme tieto rodiny na ul. Jána Rašu: Baxová, Riečičiarová, Buková, Hitmarová, Somorovská, Hrdličková, Kuglerová, Šabranová a Uhlíková. Ďakujeme.