29. týždeň v cezročnom období

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  22. okt 7:30 Budmerice
ut  23. okt 17:30 Budmerice
Za + Jána Moravčíka, mesačná
st  24. okt 18:00 Štefanová
za živých a zosnulých členov Bratstva svätého ruženca
št  25. okt
pi  26. okt 15:00 Budmerice
POBOŽNOSŤ K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU
17:30 Budmerice
Za + Angelu a Alexandra Schmidtoví, + Helenu, Rudolfa Botankoví
so  27. okt 7:30 Budmerice
Za + Jána a Irenu Fajnoroví a rodičov
ne  28. okt 7:30 Budmerice Za farníkov
9:00 Jablonec
Za + rodinu Štefunkovú
9:30 Štefanová
za + rodinu Schmidtovú
10:30 Budmerice
Za poďakovanie sa P. Bohu za dožitých 80 rokov

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Jána Pavla II., pápeža Ľ.spomienka
Utorok: Féria
Streda: Féria
Štvrtok: Féria
Piatok: Féria
Sobota: Panny Márie v sobotu Ľ.spomienka
Nedeľa: Tridsiata nedeľa v cezročnom období

Upratovanie:

27.10. t.r. po sv. omši prosíme rodiny na ul. Červenej armády: Baxová, Baxová, Vykydalová, Ochabová, Haberlová, ul. Modranská – rod. Von Nester, Baxová, ul. Revolučná – rod. Jakabovičová, Lovásová a Filová. P. Boh zaplať

Cez týždeň modlitba sv. ruženca o 17:30 hod. a po modlite sv. omša

V utorok bude o 19:00 hod. katechéza pre dospelých

V pondelok sv. omša o 8:00 hod (voľný úmysel) a po modlitba sv. ruženca o 7:30 hod. Vo štvrtok modlitba sv. ruženca o 17:30 hod.

Na budúcu nedeľu bude v Budmericiach o 10:30 hod. detská sv. omša

28. týždeň v cezročnom období

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  15. okt 7:30 Budmerice
Za zdravie a Božiu pomoc a pokoj v rodine
ut  16. okt 17:30 Budmerice
Za + Antona Tomašoviča a r.o.s.
st  17. okt 17:30 Jablonec
Za + Jozefa Cíferského a r.o.s.
18:00 Štefanová
za + rodičov, sestru a brata
št  18. okt 17:30 Budmerice
Za + Máriu a Pavla Križanoví, syna Štefana a dcéru Teréziu
pi  19. okt 15:00 Budmerice
POBOŽNOSŤ K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU
17:30 Budmerice
Za + Justínu a Jozefa Krajčovičoví a r.o.s.
18:00 Štefanová na úmysel
so  20. okt 8:00 Budmerice
Za + Máriu a Štefana Kulifaja, dcéru Martu a syna Vladimíra
ne  21. okt 7:30 Budmerice Za farníkov
9:00 Jablonec
Za + rodinu Špajdľovú a Štibraný
9:30 Štefanová
za + Alexandra Friedla a dcéru Annu
10:30 Budmerice
Za + Jozefa a Jozefínu Miškovičoví, dcéry Máriu a Annu

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi Spomienka
Utorok: Féria
Streda: sv. Ignáca Antiochijského, biskupa mučeníka Spomienka
Štvrtok: sv. Lukáša, evanjelistu Sviatok
Piatok: Féria
Sobota: Panny Márie v sobotu Ľ.spomienka
Nedeľa: Dvadsiata deviata nedeľa v cezročnom období

Upratovanie:

20.10. t.r. po sv. omši prosíme rodiny na ul. Červenej armády: Císarová, Jakubčíková, Baxová, Krajčovičová, Chobotová, Nemcová, Schmidtová, Kulifajová, Sobolíková a Císarová. P. Boh zaplať

Milodary:

veriaca z Jablonca obetovala 40,- Eur a veriaci 110,- Eur. P. Boh zaplať

Ruženec

Cez týždeň modlitba sv. ruženca o 17:30 hod. a po modlite sv. omša

Katechéza pre dospelých

V utorok bude o 19:00 hod. katechéza pre dospelých

Celodenná poklona Sviatosti Oltárnej:

V piatok (19.10.) je na Štefanovej výročná poklona Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej. Začiatok poklony: 15:00 hod. Pomodlíme sa sv. ruženec za misie a potom bude tichá poklona do 17:45 hodiny. O 17:45 hod. bude záverečná pobožnosť a požehnanie so Sviatosťou Oltárnou. Povzbudzujem deti, mladých i rodiny – príďme sa pokloniť Pánu Ježišovi a vyprosujme si silu pre kresťanský život.

Misijná nedeľa:

Budúca nedeľa (21.10.) je misijná. Po sv. omšiach bude celonárodná zbierka na misie. Zvlášť bude obetovaná farnostiam v Etiópii, ktoré sú skúšané chudobou. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.