Piata pôstna nedeľa

ut  28. mar18:00BudmericeZa zdravie a Božiu pomoc v chorobe
st  29. mar18:00JablonecZa + Annu a Pavla Vandákoví, zaťa Karola, brata Petra, st.r.o.s.
št  30. mar8:00BudmericeNa úmysel ordinára
pi  31. mar8:00Budmerice
so  1. apr8:00BudmericeZa + Ivana Hrdličku, 25. výr.
ne  2. apr7:30BudmericeZa + Marcelu Somorovskú, 5. výročie
ne  2. apr9:00JablonecZa + Emíliu a Jozefa Horvátoví, st. r. Čambalových a Horvátových
ne  2. apr10:30BudmericeZa + Elenu Kvakovú a manžela Jozefa

Liturgický kalendár: Od pondelka až do piatku týždeň po štvrtej pôstnej nedeli – Féria
Nedeľa: PALMOVÁ (KVETNÁ) NEDEĽA čiže NEDEĽA UTRPENIA PÁNA, prineste si v nedeľu ratolesti na obrady

Upratovanie: Upratovanie: v sobotu 1.4., t.r. o 8:30 hod. prosíme tieto rodiny ul. Jána Rášu: Nahálková, Chobotová, Miškovičová, Šlachtová, Šavarová, Oškerová a Baxová. P. Boh zaplať

Sv. spoveď k Veľkonočným sviatkom v Budmericiach dnes od 15:00 hod. do 17:00 hod.

Dnes v Budmericiach druhá sv. omša o 17:00 hod. po sv. spovedi. O 10:30 hod sv. omša nebude

Sv. omše v Budmericiach v utorok o 18:00 hod. a štvrtok, piatok a sobotu ráno o 8:00 hod. V Jablonci v stredu o 18:00 hod.

Spoveď chorých v Budmericiach a v Jablonci vo štvrtok od 10:30 hod. ak by som nestihol prídem ešte v piatok

Dnes je zbierka pre prenasledovaných kresťanov s utrčencou

Farský úrad a spoločenstvo „Modlitby matiek“ v Budmericiach Vás pozývajú v nedeľu 2. apríla 2023 po obidvoch sv. omšiach na spoločné stretnutie pri koláčiku pred kostolom. Podľa chuti si môžete vybrať z ponuky sladkých a slaných koláčov, ktoré pripravia členky spoločenstva „Modlitby matiek“ v Budmericiach. Dobrovoľný príspevok, ktorý darujete do pohára pri koláčoch, bude celý použitý pri úhrade zvýšených nákladov energií na kostol v Budmericiach. Za Váš príspevok p. Boh zaplať.

Čaká nás Veľký týždeň, v ktorom sa slávi Veľkonočné trojdnie a v ňom je aj obohatená liturgia, ktorá si však vyžaduje dostatočné množstvo posluhujúcich a veriacich pri obradoch veľkonočného trojdnia, tam kde nie je možné zabezpečiť obrady sa sláviť nemajú. Chcem porosiť, aby ste sa prihlásili ochotní, ktorí chcete byť nápomocný pri obradoch, aby som vedel, ktoré obrady veľkonočného trojdnia môžeme v našej farnosti sláviť.

Spovedanie pred VEĽKONOČNÝMI sviatkami 2023

25. marecsobota15.00 – 16.00 hJablonec
25. marecsobota15.00 – 17.00 hČastá
26. marecnedeľa15.00 – 17.00 hBudmerice
26. marecnedeľa14.00 – 16.00 hDubová
31. marecpiatok16.00 – 18.00 hDoľany
1. aprílsobota9.30 – 11.30 hBáhoň
1. aprílsobota9.30 – 11.30 hVištuk
1. aprílsobota15.30 – 18.00 hModra
2. aprílnedeľa15.00 – 18.00 hPezinok (kláštor)
2. aprílnedeľa15.00 – 16.00 hVinosady
dohodoudohodoudohodouŠtefanová

Dar Pána

Ani nezbadáš,
že chodíš v živom
slove Boha.
V zázraku rodiacej zeme.
Kam dovidíš,
nič nie je nemé.
Javí sa rastom,
vôňou, skonom,
velebným slovom
o láske nášho
Pána,
bytiu tak nezištne
darovaná.

M.M.

Štvrtá pôstna nedeľa

st  22. mar 17:00 Jablonec Krížová cesta št  23. mar 17:00 Budmerice Za + Ambróza a Annu Trokánoví a syna Františka pi  24. mar 16:30 … čítať viac

Druhá pôstna nedeľa

st  8. mar 17:00 Jablonec Krížová cesta št  9. mar – – – pi  10. mar 17:00 Budmerice Krížová cesta so  11. mar 17:00 Jablonec … čítať viac

Prvá pôstna nedeľa

st  1. mar 17:00 Jablonec Krížová cesta št  2. mar – – – pi  3. mar 17:00 Budmerice Krížová cesta so  4. mar 17:00 Jablonec … čítať viac