2. ADVENTNÁ NEDEĽA CEZ ROK

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  11. dec 6:30 Budmerice
Za zdravie a Božiu pomoc v rodine
ut  12. dec 14:00 Jablonec
Za + Katarína Vachunová, rod. Mrvová, pohrebná
17:00 Budmerice
Za + Stanislava Riečičiara a rodičov
st  13. dec 17:00 Jablonec
Za + Jána a Rozáliu Feketoví, manž. Oľgu a + star. rodičov a krstných rodičov
17:00 Štefanová
Za † rodičov, bratov a švagrov
št  14. dec 6:30 Budmerice
Za Božiu pomoc pre Zuzanku
pi  15. dec 15:00 Budmerice
POBOŽNOSŤ K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU
17:00 Budmerice
Za + Alenu Dusíkovú
16.12. 15:00 Jablonec Sv. spoveď
16:00 Jablonec
Za + Dezidera Bednárovskí a r.o.s. a + súrodencov
ne  17. dec 7:30 Budmerice
Za + Etelu a Venatiusa Oscitých
9:00 Jablonec Za farníkov
9:30 Štefanová
Za † Pavlínu a Mariána Dobrovodských
14:00 Budmerice Sv. spoveď
16:00 Budmerice
Za + Rudolfa a Máriu Hoškoví a r.o.s.

Upratovanie: 9.12. t.r. v sobotu o 8:30 hod. prosíme tieto rodiny na ul. Revolučná – rodiny Rajkovičová, Šebová, Žiačiková, Miškovičová, Haršányová, Kuglerová, Junasová, Šmidová, Hegerová a Príhodová. Ďakujeme.

Milodary: Mladomanželia obetovali 100,- Eur. P. Boh zaplať

Rorátne sv. omše v Budmericiach pondelok a štvrtok o 6:30 hod.

Spoveď chorých v stredu v Jablonci od 9:00 hod. a vo štvrtok v Budmericiach od 9:00 hod.

V piatok 15.12. o 18:00 hod. bude stretnutie birmovancov na fare

Spoveď v Jablonci sobotu 16.12. t.r. od 15:00 do 16:00 hod. a po nej sv. omša o 16:00 hod.

Spoveď v Budmericiach v nedeľu od 14:00 do 16:00 hod.

Sv. omša v nedeľu 17.12. t.r. o 16:00 hod. O 10:30 hod. sv. omša nebude

Rodinná pobožnosť Božieho slova, ktorú sa možno dnes pomodliť v rodinách:

Všetci sa spoločne prežehnajú: „V mene Otca i Syna i Ducha Svätého“. Amen. Otec alebo matka (alebo iný člen rodiny, ktorý sa premodlieva) zodvihne knihu Písma so slovami: „Nech svetlo Božieho slova osvetľuje náš domov“. Všetci odpovedia „Amen“ … viac na stránke kbd.sk

1. ADVENTNÁ NEDEĽA CEZ ROK

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  4. dec 8:00 Budmerice
Za † Trubačovu a Bartošovičovú
ut  5. dec 8:00 Budmerice
Za zdravie a Božiu pomoc pre Margitu
17:00 Budmerice
Mikuláša pobožnosť
st  6. dec 17:00 Jablonec
Za † Štefana a Justínu Trabalíkoví a dcéru Honorátu
17:00 Štefanová
Za † Augustína Radoského a Helenu
št  7. dec 8:00 Budmerice
Za † Juraja Brateka
pi  8. dec 8:00 Budmerice Za farníkov
  15:00 Budmerice
POBOŽNOSŤ K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU
  17:00 Jablonec
Za † st. rodičov, krstných rodičov a brata Viliama a dcéru Lenku a rodičov
  17:00 Štefanová
Za † Pavla a Celestínu Kirinovičových a deti
  18:00 Budmerice
Za † Jozefa a Ľudmilu Miškovičoví
so  9. dec 8:00 Budmerice
Za † Martu Slovákovú
ne  10. dec 7:30 Budmerice
Za † Ľudmilu Hitmarovú, výročná
  9:00 Jablonec Za farníkov
  9:30 Štefanová
Za † rodičov Malackých a Friedlových
  10:30 Budmerice
Za † Ferdinanda a Veroniku Bartákoví a † deti

Rorátne sv. omše v Budmericiach pondelok, utorok a štvrtok, piatok a v sobotu o 8:00 hod.

V piatok na sviatok Nepoškvrneného počatia budú sv. omše v Budmericiach ráno o 8:00 hod. a o 18:00 hod. a v Jablonci o 17:00 hod.

9.12. t.r. v sobotu po sv. omši prosíme tieto rodiny na ul. Revolučná – Polčicová, Moravčíková, Sobolíková, Országhová, Matúšková, Benešová, Drefková, Baxová, Kuchtová a Jelemenská Ďakujeme.

Veriaci z Jablonca obetoval 50,- Eur a z Budmeríc 135,- Eur pre potreby farnosti a 50,- Eur na kúrenie. P. Boh zaplať

Na budúcu nedeľu stretnutie miništrantov nebude.

V sakristií je možné zakúpiť si kalendáre stolový stojí 2,- Eur a nástenný 1,20 Eur. Vzadu na stolíku sú ukážky týchto kalendárov. Z predaja nemá farnosť žiadny príjem.

Na budúci piatok 15.12. o 18:00 hod. bude stretnutie birmovancov na fare

Druhú adventnú nedeľa budeme z rozhodnutia KBS sláviť ako Biblickú nedeľu.

Prosím, aby ste prihlásili chorých, ktorých treba prísť vyspovedať k Vám domov

33. NEDEĽA CEZ ROK

Od utorka do štvrtka je administrátor farnosti na duchovných cvičeniach, zastupuje dp. Ján Záhradník z Vištuku.