5. veľkonočný týždeň

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  20. máj 8:00 Budmerice
Za + Františka a Rozáliu Císaroví
ut  21. máj 18:00 Budmerice
Za + Jána Bednárika a manž. Amáliu, syna František
st  22. máj 15:00 Jablonec
Za + Teréziu Novosedlíkovú, pohrebná
18:00 Štefanová
Za + rodičov Hájičkových a dcéru Annu
št  23. máj 18:00 Budmerice
Za + rodičov Chovancových, dcéry, zaťov, syna
pi  24. máj 15:00 Budmerice
Pobožnosť Božiemu milosrdenstvu
18:00 Budmerice
Za + Jána Rašlíka a rodičov a sestru
so  25. máj 8:00 Budmerice
Za + Karola a Serafínu Menyhart, r.o.s. a syna Františka
ne  26. máj 7:30 Budmerice Za farníkov
9:00 Jablonec
Za prvoprímajúce deti a ich rodiny
9:30 Štefanová
Za + rodičov Hrdličkových a za + rodinu Horeckú a synov
10:30 Budmerice
Za + Adrianu Moravčíkovú

Liturgický kalendár:

pondelok – sv. Bernardína Sienského, kňaza
utorok – sv. Krištofa Magallanesa, kňaza a spoločníkov, mučeníkov
streda – sv. Rity z Cascie, rehoľníčky
sobota – sv. Bédu Ctihodného, kňaza a učiteľa Cirkvi – sv. Gregora VII., pápeža, sv. Márie Magdalény de Pazzi, panny

Upratovanie:

v sobotu 25.5. t.r. o 8:30 prosíme tieto rodiny na ul. Trnavská cesta: Poláková, Polakovičová, ul. Juraja Holčeka: Sedliaková, Somorovská, Somorovská, Haláková, Podmajerská, Baxová, Stranovská a Hlavatá P. Boh zaplať.

Sv. spoveď v Jablonci detí a rodičov, krstných rodičov v sobotu o 10:00 hod.

Na budúcu nedeľu bude detská sv. omša o 10:30 hod.

Pripravujeme stretnutie z príležitosti dňa rodiny. Kto by bol ochotný napomôcť nech sa prihlási buď u mňa alebo u pána Venantiusa Oscitého

V utorok 21.5. t.r. bude katechéza pre dospelých. Téma: Sväteniny a kresťanský pohreb

4. veľkonočný týždeň

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

ut  14. máj 18:00 Budmerice
Za + Františku Šumskú, výročná
st  15. máj 18:00 Jablonec
Za + rodičov a brata Viliama a dcéru Lenku
18:00 Štefanová
Za + bratrancov a sesternice
št  16. máj 18:00 Budmerice
Za + Rudolfa Chalúpku, 5. výr.
pi  17. máj 15:00 Budmerice
Pobožnosť Božiemu milosrdenstvu
18:00 Budmerice
Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Chovancovú
18.5. 8:00 Budmerice
Za + Jozefa Talapku a rodičov
ne  19. máj 7:30 Budmerice
Za + Pavla Dvořáka
9:00 Jablonec Za farníkov
9:30 Štefanová
Za + Ľudmilu Kubíkovú, dcéru Dagmar a syna
10:30 Budmerice
Za + Jozefa a Františku Kugleroví, bratov Štefana, Alojza a Eduarda a manželku Genovévu Kuglerovú

Liturgický kalendár:

Pondelok: Féria
Utorok: sv. Mateja, apoštola Sviatok
Streda: Féria
Štvrtok: sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka Féria
Piatok: Féria
Sobota: Féria
Nedeľa: Piata veľkonočná nedeľa

Upratovanie:

v sobotu 18.5. t.r. o 8:30 prosíme tieto rodiny na ul Juraja Holčeka: Buttková, Mocpajchelová, ul. Pri potoku: Čulenová, Somorovská Mária a ul. Juraja Holčeka: Pérová, Lukačovičová, Študencová, Mondeková, Nižnanová a Trnavská cesta: Pikulíková P. Boh zaplať.

Milodary:

Veriaca rodina z Budmeríc obetovala 100,- Eur P. Boh zaplať

Modlitbové stretnutie

V piatok 17.5.2019 o 19:00 hod bude v kultúrnom dome modlitbové stretnutie (JCLic. JUDr. Mgr. Branislav Trubač: Nezabúdajme však, že žiadne modlitbové stretnutie sa nevyrovná hodnote sv. omše.)

Druhý veľkonočný týždeň

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej po  29. apr 8:00 Budmerice Za + Emila Mikulu a rodičov Ondreja a Margitu ut  30. apr 8:00 Budmerice Na úmysel st  1. máj 18:00 Štefanová Za + Justína Jakuša (1. mesiac od smrti) št  2. máj 18:00 Jablonec Za + Apolóniu Kusú a Františka Kolára pi  3. máj […]