Druhá pôstna nedeľa

po  1. mar BudmericeZa + Františka Figuru, 10. výr.
a syna Štefana a vnuka Miloša
Sv. omša neverejná
ut  2. mar BudmericeZa duše v očistciSv. omša neverejná
st  3. mar JablonecZa + Ľudmilu Ochabovú, pohrebnáSv. omša neverejná
št  4. mar BudmericeZa + Jozefa a Jolanu ŠebovíSv. omša neverejná
pi  5. mar BudmericeZa + Karola a Moniku Hegeroví a + detiSv. omša neverejná
so  6. mar BudmericeZa + MargituSv. omša neverejná
ne  7. mar BudmericeZa farníkovSv. omša neverejná

Liturgický kalendár:

Pondelok: Féria
Utorok: Féria
Streda: Féria
Štvrtok: Féria
Piatok: Féria
Sobota: Féria
Nedeľa: Tretia pôstna nedeľa

Podľa semafora od 1.3.2021 nie je možné konať verejné sv. omše. Sv. omše budú aj naďalej neverejné.

Milodary: veriaci obetovali pre potreby farnosti 220,- Eur. P. Boh zaplať

Ďakujeme všetkým, ktorí aj v tejto situácií pamätajú na milodar na udržovanie našej farnosti. Svoj milodar môžete poslať bankovým prevodom na číslo účtu farnosti: SK64 0900 0000 0051 3968 7508 . Variabilný symbol pre Budmerice je 3838 a variabilný symbol pre Jablonec: 2222.

Svoj omšový milodar (odslúžená sv. omša) môžete poslať na číslo účtu: SK66 7500 0000 0040 1801 6375 do poznámky prosím napíšte úmysel sv. omše. P. Boh zaplať

Prvá pôstna nedeľa

ne  21. feb Budmerice Za farníkov Sv. omša neverejná po  22. feb Budmerice Za zdravie a Božiu pomoc pre Boženu Sv. omša neverejná ut  23. … čítať viac

Krátky návrat k Vianociam

Náš generálny predstavený redemptoristov P. Michael Brehl CSsR, ktorý sídli v Ríme, často píše posolstvá či okružné listy redemptoristom a našim laickým spolupracovníkom. Na tieto Vianoce napísal … čítať viac

Rodný kraj

Karpaty, zvlnené hranice. Háje, schádzajúce k vtáčím vodám, čo zrovnávajú poliam vrásky. Topoľová aleja, čerešne, rozkvitnuté krásky s rúchom anjela. Tým všetkým, s vôňou zbožia, … čítať viac

Istota

V útulku Tvojich rúk som skrytá Mária, Matka svätá. A čoby nastali aké boje, dieťa každé, Pána všehomíra je Tvoje. M.M.

Poznanie

Ďakujem Ti Pane za trpezlivosť, pre moje ustávanie v hriechu, bolesti. Iba Tvoja Svätosť, bytiu tak nespoznanej lásky, zotrváva v tichu, a darúva poznanie Božej … čítať viac

Dary

Zrnko piesku trbliece slnkom, čo sa k nemu skláňa. Bytie nevychádza z údivu darov Božieho milovania. M.M.