34. týždeň cez rok

po  23. nov Budmerice8:00Za Božiu pomoc pre Máriu
ut  24. nov Budmerice17:00Poďakovanie sa P. Bohu za 25 rokov hnutia modlitieb matiek
st  25. nov Jablonec17:00Za + Jozefa a Helenu Ponicoví
št  26. nov Budmerice17:00Za + Ľudmilu Chalamovú a r.o.s.
pi  27. nov Budmerice17:00Za + Jozefa a Jozefínu Moravčíkoví a rodičov
so  28. nov Budmerice8:00Za + Rudolfa a Annu Belicových a st.r.o.s.
ne  29. nov Budmerice7:30Za farníkov
ne  29. nov Jablonec9:00Za + Máriu a Rudolfa Jánošovičoví a dcéru Bernadetu
ne  29. nov Budmerice10:30Za + Karola a Máriu Chynorandských

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Klementa I., pápeža a mučeníka Ľ.spomienka
Utorok: sv. Ondrej Dung-Laka, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov Spomienka
Streda: sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice Ľ.spomienka
Štvrtok: Féria
Piatok: Féria
Sobota: Panny Márie v sobotu Ľ.spomienka
Prvá adventná nedeľa

Milodary: Veriaci z obetovali pre potreby farnosti 276,50 Eur. P. Boh zaplať

Ďakujeme všetkým, ktorí aj v tejto situácií pamätajú na milodar na udržovanie našej farnosti. Svoj milodar môžete poslať bankovým prevodom na číslo účtu farnosti: SK64 0900 0000 0051 3968 7508 . Variabilný symbol pre Budmerice je 3838 a variabilný symbol pre Jablonec: 2222

Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu

Upratovanie: v sobotu 28.11. t.r. o 8:30 hod. prosíme tieto rodiny na ul. Červenej armády: Salanciová, Švingalová, Císarová, ul. Juraja Holčeka: Jakubcová, Švorcová, Glasová, Kunáková, Rampáchová, Rašlíková a Rausová. P. Boh zaplať

V Budmericiach po sv. omšiach zapisujem na sv.omše. Avšak prosím pokiaľ je to možné nahláste sv. omšu telefonicky.

Covid-19

Prežívame momentálne náročný čas v súvislosti s Covidom-19, ktorý zasiahol veľmi do našich plánov a do nášho sveta, na ktorý sme boli roky zvyknutí. Sledujúc narastajúce počty nakazených … čítať viac

Jediný

Bože, Otče,
pravicu svoju polož
na okruh zeme.
V neprávostiach
mrieme.
Zvolaj služobníkov,
otvor chrámom brány.
Pútnikom, nik nech
nezabráni
vojsť, kde čaká
Milovaný,
čo znášal zemské
rany.
Pozná naše bôle,
chybné cesty,
On jediný môže,
odpustiť i zaslúžené
naše tresty.
M.M.

33. týždeň cez rok

po  16. nov 8:00 Budmerice Za farníkov a za kňaza našej farnosti ut  17. nov 8:00 Budmerice Za + Michala Sobolu a Lenku a r.o.s. … čítať viac

32. týždeň cez rok

po  9. nov 8:00 Budmerice Za + Zdenku Tavačovú, 2. výr. ut  10. nov 17:00 Budmerice Za + Ernesta Tomašoviča a manželku Helenu, syna Mareka … čítať viac

Učiň

Bože, stále si s nami.
Neviditeľný,
ako svieži vánok.
Prijímaš pocestných
v nečistých háboch.
Ukáž nám Pane,
svoju svätú tvár.
Učiň, aby raz každý
mohol byť pre Teba,
sanktuár.

M.M.

30. týždeň cez rok

po  26. okt Budmerice Za Božiu pomoc sv. omša neverejná ut  27. okt Budmerice Za dožitých 85 rokov pre poďakovanie a zdravie a Božiu pomoc … čítať viac

29. týždeň cez rok

po  19. okt 8:00 Budmerice Za farníkov ut  20. okt 17:30 Budmerice Za + Jozefa Červenca, 5. výr. a Agátu st  21. okt 17:30 Jablonec … čítať viac

Prosba

Pane,
upriam naše dni
do svätých svojich
rúk.
Do minulosti duší
nezablúď.
Z oceánu svojej lásky
daj nám lieky,
odplavia kal, neveru
i naše prieky.

M.M.

Opatrenia pre 6 ľudí v kostole

Úrad verejného zdravotníctva vydal v stredu 14. októbra večer konečnú verziu opatrení, ktoré sú záväzné od štvrtka 15. októbra 2020. Z dokumentu vyplýva, že hromadné … čítať viac

27. týždeň cez rok

po  5. okt 8:00 Budmerice Za ctiteľov Božského srdca Ježišovho ut  6. okt 17:30 Budmerice Za + Máriu a Antona Cimermanoví a r.o.s. st  7. … čítať viac

povinná karanténa

Z dôvodu kontaktu s osobou, u ktorej bol potvrdený COVID 19 som v povinnej karanténe. A preto sv. omše nebudem verejne slúžiť. Sv. omše, ktoré boli ohlásene v nedeľných oznamoch … čítať viac

26. týždeň cez rok

po  28. sep 8:00 Budmerice – ut  29. sep 18:00 Budmerice Za + Jozefa a Alžbetu Krajčovičoví st  30. sep 18:00 Jablonec Za zdravie a … čítať viac