Pravidelné odpustky

Možnosti získania:

 • Slávnosť Panny Márie Bohorodičky (Nový rok) – Zúčastniť sa verejnej modlitby (spevu) Veni Creator (Príď, Duchu Svätý, tvorivý)
 • Každý deň v pôste (40 dní pred Veľkou Nocou) – Vykonať si krížovú cestu (pri verejnej pobožnosti stačí, ak sa pohybuje od jedného zastavenia k druhému ten, čo vedie pobožnosť; pri súkromnej pobožnosti sa treba taktiež pohybovať)
 • Každý piatok v pôste – Pomodliť sa po prijímaní pred obrazom Ukrižovaného Ježiša Krista modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu
 • Zelený štvrtok – Pri verejnej poklone Najsvätejšej Sviatosti (adorácii) sa zúčastniť recitovania alebo spevu hymnu Tantum ergo (Ctime túto Sviatosť slávnu)
 • Veľký piatok – Nábožná účasť poklone krížu pri obradoch Veľkého piatku
 • Veľkonočná vigília (vzkriesenie) – Obnovenie krstných sľubov
 • Zoslanie Ducha Svätého – Účasť na verejnom recitovaní alebo speve hymnu Veni Creator (Príď, Duchu Svätý, tvorivý)
 • Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi – Účasť na verejnom recitovaní alebo speve hymnu Tantum ergo (Ctime túto Sviatosť slávnu)
 • Najsvätejšieho Srdca Ježišovho – Účasť na verejnom recitovaní modlitbyNajmilší Ježišu
 • Porciunkula – 2. augusta – Nábožná návšteva farského alebo františkánskeho kostola spojená s modlitbou Pána (Otče náš) a vyznaním viery (Verím v Boha)
 • Každý deň v októbri – Modlitba ruženca v spoločenstve veriacich (päť desiatkov s vyslovením jednotlivých tajomstiev, rozjímanie nad tajomstvami)
 • 1.-8. novembra (len pre duše v očistci) – Nábožne navštíviť cintorín a aspoň mysľou sa pomodliť za zosnulých
 • 2. novembra (len pre duše v očistci) – Nábožne navštíviť kostol (kaplnku), pomodliť sa Otče náš a urobiť vyznanie viery (Verím v Boha)
 • Nedeľa Krista Kráľa – Účasť na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia
 • 31. decembra – Pri verejnej ďakovnej pobožnosti účasť na speve hymnu Teba, Bože, chválime

K získaniu odpustkov je potrebné:

 • mať úmysel získať odpustky
 • pristúpiť k sviatosti zmierenia
 • vzbudiť si rozhodnutie viac nehrešiť (vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu)
 • prijať Telo Kristovo (sv. prijímanie)
 • pomodliť sa modlitbu na úmysel Sv. Otca (napríklad Otče náš, Zdravas Mária, Sláva Otcu)
 • vykonať určený skutok (napr. 1.-8. novembra – Nábožne navštíviť cintorín a pomodliť sa za zosnulých).