Doznanie

Dobre sme žili v réžii, šťastne, len aby sme prežili. Zaťažilo bytie bremeno, spomenúť, Božie si na meno. V poslednom čase hýrenia, zem sa chveje … čítať viac

Dotyk

Ak sa ťa dotkne Pánov hlas, je to dotyk naveky. Prahneš po ňom, po prameni, čo zateká do rieky. V priezračnosti, tušíš bôľne hriešnosť svoju … čítať viac

Rodný kraj

Karpaty, zvlnené hranice. Háje, schádzajúce k vtáčím vodám, čo zrovnávajú poliam vrásky. Topoľová aleja, čerešne, rozkvitnuté krásky s rúchom anjela. Tým všetkým, s vôňou zbožia, … čítať viac

Istota

V útulku Tvojich rúk som skrytá Mária, Matka svätá. A čoby nastali aké boje, dieťa každé, Pána všehomíra je Tvoje. M.M.

Poznanie

Ďakujem Ti Pane za trpezlivosť, pre moje ustávanie v hriechu, bolesti. Iba Tvoja Svätosť, bytiu tak nespoznanej lásky, zotrváva v tichu, a darúva poznanie Božej … čítať viac

Dary

Zrnko piesku trbliece slnkom, čo sa k nemu skláňa. Bytie nevychádza z údivu darov Božieho milovania. M.M.

Zraň srdcia naše

Pane, zraň srdcia naše, pomôž Teba nájsť v Stvoriteľskej kráse. V nociach, chvejúcich sa hviezd, planúcich lúčov svitania, vôňach rodiacej zeme, vtáčom speve volania, belejúcich … čítať viac

Prečo?

Človek nemôže nikdy povedať: Bože, prečo si ma opustil. Bytie plné taju, nosí záťaž svedomia. Prieskumom vedomia spozná, že opustenia Boha, sa sám dopustil. M.M.

Napokon

Príroda si žije svoje. Pozná čas rastu, plodenia. Nie tak bytie. Tvorí nepokoje, mocnou túžbou plienenia. Vekmi trvajúci tento spor, rozsúdi najvyšší súdny dvor. M.M.

Spravodlivý

Bol spravodlivý. Udáva správa strohá. Jozef, tesar, choval samotného Boha. Volám k nemu v svojej núdzi. V chvíli každej, Jozef Svätý, je bytiu naporúdzi. M.M.

Hviezdna noc

Otče, k odpočinku nám znižuješ nebesá. Pre túto, pre nehu, čo lahodí zraku, opak deje sa. Bytie čas nemá na vďaku. M.M.

Darovanie

Ani nezbadáš, že chodíš v nemom slove Boha. V zázraku rodiacej zeme. Kam dovidíš, nič nie je nemé. Javí sa rastom, vôňou, skonom, velebným slovom, … čítať viac

Povedz iba slovo, Pane

Naša viera bez Teba, Bože večný zomiera. Povedz iba slovo Pane, uzdrav naše potkýnanie. Tvoje slovo, tvrdá skala, udrie strach, kde tlie i viera malá. … čítať viac

Dotyk

Ak sa ťa dotkne Pánov hlas Je to dotyk naveky. Prahneš po ňom, po prameni, čo zateká do rieky. V priezračnosti, tušíš bôlne hriešnosť svoju … čítať viac

Jediný

Bože, Otče, pravicu svoju polož na okruh zeme. V neprávostiach mrieme. Zvolaj služobníkov, otvor chrámom brány. Pútnikom, nik nech nezabráni vojsť, kde čaká Milovaný, čo … čítať viac

Učiň

Bože, stále si s nami. Neviditeľný, ako svieži vánok. Prijímaš pocestných v nečistých háboch. Ukáž nám Pane, svoju svätú tvár. Učiň, aby raz každý mohol … čítať viac