Pokora

z pripravovanej zbierky Milady Marušincovej

Otče

z pripravovanej zbierky Milady Marušincovej

Prosím

z pripravovanej zbierky Milady Marušincovej

Sila Ducha

z pripravovanej zbierky Milady Marušincovej

Na Dušičky

Milada Marušincová, z pripravovanej zbierky.