Milada Marušincová

Záleží na nás

Nikto z nás
tu neostane.
Sekundy života
značkujú tvár,
telo.
Záleží na nás,
či ostaneme divákmi,
či režisérmi,
a odovzdáme Večnosti
poctivé svoje
dielo.

Milada Marušincová, zo zbierky „DOTYK CHVÍĽ“.

Za Jurajom Holčekom

Cesta k ľuďom
dnes je zarúbaná.
Boľavá, živá rana.
Národ zblúdený,
modlitbu zanechal.
Zatratil vieru predkov
a činom tým,
stratil všetko.
Len múdrosť Božia
vie,
čo dušiam v núdzi
prospeje:
Apoštol,
buditeľ,
ako Juraj Holček,
on v istej dobe bdel,
tvoril dobu,
od krstu človeka,
až k jeho hrobu.

Milada Marušincová, zo zbierky „Napokon“.

Čas

Ľudia sú bohatí.
Sú vlastníkmi
svojho času.
Každý ho má
presne vymeraný.
Ani o tom čase
nevedia,
ak nie je planý.

Milada Marušincová, zo zbierky „Potkýnanie“.

Márnivosť

Stvoril si nás
na svoj obraz.
Ďalej sa maľujeme sami.
Modely z Burdy,
vôňa Diora ulicami
prchá.
Dôstojne nosíme
hlavy,
duchaplne
strácame ducha.

Milada Marušincová, zo zbierky “Narodenie slzy”.