Milada Marušincová

Na Dušičky

Utíchli lesy, sady,
len človek
nevníma čas.
Raz,
v roku sa zastaví
a spomenie
na Božie páky.
Na prežitie chvíľ,
stými čo tu boli,
milí, dobrí, takí…
Daruj im nádej
Knieža pokoja,
Ježiš,
láska dušičiek
i moja.

Milada Marušincová, z pripravovanej zbierky.

Októbrová pieseň

Šepot Zdravasov
a šumenie
padajúceho lístia,
dotvára áriu,
pre Matku Máriu.
Kráľovná lásky
a pokory,
prečisté srdce Tvoje
nám hovorí:
„Za každý Zdravas,
chránim, milujem
a neopúšťam
vás.

Milada Marušincová, z pripravovanej zbierky.

Otče,….

Dá sa ľudským srdcom
ďakovať, za Ducha Svätého
dary?
Duch pomáha v tichosti,
žiari,
ponúka plameň lásky
hladať na oltári.
Pretavuje planý čas,
aj za náš nevďak, žije
sladko v nás.

Milada Marušincová, z pripravovanej zbierky.

Príď

Príď Duch svätý,
ožiar ľudstvo
v tomto čase.
Daruj milosť
sedmorú,
pre verných
i tých,
čo hľadajú
zemské posty.
Národy bez pokánia
nezomrú,
ak milosrdenstvo
nás Tvoje neopustí.

Milada Marušincová, z pripravovanej zbierky.