Milada Marušincová

Túžba

Denne volám k Tebe Bože,
z pred múrov
Jericha.
Žitie pomaly
utícha,
len srdce búši
na bránu,
kde sa len svätí
dostanu.
Neopúšťaj hriešnych
v kóme,
čo túžia bývať
v Tvojom svätom
dome.

Milada Marušincová, z pripravovanej zbierky.

Pri kríži

Moja svätá láska,
poznám zákon
Tvojho poriadku.
Žijem v Božom
pláne,
pri kríži.
Prosím,
Svätú Matku
o pomoc.
Ona mi ťa
priblíži.

Milada Marušincová, z pripravovanej zbierky.

Kvetná nedeľa

Slnkom ožiarené slzy rosy,
zdobia kvetenstvo.
Zneje pieseň
príchodu.
Je tu Kráľ.
Do chodu
sa stroja anjelské chóry,
kľaňajú sa Panstvá, Tróny.
Kvetná nedeľa.
Iba človek naveľa
trpké slzy roní.
Nespoznal dobu,
pravdy sa bojí.
Opustil rodičovský dom,
súzvuk katedrál.
Udiera srdce o skaly,
zahasiť chce žiar,
čo vyžaruje
živá Pieta,
jediný, večný,
z Nazareta
dar.

Milada Marušincová, z pripravovanej zbierky.

Záleží na nás

Nikto z nás
tu neostane.
Sekundy života
značkujú tvár,
telo.
Záleží na nás,
či ostaneme divákmi,
či režisérmi,
a odovzdáme Večnosti
poctivé svoje
dielo.

Milada Marušincová, zo zbierky „DOTYK CHVÍĽ“.