Milada Marušincová

Sila Ducha

Môj Pane,
daj sa spoznať
mojim synom.
Dobrota Tvoja,
nech im stelie cestu
a požehnanie skorým
ránom,
zbúra satanovu
lesť.
Duša spozná
silu Ducha,
nechá sa ňou
viesť.

Milada Marušincová, z pripravovanej zbierky.

Panstvo Ducha

Rastie túžba po Duchu,
z ktorého nežnosť
vanie.
Len Panstvo Ducha
obnoví odvahu,
dobrorečiť na kolenách
Bohu odovzdane.

Milada Marušincová, z pripravovanej zbierky.

Na Dušičky

Utíchli lesy, sady,
len človek
nevníma čas.
Raz,
v roku sa zastaví
a spomenie
na Božie páky.
Na prežitie chvíľ,
stými čo tu boli,
milí, dobrí, takí…
Daruj im nádej
Knieža pokoja,
Ježiš,
láska dušičiek
i moja.

Milada Marušincová, z pripravovanej zbierky.

Októbrová pieseň

Šepot Zdravasov
a šumenie
padajúceho lístia,
dotvára áriu,
pre Matku Máriu.
Kráľovná lásky
a pokory,
prečisté srdce Tvoje
nám hovorí:
„Za každý Zdravas,
chránim, milujem
a neopúšťam
vás.

Milada Marušincová, z pripravovanej zbierky.