Milada Marušincová

Turíce

K nebeským túžbam
opreté sú
kostolné veže.
Lúčiny svieže,
zlievajú sa z holí
do dolín.
Bystré vody
napájajú pôdy.
Tu,
na dietky z hôr,
rovín,
tejto zemi patriace,
s darom zostúpili
Turíce.

Milada Marušincová, z pripravovanej zbierky.

Túžba

Denne volám k Tebe Bože,
z pred múrov
Jericha.
Žitie pomaly
utícha,
len srdce búši
na bránu,
kde sa len svätí
dostanu.
Neopúšťaj hriešnych
v kóme,
čo túžia bývať
v Tvojom svätom
dome.

Milada Marušincová, z pripravovanej zbierky.

Pri kríži

Moja svätá láska,
poznám zákon
Tvojho poriadku.
Žijem v Božom
pláne,
pri kríži.
Prosím,
Svätú Matku
o pomoc.
Ona mi ťa
priblíži.

Milada Marušincová, z pripravovanej zbierky.

Kvetná nedeľa

Slnkom ožiarené slzy rosy,
zdobia kvetenstvo.
Zneje pieseň
príchodu.
Je tu Kráľ.
Do chodu
sa stroja anjelské chóry,
kľaňajú sa Panstvá, Tróny.
Kvetná nedeľa.
Iba človek naveľa
trpké slzy roní.
Nespoznal dobu,
pravdy sa bojí.
Opustil rodičovský dom,
súzvuk katedrál.
Udiera srdce o skaly,
zahasiť chce žiar,
čo vyžaruje
živá Pieta,
jediný, večný,
z Nazareta
dar.

Milada Marušincová, z pripravovanej zbierky.