Otče,….

Milada Marušincová, z pripravovanej zbierky.

Príď

Milada Marušincová, z pripravovanej zbierky.

Turíce

Milada Marušincová, z pripravovanej zbierky.

Túžba

z pripravovanej zbierky Milady Marušincovej

Pri kríži

z pripravovanej zbierky Milady Marušincovej