Dar Pána

Ani nezbadáš,
že chodíš v živom
slove Boha.
V zázraku rodiacej zeme.
Kam dovidíš,
nič nie je nemé.
Javí sa rastom,
vôňou, skonom,
velebným slovom
o láske nášho
Pána,
bytiu tak nezištne
darovaná.

M.M.

Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedIn