Jediný

Bože, Otče,
pravicu svoju polož
na okruh zeme.
V neprávostiach
zrieme.
Zvolaj služobníkov,
otvoriť chrámom brány.
Pútnikom, nich nech
nezabráni
vojsť, kde čaká
Milovaný. Pozná naše bôle,
chybné cesty.
Jediný On zotrie,
naše
zaslúžené tresty.

M.M.