Na Dušičky

Milada Marušincová, z pripravovanej zbierky.

28. týždeň v cezročnom období

Budúca nedeľa (21.10.) je misijná. Po sv. omšiach bude celonárodná zbierka na misie. Zvlášť bude obetovaná farnostiam v Etiópii, ktoré sú skúšané chudobou.