11. týždeň v Cezročnom období

V stredu bude v Budmericiach sv. omša s platnosťou zo sviatku Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi a na sviatok, t.j. vo štvrtok bude sv. omša v Jablonci o 17:30 hod a Budmericiach o 19:00 hod. Ráno sv. omša nebude

10. týždeň v Cezročnom období

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej ut  11. jún 14:00 Budmerice Za + Karola Pastuchu, pohrebná st  12. jún 18:00 Jablonec Za + rodinu Šutiakovú a Zámožíkovú 18:00 Štefanová za + Karola Slávika, rodičov Michala a Helenu, – za + svokrovcov Jozefa a Máriu št  13. jún 18:00 Budmerice Za + Ľudovíta a Pavlínu Šumských […]