Sila Ducha

z pripravovanej zbierky Milady Marušincovej

19. týždeň v Cezročnom období

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej st  14. aug 18:00 Budmerice Za + Jozefa a Katarínu Uhlíkových št  15. aug 17:00 Štefanová za + Máriu Friedelovú (1. mesiac od smrti) 17:30 Jablonec Za + Annu a Gerváza Polakovičoví, r.o.s. a dcéru Ivetu 19:00 Budmerice Za farníkov pi  16. aug 18:00 Budmerice Za + rodičov Masarykoví, […]