30. NEDEĽA CEZ ROK

Slávnosť Všetkých svätých, spomienka na všetkých verných zosnulých ..

29. NEDEĽA CEZ ROK

V piatok, t.j. 27.10.2017 budú birmovanci písať písomku z prvej tretiny otázok od 1 do 79.