Otče,….

Milada Marušincová, z pripravovanej zbierky.

10. týždeň v cezročnom období

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej ut  12. jún 18:00 Budmerice Za † Vlastu Baxovú, pohrebná st  13. jún 18:00 Jablonec Za † rodinu Ponicovú a Feketeovú 18:00 Štefanová Za † Ignáca a Helenu Schmidtových a syna Vladimíra št  14. jún 18:00 Budmerice Za † Petra Beneša a Štefániu, syna a vnuka pi  15. jún […]

Príď

Milada Marušincová, z pripravovanej zbierky.