Veľkonočná oktáva

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej po  22. apr 8:00 Budmerice Za zdravie a Božiu pomoc 9:30 Jablonec Za + Františka a Rozáliu Hrčkoví a r.o.s. 9:30 Štefanová Na úmysel ut  23. apr 18:00 Budmerice Na úmysel st  24. apr 18:00 Jablonec Za + Miroslava a Annu Suchoňoví a r.o.s. 18:00 Štefanová poďakovanie Pánu Bohu […]

VEĽKÝ TÝŽDEŇ

Na Veľký piatok je prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu.

Piata pôstna nedeľa

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej po  8. apr 8:00 Budmerice Za + súrodencov Tešovičových a + rodičov ut  9. apr 18:00 Budmerice Za + Timoteja a Ľudmilu Stránovských a + deti st  10. apr 17:30 Štefanová poďakovanie Pánu Bohu za dožitých 60 a 85 rokov života 18:00 Jablonec Za + Jozefa a Máriu Pociskoví […]

Sv. spoveď k veľkonočným sviatkom v okolitých farnostiach:

sobota 6.4. Častá 15:00 – 17:00 nedeľa 7.4. Budmerice 14:30 – 16:30 streda 10.4. Štefanová 16:00 – 17:30 piatok 12.4. Doľany 16:00 – 18:00 sobota 13.4. Vištuk 09:30 – 11:30 sobota 13.4. Modra 15:30 – 18:00 nedeľa 14.4. Pezinok 14:30 – 18:00 (v kláštore u kapucínov)