DEVIATA NEDEĽA CEZ ROK

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej po  5. jún 8:00 Budmerice 17:00 Štefanová Za † Vladimíra (nedožitých 60 rokov) ut  6. jún 18:00 Budmerice Za † Jozefa a Uršuľu Petrakovičoví a † deti st  7. jún 15:00 Jablonec Za † Máriu Kucmanovú (pohrebná) 18:00 Štefanová Za † Michala Fuknu št  8. jún 18:00 Budmerice Za […]

Pamäť

Pamätaj. Pamätaj na to, čo som vykonal pre teba.