PIATA PÔSTNA NEDEĽA

V piatok 7. apríla t.r. sa v našej farnosti v kultúrnom dome v Budmericiach o 18:00 hod. uskutočnia Lamačské chvály.

4. Pôstna nedeľa

arcidiecézne stretnutie mládeže Cliptime bude vo Svätom Jure 12.-14. mája 2017