Túžba

z pripravovanej zbierky Milady Marušincovej