Štvrtá pôstna nedeľa

V sobotu bude sv. spoveď pre Veľkou nocou v Jablonci od 15:00 do 16:00 hod. a v Budmericiach v nedeľu od 14:00 do 16:00 hod

Tretia pôstna nedeľa

V sobotu 10. marca slávime výročie posviacky Katedrály sv. Martina v Bratislave. Pre našu arcidiecézu je to sviatok.

Druhá pôstna nedeľa

V piatok bude v Budmericiach po sv. omši stretnutie rodičov detí, ktoré sa pripravujú na 1. sv. prijímanie z Budmeríc