33. NEDEĽA CEZ ROK

Od utorka do štvrtka je administrátor farnosti na duchovných cvičeniach, zastupuje dp. Ján Záhradník z Vištuku.