8. týždeň v cezročnom období

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej po  28. máj 8:00 Budmerice Za zdravie a Božiu pomoc pre Jozefa ut  29. máj 18:00 Budmerice Za †Martu, Gabriela a Júlia st  30. máj št  31. máj 8:00 Budmerice Za farníkov 17:00 Štefanová Za zdravie a Božiu pomoc 17:30 Jablonec Za † Evu Veselskú 18:30 Budmerice Za † […]

Turíce

Milada Marušincová, z pripravovanej zbierky.