Pamäť

Pamätaj. Pamätaj na to, čo som vykonal pre teba.