ŠTVRTÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej po  23. dec 7:30 Budmerice Na úmysel ordinára ut  24. dec 22:00 Štefanová za + Karola Dobrovodského, Milana a … čítať viac

TRETIA ADVENTNÁ NEDEĽA

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej po  16. dec 8:00 Budmerice Za + Jozefa Marušinca a syna Mareka ut  17. dec 16:30 Budmerice Za + … čítať viac

DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej po  9. dec 8:00 Budmerice Za + rodinu Bartošovičovú 16:00 Štefanová za + rodičov, bratov, švagrinú a švagrov 17:00 … čítať viac

PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej ne  1. dec 7:30 Budmerice Za farníkov 9:00 Jablonec Za + Dezidera Bednárovského a rodičov a súrodencov 10:30 Budmerice … čítať viac

Veľa či málo?

Syn Boží, ktorý sa stal človekom, žil na tejto zemi 33 rokov. Verejne pôsobil 3 roky. 3 dni bol čas, v ktorom zomrel na kríži a vstal z mŕtvych.

Prosím

z pripravovanej zbierky Milady Marušincovej

27. týždeň v Cezročnom období

V piatok po sv. omši v Budmericiach bude stretnutie všetkých, ktorým záleží na oprave kostola v Budmericiach a chcú v tejto veci byť aj nápomocný. Chcem poznať Váš názor na opravu kostola.

26. nedeľa cez rok

Deti, ktoré navštevujú ZŠ v Budmericiach a budú sa so spolužiakmi pripravovať na 1. sv. prijímanie sa s rodičmi na budúcu nedeľu 6.októbra po druhej sv. omši (začína o 10:30) stretnú v kostole v Budmericiach s vdp. farárom. Toto prvé stretnutie je zároveň prihlásením na prípravu.