1. týždeň v Cezročnom období

Dňa 19. januára t.r., t.j. v sobotu sa v Kultúrnom dome o 17:00 hod. uskutoční divadelné predstavenie s názvom: „Ja, Katarína Vám píšem“ o sv. Kataríne.

Vianočné obdobie

Dňa 19. januára t.r., t.j. v sobotu sa v Kultúrnom dome o 17:00 hod. uskutoční divadelné predstavenie s názvom: „Ja, Katarína Vám píšem“ o sv. Kataríne. Všetci ste srdečne pozvaní

Vianočné obdobie

Kto má záujem o posviacku domu z príležitosti sviatku Zjavenia Pána – Troch kráľov prihláste sa v sakristií alebo zavolajte správcu farnosti.