23. NEDEĽA CEZ ROK

Na budúcu nedeľu budeme v Budmericiach sláviť výročie posviacky chrámu, čiže hody