Spravodlivý

Bol spravodlivý.
Udáva správa
strohá.
Jozef, tesar,
choval samotného
Boha.
Volám k nemu
v svojej núdzi.
V chvíli každej,
Jozef Svätý,
je bytiu naporúdzi.

M.M.