Zraň srdcia naše

Pane, zraň srdcia naše,
pomôž Teba nájsť
v Stvoriteľskej kráse.
V nociach, chvejúcich sa hviezd,
planúcich lúčov svitania,
vôňach rodiacej zeme,
vtáčom speve volania,
belejúcich skál,
v priezračných vodách,
i tam si svoj podpis
zanechal.
Zraň srdcia poznaním,
že Ty Bože, si pri nás
neustále stál,
napriek zlobe, nevere,
nás miluješ
vekmi doposiaľ.

M.M.