Poznanie

Ďakujem Ti Pane za trpezlivosť,
pre moje ustávanie v hriechu,
bolesti.
Iba Tvoja Svätosť,
bytiu tak nespoznanej lásky,
zotrváva v tichu,
a darúva poznanie
Božej Velkosti.

M.M.