Doznanie

Dobre sme žili
v réžii,
šťastne,
len aby sme
prežili.
Zaťažilo bytie bremeno,
spomenúť,
Božie si na meno.
V poslednom čase hýrenia,
zem sa chveje
ranená.
Výpoveď dáva človeku,
na cestu poslednú,
odvekú.

M.M.