Adventná nálada

„Aké obdobie máme pred Vianocami?“, pýtal som sa raz detí v Podolínci a čakal som odpoveď „advent“, ale to čo mi to povedal jeden rómsky chlapec na túto otázku, to som naozaj nečakal: „Predvianočná nálada“.

Tá predvianočná nálada je však skutočne to, čo by malo predchádzať cirkevnému obdobiu, ktoré nazývame Vianocami. Predvianočnú náladu necharakterizuje bezuzdná veselosť, vianočné trhy či naopak smútok. Nie.

Adventná nálada nás robí vnímavými na Božiu prítomnosť: na to, že Ježiš sa narodil pred 2000 rokmi, ako jeden z nás, potom že Ježiš príde na konci čias na oblaku v moci a sláve a na to, že Ježiš je tu stále s nami. To je posolstvo adventu, ktoré je aktuálne vždy, nielen pred Vianocami. To je nálada, ktorá by sa mala zmocňovať nášho srdca.

Čo však spôsobuje túto „náladu“?

Vypočujme si slová evanjelia: Ježiš povedal svojim učeníkom: „Budú znamenia na slnku a mesiaci i na hviezdach a na zemi budú národy plné úzkosti a zmätku z hukotu mora a vlnobitia. Ľudia budú zmierať od strachu a očakávania toho, čo príde na svet, lebo nebeské mocnosti sa budú chvieť. Vtedy uvidia Syna človeka prichádzať v oblaku s mocou a veľkou slávou.Keď sa to začne diať, vzpriamte sa, zodvihnite hlavu, lebo sa blíži vaše vykúpenie. (Lk 21, 25-28)

Toto slovo, ktoré sme mohli započuť aj v liturgii Božieho slova 1. adventnej nedele, nám pripomína, že svet zažíva veľké otrasy. V prírode aj spoločnosti. U mnohých narastá strach a to nielen preto, že prežívame pandémiu. Všade okolo seba vidíme známky rozdelenia, nenávisti, narastá agresivita, ľahostajnosť. Aj pápež hovorí o globálnej ľahostajnosti. Môže sa nám zdať, že to dianie vo svete akosi Bohu vyšmyklo z rúk. No uprostred tohto nepokoja sveta nám Ježiš hovorí: vzpriamte sa, zodvihnite hlavu! Prečo? Lebo sa blíži vaše vykúpenie, naše vykúpenie, moje vykúpenie. Sloboda od hriechu, vyslobodenie od strachu, z utrpenia a je už blízko. Ježiš prichádza s mocou a slávou. Prichádza splniť prísľub spásy, ktorý nám Boh dal.

Tu si môžeme aj pomyslieť: či to vykúpenie nemohlo prísť pokojne, bez otrasov? Ale spása nie je výsledok ľudského pokroku, že záchrana nie je v tom, že ľudstvo sa stáva lepším a za chvíľu tu bude raj, ako nám to často sľubujú vladári tohto sveta. Tento Ježišov opis nám hovorí, že svet ide inou cestou a spása prichádza inou. A nás Ježiš vyzýva zodvihnúť hlavu. Nepodľahnime tomu, čo vidíme vo svete, lebo nás to prevalcuje, to zničí našu nádej. A to je odpoveď na otázku, čo spôsobuje predvianočnú náladu – Ježiš je na ceste k nám.

P. Róbert Režný CSsR