Nedeľa Nedeľou

„Nedeľa má zostať nedeľou a preto nebudem v nedeľu nikoho nútiť pracovať.“

Poďte a uvidíte!

P. Róbert Režný vás pozýva na stretnutie pre tých, ktorí chcú bližšie spoznať život a poslanie redemptoristov…