Biblická nedeľa

… Nie je našou úlohou presviedčať slovami. To nemá cenu. Správna evanjelizácia začína naším životom. Potom, keď ľudia uvidia vzor v nás, začnú sa sami pýtať, ako to vlastne žijeme. Ak sa nepýtajú, potom je otázka, či to, čo žijeme, je zodpovedný život kresťana alebo len odvar …

Otvorenie Synody o rodine

… máme milovať našu dobu a pomáhať človeku dnešnej doby. A Cirkev ho má hľadať, prijať a sprevádzať, pretože Cirkev so zatvorenými dverami zrádza samu seba a svoje poslanie a namiesto toho, aby bola mostom sa stáva bariérou …

Nedeľa Nedeľou

„Nedeľa má zostať nedeľou a preto nebudem v nedeľu nikoho nútiť pracovať.“