12. týždeň 

ut  25. jún18:00BudmericeZa zdravie a Božiu pomoc a dary Ducha Svätého pre celú rodinu
st  26. jún18:00JablonecZa + rodinu Polakovičovú, Baničovú a Magálovú
št  27. jún8:00BudmericeZa + urbárnikov
pi  28. jún18:00BudmericeZa + Michala a Jozefínu Trajdoví a + deti
so  29. jún9:00JablonecZa + rodinu Cíferskú a Novomeskú
so  29. jún10:30BudmericeZa farníkov
ne  30. jún7:30BudmericeZa + Jozefa Chovanca
ne  30. jún9:00JablonecZa poďakovanie sa P. Bohu za dožitých 90. rokov života a za 63 rokov spoločného manželského života
ne  30. jún10:30BudmericeZa farníkov

Liturgický kalendár:
Pondelok: Féria
Utorok: Féria
Streda: Féria
Štvrtok: Féria
Piatok: sv. Ireneja, biskupa a mučeníka Spomienka
Sobota: sv. Petra a Pavla, apoštolov, prikázaná slávnosť Slávnosť
Nedeľa: TRINÁSTA NEDEĽA CEZ ROK

Upratovanie: v piatok 28.6. t.r. (v sobotu je prikázaná slávnosť) po večernej sv. omši prosíme o upratovanie skupinu č. 10 – Drefková, Svrčeková, Surový, Štepková a Baxová. P. Boh zaplať

Milodary: Spolok urbárnikov z Budmeríc obetoval 370,- Eur P. Boh zaplať

Sv. omša vo štvrtok v Budmericiach ráno o 8:00 hod.

Sv. omša vo štvrtok cez prázdniny (t.j. mesiaci júl, august) bude ráno o 8:00 hod.

Sv. omše na Slávnosť Petra a Pavla, apoštolov v piatok večer vo farskom kostole s platnosťou zo sviatku. V sobotu 9:00 hod. v Jablonci a v Budmericiach o 10:30 hod.

Na budúci týždeň zapisujem v Jablonci na sv. omše

Ďakujeme všetkým, ktorí podporujete našu farnosť finančne. Svoj milodar môžete poslať bankovým prevodom na číslo účtu farnosti: SK64 0900 0000 0051 3968 7508. P. Boh zaplať

Na budúcu nedeľu ( 30.06.2024 ) je zbierka na dobročinné diela Svätého Otca

Vypracoval: JUDr. JCLic. Mgr. Branislav Trubač, administrátor farnosti Budmerice

11. týždeň 

ut  18. jún18:00BudmericeZa + Martu Uhlíkovú, mesačná
st  19. jún18:00JablonecZa + Štefana Horníček
št  20. jún18:00BudmericeZa zdravie a Božiu pomoc pre synov Mateja a Jána
pi  21. jún8:00BudmericeZa Božiu pomoc a dar viery pre deti
so  22. jún8:00BudmericeZa + Jána a Terézia Letovancoví a + deti
ne  23. jún7:30BudmericeZa farníkov
ne  23. jún9:00JablonecZa + rodinu Kaplánovú, Novosedlíkovú a Schworcovú
ne  23. jún10:30BudmericeZa + Štefana a Máriu Matuškoví a syna Vladimíra

Liturgický kalendár:
Pondelok: Féria
Utorok: Féria
Streda: sv. Romualda, opáta Féria
Štvrtok: Féria
Piatok: sv. Alojza Gonzágu, reholníka Spomienka
Sobota: Prebl. Panny Márie v sobotu Ľ.spomienka
Nedeľa: DVANÁSTA NEDEĽA CEZ ROK

Upratovanie: v sobotu 22.6. t.r. o 8:30 hod. prosíme o upratovanie skupinu č. 9 – rod. Hrabovská, Ondrušková, Morongová, Bartáková a Talapková P. Boh zaplať

Milodary: Veriaca z Budmeríc obetovala 30,- Eur

Na budúci týždeň zapisujem v Budmericiach na sv. omše

V piatok bude sv. omša ráno o 8:00 hod.

Ďakujeme všetkým, ktorí podporujete našu farnosť finančne. Svoj milodar môžete poslať bankovým prevodom na číslo účtu farnosti: SK64 0900 0000 0051 3968 7508. P. Boh zaplať

Vypracoval: JUDr. JCLic. Mgr. Branislav Trubač, administrátor farnosti Budmerice

10. týždeň 

ut  11. jún 18:00 Budmerice Za + Alojza Dusíka a manželku Alenu st  12. jún 18:00 Jablonec Za + Rudolfa Hasíka, ročná št  13. jún … čítať viac

9. týždeň

ut  4. jún 18:00 Budmerice Za + Silvestra a Elenu Krajčovičoví a vnučku Adrianu st  5. jún 18:00 Jablonec Za + Pavla a Annu Vandákoví, … čítať viac

8. týždeň

ut  28. máj 18:00 Budmerice Za Božiu pomoc pri operácií pre vnuka Alexandra st  29. máj – – – št  30. máj 17:30 Jablonec Za … čítať viac