PIATA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

ut  17. máj18:00BudmericeZa zdravie a Božiu pomoc a poďakovanie za dožitých 80 rokov
st  18. máj18:00JablonecZa + Dezidera Bednarovský a r.o.s. a + súrodencov
št  19. máj18:00BudmericeZa + Alojza Šlachtu a manž. Máriu
pi  20. máj18:00BudmericeZa + Štefana Nesčáka, manž. Máriu, syna Stanislava, vnuka Branislava
so  21. máj8:00BudmericeZa + Karola a Rozáliu Valíčkoví a + synov
ne  22. máj7:30BudmericeZa farníkov
ne  22. máj9:00JablonecZa + rodičov Müllerovi a syn Jirka
ne  22. máj10:30BudmericeZa + Genovévu Kuglerovú, bratia Štefan, Alojz, Eduard a r.o.s.

Liturgický kalendár:
Pondelok: sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka Spomienka
Utorok: Féria
Streda: sv. Jána I., pápeža a mučeníka Ľ.spomienka
Štvrtok: Féria
Piatok: sv. Bernardína Sienského, kňaza Ľ.spomienka
Sobota: sv. Krištofa Magallanesa, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov Ľ.spomienka
ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Upratovanie: v sobotu 21.05., t.r. o 8:30 hod prosíme tieto rodiny na ul. Juraja Holčeka: Tisoňová, Oškerová, Parajková, Katonová, Buttková, Mocpajchelová a Pérová P. Boh zaplať.

Prvé sv. prijímanie v Budmericiach 19. júna t.r.

V piatok o 18:40 hod. bude príprava na prijatie sv. birmovania

Túžba

Iba jediná túžba
môže byť veľká, nežná,
neustále svieža.
Po Tebe, Pane,
Ježiš môj,
nebeské knieža.

M.M.

Veľkonočná oktáva

št  21. apr 18:00 Budmerice Za + Vladislava Vadoviča, mesačná pi  22. apr 18:00 Budmerice Za + Adelku Baxovú, mesačná so  23. apr 8:00 Budmerice … čítať viac