1. sv. prijímanie

10. týždeň v cezročnom období

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

ut  12. jún 18:00 Budmerice
Za † Vlastu Baxovú, pohrebná
st  13. jún 18:00 Jablonec
Za † rodinu Ponicovú a Feketeovú
18:00 Štefanová
Za † Ignáca a Helenu Schmidtových a syna Vladimíra
št  14. jún 18:00 Budmerice
Za † Petra Beneša a Štefániu, syna a vnuka
pi  15. jún 15:00 Budmerice
POBOŽNOSŤ K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU
18:00 Budmerice
Za † Máriu a Štefana Neščákoví, syna Stanislava a vnuka Branislava
so  16. jún 8:00 Budmerice
Za zdravie a Božiu pomoc a poďakovanie sa P. Bohu
ne  17. jún 7:30 Budmerice
Za † Annu Matuškovú, pohrebná
9:00 Jablonec Za farníkov
9:30 Štefanová
Za † Karola Slávika, rodičov, bratov a sestry
10:30 Budmerice
Za † Libora Hašány, 30 rokov

Liturgický kalendár

11.VI. pondelok Sv.Barnabáš, apoštol – Sp
12.VI. utorok Sv. Ján z Fakundy, kňaz
13.VI. streda Sv. Anton Paduánsky, kňaz a učiteľ Cirkvi – Sp
14.VI. štvrtok Sv. Elizej, prorok
15.VI. piatok Sv. Vít, mučeník
16.VI. sobota Sv. Neit, mučeník – Sp

Upratovanie:

16.6. t.r. v sobotu o 8:30 hod. prosíme tieto rodiny na ul. J. Holčeka – rod. Jakubcová, Figurová, Švorcová, Glasová Poláková, Kunáková, Rampáchová, Rausová, Kainová a Bírová. Ďakujeme

Prvé sv. prijímanie

Nácvik na prvé sv. prijímanie bude v stredu o 16:00 hod. a vo štvrtok o 15:00 hod.

Komunita Cenacolo

Komunita Cenacolo Vás všetkých srdečne pozývajú na deň otvorených dverí. Dňa 23.6. o 14:00 v Komunitnom dome na Včelárskej paseke blízko Kráľovej pri Senci sa otvárajú dvere pre priateľov a rodičov Komunity Cenacolo. Čaká Vás bohatý program plný modlitby, ktorej hlavným bodom bude svätá omša s otcom arcibiskupom Stanislavom Zvolenským. Okrem toho bude program sprevádzaný tancom, spevom a biblickým predstavením, ktoré si pre Vás pripravili chlapci z komunitného domu.

7. týždeň v cezročnom období

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  21. máj 8:00 Budmerice Za
17:00 Štefanová
ut  22. máj 18:00 Budmerice
Za † Antona a Máriu Baxoví, syna Ivana a vnuka Jaroslava
st  23. máj 18:00 Jablonec
Za † Milana Gažo a r.o.s, za † Jána a Máriu Zagorovú
18:00 Štefanová
Za † rodičov Antona a Annu Mackových
št  24. máj 18:00 Budmerice
pi  25. máj 15:00 Budmerice
POBOŽNOSŤ K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU
so  26. máj
ne  27. máj 7:30 Budmerice
Za † Jozefa Rajkoviča, 10. výr.
9:00 Jablonec
Za prvoprimajúce deti a ich rodičov a krstných rodičov
9:30 Štefanová
Za † Milana Vivodíka, rodičov a svokrovcov a za † Ladislava Ilavského
10:30 Budmerice Za farníkov
14:00 Budmerice
Odpoludňajšia pobožnosť

Na budúcu nedeľu bude v Budmericiach detská sv. omša

Liturgický kalendár

Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí ustanovila povinnú liturgickú spomienku Panny Márie, Matky Cirkvi, ktorá sa bude sláviť v pondelok po Turíčnej nedeli (Svätodušný pondelok).

Pondelok: PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE, MATKY CIRKVI Spomienka
Utorok: sv. Rity z Casci, rehoľníčky Ľ.spomienka
Streda: Spomienka
Štvrtok: NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA, NAJVYŠŠIEHO A VEČNÉHO KŇAZA Sviatok
Piatok: Féria
Sobota: Féria
Nedeľa: NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

Upratovanie:

26.5. t.r. v sobotu o 8:30 hod. prosíme tieto rodiny na ul. Revolučná – rod. Hegerová, Príhodová, ul. Červenej armády – rod. Pechová, Jarábková, Čechovičová, Šumská, Križanová, Križanová, Režná a Matúšková. Ďakujeme.

Ohlášky:

Dňa 2. júna 2018 chcú v našej farnosti uzavrieť manželstvo Marek Stacho z farnosti Trnava a Mária Horvátová z filiálky Jablonec. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Snúbencov vkladáme do našich modlitieb.

Piate stretnutie z rodín

Piate stretnutie z rodín vo farnosti bude v Dome Panny Márie pomocnice (Farská budova) bude 3. júna t.r. o 16:00 hod.

Birmovanci

V piatok 26. mája o 18:00 hod opravná písomka z poslednej tretiny.

Dnes je pre birmovancov posledný termín na doručenie prihlášky (prihláška riadne vyplnená) a projektu o birmovnom patrónovi

Prvé sv. prijímanie

Na budúcu nedeľu bude v Jablonci prvé sv. prijímanie. Spoveď pre rodičov, prípadne starých a krstných rodičov bude v stredu pred a po sv. omši podľa potreby. Deti, ktoré idú v nedeľu z Jablonca na prvé sv. prijímanie budú mať spoveď v sobotu o 14:00 hod. Deti si môžu prísť vyzdvihnúť šaty na 1. sv. prijímanie v piatok o 18:00 hod. na faru

DRUHÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  9. apr 18:00 Budmerice
Za + Ľudovíta a Pavlínu Šumských
ut  10. apr 18:00 Budmerice
Za + Rozáliu Búbelovú, mesačná
st  11. apr 18:00 Jablonec
Za + Pavla a Annu Vandákoví a zaťa Karola Krajčí
št  12. apr 18:00 Budmerice
Za + Milana Krajčoviča, pohrebná
pi  13. apr 15:00 Budmerice
POBOŽNOSŤ K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU
18:00 Budmerice
Za + Františka a Annu Baxoví
so  14. apr 8:00 Budmerice
Za + Františka Tekulu, syna Františka a st.r.o.s.
ne  15. apr 7:30 Budmerice Za farníkov
9:00 Jablonec
Za + Antona Jedináka a rodinu Mateja Kolembusa
10:30 Budmerice
Za + Vilmu a Ľudovíta Fajnoroví a + syna Štefana

Upratovanie:

14.4. t.r. v sobotu o 8:30 hod. prosíme tieto rodiny na ul. Jána Rášu: rod. Savkuliaková, Čechová, Baxová, Buková, Baxová, Somorovská, Hittmárová, Šabranová, Uhlíková a Fraňová. Ďakujeme.

Prvé sv. prijímanie

Prvé sv. prijímanie bude v Jablonci 27. mája a v Budmericiach 24. júna t.r.

Ohlášky:

Dňa 21.apríla 2018 chcú v našej farnosti uzavrieť manželstvo Viliam Izakovič z filiálky Jablonec a Lucia Schatzová z filiálky Jablonec. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Snúbencov vkladáme do našich modlitieb.

Tretie stretnutie z rodín

Tretie stretnutie z rodín vo farnosti z príležitosti svetového stretnutia rodín v Dubline v Írsku bude v Dome Panny Márie pomocnice (Farská budova) bude dnes o 16:00 hod.

Lamačské chvály

Organizátori Vás pozývajú v tomto týždni – piatok 13. apríla t.r. o 19:00 hod do Kultúrneho domu v Budmericiach na koncert Lamačské chvály so sprievodným slovom ľudí, ktorí objavili zmysel života

Púť

V prvú májovú nedeľu 6. mája 2018 sa na pútnickom mieste Slziacej Panny Márie v Báči v šamorínskom dekanáte uskutoční púť. Celý duchovný program od 15.00 hod. bude v slovenskom jazyku. Sv. omšu o 17.00 hod. bude celebrovať otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Po svätej omši prostredníctvom prezentácie bude predstavené pútnické miesto.
Arcidiecéza a Farnosť Báč pozývajú všetkých putovať do tejto mariánskej svätyne.

V sobotu 14. apríla 2018 sa bude konať 12. ročník Púte mužov do Národnej svätyni Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne.

Katechéza

V utorok bude o 19:00 hod. katechéza v Dome P. Márie Pomocnice

Druhá pôstna nedeľa

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

 

ut  27. feb 17:30 Budmerice
Za žijúcich súrodencov a ich obrátenie
st  28. feb 17:00 Štefanová
za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
17:30 Jablonec
Za † Ladislava Dzíbelu a Máriu
št  1. mar 17:30 Budmerice
Za † Adrianu Kerákovú
pi  2. mar 8:00 Štefanová
za † Milana Repaša
15:00 Budmerice
POBOŽNOSŤ K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU
17:00 Jablonec
Za † Jána a Máriu Kyselicovú a syna Ernesta
17:30 Budmerice Krížová cesta
18:00 Budmerice
Za ctiteľov Božského srdca Ježišovho
so  3. mar 8:00 Budmerice
Za † Štefana Sokoloviča a rodičov
ne  4. mar 7:30 Budmerice Za farníkov
9:00 Jablonec
Za † Ľubomíra Hujsi a manželku Kamilu
10:30 Budmerice
Za † Veroniku a Štefana Machaloví

Liturgický kalendár:

Pondelok: Féria
Utorok: Féria
Streda: Féria
Štvrtok: Féria
Piatok: Féria
Sobota: Féria
Nedeľa: Tretia pôstna nedeľa

Upratovanie:

3.3. t.r. v sobotu po sv. omši prosíme tieto rodiny na ul. Juraja Holčeka – rod. Oláhová, Figurová, Moravčíková, Hrdličková, Babincová, Gašparovičová, Sabová, ul. Jána Rašu – rod. Okuliarová, Kvaková a Kordošová. Ďakujeme. Prosíme tie rodiny, ktoré majú službu v sobotu, aby aj v nasledujúcom týždny podľa potreby sa postarali, či už o kvety v kostole, vymeniť alebo napr. alebo doliať vodu kvetinám alebo ak bolo potrebné odmiesť sneh alebo lístie a pod. Ďakujeme.

Pád ľudstva

V utorok o 19:00 hod. bude katechéza pre dospelých. Téma: Pád ľudstva

Krížová cesta

V piatok bude Krížová cesta o 17:30 hod.

Stretnutie z rodín

Druhé stretnutie z rodín vo farnosti z príležitosti svetového stretnutia rodín v Dubline v Írsku bude v Dome Panny Márie pomocnice (Farská budova) na budúcu nedeľu, t.j. 4. marca t.r. o 16:00 hod.

Birmovanci

Do konca apríla treba priniesť vyplnené prihlášky na birmovku

Stretnutie rodičov

Na budúcu nedeľu bude v Jablonci po sv. omši stretnutie rodičov detí, ktoré sa pripravujú na 1. sv. prijímanie z Jablonca

V piatok bude v Budmericiach po sv. omši stretnutie rodičov detí, ktoré sa pripravujú na 1. sv. prijímanie z Budmeríc