1. sv. prijímanie

Druhá pôstna nedeľa

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

 

ut  27. feb 17:30 Budmerice
Za žijúcich súrodencov a ich obrátenie
st  28. feb 17:00 Štefanová
za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
17:30 Jablonec
Za † Ladislava Dzíbelu a Máriu
št  1. mar 17:30 Budmerice
Za † Adrianu Kerákovú
pi  2. mar 8:00 Štefanová
za † Milana Repaša
15:00 Budmerice
POBOŽNOSŤ K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU
17:00 Jablonec
Za † Jána a Máriu Kyselicovú a syna Ernesta
17:30 Budmerice Krížová cesta
18:00 Budmerice
Za ctiteľov Božského srdca Ježišovho
so  3. mar 8:00 Budmerice
Za † Štefana Sokoloviča a rodičov
ne  4. mar 7:30 Budmerice Za farníkov
9:00 Jablonec
Za † Ľubomíra Hujsi a manželku Kamilu
10:30 Budmerice
Za † Veroniku a Štefana Machaloví

Liturgický kalendár:

Pondelok: Féria
Utorok: Féria
Streda: Féria
Štvrtok: Féria
Piatok: Féria
Sobota: Féria
Nedeľa: Tretia pôstna nedeľa

Upratovanie:

3.3. t.r. v sobotu po sv. omši prosíme tieto rodiny na ul. Juraja Holčeka – rod. Oláhová, Figurová, Moravčíková, Hrdličková, Babincová, Gašparovičová, Sabová, ul. Jána Rašu – rod. Okuliarová, Kvaková a Kordošová. Ďakujeme. Prosíme tie rodiny, ktoré majú službu v sobotu, aby aj v nasledujúcom týždny podľa potreby sa postarali, či už o kvety v kostole, vymeniť alebo napr. alebo doliať vodu kvetinám alebo ak bolo potrebné odmiesť sneh alebo lístie a pod. Ďakujeme.

Pád ľudstva

V utorok o 19:00 hod. bude katechéza pre dospelých. Téma: Pád ľudstva

Krížová cesta

V piatok bude Krížová cesta o 17:30 hod.

Stretnutie z rodín

Druhé stretnutie z rodín vo farnosti z príležitosti svetového stretnutia rodín v Dubline v Írsku bude v Dome Panny Márie pomocnice (Farská budova) na budúcu nedeľu, t.j. 4. marca t.r. o 16:00 hod.

Birmovanci

Do konca apríla treba priniesť vyplnené prihlášky na birmovku

Stretnutie rodičov

Na budúcu nedeľu bude v Jablonci po sv. omši stretnutie rodičov detí, ktoré sa pripravujú na 1. sv. prijímanie z Jablonca

V piatok bude v Budmericiach po sv. omši stretnutie rodičov detí, ktoré sa pripravujú na 1. sv. prijímanie z Budmeríc

JEDENÁSTA NEDEĽA CEZ ROK

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

ut  20. jún 18:00 Budmerice Za + Mária Babinca, mesačná
st  21. jún 18:00 Jablonec Za + Miroslava Krasňanského a r.o.s. a Jána Sináka
št  22. jún 18:00 Budmerice Za zdravie a Božiu pomoc pre Andrejku
pi  23. jún 17:00 Budmerice Na úmysel ordinára
18:00 Jablonec Za + Jozefa Sináka, r.o.s. a + brata Mariana
so  24. jún 8:00 Budmerice Za + Jozefa a Jozefínu Tešovičoví a + syna
ne  25. jún 7:30 Budmerice Za farníkov
9:00 Jablonec Za + Antona a Máriu Baničoví, zaťa Viliama a Dominika
9:30 Štefanová Za rodičov Dobrovodských a za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
10:30 Budmerice Za prvoprijímajúce deti a ich rodičov a krstných rodičov

V utorok bude posledná katechéza pre dospelých. Cez prázdniny katechézy pre dospelých nebudú

Liturgický kalendár:

Pondelok: Féria
Utorok: Féria
Streda: sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka Spomienka
Štvrtok: Féria
Piatok: NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO Slávnosť
Sobota: NARODENIE SV. JÁNA KRSTITEĽA Slávnosť
Nedeľa: DVANÁSTA NEDEĽA CEZ ROK

Upratovanie:

Na budúci týždeň upratujú rodičia prvoprijimajúcich detí. Ďakujeme.

Milodary:

V nedeľu bude farská zbierka v Budmericiach

Ohlášky

Dňa 01.7.2017 chcú v našej farnosti uzavrieť manželstvo Tomáš Aulitis z farnosti Budmerice a Eva Gáliková z farnosti Budmerice. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Snúbencov vkladáme do našich modlitieb.

Prvé sv. prijímanie

V nedeľu o 10:30 hod bude prvé sv. prijímanie v Budmericiach. Spoveď detí k prvému sv. prijímaniu v Budmericiach bude v sobotu od 9:00 hod.
V utorok v kostole v Budmericiach od 15:00 do 17:00 hod. bude nácvik na prvé sv. prijímanie pre deti z Budmeríc.
Nástup detí na prvé sv. prijímanie bude v nedeľu. Najneskoršie nech sa deti zhromaždia pred farou o 10:20 hod. Potom pôjdu v sprievode rodičov do kostola

DESIATA NEDEĽA CEZ ROK

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

ut  13. jún 17:30 Jablonec Za Miroslava Krasňanského a r.o.s. a Jána Siňáka
št  15. jún 8:00 Budmerice Za farníkov
  17:00 Štefanová Za † Ľudmilu Kubíkovú a dcéru
  17:30 Jablonec Za † Štefana a Justínu Trabalíkoví a dcéru Honorátu
  18:30 Budmerice Za † Jozefa Čecha
pi  16. jún 18:00 Budmerice Za Pavla Križana
so  17. jún 15:00 Budmerice sobáš Jozef Miškovič a Mária Benešová
ne  18. jún 7:30 Budmerice Za farníkov
  9:00 Jablonec Za prvoprijímajúce deti a ich rodičov a krstných rodičov
  9:30 Štefanová Za † Karola Slávika (15. výročie smrti)
  10:30 Budmerice Za † Helenu a Libora Haršánioví

Liturgický kalendár

12.VI. pondelok Sv. Barnabáš, apoštol – Sp
13.VI. utorok Sv. Anton Paduánsky kňaz a učiteľ Cirkvi – Sp
14.VI. streda Sv. Elizej, prorok, sv. Valér a Rúfus, mučeníci
15.VI. štvrtok Najsvätejšie kristovo Telo a Krv – Slávnosť – prikázaný sviatok
16.VI. piatok Sv.Benon , biskup
17.VI. sobota Sv. Nikander a Marcián, mučeníci

Upratovanie:

17.6. t.r. v sobotu hneď po sv. omši prosíme tieto rodiny na ul. Modranská: Baxová, ul. Revolučná: Jakabovičová, Lovasová, Hrdličková, Krasňanská, Machalová, Polčičová, Moravčíková, Sobolíková a Országhová. Porosil by som skupinu, ktorá bude upratovať v tomto týždni, aby sa postarali aj o kvetinovú výzdobu. Postačuje, aby bol kvetinová výzdoba pri obetnom stole a pri bohostánku. Ďakujeme.

Milodary:

veriaci Budmeríc obetoval 50,- Eur. V nedeľu bude farský ofera v Jablonci

Prvé sv. prijímanie

Spovedať deti k prvému sv. prijímaniu v Jablonci budem v sobotu od 9:30 hod.

V nedeľu bude prvé sv. prijímanie v Jablonci

V stredu v kostole v Budmericiach od 14:30 do 15:30 hod. bude nácvik na prvé sv. prijímanie pre deti z Budmeríc

Ohlášky

Dňa 17.6.2017 chcú v našej farnosti uzavrieť manželstvo Jozef Miškovič z farnosti Budmerice a Mária Benešová z farnosti Budmerice. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Snúbencov vkladáme do našich modlitieb.
Dňa 01.7.2016 chcú v našej farnosti uzavrieť manželstvo Tomáš Aulitis z farnosti Budmerice a Eva Gáliková z farnosti Budmerice. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Snúbencov vkladáme do našich modlitieb.

 

Rekolekcie

V pondelok o 9:00 hod bude rekolekcia v Báhoni

Stretnutie miništrantov

Stretnutie miništrantov bude v nedeľu po 15:00 hod.

Pút do Sombathehly

Pút do Sombathehlybude 1. júla, kto ma záujem môže sa prihlásiť u p. Škodovej.

TRETIA PÔSTNA NEDEĽA

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  20. mar 17:00 Jablonec Agnešu Hasíkovú a † rodinu Hincovú a Hasikovú
17:00 Štefanová Poďakovanie Pánu Bohu za životné jubileum
18:00 Budmerice Na úmysel ordinára
ut  21. mar 17:30 Budmerice Za † rodičov Františka a Annu Baxových
st  22. mar 17:00 Štefanová Poďakovanie za zdravie v rodine
št  23. mar 17:30 Budmerice Za † Lujzu Kuchtovú
pi  24. mar 17:30 Budmerice Za † rodičov Ľudovíta a Pavlínu Šumskí a syna Františka
so  25. mar 8:00 Budmerice Za † Ľudovíta Puteca, mesačná
9:00 Jablonec Za † rodinu Bednárovskú a Mruškovičovú
9:30 Štefanová Za † Ignáca a Ľudmilu
ne  26. mar 7:30 Budmerice Za farníkov
9:00 Jablonec Za † Ladislava Dzíbelu, ročná
9:30 Štefanová Za zdravie pre celú rodinu, na česť Matke ustavičnej pomoci
10:30 Budmerice Za † Evu Menyhartovú, ročná

Dnes (nedeľu 19. marca) bude krížová cesta o 14:30 hod. Nech prídu deti, ktoré sa pripravujú na prvé sv. prijímanie a aj birmovanci.

Katechéza pre birmovancov na fare v Dome P. Márie pomocnice bude v piatok 24.3.2017 o 18:00 hod

Katechéza pre dospelých bude v Dome P. Márie pomocnice bude utorok 21.3.2017 o 19:00 hod. Téma: Kráľ Dávid praotec Krista Kráľa. Boží plán tisíc rokov pred Kristom.

Modlitby matiek

Na budúci týždeň sa uskutočnia v piatok až nedeľu v kostole modlitby matiek. V piatok a sobotu po sv. omšiach a nedeľu po Krížovej ceste. Pozývame všetky matky najmä matky deti, ktoré sa pripravujú na prvé sv. prijímanie a matky birmovancov na modlitbu za svoje deti.

Liturgický kalendár

20.III. pondelok Sv. Jozef, ženích Panny Márie – Slávnosť
21.III. utorok Sv. Serapion, opát
22.III. streda Sv. Lea Rímska, vdova
23.III.štvrtok Sv. Turíbius de Mongrovejo , biskup
24.III piatok Sv. Katarína Švédska
25.III.sobota Zvestovanie Pána -Slávnosť

Hľadá sa kostolník

31. mája t.r. na vlastnú žiadosť končí p. kostolník Stanislav Baxa so službou kostolníka a tiež p. Adelka Baxová tiež na vlastnú žiadosť konči so starostlivosťou o upratovanie kostola a prípravou kvetinvej výzdoby. Preto sa hľadá nový kostolník pre Budmerice. Prosím, kto by mal záujem plniť túto službu nech sa prihlási buď u mňa alebo u členov farskej ekonomickej rady. Ďakujem.

Upratovanie:

25.3. t.r. v sobotu o 9:00 hod. prosíme tieto rodiny na ul. J. Holčeka: Haláková, Stranovská, 2x Hlavatá, Oškerová, Oláhová, Moravčíková, Hrdličková, Babinncová a Sabová. Ďakujeme.

Milodary:

Veriaca z Budmeríc obetovala na opravu veže 300,- Eur P.Boh zaplať

Lamačské chvály

V piatok 7. apríla t.r. sa v našej farnosti v kultúrnom dome v Budmericiach o 18:00 hod. uskutočnia Lamačské chvály. Téma: Ako žiť Božie slovo v problematických partnerských vzťahoch a svedectvo o stretnutí s Bohom. Slovo Marián Tomašec a Robo Slamka

Štúdium katolíckej teológie:

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave ponúka v akademickom roku 2017/2018 magisterské štúdium katolíckej teológie dennou formou pre kandidátov kňazstva, aj pre laikov. Prihlášky sa podávajú do 31.3.2017. Podrobnejšie informácie sú uverejnené na webovej stránke fakulty: www.frcth.uniba.sk.

Zverenie Farnosti Šaštín – Stráže

Zverenie Farnosti Šaštín – Stráže a národnej mariánskej svätyne Sedembolestnej Panny Márie. Na základe vzájomnej dohody medzi Slovenskou provinciou Saleziánov Don Bosca a Bratislavskou arcidiecézou a s vďačnosťou za obetavú dlhoročnú službu sa dňa 28. februára 2017 skončilo zverenie Farnosti Šaštín – Stráže a národnej mariánskej svätyne Sedembolestnej Panny Márie kňazom – saleziánom. Po dohode s generálnym predstaveným rehole Rádu Svätého Pavla Prvého Pustovníka bola od 1. marca 2017 Farnosť Šaštín – Stráže a národná mariánska svätyňa zverená kňazom – pavlínom.

Možnosť získania odpustkov:

– účasť na pobožnosti krížovej cesty
– v piatok – po sv. prijímaní modlitba pred obrazom Ukrižovaného Pána Ježiša – Dobrý a preláskavý Ježišu…
a za splnenia troch podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca)

Pobožnosť krížovej cesty:

V pôstnom období rozjímame o utrpení Pána Ježiša Krista prosredníctvom pobožnosti krížovej cesty.

Letný pobyt pre rozvedených s deťmi

Misionári Saletíni v spolupráci s Centrom Mediácie a Probácie v Prešove pozývajú na Letný pobyt pre rozvedených s deťmi. Tento rok sa uskutoční v dňoch 31. júla až 5. augusta v Hoteli Mier v Pribyline v Račkovej doline. Cena za ubytovanie so stravou a organizačnými nákladmi je pre dospelého 95 Eur a pre dieťa (do 10 r.) 75 Eur. Prihlasovať sa je možné cez formulár, ktorý nájdete na stránke letnypobytprerozvedenych.webnode.sk.