birmovka

Piata pôstna nedeľa

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  19. mar 17:00 Jablonec
Za † rodinu Šutiakovú a Zamožíkovú
17:00 Štefanová
Za bratov Jozefov
18:00 Budmerice
Za † Jána a Katarínu Císaroví a † syna
ut  20. mar 17:30 Budmerice
Za † Evu Michalikovú a rodičov Ochabovičoví
st  21. mar
št  22. mar 17:30 Budmerice
Za † Jozefa Čecha
17:30 Štefanová
Za † Stanislava Matejovského
pi  23. mar 8:00 Budmerice Na úmysel
so  24. mar 8:00 Budmerice
Za † Patrika Horenského, 5. výročie
ne  25. mar 7:30 Budmerice
Za † Jozefa Chovanca
9:00 Jablonec Za farníkov
9:30 Štefanová
Za † Zuzanu Tibenskú (6. výročie smrti)
10:30 Budmerice
Za † Jozefa a Ľudmilu Tomašovičoví a r.o.s.

V nedeľu si prineste do kostola ratolesti. V piatok bude v Budmericiach Krížová cesta po rannej sv. omši.

Liturgický kalendár

19.III. pondelok Sv. Jozef, ženích Panny Márie – Slávnosť
20.III. utorok Sv. Archip
21.III. streda Sv. Serapion, opát, Sv. Benedikta Frassinelo
22.III. štvrtok Sv. Lea Rímska, vdova
23.III. piatok Sv. Turíbius de Mongrovejo, biskup – Ľsp
24.III. sobota Sv. Katarína Švédska, panna

Zmena času:

V nedeľu 25.3. ráno o 2:00 hod. sa posúvajú hodiny o 1 hodinu dopredu na 3:00 hod.

Pašiové hry v kostole kapucínov:

V sobotu 24.3. o 19:00 hod. uvedú v kostole kapucínov v Pezinku pašiové hry.

Manifestácia za život a spravodlivú spoločnosť:

V stredu 21. marca o 17.00 hod. sa na Hviezdoslavovom námestí uskutoční manifestácia za život a spravodlivú spoločnosť pre všetkých. Koná sa pri príležitosti Dňa počatého dieťata a 30. výročia sviečkovej manifestácie. Pozývame Vás vyjadriť postoj v prospech ochrany ľudského života od počatia a spravodlivosti vo všetkých sférach spoločenského života. Organizátormi manifestácie sú Spoločenstvo Ladislava Hanusa a Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku.

Spovedanie v okolitých farnostiach:

Nedeľa 18.3. Budmerice 14:00 – 16:00
Piatok 23.3. Doľany 16:00 – 18:00
Sobota 24.3. Vištuk 09:30 – 11:30
Sobota 24.3. Modra 15:30 – 18:00
Nedeľa 25.3. Pezinok 14:30 – 18:00

Spoveď chorých vo štvrtok v Budmericiach a v piatok v Jablonci dopoludnia

Upratovanie:

23.3. t.r. v sobotu po sv. omši prosíme tieto rodiny na ul. Jána Rášu: rod. Nahálková, Nygyová, Miškovičová, Miškovičová, Šlachtová, Chobotová, Šavarová, Vydrová, Oškerová, Drefková, Baxová, Dubovská. Prosím aj ďalšie ochotné ženy a mužov pomôcť upratovať bude sa kostol upratovať k Veľkej noci, tzv. veľké upratovanie. Ďakujeme.

Birmovka

Vysluhovanie sv. birmovania v našej farnosti bude 10. júna t.r. o 15:00 hod. Birmovanci nech sa počas pôstneho obdobia zúčastnia na dvoch krížových cestách

Stretnutie z rodín

Tretie stretnutie z rodín vo farnosti z príležitosti svetového stretnutia rodín v Dubline v Írsku bude v Dome Panny Márie pomocnice (Farská budova) v 8. apríla o 16:00 hod.

Deň počatého dieťaťa

Občianske združenie Fórum života organizuje 18. ročník kampane „25. marec – Deň počatého dieťaťa“, ktorá pripomína, prejavuje a šíri úctu k životu už od počatia. Každý z nás bol počatý, a preto je tento deň sviatkom každého z nás. Vďaku za život môžeme vyjadriť aj verejne nosením bielej stužky na svojom odeve. Viac informácií nájdete na stránke www.25marec.sk.

Štvrtá pôstna nedeľa

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

ut  13. mar 17:30 Budmerice
Za Božiu pomoc v chorobe
st  14. mar 16:30 Štefanová
Pobožnosť krížovej cesty
17:00 Štefanová
Za † Stanislava Mružkoviča a rodičov
17:30 Budmerice
Za † Pavla Novomeského a rodičov
št  15. mar 17:30 Jablonec
Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Vrskovú
pi  16. mar 15:00 Budmerice
POBOŽNOSŤ K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU
17:00 Budmerice Krížová cesta
Za zdravie a Božiu pomoc pre Marienku
so  17. mar 16:00 Jablonec
Za † Pátra Júliusa Obonu, ročná
ne  18. mar 7:30 Budmerice
Za † Ivana Hrdličku, 20. výročie
9:00 Jablonec Za farníkov
9:30 Štefanová
Za † Valentína a Helenu Tekulových
16:00 Budmerice
Za † Ľudmilu Chalamovú

Liturgický kalendár

12.III. pondelok Sv. Teofan, mních

13.III. utorok Sv. Leander, biskup

14.III. streda Sv. Matilda

15.III. štvrtok Sv. Klement Hofbauer, kňaz

16.III. piatok Sv. Heribert, biskup

17.III. sobota Sv. Patrik, biskup – Ľsp

Upratovanie:

17.3. t.r. v sobotu po sv. omši prosíme tieto rodiny na ul. Jána Rašu – Uhlíková, Hrabovská, Halešová, Gažová, Štefunková, Svrčková, Kostická, Kostická, Vydrová a Tomašovičová. Ďakujeme.

Katechéza

V utorok bude katechéza pre dospelých o 19:00 hod.

Spovedanie

V sobotu bude sv. spoveď pre Veľkou nocou v Jablonci od 15:00 do 16:00 hod. a v Budmericiach v nedeľu od 14:00 do 16:00 hod. a po nej bude sv. omša o 16:00 hod. V tento deň nebude druhá sv. omša o 10:30 hod. Prosím, aby ste prihlásili chorých, ktorých treba prísť vyspovedať k Vám domov

Tretie stretnutie z rodín

Tretie stretnutie z rodín vo farnosti z príležitosti svetového stretnutia rodín v Dubline v Írsku bude v Dome Panny Márie pomocnice (Farská budova) v 8. apríla o 16:00 hod.

Birmovanci

Birmovanci nech sa počas pôstneho obdobia zúčastnia na dvoch krížových cestách

Zbierka

Na budúcu nedeľu bude povinná zbierka pre prenasledovaných kresťanov a utečencov

Tretia pôstna nedeľa

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

st  7. mar 14:00 Budmerice
Za † Rozáliu Búbelovú, pohrebná
17:00 Štefanová
Za † rodičov, sestry, bratov a svokrovcov
št  8. mar 17:30 Jablonec
Za † Štefana Solčány a manž. a † dcéru Magdalénu
pi  9. mar 15:00 Budmerice
POBOŽNOSŤ K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU
17:00 Budmerice Krížová cesta
Za † Jána Moravčíka a Jozefínu, syna a dcéry
so  10. mar 8:00 Budmerice
Za Božiu pomoc pre nášho kňaza
ne  11. mar 7:30 Budmerice Za farníkov
9:00 Jablonec
Za † Gustava a Rozáliu Sinákoví
9:30 Štefanová
Za † Veroniku Brablecovú a Vilmu Mrvovú
10:30 Budmerice
Za † Stanislava Micháleka, 20. výr. a manž. Máriu

Upratovanie:

10.3. t.r. v sobotu po sv. omši prosíme tieto rodiny na ul. Jána Rašu – rod. Lukačovičová, Baxová, Chalúpková, Bednáriková, Potočná, Lukačovičová, Štrbová, Baxová, Trajdová a Kačincová. Ďakujeme.

Milodary:

veriaca z Budmeríc obetovala 100,- Eur

Birmovanci

nech sa počas pôstneho obdobia zúčastnia na dvoch krížových cestách

Výročie posviacky Katedrály sv. Martina z Tours:

V sobotu 10. marca slávime výročie posviacky Katedrály sv. Martina v Bratislave. Pre našu arcidiecézu je to sviatok.

Druhá pôstna nedeľa

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

 

ut  27. feb 17:30 Budmerice
Za žijúcich súrodencov a ich obrátenie
st  28. feb 17:00 Štefanová
za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
17:30 Jablonec
Za † Ladislava Dzíbelu a Máriu
št  1. mar 17:30 Budmerice
Za † Adrianu Kerákovú
pi  2. mar 8:00 Štefanová
za † Milana Repaša
15:00 Budmerice
POBOŽNOSŤ K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU
17:00 Jablonec
Za † Jána a Máriu Kyselicovú a syna Ernesta
17:30 Budmerice Krížová cesta
18:00 Budmerice
Za ctiteľov Božského srdca Ježišovho
so  3. mar 8:00 Budmerice
Za † Štefana Sokoloviča a rodičov
ne  4. mar 7:30 Budmerice Za farníkov
9:00 Jablonec
Za † Ľubomíra Hujsi a manželku Kamilu
10:30 Budmerice
Za † Veroniku a Štefana Machaloví

Liturgický kalendár:

Pondelok: Féria
Utorok: Féria
Streda: Féria
Štvrtok: Féria
Piatok: Féria
Sobota: Féria
Nedeľa: Tretia pôstna nedeľa

Upratovanie:

3.3. t.r. v sobotu po sv. omši prosíme tieto rodiny na ul. Juraja Holčeka – rod. Oláhová, Figurová, Moravčíková, Hrdličková, Babincová, Gašparovičová, Sabová, ul. Jána Rašu – rod. Okuliarová, Kvaková a Kordošová. Ďakujeme. Prosíme tie rodiny, ktoré majú službu v sobotu, aby aj v nasledujúcom týždny podľa potreby sa postarali, či už o kvety v kostole, vymeniť alebo napr. alebo doliať vodu kvetinám alebo ak bolo potrebné odmiesť sneh alebo lístie a pod. Ďakujeme.

Pád ľudstva

V utorok o 19:00 hod. bude katechéza pre dospelých. Téma: Pád ľudstva

Krížová cesta

V piatok bude Krížová cesta o 17:30 hod.

Stretnutie z rodín

Druhé stretnutie z rodín vo farnosti z príležitosti svetového stretnutia rodín v Dubline v Írsku bude v Dome Panny Márie pomocnice (Farská budova) na budúcu nedeľu, t.j. 4. marca t.r. o 16:00 hod.

Birmovanci

Do konca apríla treba priniesť vyplnené prihlášky na birmovku

Stretnutie rodičov

Na budúcu nedeľu bude v Jablonci po sv. omši stretnutie rodičov detí, ktoré sa pripravujú na 1. sv. prijímanie z Jablonca

V piatok bude v Budmericiach po sv. omši stretnutie rodičov detí, ktoré sa pripravujú na 1. sv. prijímanie z Budmeríc