birmovka

29. NEDEĽA CEZ ROK

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  23. okt 17:30 Budmerice
Za zdravie a Božiu pomoc v chorobe
ut  24. okt 17:30 Budmerice
Za † Karola Pastuchu, ročná
st  25. okt 17:30 Jablonec
Za † rodinu Hrčkoví a r.o.s.
18:00 Štefanová
Za † rodinu Lančaričovú
št  26. okt 17:30 Budmerice
Za † Magdalénu Uhlárovú, ročná
pi  27. okt 17:30 Budmerice
Za † Annu Koričovú
so  28. okt 7:30 Budmerice
Za † Justínu Jakubekovú, mesačná
29.10. 7:30 Budmerice Za farníkov
9:00 Jablonec
Za † Viliama a Františku Dzíbeloví
9:30 Štefanová
Za † rodičov a brata
10:30 Budmerice
Za † rodičov Tökuloví a r.o.s.

V piatok bude mládežnícka sv. omša

Liturgický kalendár

23.X. pondelok Sv. Ján Kapistránský, kňaz – Ľsp
24.X. utorok Sv. Anton Mária Claret, biskup – Ľsp
25.X. streda Sv. Maurus, Biskup – Ľsp
26.X. štvrtok Sv. Lucián a Marciál, mučeníci
27.X. piatok Sv. Evarist, pápež
28.X. sobota Sv. Šimon a Júda, apoštoli – Sviatok

Zmena času:

Na budúcu  nedeľu 29.10. sa mení čas. Hodiny posunieme o 1 hodinu dozadu.

Upratovanie

28.10. t.r. v sobotu po sv. omši prosíme tieto rodiny na ul. Jána Rášu: Lehnertová, Morongová, Tibenská, Sobolová, Matejíková, Matúšková, Pešková, Valková, Pelikánová a Nahálková Ďakujeme.

Ruženec

Modlitba sv. ruženca v mesiaci október o 17:00 hod. (pozor zmena času sv. ruženca) pred sv. omšou a v sobotu o 7:30 hod. a po nej bude sv. omša.

Birmovanci

V piatok, t.j. 27.10.2017 budú birmovanci písať písomku z prvej tretiny otázok od 1 do 79. Odporúčam, aby birmovanci prišli aj na modlitbu sv. ruženca o 17:00 hod a na sv. omšu. Po sv. omši sa stretneme pred kostolom. Kto by nemohol prísť na písomku. Príde ku mne osobne na preskúšanie. Treba však, aby to stihol do polovice novembra t.j. do 15. novembra 2017.

27. NEDEĽA CEZ ROK

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  9. okt 9:00 Budmerice
Za zdravie a Božiu pomoc pre Rasťa
ut  10. okt 14:30 Budmerice
Za † Vladimíra Beneša, pohrebná
st  11. okt 17:30 Jablonec
Za † Ervína Oscitého a brata Milana a rodičov
18:00 Štefanová
Za † Ľudmilu Kormanovú
št  12. okt 18:00 Budmerice
Za zdravie a Božiu pomoc
pi  13. okt 15:00 Budmerice
POBOŽNOSŤ K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU
18:00 Budmerice
Za † Alojza Zamkovského a nevestu Helenu
so  14. okt 7:30 Budmerice
Za † rodičov Valentovičových a r.o.s.
ne  15. okt 7:30 Budmerice Za farníkov
9:00 Jablonec
Za † Helenu Ostružlíkovú, ročná
9:30 Štefanová
Za † Ľudmilu Kubíkovú a dcéru
10:30 Budmerice
Za Božiu pomoc pre deti

Modlitba sv. ruženca v mesiaci október o 17:30 hod. pred sv. omšou a v sobotu o 7:30 hod. a po nej bude sv. omša. Povzbudzujem birmovancov, aby v priebehu októbra prišli na modlitbu sv. ruženca aspoň dvakrát.

Liturgický kalendár

Pondelok: Féria
Utorok: Féria
Streda: sv. Jána XXIII., pápeža Ľ.spomienka
Štvrtok: Ľ.spomienka
Piatok: Féria
Sobota: Panny Márie v sobotu Ľ.spomienka
Nedeľa: DVADSIATA OSMA NEDEĽA CEZ ROK

Kňazská rekolekcia:

V pondelok 9.10. o 9:00 hod. bude v Budmericiach svätá omša, ktorú budú koncelebrovať kňazi nášho pezinského dekanátu.

Upratovanie:

14.10. t.r. v sobotu po rannej sv. omši prosíme tieto rodiny na ul. Jána Rášu: Gažová, Štefunková, Svrčková, Kostická, Kostická, Vydrová, Tomašovičová, Nahálková, Nagyová a Miškovičová. Ďakujeme.

Milodary:

Veriaci obetovali 50,- a 50,- Eur a Veriaca obetovala 200 Eur P. Boh zaplať.

Ohlášky

Dňa 21.10.2017 chcú v našej farnosti uzavrieť manželstvo Samuel Hromek z farnosti Báhoň a Dominika Machalová z farnosti Budmerice. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Snúbencov vkladáme do našich modlitieb.

Kalendáre

Svätovojtechské kalendáre si môžete vyzdvihnúť pani Márie Hegerovej na ul. Revolučnej na č. d. 698

Karechéza

Katechéza pre dospelých bude v tomto mesiaci 17.10. (na budúci utorok) a 31.10. (posledný utorok v tom to mesiaci) t.r.

Príprava na birmovku

Príprava na birmovku v našej farnosti pokračuje. Podmienky boli stanovené na začiatku prípravy a to: sv. spoveď na prvý piatok, účasť na sv. omšiach, účasť na katechéze a vedieť základné pravdy viery (pomôcka vypracované otázky, ktoré dostali). V tomto mesiaci bude preskúšanie z prvej tretiny otázok od 1. do 79.)

PIATA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

ut  16. máj 18:00 Budmerice Za pomoc Božiu v chorobe
st  17. máj 17:30 Jablonec Za † Oľgu Jakubovie, ročná
18:00 Štefanová Za † Pavla a Hedvigu Jakušových, synov a nevestu
ne  21. máj 7:30 Budmerice Za zdravie a Božiu pomoc a poďakovanie k 75. narodeninám
9:00 Jablonec Za farníkov
9:30 Štefanová Za Božie požehnanie pre Hanku a celú rodinu
10:30 Budmerice Za † Adrianu Moravčíkovú

V prípade pohrebu vo štvrtok a piatok treba volať na číslo 0918650744

Liturgický kalendár

15.V. pondelok Sv. Žofia, panna a mučenica
16.V. utorok Sv. Ján Nepomucký, kňaz a mučeník – Sp
17.V. streda Sv. Paschal Baylonský,
18.V. štvrtok Sv. Ján I., pápež a mučeník – Ľsp
19.V. piatok Sv. Peter Celestín V., pápež, sv. Urban I.
13.V.sobota Sv. Bernardín Sienský, kňaz – Ľsp

Stretnutie birmovancov

V piatok 19. mája a v sobotu 20. mája podľa skupín budú mať birmovanci stretko s animátormi. V piatok z Jablonca, Štefanová a Dolné Orešany a v sobotu z Budmeríc.

ŠTVRTÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  8. máj 10:00 Budmerice Za živých a † členov legionárov P. Márie
ut  9. máj 18:00 Budmerice Za živú rodinu Matovičovú
st  10. máj 17:30 Jablonec Za † Pátra Júliusa Obonu
18:00 Štefanová Za † Ignáca a Helenu Schmidtových a syna Vladimíra
št  11. máj 18:00 Budmerice Za † Pavla a Teréziu Capkoví a syna Wiliama
pi  12. máj 18:00 Budmerice Za † Jozefa Matušku a syna Viliama
so  13. máj 8:00 Budmerice Za † Ambróza a Máriu Oravcoví a ich † synov
14:00 Štefanová Na úmysel rodiny Schmidtovej
ne  14. máj 7:30 Budmerice Za farníkov
  9:00 Jablonec Poďakovanie sa P. Bohu a za zdravie a Božiu pomoc
  9:30 Štefanová Za † Jozefa a Uršulu Jakušových
  10:30 Budmerice Za † Jána Žiačika, ročná

V mesiaci máji sa pred sv. omšou o 18:00 hod. budeme spoločne modliť Litánie k Panne Márií.

Katechéza bude v utorok o 19:00 hod.

V nedeľu bude stretko miništrantov 14.5. t.r. o 15:00 hod a stretnutie rodín 14.5. t.r. o 17:00 hod.

Liturgický kalendár

8.IV. pondelok Sv. Viktor, mučeník
9.IV. utorok Sv. Beátus, kňaz, pustovník
10.IV. streda Sv. Ján z Avily, kňaz
11.IV. štvrtok Bl. Sára Salkaháziová, panna a mučenica – Ľsp
12.IV. piatok Sv. Pankrác, mučeník – Ľsp
13.IV.sobota Blahoslavená Panna Mária Fatimská – Ľsp

Upratovanie:

13.5. t.r. v sobotu o 9:00 hod. prosíme tieto rodiny na ul. Jána Rašu: Náhalková, Čechová, Halenárová, Tekulová, Brniaková, Micháleková, Vydrová a Charbulová. Ďakujeme.

ACIES

Spoločenstvo Máriinej légie, srdečne pozýva všetkých členov  ale i ctiteľov P. Márie na slávnosť ACIES, ktorá sa bude konať v Budmerickom kostole  v pondelok 8. mája t.r.   o 9:30 modlitba sv. ruženca a o 10.00 hod. bude sv. omša.

Stretnutie birmovancov

V Dome P. Márie Pomocnice v piatok 12.5. po sv. omši a stretnutie s animátormi 19 a 20. mája t.r. podľa skupín

Stretnutie mládeže Cliptime:

Na budúci víkend (12.-14. mája) sa vo Svätom Jure uskutoční arcidiecézne stretnutie mládeže Cliptime s tohtoročným heslom S TEBOU. Pozývame všetkých mladých vytvoriť a prejaviť jednotu spolu s ostatnými mladými, so zasvätenými a so svojimi pastiermi – kňazmi a biskupmi. Prihlásiť sa dá ešte do 8. mája (neskôr už len bez stravy a ubytovania). Viac informácií o programe aj registrácii je na stránke cliptime.sk.

Púť do mariánskej svätyne v Báči:

Pozývame na púť do Báču v šamorínskom dekanáte, ktorá sa bude konať v nedeľu 14. mája 2017 z príležitosti 302. výročia krvavého slzenia milostivého obrazu Panny Márie a 100. výročia fatimských zjavení. Celý duchovný program od 15.00 hod. bude v slovenskom jazyku. Vo vešperách, ktoré začnú o 16.00 hod., bude mať otec biskup Mons. Jozef Haľko katechézu. Sv. omšu o 17.00 hod. bude celebrovať otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Všetkých pozývame putovať a spoznať svätyňu v Báči.

Výročie fatimských zjavení:

V sobotu 13. mája 2017 uplynie práve 100 rokov od začiatku zjavení Panny Márie vo Fatime. Pápež František tam bude v tých dňoch.
V našej farnosti sa v sobotu 13. mája ráno o 7:15 hod. pomodlíme sv. ruženec a o 8:00 hod. bude sv. omša.

Hľadá sa nový kostolník pre Budmerice

31. mája t.r. na vlastnú žiadosť končí p. kostolník Stanislav Baxa so službou kostolníka a tiež p. Adelka Baxová tiež na vlastnú žiadosť konči so starostlivosťou o upratovanie kostola a prípravou kvetinovej výzdoby. Preto sa hľadá nový kostolník pre Budmerice. Prosím, kto by mal záujem plniť túto službu nech sa prihlási buď u mňa alebo u členov farskej ekonomickej rady. Ďakujem.