birmovka

PIATA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

ut  16. máj 18:00 Budmerice Za pomoc Božiu v chorobe
st  17. máj 17:30 Jablonec Za † Oľgu Jakubovie, ročná
18:00 Štefanová Za † Pavla a Hedvigu Jakušových, synov a nevestu
ne  21. máj 7:30 Budmerice Za zdravie a Božiu pomoc a poďakovanie k 75. narodeninám
9:00 Jablonec Za farníkov
9:30 Štefanová Za Božie požehnanie pre Hanku a celú rodinu
10:30 Budmerice Za † Adrianu Moravčíkovú

V prípade pohrebu vo štvrtok a piatok treba volať na číslo 0918650744

Liturgický kalendár

15.V. pondelok Sv. Žofia, panna a mučenica
16.V. utorok Sv. Ján Nepomucký, kňaz a mučeník – Sp
17.V. streda Sv. Paschal Baylonský,
18.V. štvrtok Sv. Ján I., pápež a mučeník – Ľsp
19.V. piatok Sv. Peter Celestín V., pápež, sv. Urban I.
13.V.sobota Sv. Bernardín Sienský, kňaz – Ľsp

Stretnutie birmovancov

V piatok 19. mája a v sobotu 20. mája podľa skupín budú mať birmovanci stretko s animátormi. V piatok z Jablonca, Štefanová a Dolné Orešany a v sobotu z Budmeríc.

ŠTVRTÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  8. máj 10:00 Budmerice Za živých a † členov legionárov P. Márie
ut  9. máj 18:00 Budmerice Za živú rodinu Matovičovú
st  10. máj 17:30 Jablonec Za † Pátra Júliusa Obonu
18:00 Štefanová Za † Ignáca a Helenu Schmidtových a syna Vladimíra
št  11. máj 18:00 Budmerice Za † Pavla a Teréziu Capkoví a syna Wiliama
pi  12. máj 18:00 Budmerice Za † Jozefa Matušku a syna Viliama
so  13. máj 8:00 Budmerice Za † Ambróza a Máriu Oravcoví a ich † synov
14:00 Štefanová Na úmysel rodiny Schmidtovej
ne  14. máj 7:30 Budmerice Za farníkov
  9:00 Jablonec Poďakovanie sa P. Bohu a za zdravie a Božiu pomoc
  9:30 Štefanová Za † Jozefa a Uršulu Jakušových
  10:30 Budmerice Za † Jána Žiačika, ročná

V mesiaci máji sa pred sv. omšou o 18:00 hod. budeme spoločne modliť Litánie k Panne Márií.

Katechéza bude v utorok o 19:00 hod.

V nedeľu bude stretko miništrantov 14.5. t.r. o 15:00 hod a stretnutie rodín 14.5. t.r. o 17:00 hod.

Liturgický kalendár

8.IV. pondelok Sv. Viktor, mučeník
9.IV. utorok Sv. Beátus, kňaz, pustovník
10.IV. streda Sv. Ján z Avily, kňaz
11.IV. štvrtok Bl. Sára Salkaháziová, panna a mučenica – Ľsp
12.IV. piatok Sv. Pankrác, mučeník – Ľsp
13.IV.sobota Blahoslavená Panna Mária Fatimská – Ľsp

Upratovanie:

13.5. t.r. v sobotu o 9:00 hod. prosíme tieto rodiny na ul. Jána Rašu: Náhalková, Čechová, Halenárová, Tekulová, Brniaková, Micháleková, Vydrová a Charbulová. Ďakujeme.

ACIES

Spoločenstvo Máriinej légie, srdečne pozýva všetkých členov  ale i ctiteľov P. Márie na slávnosť ACIES, ktorá sa bude konať v Budmerickom kostole  v pondelok 8. mája t.r.   o 9:30 modlitba sv. ruženca a o 10.00 hod. bude sv. omša.

Stretnutie birmovancov

V Dome P. Márie Pomocnice v piatok 12.5. po sv. omši a stretnutie s animátormi 19 a 20. mája t.r. podľa skupín

Stretnutie mládeže Cliptime:

Na budúci víkend (12.-14. mája) sa vo Svätom Jure uskutoční arcidiecézne stretnutie mládeže Cliptime s tohtoročným heslom S TEBOU. Pozývame všetkých mladých vytvoriť a prejaviť jednotu spolu s ostatnými mladými, so zasvätenými a so svojimi pastiermi – kňazmi a biskupmi. Prihlásiť sa dá ešte do 8. mája (neskôr už len bez stravy a ubytovania). Viac informácií o programe aj registrácii je na stránke cliptime.sk.

Púť do mariánskej svätyne v Báči:

Pozývame na púť do Báču v šamorínskom dekanáte, ktorá sa bude konať v nedeľu 14. mája 2017 z príležitosti 302. výročia krvavého slzenia milostivého obrazu Panny Márie a 100. výročia fatimských zjavení. Celý duchovný program od 15.00 hod. bude v slovenskom jazyku. Vo vešperách, ktoré začnú o 16.00 hod., bude mať otec biskup Mons. Jozef Haľko katechézu. Sv. omšu o 17.00 hod. bude celebrovať otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Všetkých pozývame putovať a spoznať svätyňu v Báči.

Výročie fatimských zjavení:

V sobotu 13. mája 2017 uplynie práve 100 rokov od začiatku zjavení Panny Márie vo Fatime. Pápež František tam bude v tých dňoch.
V našej farnosti sa v sobotu 13. mája ráno o 7:15 hod. pomodlíme sv. ruženec a o 8:00 hod. bude sv. omša.

Hľadá sa nový kostolník pre Budmerice

31. mája t.r. na vlastnú žiadosť končí p. kostolník Stanislav Baxa so službou kostolníka a tiež p. Adelka Baxová tiež na vlastnú žiadosť konči so starostlivosťou o upratovanie kostola a prípravou kvetinovej výzdoby. Preto sa hľadá nový kostolník pre Budmerice. Prosím, kto by mal záujem plniť túto službu nech sa prihlási buď u mňa alebo u členov farskej ekonomickej rady. Ďakujem.

TRETIA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Bohoslužby v Budmericiach a Jablonci

po  1. máj 8:00 Budmerice Za † Martina a syna Martina
ut  2. máj 18:00 Budmerice Za † Štefana Študenca, ml.
st  3. máj 17:30 Jablonec Za zdravie a Božiu pomoc pre Elišku
18:00 Štefanová Za † rodičov Ochabových, za synov Jozefa a Rudolfa
št  4. máj 18:00 Budmerice Za † Danielu Molnárovú, 5. výročie
pi  5. máj 8:00 Štefanová Na úmysel
17:30 Jablonec Za † manž. Helenu, rodič. Jozefa a Máriu a brata Dezidera
18:30 Budmerice Za ctiteľov Božského srdca Ježišovho
so  6. máj 8:00 Budmerice Za zdravie a Božiu pomoc pri štúdiu
ne  7. máj 7:30 Budmerice Za farníkov
  9:00 Jablonec Za † František a Štefániu Horvátoví, sestru Editu a brata Jána
  9:30 Štefanová Za † Jozefa Kalného, rodičov, svokrovcov, švagriné a švagrov
  10:30 Budmerice Za † Jozefa a Ľudmilu Tomašovičoví a st.r.o.

V sobotu 6.5. t.r. bude Večeradlo o 7:15 hod.

od 28.4. t.r. do 7.5. t.r. je týždeň modlitieb za duchovné povolania

Sv. spoveď k prvému piatku: pred sv. omšou v Budmericiach okrem piatku

Stretnutie birmovancov v Dome P. Márie Pomocnice v piatok 12.5. po sv. omši

Pred sv. omšou sa budeme spoločne modliť Litánie k Panne Márií

Liturgický kalendár

1.V. pondelok Sv. Jozef, robotník – Ľsp

2.V. utorok Sv. Atanáz, biskup a učiteľ Cirkvi – Sp

3.V. streda Sv. Filip a Jakub, apoštoli. – Sviatok

4.V. štvrtok Sv. Florián mučeník – Ľsp

5.V. piatok Sv. Gothard, biskup – Prvý piatok

6.V.sobota Sv. Dominik Savio

Upratovanie

5.5. t.r. v sobotu o 9:00 hod. prosíme tieto rodiny na ul. Jána Rašu: Lehnertová, Morongová, Stankovičová, Sobolová, Matejiková, Matúškoví a Valková. Ďakujeme.

Hľadá sa kostolník

31. mája t.r. na vlastnú žiadosť končí p. kostolník Stanislav Baxa so službou kostolníka a tiež p. Adelka Baxová tiež na vlastnú žiadosť konči so starostlivosťou o upratovanie kostola a prípravou kvetinvej výzdoby. Preto sa hľadá nový kostolník pre Budmerice. Kto by mal záujem plniť túto službu nech sa prihlási buď u administrátora farnosti JCLic. JUDr. Mgr. Branislava Trubača, alebo u členov farskej ekonomickej rady.

O birmovke

V máji budú mať birmovanci stretnutie s animátormi a tiež bude katechéza aj na fare. V júni a septembri stretnutie mať nebudú ale na konci mesiaca júna bude na fare opekačka. Ak by bola nejaká zmena bude vyhlásená. Do konca septembra treba vedieť odpovedať na prvú tretinu otázok. V októbri z nich budú preskušaní. Birmovka v našej farnosti bude na jar 2018 so súhlasom Arcobiskupského úradu, ktorý stanovuje termín birmovky.

Duchovná obnova pre miništrantov

Od 26. do 28. mája t.r. bude Duchovná obnova pre miništrantov Modra – Zochová chata

DRUHÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Bohoslužby v Budmericiach a Jablonci

ne  23. apr 7:30 Budmerice Za † Martina a Katarínu Tisonoví, rodičia, synov Vincenta a Jána
9:00 Jablonec Za miništrantov našej farnosti
10:30 Budmerice Za farníkov
po  24. apr 18:00 Budmerice Za † Michala a Františku Mihálikoví, syna Ivana a nevestu Helenu
ut  25. apr 18:00 Budmerice Za † Máriu Stilhamerovú, 10. výročie
st  26. apr 17:30 Jablonec Za † Františka Dankoviča
18:00 Štefanová Za † Antona a Annu Buchových
št  27. apr 18:00 Budmerice Za † Viliama Prokopa, mesačná
pi  28. apr 18:00 Budmerice Za † Jána Oscitého
so  29. apr 8:00 Budmerice Za † Libora, Rozáliu, Oľgu Stojkovičoví
ne  30. apr 7:30 Budmerice Za † Fanu Rajkovičovú, mesačná
  8:30 Štefanová Za † rodičov Tekulových a dcéru Apolóniu
  9:00 Jablonec Za farníkov
  10:30 Budmerice Za † Ota Moravčíka, 15. výročie

Dnes (ne 23. apr) o 15:00 hod. budú mať miništranti stretko v dome P. Márie pomocnice

V stredu sa bude v Jablonci zapisovať na sv. omše

Liturgický kalendár

24.IV. pondelok Sv. Juraj,mučeník – Ľsp
25.IV. utorok Sv. Marek, evanjelista – Sviatok
26.IV. streda Sv. Klétus, pápež
27.IV. štvrtok Sv. Simeon Jeruzalemský, biskup a mučeník
28.IV. piatok Sv. Peter Chanel, kňaz a mučeník – Ľsp
29.IV.sobota Sv. Katarína Sienská, panna a učiteľka Cirkvi – Sviatok

Celodenná poklona

28. apríla je v našej farnosti celodenná poklona. Sv. oltárna bude vystavená k adorácií od 9:00 hod. do večernej sv. omše. Prosí, aby ste cez deň prichádzali k modlitbe.

Upratovanie

29.4. t.r. v sobotu o 9:00 hod. prosíme tieto rodiny na ul. Jána Rašu: 2x Miškovičová, Šlachtová, Chobotová, Oškerová, Matúšková, Drefková a Dubovská. Ďakujeme.

Hľadá sa kostolník

31. mája t.r. na vlastnú žiadosť končí p. kostolník Stanislav Baxa so službou kostolníka a tiež p. Adelka Baxová tiež na vlastnú žiadosť konči so starostlivosťou o upratovanie kostola a prípravou kvetinvej výzdoby. Preto sa hľadá nový kostolník pre Budmerice. Kto by mal záujem plniť túto službu nech sa prihlási buď u administrátora farnosti JCLic. JUDr. Mgr. Branislava Trubača, alebo u členov farskej ekonomickej rady.

O birmovke

V máji budú mať birmovanci stretnutie s animátormi a tiež bude katechéza aj na fare. V júni a septembri stretnutie mať nebudú ale na konci mesiaca júna bude na fare opekačka. Ak by bola nejaká zmena bude vyhlásená. Do konca septembra treba vedieť odpovedať na prvú tretinu otázok. V októbri z nich budú preskušaní. Birmovka v našej farnosti bude na jar 2018 so súhlasom Arcobiskupského úradu, ktorý stanovuje termín birmovky.

Duchovná obnova pre miništrantov

Od 26. do 28. mája t.r. bude Duchovná obnova pre miništrantov Modra – Zochová chata