birmovka

9. týždeň v cezročnom období

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

ut  5. jún 18:00 Budmerice Za † Petra Rášu
st  6. jún 18:00 Jablonec
Za † Stanislava Pociska, r.s.o.
18:30 Štefanová
Za † Jozef Kalného, rodičov a svokrovcov
št  7. jún 18:00 Budmerice
Za † Annu a Štefana Noskovičoví
pi  8. jún 15:00 Budmerice
POBOŽNOSŤ K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU
16:30 Štefanová Za farníkov
17:00 Jablonec
Za † Michala a Annu Šaturoví a † deti
18:00 Budmerice
Na úmysel ordinára
so  9. jún 8:00 Budmerice
Za † Ľudmilu Moravčíkovú a rodičov
16:00 Štefanová
Za novomanželov Fialových
10.6. 8:00 Budmerice Za farníkov
9:30 Jablonec
Za † Štefana Nemca
9:30 Štefanová
Za † rodičov (25. výročie) a za † brata (15. výročie smrti)
15:00 Budmerice
Za birmovancov, ich rodičov a birmovných rodičov
14:00 Budmerice
Odpoludňajšia pobožnosť

Liturgický kalendár

4.VI. pondelok Sv.Kvirín, biskup a mučeník
5.VI. utorok Sv. Bonifác, biskup a mučeník – Sp
6.V. streda Sv. Norbert, biskup – Ľsp
7.V. štvrtok Sv. Róbert, reholník
8.VI. piatok Najsvätejšie Srdce Ježišovo – Slávnosť
9.VI. sobota Nepoškvrnené Srdce Panny Márie – Sp

Upratovanie:

2.8. t.r. v sobotu o 13:00 hod. prosíme tieto rodiny na ul. Červenej armády: Nosálová, Rajkovičová, Zelníková, Jakubčíková, Císarová, Juríková, Salanciová, Vištucká cesta: Švingalová, Upratovať sa bude poobede do obeda bude spoveď. Ďakujeme

Birmovka

V piatok 8.6. po sv. omši bude nácvik na birmovku. Treba, aby všetci birmovanci prišli na nácvik. Účasť nutná
V sobotu sv. spoveď pre birmovancov a ich rodičov a birmovných rodičov bude od 10:00 hod. Budeme traja spovedníci. Birmovanci musia prísť na sv. spoveď. Inak im nemôžem dať birmovný lístok. Nech aj birmovný rodič nezabudne, že tiež má pristúpiť k sv. spovedi
Po sv. spovedi si birmovanci zoberú odo mňa birmovný lístok. Nezabudnite si ho v nedeľu priniesť na Birmovku
Birmovný rodič počas vysluhovania sv. birmovania drží pravú ruku na pleci birmovanca.
Birmovanci nech sa zhromaždia v kostole medzi 14:30 a 14:40 hod. Obsadia aj birmovným rodičom im určené miesto

administrátor farnosti JCLic. JUDr. Mgr. Branislav Trubač

8. týždeň v cezročnom období

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  28. máj 8:00 Budmerice
Za zdravie a Božiu pomoc pre Jozefa
ut  29. máj 18:00 Budmerice
Za †Martu, Gabriela a Júlia
st  30. máj
št  31. máj 8:00 Budmerice Za farníkov
17:00 Štefanová
Za zdravie a Božiu pomoc
17:30 Jablonec
Za † Evu Veselskú
18:30 Budmerice
Za † Rozáliu a Matúša Cingeloví a syna Štefana
pi  1. jún 8:00 Štefanová Na úmysel
15:00 Budmerice
POBOŽNOSŤ K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU
17:00 Jablonec
Za † Milana Gažo a r.o.s., Jána a Máriu Zagoroví
18:00 Budmerice
Za ctiteľov Božského srdca Ježišovho
so  2. jún 16:00 Jablonec
Za Mareka Stacho a Máriu Horvátovú, sobáš
ne  3. jún 7:30 Budmerice Za farníkov
9:00 Jablonec
Za † Helenu Kucmanovú, ročná
9:30 Štefanová
Za † Ľudovíta a Magdalénu Kirinovičových
10:30 Budmerice
Za † Ivana Krištofíka, ročná
14:00 Budmerice
Odpoludňajšia pobožnosť

Liturgický kalendár

28.V. pondelok Sv.Viliam Akvitánský, mních
29.V. utorok Sv. Maxim, biskup
30.V. streda Sv. Ferdinand, kráľ
31.V. štvrtok Najsvätejšie Ktistovo Telo a Krv – prikázaný sviatok
1.VI. piatok Sv. Justín, mučeník -Sp
2.VI. sobota Sv. Marcelín a Peter, mučeníci – Ľsp

Upratovanie:

2.8. t.r. v sobotu o 8:30 hod. prosíme, aby prišli upratovať kostol rodičia birmovancov a birmovanci a tiež rodičia prvoprijímajúcich. Prosíme, aby sa dospelí dohodli a priniesli väčšie rebríky, aspoň 3, nakoľko chceme umyť okná a očistiť horné časti vo vnútri kostola. Na vonkajšie upratovanie je potrebné priniesť motyčky a záhradnícke nožnice. Ďakujeme.

Ohlášky:

Dňa 2. júna 2018 chcú v našej farnosti uzavrieť manželstvo Marek Stacho z farnosti Trnava a Mária Horvátová z filiálky Jablonec. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Snúbencov vkladáme do našich modlitieb.

Stretnutie z rodín

Piate stretnutie z rodín vo farnosti bude v Dome Panny Márie pomocnice (Farská budova) bude 3. júna t.r. o 16:00 hod.

Nácvik na birmovku

V piatok 1.6. po sv. omši bude nácvik na birmovku. Treba, aby všetci birmovanci prišli na nácvik. Treba si doniesť so sebou Jednotný katolícky spevník

7. týždeň v cezročnom období

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  21. máj 8:00 Budmerice Za
17:00 Štefanová
ut  22. máj 18:00 Budmerice
Za † Antona a Máriu Baxoví, syna Ivana a vnuka Jaroslava
st  23. máj 18:00 Jablonec
Za † Milana Gažo a r.o.s, za † Jána a Máriu Zagorovú
18:00 Štefanová
Za † rodičov Antona a Annu Mackových
št  24. máj 18:00 Budmerice
pi  25. máj 15:00 Budmerice
POBOŽNOSŤ K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU
so  26. máj
ne  27. máj 7:30 Budmerice
Za † Jozefa Rajkoviča, 10. výr.
9:00 Jablonec
Za prvoprimajúce deti a ich rodičov a krstných rodičov
9:30 Štefanová
Za † Milana Vivodíka, rodičov a svokrovcov a za † Ladislava Ilavského
10:30 Budmerice Za farníkov
14:00 Budmerice
Odpoludňajšia pobožnosť

Na budúcu nedeľu bude v Budmericiach detská sv. omša

Liturgický kalendár

Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí ustanovila povinnú liturgickú spomienku Panny Márie, Matky Cirkvi, ktorá sa bude sláviť v pondelok po Turíčnej nedeli (Svätodušný pondelok).

Pondelok: PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE, MATKY CIRKVI Spomienka
Utorok: sv. Rity z Casci, rehoľníčky Ľ.spomienka
Streda: Spomienka
Štvrtok: NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA, NAJVYŠŠIEHO A VEČNÉHO KŇAZA Sviatok
Piatok: Féria
Sobota: Féria
Nedeľa: NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

Upratovanie:

26.5. t.r. v sobotu o 8:30 hod. prosíme tieto rodiny na ul. Revolučná – rod. Hegerová, Príhodová, ul. Červenej armády – rod. Pechová, Jarábková, Čechovičová, Šumská, Križanová, Križanová, Režná a Matúšková. Ďakujeme.

Ohlášky:

Dňa 2. júna 2018 chcú v našej farnosti uzavrieť manželstvo Marek Stacho z farnosti Trnava a Mária Horvátová z filiálky Jablonec. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Snúbencov vkladáme do našich modlitieb.

Piate stretnutie z rodín

Piate stretnutie z rodín vo farnosti bude v Dome Panny Márie pomocnice (Farská budova) bude 3. júna t.r. o 16:00 hod.

Birmovanci

V piatok 26. mája o 18:00 hod opravná písomka z poslednej tretiny.

Dnes je pre birmovancov posledný termín na doručenie prihlášky (prihláška riadne vyplnená) a projektu o birmovnom patrónovi

Prvé sv. prijímanie

Na budúcu nedeľu bude v Jablonci prvé sv. prijímanie. Spoveď pre rodičov, prípadne starých a krstných rodičov bude v stredu pred a po sv. omši podľa potreby. Deti, ktoré idú v nedeľu z Jablonca na prvé sv. prijímanie budú mať spoveď v sobotu o 14:00 hod. Deti si môžu prísť vyzdvihnúť šaty na 1. sv. prijímanie v piatok o 18:00 hod. na faru

SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

 

po  14. máj
Rekolekcia Marianka
ut  15. máj 18:00 Budmerice
Za † Stanislava Chobota, brata Jozefa a † rodičov a st. rodičov
st  16. máj 18:00 Jablonec
Za † rodinu Jarábkovú a Lukovičovú
18:00 Štefanová
Za † Jozefa (45. výročie) a † Máriu (15. výročie smrti)
št  17. máj 18:00 Budmerice
Za † Františka a Annu Vydroví, syn Stanislava a st. rodičov
pi  18. máj 15:00 Budmerice
POBOŽNOSŤ K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU
18:00 Budmerice
Za † Martina a Františku Šotníkoví, synov a nevesty
so  19. máj 8:00 Budmerice
Za † Timoteja a Ľudmilu Stránovských a † dcéry
ne  20. máj 7:30 Budmerice
Za † Mária Babinca, ročná
9:00 Jablonec Za farníkov
9:30 Štefanová
Za † Františka a Ernesta a rodičov Bohušových
10:30 Budmerice
Za † Adrianu Moravčíkovú
14:00 Budmerice
Odpoludňajšia pobožnosť

V utorok katechéza pre dospelých

Liturgický kalendár

14.V. pondelok Sv. Matej, apoštol – Sviatok
15.V. utorok Sv. Žofia, Sv.Izidor
16.V. streda Sv. Ján Nepomucký, kňaz a mučeník – Sp
17.V. štvrtok Sv. Paschal Baylonský
18.V. piatok Sv. Ján I., pápež a mučeník – Ľsp
19.V. sobota Sv. Klaudia, panna a mučenica

Upratovanie:

19.5. t.r. v sobotu o 8:30 hod. prosíme tieto rodiny na ul. Pod Bielym vŕškom – rod. Krajčíková, ul. Revolučná – rod. Rajkovičová, Šebová, Žiačiková, Miskovičová, Haršanyová, Kuglerová, Oscitá, Junasová a Šmidová. Ďakujeme.

Ohlášky:

Dňa 2. júna 2018 chcú v našej farnosti uzavrieť manželstvo Marek Stacho z farnosti Trnava a Mária Horvátová z filiálky Jablonec. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Snúbencov vkladáme do našich modlitieb.

Birmovanci

V piatok 18. mája po sv. omši preskúšanie birmovancov, ktorí ešte nepísali písomku z poslednej tretiny o 18:45 hod. a o 19:30 hod. opravné pre birmovancov

Stretnutie rodín

Z príležitosti svetového dňa rodiny (15. mája) sa dňa 20. mája t.r. t.j. v nedeľu bude konať stretnutie rodín z našej farnosti. V kaštieli pri okáľoch. Občerstvenie bude zabezpečené. Fazulovica, klobásky a voda.

Zbierka

Na budúcu nedeľu bude farská zbierka. Za Váš milodar vopred P. Boh zaplať

Oprava kostola

„Členkov farskej rady p. Škodovou som bol oslovený, že ju pristavila skupina farníkov so žiadosťou, že treba opravovať kostol. Samozrejme takejto iniciatíve sa nebránim. Aj mne záleží na tom ako vyzerá kostol a sám som už viackrát na potrebu opravy kostola upozorňoval. Bez financií sa to však urobiť nedá a ani bez pomoci Vás farníkov. Preto čakám na návrhy z Vašej strany ako si to predstavujete a akým spôsobom by sme na opravu získali peniaze lebo zvonček a ostatné príjmy postačujú zväčša len na bežné výdaje.“

„Koľko sa vyzberalo na zbierkach pre potreby farnosti som Vám vyhlásil po jej konaní. Koľko sa vyzberalo na zbierky, ktoré sú povinné a nie sú prijímam farnosti Vás informujem na konci roka“

JCLic. JUDr. Mgr. Branislav Trubač, administrátor farnosti

Letné kántrové dni

Letné kántrové dni budú na budúci týždeň v stredu, piatok a v sobotu. Obsah kántrových dní sú prosby za jednotu kresťanov alebo za duchovné povolania. Záväzný je jeden deň. My budeme sláviť v stredu.