birmovka

DRUHÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Bohoslužby v Budmericiach a Jablonci

ne  23. apr 7:30 Budmerice Za † Martina a Katarínu Tisonoví, rodičia, synov Vincenta a Jána
9:00 Jablonec Za miništrantov našej farnosti
10:30 Budmerice Za farníkov
po  24. apr 18:00 Budmerice Za † Michala a Františku Mihálikoví, syna Ivana a nevestu Helenu
ut  25. apr 18:00 Budmerice Za † Máriu Stilhamerovú, 10. výročie
st  26. apr 17:30 Jablonec Za † Františka Dankoviča
18:00 Štefanová Za † Antona a Annu Buchových
št  27. apr 18:00 Budmerice Za † Viliama Prokopa, mesačná
pi  28. apr 18:00 Budmerice Za † Jána Oscitého
so  29. apr 8:00 Budmerice Za † Libora, Rozáliu, Oľgu Stojkovičoví
ne  30. apr 7:30 Budmerice Za † Fanu Rajkovičovú, mesačná
  8:30 Štefanová Za † rodičov Tekulových a dcéru Apolóniu
  9:00 Jablonec Za farníkov
  10:30 Budmerice Za † Ota Moravčíka, 15. výročie

Dnes (ne 23. apr) o 15:00 hod. budú mať miništranti stretko v dome P. Márie pomocnice

V stredu sa bude v Jablonci zapisovať na sv. omše

Liturgický kalendár

24.IV. pondelok Sv. Juraj,mučeník – Ľsp
25.IV. utorok Sv. Marek, evanjelista – Sviatok
26.IV. streda Sv. Klétus, pápež
27.IV. štvrtok Sv. Simeon Jeruzalemský, biskup a mučeník
28.IV. piatok Sv. Peter Chanel, kňaz a mučeník – Ľsp
29.IV.sobota Sv. Katarína Sienská, panna a učiteľka Cirkvi – Sviatok

Celodenná poklona

28. apríla je v našej farnosti celodenná poklona. Sv. oltárna bude vystavená k adorácií od 9:00 hod. do večernej sv. omše. Prosí, aby ste cez deň prichádzali k modlitbe.

Upratovanie

29.4. t.r. v sobotu o 9:00 hod. prosíme tieto rodiny na ul. Jána Rašu: 2x Miškovičová, Šlachtová, Chobotová, Oškerová, Matúšková, Drefková a Dubovská. Ďakujeme.

Hľadá sa kostolník

31. mája t.r. na vlastnú žiadosť končí p. kostolník Stanislav Baxa so službou kostolníka a tiež p. Adelka Baxová tiež na vlastnú žiadosť konči so starostlivosťou o upratovanie kostola a prípravou kvetinvej výzdoby. Preto sa hľadá nový kostolník pre Budmerice. Kto by mal záujem plniť túto službu nech sa prihlási buď u administrátora farnosti JCLic. JUDr. Mgr. Branislava Trubača, alebo u členov farskej ekonomickej rady.

O birmovke

V máji budú mať birmovanci stretnutie s animátormi a tiež bude katechéza aj na fare. V júni a septembri stretnutie mať nebudú ale na konci mesiaca júna bude na fare opekačka. Ak by bola nejaká zmena bude vyhlásená. Do konca septembra treba vedieť odpovedať na prvú tretinu otázok. V októbri z nich budú preskušaní. Birmovka v našej farnosti bude na jar 2018 so súhlasom Arcobiskupského úradu, ktorý stanovuje termín birmovky.

Duchovná obnova pre miništrantov

Od 26. do 28. mája t.r. bude Duchovná obnova pre miništrantov Modra – Zochová chata

VEĽKÝ TÝŽDEŇ

Bohoslužby v Budmericiach a Jablonci

po  10. apr 18:00 Budmerice Za + rodičov Štefana a Jozefínu Schwarzových
ut  11. apr 18:00 Budmerice Za + Jána Rašlíka a r.o.s.
st  12. apr 17:30 Jablonec Za + Jána a Máriu Benkovskí a Jakuba a Máriu Prikryl
št  13. apr 18:00 Budmerice Za + Alojza Kuglera, 6. výr.
pi  14. apr 17:00 Budmerice Obrady Veľkého piatku
so  15. apr 19:00 Budmerice Za + Annu Severín a Bohumila Hlavatého
ne  16. apr 7:30 Budmerice Za + rodičov Dobrovocký, syna, zaťov a vnuka
9:00 Jablonec Za + Pavla Novomeského
10:30 Budmerice Za farníkov

Na Veľký piatok bude mládežnícka Krížová cesta o 8:00 hod. Birmovanci miesto stretnutia s animátormi sa zúčastnia na Krížovej ceste

Liturgický kalendár

10.IV. pondelok Sv.Seraphion, pustovník
11.IV. utorok Sv. Lea rímska
12.IV. streda Sv. Turibius de Mongrovejo, biskup
13.IV. štvrtok Zelený Štvrtok
14.IV. piatok Slávenie utrpenia a smrti Pána
12.IV. sobota Veľkonočná vigília

Milodary:

Veriaci z Jablonca a z Budmeríc obetovali 205,- Eur P. Boh zaplať.

Na veľkonočnú nedeľu bude farská ofera. Za Váš milodar vopred P. Boh zaplať.

Hľadá sa kostolník

31. mája t.r. na vlastnú žiadosť končí p. kostolník Stanislav Baxa so službou kostolníka a tiež p. Adelka Baxová tiež na vlastnú žiadosť konči so starostlivosťou o upratovanie kostola a prípravou kvetinvej výzdoby. Preto sa hľadá nový kostolník pre Budmerice. Kto by mal záujem plniť túto službu nech sa prihlási buď u administrátora farnosti JCLic. JUDr. Mgr. Branislava Trubača, alebo u členov farskej ekonomickej rady.

Veľkonočné trojdnie

Veľkonočné trojdnie Pánovho umučenia a zmŕtvychvstania sa začína večernou omšou vo štvrtok Pánovej večere, jeho stredobodom je Veľkonočná vigília a končí sa vešperami Nedele Pánovho zmŕtvychvstania. V Piatok pánovho umučenia  a smrti je deň pokánia záväzný v celej cirkvi, vtedy sa zdržiavame mäsitého pokrmu a zachovávame pôst.

Na Zelený Štvrtok bude kostol  otvorený do 19:15 hodiny. Využime túto príležitosť k tichej adorácii Ježiša v Getsemanskej záhrade.

Po skončení obradov Veľkého piatku bude nasledovať poklona pri Božom hrobe. Za týmto účelom bude kostol otvorený do 19:00 hod.

V sobotu bude v Budmericiach od 9:30 hod. do 18:30 hod. adorácia pri Pánovom hrobe . O 9:00 hod. sa spoločne pomodlíme posvätné čítanie  a ranné chvály. Obrady Veľkonočnej vigílie začnú o 19:00 hod. Na Veľkonočnú vigíliu si prineste sviečky

Vo Veľkonočnom trojdní za splnenia zvyčajných podmienok možno získať úplné odpustky:

  1. pri verejnej adorácií Najsvätejšej sviatosti na Zelený štvrtok recitovaním alebo spevom Tantum ergo;
  2. za nábožnú účasť na poklone kríža pri liturgickom slávení na Veľký piatok;
  3. za obnovu krstných sľubov pri slávení Veľkonočnej vigílie.

Administrátor farnosti JCLic. JUDr. Mgr. Branislav Trubač pripomína birmovancom, aby sa zúčastnili na obradoch veľkonočného trojdnia.

PIATA PÔSTNA NEDEĽA

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  3. apr 18:00 Budmerice Za zdravie a Božiu pomoc pre Zuzanku
ut  4. apr 14:30 Budmerice Za † Fanu Rajkovičovú, pohrebná
st  5. apr 17:30 Jablonec Za † Agnešu Hasíkovú
št  6. apr 17:30 Štefanová Za † Máriu Repašovú (1. výročie)
18:00 Budmerice Za † Jána a Jozefínu Moravčíkoví
pi  7. apr 8:00 Budmerice Za ctiteľov Božského srdca Ježišovho
so  8. apr 8:00 Jablonec Za † Štefana Ogiboviča, Jozefa a Rozáliu Baxoví a r.o.s.
ne  9. apr 7:30 Budmerice Za † Máriu Hašekovú, 10. výročie a manžela Rudolfa a † rodičov
9:00 Jablonec Za † Vladimíra Ochabu a rodičov
9:30 Štefanová Za † Jána Vrškového (20. výročie smrti)
10:30 Budmerice Za farníkov

V piatok v Budmericiach bude sv. omša ríno 8:00 hod. Birmovanci nemusia sa v mesiaci apríl zúčastniť sv. omše na prvý piatok.

V sobotu bude Večeradlo o 7:15 hod.

Prineste si na Kvetnú nedeľu ratolesti na požehnanie a procesiu

Liturgický kalendár

3. IV. pondelok Sv. Richard, biskup

4. IV. utorok Sv. Izidor, biskup a učiteľ Cirkvi

5. IV. streda Sv. Vincent Ferrer, kňaz, Sv.Irena

6. IV. štvrtok Sv. Irenej

7. IV. piatok Sv. Ján Krstiteľ de la Salle – Prvý piatok

8.IV.sobota Sv. Dionýz, biskup

Spovedanie v okolitých farnostiach:

Štefanová     štvrtok 6.4.     16:30 – 18:00

Doľany         piatok  7.4.     16:00 – 18:00

Vištuk           sobota 8.4.     09:30 – 11:30

Modra         sobota 8.4.     15:30 – 18:00

Pezinok        nedeľa 9.4.     14:30 – 18:00

Upratovanie:

8.4. t.r. v sobotu o 9:00 hod. prosíme tieto rodiny na ul. Jána Rašu: Rímešová, Okuliarová,Kordošová, Lukačovičová, Baxová, Chalúpková, Potočná, Lukačovičová, Trajdová, Kačincová, Gioriová, Uhlíková, Halešová a Gažová. Ďakujeme.

Milodary:

veriaca rodina z Budmeríc obetovala na okná do Domu P. Márie pomocnice 1340,- Eur a veriaca z Jablonca obetovala 100,- Eur P Boh zaplať

Hľadá sa kostolník

31. mája t.r. na vlastnú žiadosť končí p. kostolník Stanislav Baxa so službou kostolníka a tiež p. Adelka Baxová tiež na vlastnú žiadosť konči so starostlivosťou o upratovanie kostola a prípravou kvetinvej výzdoby. Preto sa hľadá nový kostolník pre Budmerice. Prosím, kto by mal záujem plniť túto službu nech sa prihlási buď u mňa alebo u členov farskej ekonomickej rady. Ďakujem.

Sv. spoveď chorých

Sv. spoveď chorých v stredu Jablonec a vo štvrtok Budmerice

Lamačské chvály

V piatok 7. apríla t.r. sa v našej farnosti v kultúrnom dome v Budmericiach o 18:00 hod. uskutočnia Lamačské chvály. Téma: Ako žiť Božie slovo v problematických partnerských vzťahoch a svedectvo o stretnutí s Bohom. Slovo Marián Tomašec a Robo Slamka

Zápis do prvého ročníka cirkevnej základnej školy:

Cirkevná základná škola sv. Leonarda v Doľanoch pozýva rodičov na zápis ich dieťaťa do tejto školy.
Zápis sa uskutoční dňa 6. apríla od 15:00 – 17:00 hod.

Arcidiecézne stretnutie mládeže:

Pozývame mladých na arcidiecézne stretnutie mládeže Cliptime, ktoré sa bude konať vo Svätom Jure 12.-14. mája 2017, teda v čase 100. výročia fatimských zjavení. Heslo stretnutia – „S TEBOU“ – znamená pozvanie pre každého mladého, aby prišiel a prehĺbil svoj vzťah k Bohu a tiež vzájomné vzťahy v spoločenstve Cirkvi. Zvýhodnená registrácia prebieha do 16. apríla. Viac informácií o programe aj o registrácii je na stránke cliptime.sk.

Možnosť získania odpustkov:

– účasť na pobožnosti krížovej cesty
– v piatok – po sv. prijímaní modlitba pred obrazom Ukrižovaného Pána Ježiša – Dobrý a preláskavý Ježišu…
a za splnenia troch podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca)

Pobožnosť krížovej cesty:

V pôstnom období rozjímame o utrpení Pána Ježiša Krista prosredníctvom pobožnosti krížovej cesty.

Letný pobyt pre rozvedených s deťmi

Misionári Saletíni v spolupráci s Centrom Mediácie a Probácie v Prešove pozývajú na Letný pobyt pre rozvedených s deťmi. Tento rok sa uskutoční v dňoch 31. júla až 5. augusta v Hoteli Mier v Pribyline v Račkovej doline. Cena za ubytovanie so stravou a organizačnými nákladmi je pre dospelého 95 Eur a pre dieťa (do 10 r.) 75 Eur. Prihlasovať sa je možné cez formulár, ktorý nájdete na stránke letnypobytprerozvedenych.webnode.sk.