bohoslužby

11. týždeň v cezročnom období

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

st  20. jún 18:00 Jablonec
Za † Stanislava Pociska, r.s.o.
18:00 Štefanová
Za † Dagmar Kubíkovú a syna
št  21. jún 18:00 Budmerice Na úmysel
pi  22. jún 15:00 Budmerice
POBOŽNOSŤ K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU
18:00 Budmerice
Za † Severína a Annu Hlavatí
so  23. jún 8:00 Budmerice
Za † súrodencov Bohumila a Teréziu
ne  24. jún 7:30 Budmerice Za farníkov
9:00 Jablonec
Za † rodičov Novosedlíkoví a Saboví
9:30 Štefanová
Za † K z rodiny Vandákových
10:30 Budmerice
Za prvoprijímajúce deti a ich rodičov a krstných rodičov

Liturgický kalendár

18.VI. pondelok Sv. Gregor Barberigo, biskup
19.VI. utorok Sv. Romuald, opát – Ľsp
20.VI. streda Bl. Margita Ebnerová, panna.
21.VI. štvrtok Sv. Alojz Gonzaga, reholník – Sp
22.VI. piatok Sv. Sv.Ján Fišer, biskup a Tomáš Mórus , mučeníci – Ľsp
23.VI. sobota Sv. Neit, mučeník – Sp

Zbierka na Dobročinné diela Svätého Otca:

Zbierka bude na budúcu nedeľu (24. júna). Nech Pán odmení Vašu štedrosť.

Výstava fotografií:

V dňoch od 18. júna až do 29. júla 2018 bude v Katedrále sv. Martina prebiehať výstava  veľkoformátových fotografií s názvom „Človek a viera“. Slávnostná vernisáž výstavy sa začne v pondelok 18. júna 2018 o 18.00 hod. v Katedrále sv. Martina. Počas vernisáže bude udelené požehnanie všetkým prítomným fotografom. Srdečne pozývame všetkých návštevníkov, zvlášť fotografov dokumentujúcich liturgické slávenia vo farnostiach, na vernisáž a samotnú výstavu.

10. týždeň v cezročnom období

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

ut  12. jún 18:00 Budmerice
Za † Vlastu Baxovú, pohrebná
st  13. jún 18:00 Jablonec
Za † rodinu Ponicovú a Feketeovú
18:00 Štefanová
Za † Ignáca a Helenu Schmidtových a syna Vladimíra
št  14. jún 18:00 Budmerice
Za † Petra Beneša a Štefániu, syna a vnuka
pi  15. jún 15:00 Budmerice
POBOŽNOSŤ K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU
18:00 Budmerice
Za † Máriu a Štefana Neščákoví, syna Stanislava a vnuka Branislava
so  16. jún 8:00 Budmerice
Za zdravie a Božiu pomoc a poďakovanie sa P. Bohu
ne  17. jún 7:30 Budmerice
Za † Annu Matuškovú, pohrebná
9:00 Jablonec Za farníkov
9:30 Štefanová
Za † Karola Slávika, rodičov, bratov a sestry
10:30 Budmerice
Za † Libora Hašány, 30 rokov

Liturgický kalendár

11.VI. pondelok Sv.Barnabáš, apoštol – Sp
12.VI. utorok Sv. Ján z Fakundy, kňaz
13.VI. streda Sv. Anton Paduánsky, kňaz a učiteľ Cirkvi – Sp
14.VI. štvrtok Sv. Elizej, prorok
15.VI. piatok Sv. Vít, mučeník
16.VI. sobota Sv. Neit, mučeník – Sp

Upratovanie:

16.6. t.r. v sobotu o 8:30 hod. prosíme tieto rodiny na ul. J. Holčeka – rod. Jakubcová, Figurová, Švorcová, Glasová Poláková, Kunáková, Rampáchová, Rausová, Kainová a Bírová. Ďakujeme

Prvé sv. prijímanie

Nácvik na prvé sv. prijímanie bude v stredu o 16:00 hod. a vo štvrtok o 15:00 hod.

Komunita Cenacolo

Komunita Cenacolo Vás všetkých srdečne pozývajú na deň otvorených dverí. Dňa 23.6. o 14:00 v Komunitnom dome na Včelárskej paseke blízko Kráľovej pri Senci sa otvárajú dvere pre priateľov a rodičov Komunity Cenacolo. Čaká Vás bohatý program plný modlitby, ktorej hlavným bodom bude svätá omša s otcom arcibiskupom Stanislavom Zvolenským. Okrem toho bude program sprevádzaný tancom, spevom a biblickým predstavením, ktoré si pre Vás pripravili chlapci z komunitného domu.

9. týždeň v cezročnom období

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

ut  5. jún 18:00 Budmerice Za † Petra Rášu
st  6. jún 18:00 Jablonec
Za † Stanislava Pociska, r.s.o.
18:30 Štefanová
Za † Jozef Kalného, rodičov a svokrovcov
št  7. jún 18:00 Budmerice
Za † Annu a Štefana Noskovičoví
pi  8. jún 15:00 Budmerice
POBOŽNOSŤ K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU
16:30 Štefanová Za farníkov
17:00 Jablonec
Za † Michala a Annu Šaturoví a † deti
18:00 Budmerice
Na úmysel ordinára
so  9. jún 8:00 Budmerice
Za † Ľudmilu Moravčíkovú a rodičov
16:00 Štefanová
Za novomanželov Fialových
10.6. 8:00 Budmerice Za farníkov
9:30 Jablonec
Za † Štefana Nemca
9:30 Štefanová
Za † rodičov (25. výročie) a za † brata (15. výročie smrti)
15:00 Budmerice
Za birmovancov, ich rodičov a birmovných rodičov
14:00 Budmerice
Odpoludňajšia pobožnosť

Liturgický kalendár

4.VI. pondelok Sv.Kvirín, biskup a mučeník
5.VI. utorok Sv. Bonifác, biskup a mučeník – Sp
6.V. streda Sv. Norbert, biskup – Ľsp
7.V. štvrtok Sv. Róbert, reholník
8.VI. piatok Najsvätejšie Srdce Ježišovo – Slávnosť
9.VI. sobota Nepoškvrnené Srdce Panny Márie – Sp

Upratovanie:

2.8. t.r. v sobotu o 13:00 hod. prosíme tieto rodiny na ul. Červenej armády: Nosálová, Rajkovičová, Zelníková, Jakubčíková, Císarová, Juríková, Salanciová, Vištucká cesta: Švingalová, Upratovať sa bude poobede do obeda bude spoveď. Ďakujeme

Birmovka

V piatok 8.6. po sv. omši bude nácvik na birmovku. Treba, aby všetci birmovanci prišli na nácvik. Účasť nutná
V sobotu sv. spoveď pre birmovancov a ich rodičov a birmovných rodičov bude od 10:00 hod. Budeme traja spovedníci. Birmovanci musia prísť na sv. spoveď. Inak im nemôžem dať birmovný lístok. Nech aj birmovný rodič nezabudne, že tiež má pristúpiť k sv. spovedi
Po sv. spovedi si birmovanci zoberú odo mňa birmovný lístok. Nezabudnite si ho v nedeľu priniesť na Birmovku
Birmovný rodič počas vysluhovania sv. birmovania drží pravú ruku na pleci birmovanca.
Birmovanci nech sa zhromaždia v kostole medzi 14:30 a 14:40 hod. Obsadia aj birmovným rodičom im určené miesto

administrátor farnosti JCLic. JUDr. Mgr. Branislav Trubač

8. týždeň v cezročnom období

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  28. máj 8:00 Budmerice
Za zdravie a Božiu pomoc pre Jozefa
ut  29. máj 18:00 Budmerice
Za †Martu, Gabriela a Júlia
st  30. máj
št  31. máj 8:00 Budmerice Za farníkov
17:00 Štefanová
Za zdravie a Božiu pomoc
17:30 Jablonec
Za † Evu Veselskú
18:30 Budmerice
Za † Rozáliu a Matúša Cingeloví a syna Štefana
pi  1. jún 8:00 Štefanová Na úmysel
15:00 Budmerice
POBOŽNOSŤ K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU
17:00 Jablonec
Za † Milana Gažo a r.o.s., Jána a Máriu Zagoroví
18:00 Budmerice
Za ctiteľov Božského srdca Ježišovho
so  2. jún 16:00 Jablonec
Za Mareka Stacho a Máriu Horvátovú, sobáš
ne  3. jún 7:30 Budmerice Za farníkov
9:00 Jablonec
Za † Helenu Kucmanovú, ročná
9:30 Štefanová
Za † Ľudovíta a Magdalénu Kirinovičových
10:30 Budmerice
Za † Ivana Krištofíka, ročná
14:00 Budmerice
Odpoludňajšia pobožnosť

Liturgický kalendár

28.V. pondelok Sv.Viliam Akvitánský, mních
29.V. utorok Sv. Maxim, biskup
30.V. streda Sv. Ferdinand, kráľ
31.V. štvrtok Najsvätejšie Ktistovo Telo a Krv – prikázaný sviatok
1.VI. piatok Sv. Justín, mučeník -Sp
2.VI. sobota Sv. Marcelín a Peter, mučeníci – Ľsp

Upratovanie:

2.8. t.r. v sobotu o 8:30 hod. prosíme, aby prišli upratovať kostol rodičia birmovancov a birmovanci a tiež rodičia prvoprijímajúcich. Prosíme, aby sa dospelí dohodli a priniesli väčšie rebríky, aspoň 3, nakoľko chceme umyť okná a očistiť horné časti vo vnútri kostola. Na vonkajšie upratovanie je potrebné priniesť motyčky a záhradnícke nožnice. Ďakujeme.

Ohlášky:

Dňa 2. júna 2018 chcú v našej farnosti uzavrieť manželstvo Marek Stacho z farnosti Trnava a Mária Horvátová z filiálky Jablonec. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Snúbencov vkladáme do našich modlitieb.

Stretnutie z rodín

Piate stretnutie z rodín vo farnosti bude v Dome Panny Márie pomocnice (Farská budova) bude 3. júna t.r. o 16:00 hod.

Nácvik na birmovku

V piatok 1.6. po sv. omši bude nácvik na birmovku. Treba, aby všetci birmovanci prišli na nácvik. Treba si doniesť so sebou Jednotný katolícky spevník