bohoslužby

19. týždeň v cezročnom období

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

st  15. aug 17:00 Štefanová
Za † Štefana Nováka
17:30 Jablonec
Za † rodičov Izakovičových a Baničových, dcéru Lenku a brata Viliama
18:30 Budmerice Za farníkov
št  16. aug 18:00 Štefanová
Za † rodičov Baxových, synov, nevestu
so  18. aug 18:00 Jablonec
Za † Štefana Čambála a r.o.s.
ne  19. aug 9:30 Štefanová Za farníkov
10:30 Budmerice
Za zdravie a Božiu pomoc za dožitých 50 rokov pre Slávku

Liturgický kalendár

13.VIII. pondelok Sv.Poncián, pápež a Hipolyt, kňaz, mučeníci – Ľsp
14.VIII. utorok Sv. Maximilián Kolbe, kňaz a mučeník – Sp
15.VIII. streda Nanebovzatie Panny Márie –Slávnosť, prik.sviatok
16.VIII. štvrtok Sv. Štefan Uhorský
17.VIII. piatok Sv. Hyacint, kňaz
18.VIII. sobota Sv. Helena – Ľsp

Upratovanie

18.8. t.r. v sobotu o 8:30 hod. prosíme rodiny Trnavská cesta: Poláková, Polakovičová, Jablonecká cesta: Baxová, ul. Juraja Holčeka: Sedliaková a Somorovská. P. Boh zaplať

Zastupovanie

Od 12. augusta do 24. augusta ma bude zastupovať d.p. Vladimír Banský z Častej

Sv. omše v týždni: 15.8. t.r. v Jablonci o 17:30 hod. a v Budmericiach o 18:30.

Sv. omše: v Jablonci s platnosťou na nedeľu v sobotu o 18:00 hod. príde slúžiť sv. omšu dp. Vladimír Banský z Častej

Sv. omša v nedeľu v Budmericiach bude o 10:30 hod. a slúžiť sv. omšu bude Páter Róbert Režný

18. týždeň v cezročnom období

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

str 8. aug 18:00 Štefanová
Za † Vladimíra Schmidta
ne 12. aug 9:00 Jablonec
Za † rodičov Justínu a Štefana a dcéry Honorátu a Milku
9:30 Štefanová Za † rodinu Malinovú a Feriancovú
10:30 Budmerice Za farníkov

 

Liturgický kalendár:

Pondelok: Premenenie Pána Sviatok
Utorok: Féria
Streda: sv. Dominika, kňaza Spomienka
Štvrtok: sv. Terézie Benedikty od kríža, panny a mučenícky, patrónky Európy Sviatok
Piatok: sv. Vavrinca, diakona a mučeníka Sviatok
Sobota: sv. Kláry, panny Spomienka
Nedeľa: Devätnásta nedeľa v cezročnom období

Upratovanie:

11.8. t.r. v sobotu o 8:30 hod. prosíme rodiny na ul. Juraja Holčeka: Lukačovičová, Študencová, Mondeková, Nižnanová a Pikulíková. P. Boh zaplať

Milodary:

Veriaca obetovala 100,- Eur pre potreby farnosti a zbierka na opravu kostola vyniesla 949,80 Eur

Dovolenka

Od 6. augusta do 24. augusta bude administrátor farnosti na dovolenke. Od 5.8. do 12.8. bude zastupovať d.p. Ján Záhradník z Vištuku. Pán farár Ján Zahradník nemôže šoférovať. Bude ho potrebné ísť v prípade pohrebu vziať do Vištuku
Ak by bol pohreb počas dovolenky, budú pohrebné sv. omše v kostole.

Púť

Na budúcu nedeľu bude púť v Častej k sviatku k Nanebovzatia P. Márie 12.8. t.r. o 9:45 hod – modlitba sv. ruženca a litánií a o 10:30 hod. na nádvorí sv. omša – hlavný celebrant vsdp. Ondrej Valach – titulárny kanonik nitrianskej kapituly

Ohlášky:

Dňa 25. augusta 2018 chcú v našej farnosti uzavrieť manželstvo Ing. Peter Hlodák z farnosti Breznička, filiálka Kalinovo a Michaela Grancová z farnosti Budmerice. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Snúbencov vkladáme do našich modlitieb.

17. týždeň v cezročnom období

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  30. júl 8:00 Budmerice
Za † Antona a Máriu Cimermana a r.o.s.
ut  31. júl 18:00 Budmerice
Za † Pavla Križana
st  1. aug 18:00 Jablonec
Za † Antona Jedináka a Mateja Kolembusa a † rodinu
št  2. aug 8:00 Budmerice
Za † Jaroslava Kulifaja a dcéru Ľubicu
pi  3. aug 8:00 Budmerice
Za ctiteľov Božského srdca Ježišovho
18:00 Jablonec
Za † Michala Fumača a rodičov
so  4. aug 8:00 Budmerice
Za † Sonku Kaiserovú, 20. výr.
ne  5. aug 7:30 Budmerice Za farníkov
9:00 Jablonec
Za † Ivana a Lýdu Lukoviča a r.o.s.
9:30 Štefanová
Za † rodičov Dobrovodských a za zdravie pre rodinu
10:30 Budmerice
Za † Blažeja Oškeru, mesačná

Liturgický kalendár:

Pondelok: Féria
Utorok: sv. Ignáca z Loyoly Spomienka
Streda: Sviatok
Štvrtok: Féria
Piatok: Prvý piatok v mesiaci Féria
Sobota: Jána Máriu Vianneya, kňaza Spomienka
Nedeľa: Osemnásta nedeľa v cezročnom období

Upratovanie:

4.8. t.r. v sobotu o 8:30 hod. prosíme rodiny na ul. Juraja Holčeka: Oškerová, Parajková, Bejdáková, Šumská, Katonová, Buttková, Mocpajchelová, Čulenová, Somorovská Mária a Pérová. P. Boh zaplať

Ohlášky:

Dňa 25. augusta 2018 chcú v našej farnosti uzavrieť manželstvo Ing. Peter Hlodák z farnosti Breznička, filiálka Kalinovo a Michaela Grancová z farnosti Budmerice. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Snúbencov vkladáme do našich modlitieb.

Dovolenka

Od 6. augusta do 24. augusta bude správca farnosti na dovolenke

16. týždeň v cezročnom období

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

ut  24. júl 18:00 Budmerice
Za † Ernesta a Helenu Tomašovičoví a syna Mareka
st  25. júl 18:00 Jablonec
Za † Gerváza a Annu Polakovičoví, dcéru Ivetku a r.o.s.
18:00 Štefanová
Poďakovanie Pánu Bohu za 80 rokov života
št  26. júl 8:00 Budmerice
Za † Štefana a Magdalénu Lackoví a zaťa Jaroslava
pi  27. júl 18:00 Budmerice
Za † Alojza a Jindřišku Baxoví a dcéru Martu
so  28. júl 8:00 Budmerice
Za † Alojza Hegeru
Štefanová
Za Božie požehnanie pre žijúcich obyvateľov i rodákov obce Štefanová a za spásu duší zosnulých
ne  29. júl 7:30 Budmerice Za farníkov
9:00 Jablonec
Za † Michala a Margitu Cíferský, syna Jána a dcéru Vierku
9:30 Štefanová
Za † Viktora a Anastáziu Kuricových (50. výročie smrti) a za † syna Mariána
10:30 Budmerice
Za † Ľudovíta Zelníka a manželku Máriu a dcéru Ľudmilu

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy Sviatok
Utorok: Féria
Streda: sv. Jakuba, apoštola Sviatok
Štvrtok: sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie Spomienka
Piatok: sv. Gorazda a spoločníkov Spomienka
Sobota: Panny Márie v sobotu Ľ.spomienka
Nedeľa: Sedemnásta nedeľa v cezročnom období

Upratovanie:

28.7. t.r. v sobotu o 8:30 hod. prosíme rodiny na ul. Juraja Holčeka: Belicová, Kulifajová, Poláková, Baničová, Dusíková, Pechová, Ochabová, Hrdlličková, Molnárová a Tisoňová. P. Boh zaplať

Dovolenka

Od 6. augusta do 24. augusta bude správca farnosti na dovolenke

Zbierka

Na budúcu nedeľu bude v Budmericiach zbierka na opravu kostola. Za Váš milodar vopred P. Boh zaplať

Ohlášky:

Dňa 25. augusta 2018 chcú v našej farnosti uzavrieť manželstvo Ing. Peter Hlodák z farnosti Breznička, filiálka Kalinovo a Michaela Grancová z farnosti Budmerice. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Snúbencov vkladáme do našich modlitieb.