bohoslužby

PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

ne  1. dec 7:30 Budmerice Za farníkov
9:00 Jablonec
Za + Dezidera Bednárovského a rodičov a súrodencov
10:30 Budmerice
Za + Karola a Máriu Chynoradských
po  2. dec 8:00 Budmerice
Za poďakovanie sa P. Bohu a zdravie a Božiu pomoc pre Margitu
ut  3. dec 8:00 Budmerice
Za Božiu pomoc pre priateľku
st  4. dec 17:00 Jablonec
Za + rodinu Šáturovú a Baničovú
17:00 Štefanová
na úmysel, ku cti sv. Antona
št  5. dec 8:00 Budmerice
Za + Štefana a Annu Študencoví, zaťa a vnuka
8:00 Štefanová
na úmysel otca arcibiskupa
pi  6. dec 15:00 Budmerice
Pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu
16:00 Jablonec
Za + Štefana a Máriu Špajdloví
17:00 Budmerice
Za ctiteľov Božského srdca Ježišovho
so  7. dec 8:00 Budmerice
Za + Ladislava Mladenov a rodičov
ne  8. dec 7:30 Budmerice Za farníkov
9:00 Jablonec
Za + Ladislava Zajaca, kňaza
9:30 Štefanová
za + Libora a Teréziu Belicových a syna Štefana
10:30 Budmerice
Za + Jána a a Máriu Jelemenských a syna Alojza

Liturgický kalendár:

Pondelok: Ľ. spomienka
Utorok: sv. Františka Xaverského, kňaza Spomienka
Streda: Féria
Štvrtok: Féria
Piatok: Féria
Sobota: sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi Spomienka
Nedeľa: Druhá adventná nedeľa

Upratovanie:

v sobotu 7.12. t.r. o 8:30 hod. prosíme tieto rodiny ul. Jána Rašu: Kostická, Rybecká, Vydrová, Tomašovičová, Miškovičová, Nahálková, Haršányová, Miškovičová Miškovičová a Šlachtová. P. Boh zaplať

Rorátne sv. omše o Panne Márií v pondelok až štvrtok o 8:00 hod. V piatok sv. omša v Jablonci o 16:00 hod. a v Budmericiach o 17:00 hod.

Sv. spoveď pred vianočnými sviatkami bude v našej farnosti v Jablonci 14.12. a v Budmericiach 15.12. t.r.

Občianske združenie Asociácia za život a rodinu pozýva na verejné modlitbové zhromaždenie s názvom ZA NAJMENŠÍCH Z NÁS. Uskutoční sa pred parlamentom dňa 3.12.2019 o 16:30 hod. Toto modlitbové verejné zhromaždenie je volaním k Bohu o pomoc a zároveň žiadosťou adresovanou poslancom, aby hlasovali za lepšiu ochranu nenarodených. Parlament na práve prebiehajúcej schôdzi v druhom čítaní prerokuje zákon, ktorý ak bude prijatý, zlepší informovanosť mamičiek pred potratom, vďaka čomu budú lepšie chránené nenarodené deti pred potratom. Prineste si prosím sviečky.

33. týždeň v Cezročnom období

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  18. nov 8:00 Budmerice
Za + Magdalénu Peškovú, Vilmu a Jána Hrozanioví
ut  19. nov 17:00 Budmerice
Za + Jaroslava Daniša a rodičov Danišoví a Lackoví
st  20. nov 17:00 Jablonec
Za + Štefana Ochabu a rodičov a súrodencov
17:00 Štefanová
za + rodičov Brestovanských, sestry, bratov, – švagrov a švagriné
št  21. nov 17:00 Budmerice
Za + Karola a Ľudmilu Olšoví a syna Ladislava a r.o.s.
pi  22. nov 15:00 Budmerice
Pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu
17:00 Budmerice
Za + Máriu a Libora Vydroví a r.o.s.
so  23. nov 15:00 Budmerice
Za členov Máriinej légie aktívných a modliacich sa živých i mŕtvých
ne  24. nov 7:30 Budmerice Za farníkov
9:00 Jablonec
Za + rodinu Barinčiakovú
9:30 Štefanová
za + Mariána Kirinoviča, rodičov a súrodencov
10:30 Budmerice
Za + Žofiu Ogibovičovú

Liturgický kalendár:

Pondelok: Výročie posviacky bazilík sv. Petra a Pavla, apoštolov Ľ.spomienka
Utorok: Féria
Streda: Féria
Štvrtok: Obetovanie Panny Márie Spomienka
Piatok: sv. Cecílie, panny a mučenice Spomienka
Sobota: Panny Márie v sobotu Ľ.spomienka
Nedeľa: Krista Kráľa

Upratovanie:

v sobotu 23.11. t.r. o 8:30 hod. prosíme tieto rodiny ul. Juraja Holčeka: Krajčovicová, Moravčíková, Babincová, Sabová, ul. Jána Rašu: Okuliarová, Kvaková, Kordošová, Lukačovičová, Baxová a Chalúpková P. Boh zaplať

Milodary:

Veriaca rodina obetovala 50,- Eur na opravu Jabloneckého kostola. P. Boh zaplať

Ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastnili v sobotu na brigáde. P. Boh zaplať

Farnosť Budmerice za podpory Spolku vinárov a fajnkoštérov v Budmericiach, Obce Budmerice, Matice slovenskej v Budmericiach Vás pozýva v nedeľu 24.11.2019 na ďalšie spoločné stretnutie – Spoznávaj svoj domov. Stretneme sa o 13:30 hod. pri cintoríne, odkiaľ pôjdeme ku krížu na Trnavskej ceste, potom po Jabloneckej ceste ku krížu na Silnici a po Jakubskej ceste popri potoku Gidra sa vrátime späť ku cintorínu.
Bližšie informácie si môžete pozrieť na oznamovacej tabuli

V utorok katechéza pre dospelých o 19:00 hod.

Predbežné prihlášky k prijatiu sv. birmovania po sv. omši v sakristií

Spoločenstvo Máriinej légie v Budmericiach pozýva všetkých modliacich členov a ctiteľov P. Márie na stretnutie v sobotu 23.11.2019 vo farnosti Budmerice s programom o 14:15 modlitba legionárov, 15:00 hod. sv. omša po sv. omši beseda a nakoniec agapé /občerstvenie/

Bratislavská arcidiecézna charita a spolupracujúce organizácie pozývajú všetkých, aby sa zapojili ako dobrovoľníci alebo darcovia do potravinovej Tesco zbierky. Vyzbierané potraviny a drogéria pomáhajú počas roka rodinám a jednotlivcom v núdzi. Potravinová zbierka sa bude konať v dňoch 21. – 23. 11. 2019 (štvrtok až sobota) v čase od 10:00 do 20:00 hod. vo vybraných predajniach TESCO. Viac informácií o predajniach a možnosti dobrovoľníctva nájdete na stránke www.charitaba.sk (Plagát sa nachádza v prílohe.)

V Advente sa uskutoční duchovná obnova s názvom „rozVEDENÍ k BOHU I.“ pre rozvedených, ktorí po rozvode žijú sami. Téma obnovy má názov „Prijatie svojej situácie a odpustenie.“ Duchovná obnova sa uskutoční 13.-15. decembra v Rodinkove v Belušských Slatinách. Je možné vziať so sebou aj deti, o ktoré sa postarajú animátori. Prihlásiť sa je možné cez prihlasovací formulár, ktorý je na internetovej stránke Rodinkova.

 

31. týždeň v Cezročnom období

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  11. nov 8:00 Budmerice
Za + Annu Oscitú a rodičov
ut  12. nov 17:00 Budmerice
Za + Matúš Kačeriak
st  13. nov 16:00 Štefanová
za + Augustína a Helenu Radoských
17:00 Jablonec
Za + Vladimíra Ochabu
št  14. nov 17:00 Budmerice
Za + rodičov Valentových a st.r.o.s.
pi  15. nov 15:00 Budmerice
Pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu
17:00 Budmerice
Za + rodičov Nezhodových a st.r.o.s.
so  16. nov 8:00 Budmerice
Za Jaroslava Daniša a rodičov Danišoví a Lackoví
ne  17. nov 7:30 Budmerice
Za + Alojza Študenca
9:00 Jablonec
Za + Jána a Teréziu Freivoltovú a r.o.s.
9:30 Štefanová
za + Jozefa a Pavlínu Kirinovičových, – rodičov a svokrovcov
10:30 Budmerice Za farníkov

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Martina z Tours, biskupa Sviatok
Utorok: sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka Spomienka
Streda: Féria
Štvrtok: Féria
Piatok: sv. Alberta Veľkého, biskupa a učiteľa Cirkvi Ľ.spomienka
Sobota: Panny Márie v sobotu Ľ.spomienka
Nedeľa: Tridsiata tretia nedeľa v cezročnom období

Upratovanie:

v sobotu 16.11. t.r. o 8:30 hod. prosíme tieto rodiny ul. Juraja Holčeka: Haláková, Podmajerská, Stranovská, Hlavatá, Sasková, Oškerová, Zelníková, Kunáková, Soukupová a Figurová P. Boh zaplať

V sobotu sa brigáda pre nepriaznivé počasie neuskutočnila. Prosíme o brigádu na budúcu sobotu o 8:30 hod. výrub kríkov a prípravu na položenie kameňov okolo zadného vchodu do fary a kostola. Brigáda je hlavne pre mužov. Treba si priniesť píly a ostatné nástroje.

V piatok 22.11.2019 o 18:00 hod. sa v Bratislave uskutoční evanjelizačný koncert pre mladých pod názvom Godzone tour. Vstupné je dobrovoľné. Z Budmeríc je zabezpečená doprava spoločným autobusom, platí sa 2,- Eur. Do autobusu sa treba vopred nahlásiť zapísaním sa na papier vzadu pri východe z kostola alebo na facebookovej stránke Spoločenstvo mladých Budmerice

Prosím navrhnite čas rorátnych sv. omší v adventnom období

31. týždeň v Cezročnom období

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

ut  5. nov 17:00 Budmerice
Za + Miladu Butkovú a r.o.s.
st  6. nov 16:00 Štefanová
za + Justína a Františku Jakušových – a Helenu a Pavla Kosecových
17:00 Jablonec
Za + Ľudovíta Krajčoviča a r.o.s.
št  7. nov 17:00 Budmerice
Za + Alenu Dusíkovú
pi  8. nov 15:00 Budmerice
Pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu
17:00 Budmerice
Za + rodinu Šuhajdovú
so  9. nov 8:00 Budmerice
Za zdravie rodičov Jána a Martu
ne  10. nov 7:30 Budmerice
Za + Jána a Katarínu Cisaroví, syna a zaťa
9:00 Jablonec Za farníkov
9:30 Štefanová
za + Štefana a Agnešu Vandákových a syna Štefana
10:30 Budmerice
Za + Oldricha Šavaru, 5. výr.

Liturgický kalendár:

Pondelok: Sv. Karola Borromejského, biskupa Spomienka
Utorok: Sv. Imricha Ľ.spomienka
Streda: Féria
Štvrtok: Féria
Piatok: Féria
Sobota: Výročie posviacky Lateránskej baziliky Sviatok
Nedeľa: Tridsiata druhá nedeľa v cezročnom období

Upratovanie:
v sobotu 2.11. t.r. o 9:00 hod. prosíme tieto rodiny ul. Juraja Holčeka: Lukačovičová, Študencová, Mondeková, Nižnanová, Trnavská cesta: Pikulíková, Poláková, Polakovičová, ul. Juraja Holčeka: Sedliaková, Somorovská, Somorovská. P. Boh zaplať

Prosíme o brigádu na budúcu sobotu o 8:30 hod. výrub kríkov a prípravu na položenie kameňov okolo zadného vchodu do fary a kostola. Brigáda je hlavne pre mužov. Treba si priniesť píly a ostatné nástroje.

Na budúci týždeň v utorok 5.11., t.r. o 19:00 hod. bude katechéza pre dospelých

Na budúcu nedeľu 10. novembra 2019 sa bude pri všetkých sv. omšiach konať tradičná dobročinná Svätomartinská zbierka. Na príhovor patróna arcidiecézy svätého Martina z Tours ako prosbu o nové duchovné povolania pre Bratislavskú arcidiecézu chceme uskutočniť Svätomartinskú zbierku, ktorou v tomto roku podporíme duchovné povolania, konkrétne štúdium a pobyt v seminári pre bohoslovcov diecézy Gikongoro v Rwande a štúdium a pobyt v seminári pre bohoslovcov arcidiecézy Erbil v Iraku.

Srdečne pozývame všetkých veriacich do Katedrály svätého Martina v Bratislave na slávenie Svätomartinského trojdnia v dňoch 9.-11. novembra 2019. Slávnostné sväté omše budú v sobotu 9. novembra o 17.00 hod., v nedeľu 10. novembra o 10.30 hod. a v pondelok 11. novembra o 17.00 hod. V našej Bratislavskej arcidiecéze prežívame Rok modlitieb za nové kňazské povolania, a tak aj témou tohtoročného slávenia Svätomartinského trojdnia je Povolanie svätého Martina a čnosť nábožnosti, nádeje a mravnej sily.

Hnutie kresťanských spoločenstiev detí eRko pozýva deti a rodičov na Svätomartinský lampiónový sprievod, ktorý sa bude konať 9. novembra. Začne slávnostnou sv. omšou o 17.00 hod. v Katedrále sv. Martina a po nej o 18.00 hod. bude pokračovať sprievodom ulicami Starého Mesta až do katolíckeho internátu Svoradov, kde je pre deti pripravený zaujímavý program. Prosíme o prinesenie charitatívneho daru pre deti z Rumunska.