bohoslužby

6. týždeň v Cezročnom období

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  18. feb 7:30 Budmerice
Za + Máriu a Antona Cimermana
ut  19. feb 17:00 Budmerice
Za + Martu Bejdákovú, mesačná
st  20. feb 17:00 Jablonec
Za + Helenu a rodičov Jozefa a Máriu a brata Dezidera
17:00 Štefanová
Za + Jozefa a Justínu
št  21. feb 7:30 Budmerice
Za + Miroslava Chovanca, 14. výr. a st.r.o.s.
pi  22. feb 15:00 Budmerice
Pobožnosť Božiemu milosrdenstvu
17:00 Budmerice
Za + Ladislava Šeboru, mesačná
so  23. feb 10:00 Budmerice Za chorých
ne  24. feb 7:30 Budmerice Za farníkov
9:00 Jablonec
Za + Lýdiu a Jozefa Šaškovičoví a Máriu a Františka Feketeoví
9:30 Štefanová
Za + Zuzanu Tibenskú (7. výročie smrti)
10:30 Budmerice
Za + Vladimíra Pastuchu, 10. rokov a dcéru Zdenku

Liturgický kalendár:

Pondelok: Féria
Utorok: Féria
Streda: Féria
Štvrtok: Féria
Piatok: KATEDRA SV. PETRA, APOŠTOLA Sviatok
Sobota: sv. Polykarpa, biskupa a mučeníka Spomienka
Nedeľa: Siedma nedeľa v cezročnom období

Upratovanie:

v sobotu 23.2. t.r. o 7:30 hod. prosíme rodiny na ul. Jána Rašu: Vydrová, Charbulová, Savkuliaková, Baxová, Buková, Somorovská, Hittmárová, Kuglerová, Šabranová a Uhlíková. P. Boh zaplať

Milodary:

Veriaci obetovali na opravu kostola 150,- Eur Doposiaľ sa na opravu kostola vybralo 5460,- Eur. P. Boh zaplať

Tento týždeň bude spoveď k prvému piatku.

Farnosť Budmerice organizuje púť do Mariazellu. Púť je naplánovaná na 8. mája 2019 v spolupráci s Cestovnou kanceláriou Gazdová. Cena púte vrátane poistného je 32 €. Prihlásiť sa je možné u p. Škodovej do 15. marca 2019. Bližšie informácie sú na oznamovacej tabuli. V katolíckych novinách je uvedená cena 28,- Eur. Táto cena je však z Bratislavy. Ak prídu po nás do Budmeríc je cena o 4,- Eur vyššia

Na budúci týždeň sa bude v Jablonci zapisovať na sv. omše

V sobotu o 10:00 hod. bude sv. omša za chorých, ktorá sa túto sobotu neuskutočnila z dôvodu pohrebu v Jablonci

Na budúcu nedeľu bude detská sv. omša o 10:30 hod.

V piatok po večernej sv. omši v Budmericiach bude stretnutie rodičov detí, ktoré idú v tomto roku na prvé sv. prijímanie a v Jablonci v nedeľu po sv. omši. Stretnutie ohľadom stanovenia dátumu prvého sv. prijímania

V piatok bude v Budmericiach mládežnícka sv. omša a po nej stretko na fare

5. týždeň v Cezročnom období

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  11. feb 8:00 Budmerice Za chorú Janku
ut  12. feb 17:00 Budmerice
Za † Františka Nezhodu
st  13. feb 17:00 Jablonec
Za † Michala a Margitu Cíferských, dcéra Vierka a syna Jána a r.os.s
17:00 Štefanová
Za † Ernesta a Františka Bohušových a rodičov
št  14. feb 17:00 Budmerice
Za † Magdalénu Haršányovú, Valériu a Františka Matušokoví a nevestou Janou
pi  15. feb 15:00 Budmerice
Pobožnosť Božiemu milosrdenstvu
17:00 Budmerice
Za † Jozefa Marušinca
so  16. feb 10:00 Budmerice Za chorých
ne  17. feb 7:30 Budmerice Za farníkov
9:00 Jablonec
Za poďakovanie sa P. Bohu a za zdravie a Božiu pomoc z príležitosti dožitých 70 rokov
9:30 Štefanová
Za † Štefana a Agnešu Vandákových a Štefku
10:30 Budmerice
Za † Jozefa Saranci

Liturgický kalendár:

Pondelok: Preblahoslavenej P. Márie Lurdskej Ľ.spomienka
Utorok: Féria
Streda: Féria
Štvrtok: Votívna sv. omša: sv. Cyrila, mnícha, sv. Metoda, biskupov
Piatok: Féria
Sobota: Panny Márie v sobotu Ľ.spomienka
Nedeľa: Šiesta nedeľa v cezročnom období

Upratovanie:

v sobotu 16.2. t.r. o 7:30 hod. prosíme rodiny na ul. Jána Rašu:Valková, Nahálková, Čechová, Halenárová, Tekulová, Braunová, Rybecká, Brniaková, Micháleková a Chovancová. P. Boh zaplať

Milodary:

Veriaca rodina obetovala na opravu kostola 100,- Eur Doposiaľ sa na opravu kostola vybralo 5310,- Eur. P. Boh zaplať

V utorok o 19:00 hod. katechéza pre dospelých

Farnosť Budmerice organizuje púť do Mariazellu. Púť je naplánovaná na 8. mája 2019 v spolupráci s Cestovnou kanceláriou Gazdová. Cena púte vrátane poistného je 32 €. Prihlásiť sa je možné u p. Škodovej do 15. marca 2019. Bližšie informácie sú na oznamovacej tabuli. V katolíckych novinách je uvedená cena 28,- Eur. Táto cena je však z Bratislavy. Ak prídu po nás do Budmeríc je cena o 4,- Eur vyššia

Na budúci týždeň okrem utorka po sv. omšiach sa zapisuje v Budmericiach na sv. omše

3. týždeň v Cezročnom období

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  28. jan 8:00 Budmerice
Za + Jozefa a Rozáliu Baxoví a r.o.s.
ut  29. jan 14:00 Budmerice
Za + Eduarda Furičku, pohrebná
st  30. jan 17:00 Jablonec
Za + Stanislava Pociska a r.o.s.
17:00 Štefanová
Za + rod. Brestovanskú, sestry, bratov, – švagriné a švagrov
št  31. jan 17:00 Budmerice
Za + Štefana Ogiboviča
pi  1. feb 8:00 Štefanová
na úmysel otca arcibiskupa
15:00 Budmerice
Pobožnosť Božiemu milosrdenstvu
17:00 Jablonec
Za + Agnešu Hasíkovú a rodinu Hyncovú a Hasíkovú
18:00 Budmerice
Za ctiteľov Božského srdca Ježišovho
so  2. feb 8:00 Budmerice
Za + Annu a Vojtecha Nemcoví a za bratov
9:00 Jablonec Na úmysel
ne  3. feb 7:30 Budmerice
Za + Štefana a Annu Študencoví a vnuka
9:00 Jablonec
Za + rodinu Šaturovú a Némovú a Františka Dankoviča
9:30 Štefanová
Za Božie požehnanie a zdravie (105)
10:30 Budmerice Za farníkov

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi Spomienka
Utorok: Féria
Streda: Féria
Štvrtok: sv. Jána Bosca, kňaza Spomienka
Piatok: Féria
Sobota: OBETOVANIE PÁNA Sviatok
Nedeľa: Štvrtá nedeľa v cezročnom období

Upratovanie:

v sobotu 2.2. t.r. o 9:00 hod. prosíme rodiny na ul. Jána Rašu: Nahálková, Haršányová, Miškovičová, Miškovičová, Šlachtová, Chobotová, Šavarová, Vydrová, Oškerová a Drefková. P. Boh zaplať

Milodary:

Veriaca rodina z Budmeríc obetovala na opravu kostola 100,- Eur. Doposiaľ sa na opravu kostola vybralo 4537,95 Eur. P. Boh zaplať

Stretnutie rodín

Na prvú nedeľu mesiaca 3.2. t.r. bude stretnutie rodín na fare o 16:00 hod.

Spomienka sv. Blažeja

Spomienka sv. Blažeja sa v tomto roku neslávi lebo je nedeľa. Avšak požehnanie hrdla sa môže udeliť. Požehnanie hrdla bude spoločné, po nedeľných sv. omšiach

Sv. spoveď k prvému piatku

Sv. spoveď k prvému piatku pred sv. omšami ako býva zvykom

2. týždeň v Cezročnom období

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  21. jan 8:00 Budmerice
Za + Miroslava Chovanca, 14. výr.
ut  22. jan 17:00 Budmerice
Za + Alenu Dusíkovú
st  23. jan 17:00 Budmerice
Za + Mariána Radináka a + synov
17:00 Štefanová
Za + Rafaela, rodičov, bratov, švagrov a starých rodičov
št  24. jan 17:00 Budmerice
Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Bukovú
pi  25. jan 15:00 Budmerice
Pobožnosť Božiemu milosrdenstvu
17:00 Budmerice
Za zdravie a Božiu pomoc pre Jozefínu
so  26. jan 8:00 Budmerice
Za + Annu a Vojtecha Nemcoví a za bratov
ne  27. jan 7:30 Budmerice
Za + Jána a Annu Mičkoví a st.r.o.s.
9:00 Jablonec
Za + Antona Jedináka a rodina a Mateja Kolembusa
9:30 Štefanová
Za + Irenu Mikušovú
10:30 Budmerice Za farníkov

Na budúci týždeň v Budmericiach po sv. omšiach je možné prihlásiť si úmysly na ranné sv. omše cez týždeň

V utorok 22. januára t.r. bude katechéza pre dospelých o 19:00 hod.

Na budúcu nedeľu bude v Budmericiach zbierka na opravu kostola. V tento deň nebude zvonček.

V Jablonci na budúcu nedeľu bude zbierka na dopravu pre pána kostolníka

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Agnesy, panny a mučenice Spomienka
Utorok: Féria
Streda: Féria
Štvrtok: sv. Františka, Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi Spomienka
Piatok: Féria
Sobota: Panny Márie v sobotu Ľ.spomienka
Nedeľa: Tretia nedeľa v cezročnom období

Upratovanie:

v sobotu 26.1. t.r. o 8:30 hod. prosíme rodiny na ul. Jána Rašu: Kačincová, Uhlíková, Hrabovská, Gažová, Svrčková, Kostická, Kostická, Rybecká, Vydrová a Tomašovičová. P. Boh zaplať

Milodary:

Veriaci z Jablonca obetoval 50,- Eur Veriaci z Budmeríc obetovali na potreby farnosti100,- Eur a 50,- Eur na opravu kostola. P. Boh zaplať