bohoslužby

15. týždeň v Cezročnom období

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

ut  16. júl 18:00 Budmerice
Za + Annu a Severína Hlavatých, syna Bohumila a dcéru Teréziu
st  17. júl 18:00 Jablonec
Za + Michala Fumača a r.o.s.
št  18. júl 18:00 Budmerice
Za + Izidora Krista a Máriu, dcéry Martu a Helenu
19.7. 8:00 Budmerice
Za zdravie a Božiu pomoc
so  20. júl 8:00 Budmerice
Za zdravie a Božiu pomoc
21.7. 7:30 Budmerice
Za + Serafínu Študencovú, ročná a syna Štefana
9:00 Jablonec
Za zdravie a Božiu pomoc a poďakovanie sa P. Bohu za dožitých 80 rokov pre Annu
9:30 Štefanová
za + Karola Dobrovodského, rodičov, svokrovcov a súrodencov
10:30 Budmerice Za farníkov

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi Spomienka
Utorok: Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej Ľ.spomienka
Streda: sv. Andreja Svorada a Benedikta, pustovníkov Spomienka
Štvrtok: Féria
Piatok: Féria
Sobota: Panny Márie v sobotu Ľ.spomienka
Nedeľa: Šestnásta nedeľa v cezročnom období

Upratovanie:

v sobotu 20.7. t.r. po sv. omši prosíme tieto rodiny na ul. Jána Rašu: Zetochová, Valková, Nahálková, Čechová, Halenárová, Tekulová, Braunová, Rybecká, Brniaková a Micháleková. P. Boh zaplať

Na budúcu nedeľu nebude v Budmericiach zvonček ale zbierka na opravu kostola v Budmericiach

Na budúcu nedeľu budeme sláviť výročie patrónky sv. Márie Magdalény filiálneho kostola v Jablonci. V tento deň bude farská ofera

V sobotu 20. júla 2019 o 14:30 hod. sa v Bratislave pred Katedrálou sv. Martina na Rudnayovom námestí začne akcia s názvom Hrdí na rodinu. Ide o 8. ročník živej reťaze ľudí v červených tričkách, ktorí chcú verejne a radostne ukázať, že rodina je úžasná a výnimočná, lebo deti sú naša budúcnosť. Pozývame všetkých na toto podujatie, najmä však celé rodiny s deťmi. Bližšie informácie nájdete na plagáte a aj na stránke hrdinarodinu.sk.

14. týždeň v Cezročnom období

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  8. júl 15:00 Jablonec
Za + Štefániu Novosedlíkovú, pohrebná
ut  9. júl 8:00 Budmerice
Za obrátenie rodiny
st  10. júl
št  11. júl 8:00 Budmerice
Za + Alenu Dusíkovú
12.7. 18:00 Budmerice
Za + František a Rozáliu Hegeroví
so  13. júl 8:00 Budmerice Za + Petra Ráša
14.7. 7:30 Budmerice
Za + Jána Žiačika a r.o.s. a + švagra Štefana
9:00 Jablonec
Za + Čechoviča, mesačná
9:15 Štefanová
za + Alexandra a dcéru Annu
10:30 Budmerice Za farníkov

Liturgický kalendár:

Pondelok: Féria
Utorok: sv. Augustína Zhao Ronga, kňaza a spoločníkov, mučeníkov Ľ.spomienka
Streda: Féria
Štvrtok: sv. Benedikta, opáta, patróna Európy Sviatok
Piatok: Féria
Sobota: Panny Márie v sobotu Ľ.spomienka
Nedeľa: Štrnásta nedeľa v cezročnom období

Upratovanie:

v sobotu 13.7. t.r. po sv. omši prosíme tieto rodiny na ul. Jána Rašu: Drefková, Baxová, Dubovská, Zámkovská, Lehnertová, Morongová, Šramková, Sobolová, Matejíková a Matúšková P. Boh zaplať

Milodary:

V sobotu 20. júla 2019 o 14:30 hod. sa v Bratislave pred Katedrálou sv. Martina na Rudnayovom námestí začne akcia s názvom Hrdí na rodinu. Ide o 8. ročník živej reťaze ľudí v červených tričkách, ktorí chcú verejne a radostne ukázať, že rodina je úžasná a výnimočná, lebo deti sú naša budúcnosť. Pozývame všetkých na toto podujatie, najmä však celé rodiny s deťmi. Bližšie informácie nájdete na plagáte a aj na stránke hrdinarodinu.sk.

Omše na Zochovej chate

Tento rok (2019) budú sv. omše na Zochovej chate pri kaplnke sv. Márie Magdalény počas prázdnin – každú nedeľu o 11:00. Začínajú prvou júlovou a končia poslednou augustovou nedeľou.

Kaplnka pochádza pravdepodobne z roku 1862. Postavili ju zo svojich zdrojov lesní robotníci, zvaní huncokári (holzhacker=drevorubač). Huncokári sa v Malých Karpatoch usídlili na podnet Pálffyovcov. Ich hlavným zamestnaním bolo drevorubačstvo, pálenie dreveného uhlia, kosenie panských lúk, splavovanie dreva, údržba lesných ciest, lesa a prikrmovali zver. Ich patrónom bol sv. Vincent a preto 21. januára organizovali vincetovské zábavy.

O huncokároch sa viac dočítate na stránke www.huncokari.sk

12. týždeň v Cezročnom období

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  24. jún 8:00 Budmerice
Za zdravie a Božiu pomoc pre sestru
ut  25. jún 18:00 Budmerice
Za + Pavla Križana
st  26. jún
št  27. jún 17:00 Štefanová
za + Vladimíra Schmidta
18:00 Budmerice
Za + rodinu Mateja Kolembusa a r.o.s.
pi  28. jún 15:00 Budmerice
Pobožnosť Božiemu milosrdenstvu
17:00 Štefanová
za + Ignáca a Ľudmilu Schmidtových
17:30 Jablonec
Za + Dominika a Teréziu Špajdloví
18:30 Budmerice
Za + Ladislava Zajaca, kňaza
so  29. jún 8:00 Budmerice
Za + Jarmilu Trojakovú, výročná
9:30 Jablonec Za farníkov
9:30 Štefanová
za + Pavla, Mariána a Boženu
ne  30. jún 7:30 Budmerice Za farníkov
9:00 Jablonec
Za + Gabriela a Justínu Jánošikoví a dcéru Annu a r.o.s.
9:30 Štefanová
na úmysel novokňaza
10:30 Budmerice
Za + Vilmu a Ľudovíta Fajnoroví a syna Štefana

Liturgický kalendár:

Pondelok: Narodenie sv. Jána Krstiteľa Slávnosť
Utorok: Féria
Streda: Féria
Štvrtok: sv. Ladislava Ľ.spomienka
Piatok: Najsvätejšieho srdca Ježišovho Slávnosť
Sobota: sv. Petra a Pavla, apoštolov, prikázaná slávnosť Slávnosť
Nedeľa: Trinásta nedeľa v cezročnom období

Upratovanie:

v piatok po večernej sv. omši 28.6. t.r. prosíme tieto rodiny na ul. Jána Rašu: Kačincová, Uhlíková, Hrabovská, Gažová, Svrčková, Kostická, Kostická, Rybecká, Vydrová a Tomašovičová P. Boh zaplať

Sv. omše na sviatok sv. Petra a Pavla v Budmericiach ráno o 8:00 hod. a v Jablonci o 9:30 hod.

Stretnutie rodín v našej farnosti bude 30. júna na okáľoch v parku budmerického kaštieľa a začne o 15:00 hod. popoludní

Na budúcu nedeľu bude o 10:30 hod. tzv. detská sv. omša

V sobotu 29.6. t.r. o 18:00 hod. sa organizuje koncoročná opekačka pre deti zo spevokolu Zvonček a ich rodičov a pre mládež vo farskej záhrade

Pozývame mladých našej arcidiecézy na arcidiecézne stretnutie mládeže Cliptime, ktoré sa tento rok uskutoční v bratislavskej Rači v dňoch 20.-22. septembra ako jedno zo sprievodných podujatí Národného pochodu za život zamerané na mladých. Pripravuje sa bohatý duchovný, formačný, ale aj zábavný a hudobný program určený pre všetky skupiny mladých. Osobitne pozývame birmovancov, ktorí na jeseň príjmu sviatosť birmovania, aby sa stretli spolu s otcami biskupmi a spoločne zamysleli, ako súvisí birmovka s výzvami, ktoré prináša život. Viac aktuálnych informácií o programe, aj prihlasovaní postupn e n&aacu te;jdete na stránke cliptime.sk.

Pozývame mladých, ktorí chcú slúžiť vo farnostiach a spoločenstvách, prihlásiť sa na Bratislavskú animátorskú školu. Už 11. ročník tejto formácie mladých sa začne v októbri tohto roku. Viac informácií o obsahu a priebehu BAŠky, ako aj o spôsobe prihlásenia je na stránke mladezba.sk.