bohoslužby

TRETIA ADVENTNÁ NEDEĽA

Bohoslužby v Budmericiach a Jablonci

ut  18. dec 17:00 Budmerice
Na úmysel ordinára
st  19. dec 17:00 Jablonec
Za + Ľudovíta Krajčoviča a r.o.s.
št  20. dec 8:00 Budmerice
Za + Zdenku Tavačovú
pi  21. dec 8:00 Budmerice
Za + Alojza Šlachtu
so  22. dec 8:00 Budmerice
Za + Ladislava Oškeru
23.12. 7:30 Budmerice Za farníkov
9:00 Jablonec
Za +rodinu Martina Hasíka
10:30 Budmerice
Za zdravie a Božiu pomoc z príležitosti dožitých 80 rokov

V sobotu o 8:30 hod. sa budú ozdobovať vianočné stromčeky a betlehem. Prosíme staršie deti a mládež a ostatných farníkov o pomoc.

Liturgický kalendár:

Pondelok: Féria
Utorok: Féria
Streda: Féria
Štvrtok: Féria
Piatok: Féria
Sobota:
Nedeľa: Štvrtá adventná nedeľa

Upratovanie:

v sobotu 22.12. t.r. o 8:30 hod. prosíme rodiny na ul. Juraja Holčeka: Bohušová, Kulifajová, Poláková, Baničová, Dusíková, Pechová, Hrdličková, Molnárová, Perželová, Tisoňová, Oškerová, Parajková, Bejdáková, Šumská a Katonová. P. Boh zaplať

Milodary:

veriaci z Budmeríc obetovali na opravu kostola 80,- Eur. A pre potreby farnosti 50,- Eur P. Boh zaplať

Spoveď

Posledná možnosť pristúpiť v našom dekanáte k sv. spovedi pred vianočnými sviatkami bude v sobotu 22.12. t.r. popoludní v Pezinku. Štvrtú adventnú nedeľu sa už spovedať nebude

DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

ut  11. dec 17:00 Budmerice
Za zdravie a Božiu pomoc a poďakovanie za 75 rokov života
st  12. dec 8:00 Budmerice
Za upevnenie vo viere
št  13. dec 8:00 Budmerice
Za + Teréziu a Jozefa Študencových a dcéru Annu
pi  14. dec 17:00 Budmerice
Za + Antona Pecho a manželku Annu a r.o.s.
so  15. dec 16:00 Jablonec
Za + Miroslava Krasňanského a r.o.s. a Jána Sináka
16.12. 7:30 Budmerice
Za + Etelu a Venantiusa Oscitých a + syna Jána
9:00 Jablonec Za farníkov
9:30 Štefanová
za + Františka a Annu Gážiových – a za + rodičov a svokrovcov
16:30 Budmerice
Za + Vilmu a Ondreja Mikovčák

Liturgický kalendár:

Pondelok: Féria
Utorok: Féria
Streda: Féria
Štvrtok: sv. Lucie, panny a mučenice Spomienka
Piatok: sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi Spomienka
Sobota:
Nedeľa: Tretia adventná nedeľa

Upratovanie: v sobotu 15.12. t.r. o 8:30 hod. prosíme rodiny na ul. Podhájska: McCauley, Talapková, Sklenárová, Boldišová, Machalová, Chovancová, Chovancová, ul. Juraja Holčeka: Kostická, Stojkovičová, Ondrušková, Matúšková, Kulifajová, Tištanová, Lehnertová, Dugovičová . V tento deň sa bude robiť veľké upratovanie. Prosíme aj ďalších farníkov o pomoc. P. Boh zaplať

Milodary: veriaca z Budmeríc obetovala 100,- Eur. P. Boh zaplať

Na budúcu nedeľu t.j. 16.12. t.r. budú sv. omše v Budmericiach ráno o 7:30 hod. a večer o 16:30 hod.

V utorok katechéza pre dospelých o 19:00 hod.

Sv. spoveď chorých a nevládnych vo štvrtok v Budmericiach a v piatok v Jablonci

Sv. spoveď k Vianočným sviatkom bude v Jablonci 15. decembra t.r. od 15:00 do 16:00 hod. a v Budmericiach 16. decembra t.r. od 14:30 do 16:30 hod.

sv. omše v Budmericiach v stredu a vo štvrtok ráno o 8:00 hod.

PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  3. dec 8:00 Budmerice
Za poďakovanie a za Božiu pomoc z príležitosti dožitých 80 rokov
ut  4. dec 17:00 Budmerice
Za + Jozefa a Alžbetu Krajčovičoví a dcéru
st  5. dec 17:00 Budmerice
Mikuláška pobožnosť
17:00 Štefanová
za + Annu a syna Vladimíra Schmidtových
št  6. dec 17:00 Budmerice
Za + František a Justínu Krajčovičoví
pi  7. dec 8:00 Štefanová
za + Štefana Belicu
17:00 Jablonec
Za + Katarínu Vachunovú, ročná
18:00 Budmerice
Za ctiteľov Božského srdca Ježišovho
so  8. dec 9:00 Jablonec
Za + Annu a Gerváza Polakovičoví a r.o.s., súrodencov a dcéru Ivetu
9:30 Štefanová na úmysel
10:30 Budmerice Za farníkov
ne  9. dec 7:30 Budmerice Za farníkov
9:00 Jablonec
Za + rodinu Tibenskú a Kišovú
9:30 Štefanová
za + rodičov Horeckých a synov
10:30 Budmerice
Za + Karola a Máriu Chynoradských

V stredu o 17:00 hod. bude Mikuláška pobožnosť

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Františka Xaverského, kňaza Spomienka
Utorok: Féria
Streda: Féria
Štvrtok: sv. Mikuláša, biskupa Ľ.spomienka
Piatok: sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi Spomienka
Sobota: NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PANNY MÁRIE, prikázaná slávnosť
Nedeľa: DRUHÁ ADVENTNÁ

Upratovanie:

v piatok 7.12. t.r. po sv. omši prosíme rodiny na ul. Juraja Holčeka: Vadovičová, Pešková, Homzová, Krchnáková, Mičková, Stojkovičová, ul. Podhájska: Trebatická, Hrežová, Vrábelová a Bócová . P. Boh zaplať

Milodary:

na kostol po odpočítaní zvončeka zostalo na opravu kostola 1092,- Eur a veriaci poslal na účet na opravu kostola 100,- Eur P. Boh zaplať. Doposiaľ sa na opravu vyzbieralo spolu 3485,75 Eur

V sobotu je prikázaný sviatok.

Sv. omše budú takto v piatok večer s platnosťou z prikázaného sviatku Nepoškvrneného počatia P. Márie v Jablonci o 17:00 hod. a v Budmericiach o 18:00 hod. a v sobotu v Jablonci o 9:00 a v Budmericiach o 10:30 hod.

Sv. spoveď

Sv. spoveď k prvému piatku pred sv. omšami.

Sv. spoveď k Vianočným sviatkom bude v Jablonci 15. decembra t.r. a v Budmericiach 16. decembra t.r.

34. týždeň v cezročnom období

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  26. nov 8:00 Budmerice
ut  27. nov 17:00 Budmerice
Za + Karola Olšu a Ľudmilu a syna Ladislava
st  28. nov 17:00 Jablonec
Za + Ervína Oscitého a rodičov
17:00 Štefanová
za + Emanuelu Lančovú
št  29. nov 17:00 Budmerice
Za + Libora Vydru a Máriu a st.r.o.s.
pi  30. nov 15:00 Budmerice
POBOŽNOSŤ K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU
17:00 Budmerice
Za + Jozefa Peško a rodičov Agnešu a Petra
so  1. dec 8:00 Budmerice
Za + st. rodičov Kovačičoví a Olšoví a + deti
ne  2. dec 7:30 Budmerice Za farníkov
9:00 Jablonec
Za + Michala a Štefániu Krasňanských a + deti
9:30 Štefanová
poďakovanie Pánu Bohu za 40 r. manželstva
10:30 Budmerice
Za + Veroniku a Fedinandra Bartákoví

V pondelok ráno je voľný úmysel na sv. omšu

Liturgický kalendár:

Pondelok: Féria
Utorok: Féria
Streda: Féria
Štvrtok: Spomienka
Piatok: sv. Ondreja, apoštola Sviatok
Sobota: Panny Márie v sobotu Ľ.spomienka
Nedeľa: PRVÁ ADVENTNÁ

Upratovanie:

1.12. t.r. po sv. omši prosíme rodiny na ul Juraja Holčeka – rod. Kunáková, Rausová, Bírová, Štepková, Čechová, Krajčovičová, Holešová, Halešová, Charbulová a Tekulová . P. Boh zaplať

Stretnutie

V piatok bude stretko mládežníkov po sv. omši a budúcu nedeľu bude stretnutie rodín o 16:00 hod.

Zbierka

Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu.