bohoslužby

DVANÁSTA NEDEĽA CEZ ROK

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

ut  27. jún 18:00 Budmerice Za † Michala Gálika, ročná
st  28. jún
št  29. jún 8:00 Budmerice Za farníkov
  17:00 Štefanová Za † Mareka Fuknu (1. Výročie smrti)
  17:30 Jablonec Za † Jána a Teréziu Freivoltovú a r.o.s.
  18:30 Budmerice Za † Irenku Petrakovičovú, 25. výročie
pi  30. jún 18:00 Budmerice Za † Petra Rašu, 10. výr.
so  1. júl 15:30 Budmerice Tomáš Aulitis a Eva Gáliková, sobáš
ne  2. júl 7:30 Budmerice Za farníkov
  9:00 Jablonec Za zdravie a Božiu pomoc z príležitosti dožitých 70 rokov
  9:30 Štefanová Za zdravie a Božiu pomoc
  10:30 Budmerice Za † Helenu a Libora Haršánioví

Vo štvrtok 29.6. máme slávnosť sv. apoštolov Petra a Pavla. Je to prikázaný sviatok. V piatok bude mládežnícka sv. omša a po nej stretnutie na fare. V nedeľu o 17:00 hod. bude opekačka na farskej záhrade pre mládežníkov a birmovancov.

Liturgický kalendár

26.VI. pondelok Sv. Romuald, opát – Ľsp

27.VI. utorok Sv.Cyril Alexandrijský, biskup a učiteľ Cirkvi –Ľsp

28.VI. streda Sv. Irenej, biskup a mučeník – Sp

29.VI. štvrtok Sv. Peter a Pavol, apoštoli – Slávnosť

30.VI. piatok Prví svätý mučeníci Cirkvi v Ríme –Ľsp

1.VII. sobota Sv. Oliver Plunkett, biskup a mučeník

Upratovanie:

30.6. t.r. v piatok hneď po sv. omši prosíme tieto rodiny na ul. Revolučná: Benešová, Drefková, Baxová, Kuchtová, Jelemenská, Rajkovičová, Šebová, Žiačiková, Hegerová a Miškovičová. Porosil by som skupinu, ktorá bude upratovať v tomto týždni, aby sa postarali aj o kvetinovú výzdobu. Postačuje, aby bol kvetinová výzdoba pri obetnom stole a pri bohostánku. Ďakujeme.

Milodary:

Veriaca rodina obetovala 100,- Eur a veriaca obetovala 100,- Eur na opravu strechy kostola. Doposiaľ sme na opravu strechy vyzberali 2636,35 Eur
Vo štvrtok bude zbierka na dobročinné diela sv. Otca

Ohlášky

Dňa 01.7.2016 chcú v našej farnosti uzavrieť manželstvo Tomáš Aulitis z farnosti Budmerice a Eva Gáliková z farnosti Budmerice. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Snúbencov vkladáme do našich modlitieb.

Szombathely

Odchod autobusu na púť 1.7. (v sobotu) do Szombathely bude ráno o 6:00 hod z námestia Budmerice a z Jablonca o 6:15 hod z troch zastávok

Bohoslužby na Zochovej chate

Aj tento rok počas letných prázdnin budú bývať v nedeľu o 10:30 bohoslužby na Zochovej chate (Modra – Piesok) pri kaplnke sv. Márie Magdalény. Sväté omše sa konajú v krásnom prostredí pod stáročnými lipami a holým nebom. Túto duchovnú službu počas leta tradične zabezpečujú kňazi zo Spoločnosti Ježišovej – Jezuiti.

magdalenka

JEDENÁSTA NEDEĽA CEZ ROK

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

ut  20. jún 18:00 Budmerice Za + Mária Babinca, mesačná
st  21. jún 18:00 Jablonec Za + Miroslava Krasňanského a r.o.s. a Jána Sináka
št  22. jún 18:00 Budmerice Za zdravie a Božiu pomoc pre Andrejku
pi  23. jún 17:00 Budmerice Na úmysel ordinára
18:00 Jablonec Za + Jozefa Sináka, r.o.s. a + brata Mariana
so  24. jún 8:00 Budmerice Za + Jozefa a Jozefínu Tešovičoví a + syna
ne  25. jún 7:30 Budmerice Za farníkov
9:00 Jablonec Za + Antona a Máriu Baničoví, zaťa Viliama a Dominika
9:30 Štefanová Za rodičov Dobrovodských a za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
10:30 Budmerice Za prvoprijímajúce deti a ich rodičov a krstných rodičov

V utorok bude posledná katechéza pre dospelých. Cez prázdniny katechézy pre dospelých nebudú

Liturgický kalendár:

Pondelok: Féria
Utorok: Féria
Streda: sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka Spomienka
Štvrtok: Féria
Piatok: NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO Slávnosť
Sobota: NARODENIE SV. JÁNA KRSTITEĽA Slávnosť
Nedeľa: DVANÁSTA NEDEĽA CEZ ROK

Upratovanie:

Na budúci týždeň upratujú rodičia prvoprijimajúcich detí. Ďakujeme.

Milodary:

V nedeľu bude farská zbierka v Budmericiach

Ohlášky

Dňa 01.7.2017 chcú v našej farnosti uzavrieť manželstvo Tomáš Aulitis z farnosti Budmerice a Eva Gáliková z farnosti Budmerice. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Snúbencov vkladáme do našich modlitieb.

Prvé sv. prijímanie

V nedeľu o 10:30 hod bude prvé sv. prijímanie v Budmericiach. Spoveď detí k prvému sv. prijímaniu v Budmericiach bude v sobotu od 9:00 hod.
V utorok v kostole v Budmericiach od 15:00 do 17:00 hod. bude nácvik na prvé sv. prijímanie pre deti z Budmeríc.
Nástup detí na prvé sv. prijímanie bude v nedeľu. Najneskoršie nech sa deti zhromaždia pred farou o 10:20 hod. Potom pôjdu v sprievode rodičov do kostola

DEVIATA NEDEĽA CEZ ROK

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  5. jún 8:00 Budmerice
17:00 Štefanová Za † Vladimíra (nedožitých 60 rokov)
ut  6. jún 18:00 Budmerice Za † Jozefa a Uršuľu Petrakovičoví a † deti
st  7. jún 15:00 Jablonec Za † Máriu Kucmanovú (pohrebná)
18:00 Štefanová Za † Michala Fuknu
št  8. jún 18:00 Budmerice Za † Jozefínu a Rudolfa Vanekoví a r.o.s.
pi  9. jún 18:00 Budmerice Za † Máriu Cimermanovú, ročná
so  10. jún 8:00 Budmerice Za † Jaroslava Junasa a zaťa Petra Čmaradu
ne  11. jún 7:30 Budmerice Za farníkov
9:00 Jablonec Za † rodičov Novosedlíkoví a Samoví
9:30 Štefanová Za † rodičov, brata a švagrov
10:30 Budmerice Za † Igora Valentoviča

Liturgický kalendár

5.VI. pondelok Sv. Bonifác, biskup a mučeník – Sp

6.VI. utorok Sv. Norbert, biskup

7.VI. streda Sv. Róbert, rehoľník

8.VI. štvrtok Náš Pán Ježiš Kristus, Najvyšší a večný kňaz Sviatok

9.VI. piatok Sv. Efrém

Upratovanie:

10.6. t.r. v sobotu hneď po sv. omši prosíme tieto rodiny na ul. Červenej armády: Nemcová, Schmidtová, Kulifajová, Císarová, Švingálová, 2x Baxová, Ochabová, Haberlová a Šumská. Porosil by som skupinu, ktorá bude upratovať v tomto týždni, pokiaľ sa to nevyrieši inak, aby sa postarali aj o kvetinovú výzdobu. Postačuje, aby bol kvetinová výzdoba pri obetnom stole a pri bohostánku. Ďakujeme.

Milodary:

Veriaca z Budmeríc obetovala pre potreby farnosti 50,- Eur P. Boh zaplať

Katechéza pre dospelých

V utorok o 19:00 hod. bude katechéza pre dospelých

Púť do Marianky

Trojičná púť do Marianky (jarná púť), vyvrcholí slávnostnou svätou omšou v nedeľu 11.júna 2017 o 11.00 hod.

Sviatosť zmierenia:

Na Štefanovej možno pristúpiť ku sviatosti zmierenia každú stredu pred sv. omšou a aj po skončení sv. omše okolo 18:45, keďže mnohí dlhšie pracujú a môže to byť pre nich vhodnejší čas.

Titus Zeman

Pre bližšie spoznanie budúceho blahoslaveného Titusa Zemana odporúčame cyklus štyroch prednášok, v nedeľu 11. júna popoludní v čase od 15.00 do 18.00 v Saleziánskom stredisku Mamateyova – Petržalka (Mamateyova 4). Témy pripravili generálny postulátor saleziánov don Pierluigi Cameroni a prof. Lodovica Zanet, autorka Pozícia o mučeníctve Titusa Zemana. Prednášky budú v taliančine, so simultánnym prekladom do slovenčiny. Viac o podujatí na webe tituszeman.sk/prednášky . (Podujatie je grátis, ale pre zabezpečenie slúchadiel na preklad sa treba zaregistrovať.)