bohoslužby

2. ADVENTNÁ NEDEĽA CEZ ROK

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  11. dec 6:30 Budmerice
Za zdravie a Božiu pomoc v rodine
ut  12. dec 14:00 Jablonec
Za + Katarína Vachunová, rod. Mrvová, pohrebná
17:00 Budmerice
Za + Stanislava Riečičiara a rodičov
st  13. dec 17:00 Jablonec
Za + Jána a Rozáliu Feketoví, manž. Oľgu a + star. rodičov a krstných rodičov
17:00 Štefanová
Za † rodičov, bratov a švagrov
št  14. dec 6:30 Budmerice
Za Božiu pomoc pre Zuzanku
pi  15. dec 15:00 Budmerice
POBOŽNOSŤ K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU
17:00 Budmerice
Za + Alenu Dusíkovú
16.12. 15:00 Jablonec Sv. spoveď
16:00 Jablonec
Za + Dezidera Bednárovskí a r.o.s. a + súrodencov
ne  17. dec 7:30 Budmerice
Za + Etelu a Venatiusa Oscitých
9:00 Jablonec Za farníkov
9:30 Štefanová
Za † Pavlínu a Mariána Dobrovodských
14:00 Budmerice Sv. spoveď
16:00 Budmerice
Za + Rudolfa a Máriu Hoškoví a r.o.s.

Upratovanie: 9.12. t.r. v sobotu o 8:30 hod. prosíme tieto rodiny na ul. Revolučná – rodiny Rajkovičová, Šebová, Žiačiková, Miškovičová, Haršányová, Kuglerová, Junasová, Šmidová, Hegerová a Príhodová. Ďakujeme.

Milodary: Mladomanželia obetovali 100,- Eur. P. Boh zaplať

Rorátne sv. omše v Budmericiach pondelok a štvrtok o 6:30 hod.

Spoveď chorých v stredu v Jablonci od 9:00 hod. a vo štvrtok v Budmericiach od 9:00 hod.

V piatok 15.12. o 18:00 hod. bude stretnutie birmovancov na fare

Spoveď v Jablonci sobotu 16.12. t.r. od 15:00 do 16:00 hod. a po nej sv. omša o 16:00 hod.

Spoveď v Budmericiach v nedeľu od 14:00 do 16:00 hod.

Sv. omša v nedeľu 17.12. t.r. o 16:00 hod. O 10:30 hod. sv. omša nebude

Rodinná pobožnosť Božieho slova, ktorú sa možno dnes pomodliť v rodinách:

Všetci sa spoločne prežehnajú: „V mene Otca i Syna i Ducha Svätého“. Amen. Otec alebo matka (alebo iný člen rodiny, ktorý sa premodlieva) zodvihne knihu Písma so slovami: „Nech svetlo Božieho slova osvetľuje náš domov“. Všetci odpovedia „Amen“ … viac na stránke kbd.sk

34. NEDEĽA CEZ ROK

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  27. nov 8:00 Budmerice
Za živých a zomrelých členov Máriinej légie
ut  28. nov 17:00 Budmerice
Za † Michala a Alžbetu Rášoví
st  29. nov 17:00 Jablonec
Za † Jozefa a Teréziu Lukačovičoví a r.o.s.
17:00 Štefanová
Za † rodičov Jaroslava a Miladu
št  30. nov 17:00 Budmerice
Za † Moniku Študencovú, mesačná
pi  1. dec 8:00 Štefanová
Za † rodičov Porkertových a syna Petra
15:00 Budmerice
POBOŽNOSŤ K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU
17:00 Jablonec
Za † Agátu Backovú a Juraja a Štefániu Mackuroví
18:00 Budmerice
Za ctiteľov Božského srdca Ježišovho
so  2. dec 8:00 Budmerice
Za zdravie a Božiu pomoc pre Vlada
15:00 Budmerice
Sobáš Slavomír Turinič a Barbora Rímešová
ne  3. dec 7:30 Budmerice Za farníkov
9:00 Jablonec
Za † Annu Polakovičovú, ročná
9:30 Štefanová
Za † Telesfora a Máriu
10:30 Budmerice
Za zdravie a Božiu pomoc Emíliu Chovancovú

Večeradlo v sobotu 7:15 hod.

Liturgický kalendár

27.XI. pondelok Sv. Virgil, biskup
28.XI. utorok Sv. Katarína Labouré, panna
29.XI. streda Sv. Saturnin, mučeník
30.XI. štvrtok Sv. Ondrej, apoštol – Sviatok
1.XII. piatok Sv. Edmunt Kampián, kňaz a mučeník – Prvý piatok
2.XII. sobota Sv. Silverius, pápež a mučeník

Upratovanie:

2.12. t.r. v sobotu po sv. omši prosíme tieto rodiny na ul. Červenej armády – rodina Šumská, ul. Modranská – rodina Von Nester, Baxová, ul. Revolučná – Jakabovičová, Lovásová, Filová, Oscitá, Hrdličková, Krasňanská, Machalová Ďakujeme.

Milodary:

Veriaci z Jablonca obetoval 45,- Eur

Ohlášky

Dňa 2.12.2017 chcú v našej farnosti uzavrieť manželstvo Slavomír Turinič z farnosti Budmerice a Barbora Rímešová z farnosti Budmerice. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Snúbencov vkladáme do našich modlitieb.

Zbierka

Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu

Sv. spoveď

Sv. spoveď k prvému piatku pred sv. omšou

33. NEDEĽA CEZ ROK

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

st  22. nov 17:00 Štefanová
Za † Mariána Kirinoviča (30. výročie smrti) a za † rodičov
št  23. nov
pi  24. nov 15:00 Budmerice
POBOŽNOSŤ K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU
17:00 Budmerice
Za † Justínu a Jozefa Krajčovič a r.o.s.
so  25. nov 8:00 Budmerice
Za † Jozefa a Júliu Provodovskí, synovia, dcéry a vnuka Jaroslava
ne  26. nov 7:30 Budmerice Za farníkov
9:00 Jablonec
Za † Helenu Dzíbelovú, ročná
9:30 Štefanová
Za † Alexandra Friedla a dcéru Annu
10:30 Budmerice
Za † Karola Chynoradského, ročná

Od utorka do štvrtka je administrátor farnosti na duchovných cvičeniach, zastupuje dp. Ján Záhradník správca farnosti Vištuk a Štefanová.

Liturgický kalendár

20.XI. pondelok Sv. Eugen,
21.XI. utorok Obetovanie Panny Márie – Sp
22.XI. streda Sv. Cecília, panna a mučenica – Sp
23.XI. štvrtok Sv. Klement I., pápež a mučeník – Ľsp
24.XI. piatok Sv. Ondrej Dung Lak, kňaz a spol., mučeníci – Sp
25.XI. sobota Sv. Katarína Alexandrijská, panna a mučenica -Ľsp

Budúca nedeľa (26.11.) je nedeľa Krista Kráľa. Je to posledná nedeľa v cirkevnom roku.

Upratovanie:

25.11. t.r. v sobotu o 8:30 hod. prosíme tieto rodiny na ul. Nemcová, Schmidtová, Kulifajová, Císarová, Švingálová, Baxová, Baxová, Vykydalová, Ochabová, Haberlová. Ďakujeme.

32. NEDEĽA CEZ ROK

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  13. nov 17:00 Budmerice
Za † Jána a Annu Mičkových a † Margitu Fajnorovú
ut  14. nov 17:00 Budmerice
Za † Antona Tomašoviča a † rodičov a sestru
st  15. nov 17:00 Jablonec
Za † Jozefa Šaturu, mesačná
št  16. nov 17:00 Štefanová
Za † Ladislava Kubíka (1. výročie smrti)
pi  17. nov  –  –  –
so  18. nov  –  –  –
ne  19. nov 7:30 Budmerice Za farníkov
9:00 Jablonec
Za †Helenu Nemcovú, 10. výročie
9:30 Štefanová
Za † Paulínu (1. výročie smrti) a Jozefa Kirinovičových
10:30 Budmerice
Za † Teréziu Antalovú

Od štvrtku do soboty zastupuje dp. Vladimír Banský, alebo v prípade potreby zavolajte na 0918 650 744.

v nedeľu 10:30 bude detská sv.omša

Liturgický kalendár

13.XI. pondelok Sv. Eugen, biskup, Sv. Anežka Česká, panna
14.XI. utorok Sv. Mikuláš Tavelič, kňaz a mučeník
15.XI. streda Sv. Albert Veľký, biskup a učiteľ Cirkvi – Ľsp
16.XI. štvrtok Sv. Margita Škótska – Ľsp
17.XI. piatok Sv. Alžbeta Uhorská, reholníčka – Sp
18.XI. sobota Výročie posviacky bazilík sv.Petra a Pavla, apoštolov – Ľsp

Trnavská novéna:

V pondelok 13. novembra začína známa Trnavská novéna. Hlavnou témou je: Upriamiť pohľad na Svätú rodinu. (Odkaz Panny Márie Fatimskej pre dnešné rodiny.)
Večernú sv. omšu o 18:00 hod. môžete sledovať pomocou TV Lux alebo rádia Lumen.

Upratovanie:

18.11. t.r. v sobotu o 8:30 hod. prosíme tieto rodiny na ul. Červenej armády: Ochabová, Krajčovičová, Mladenová, Škodová, Tomašovičová, Císarová, Jakubčíková , Baxová, Krajčovičová a Chobotová. Ďakujeme.

Oznam z arcibiskupského úradu:

Budúci týždeň (12.-19.10.) sa v Cirkvi na Slovensku slávi ako Týždeň Cirkvi pre mládež. Prosíme kňazov, aby pozvali mladých na celodiecézne podujatia (evanjelizačný večer Godzone) a takisto aby ich povzbudili pripojiť sa nejakou vlastnou iniciatívou vo farnosti. Z tohto dôvodu povzbudzujem mladých, aby tak ako znie oznam sa pripojili vlastnou iniciatívou a tak vydávali svedectvo svojej viery aj vo svojej vlastnej farnosti
Pri tejto príležitosti dávame všetkým mladým do pozornosti stránku mamnazor.sk, cez ktorú môžu vyjadriť svoje názory a reálne tak malou kvapkou prispieť ku celocirkevnej synode o mládeži, ktorá sa bude konať o rok v Ríme. Cirkev chce počúvať a váži si názor každého mladého človeka
Autobus na Godzoe – evanjelizačný večer odchádza v piatok o 16:30 hod z námestia v Budmericiach