farské oznamy

TRETIA ADVENTNÁ NEDEĽA

Bohoslužby v Budmericiach a Jablonci

ut  18. dec 17:00 Budmerice
Na úmysel ordinára
st  19. dec 17:00 Jablonec
Za + Ľudovíta Krajčoviča a r.o.s.
št  20. dec 8:00 Budmerice
Za + Zdenku Tavačovú
pi  21. dec 8:00 Budmerice
Za + Alojza Šlachtu
so  22. dec 8:00 Budmerice
Za + Ladislava Oškeru
23.12. 7:30 Budmerice Za farníkov
9:00 Jablonec
Za +rodinu Martina Hasíka
10:30 Budmerice
Za zdravie a Božiu pomoc z príležitosti dožitých 80 rokov

V sobotu o 8:30 hod. sa budú ozdobovať vianočné stromčeky a betlehem. Prosíme staršie deti a mládež a ostatných farníkov o pomoc.

Liturgický kalendár:

Pondelok: Féria
Utorok: Féria
Streda: Féria
Štvrtok: Féria
Piatok: Féria
Sobota:
Nedeľa: Štvrtá adventná nedeľa

Upratovanie:

v sobotu 22.12. t.r. o 8:30 hod. prosíme rodiny na ul. Juraja Holčeka: Bohušová, Kulifajová, Poláková, Baničová, Dusíková, Pechová, Hrdličková, Molnárová, Perželová, Tisoňová, Oškerová, Parajková, Bejdáková, Šumská a Katonová. P. Boh zaplať

Milodary:

veriaci z Budmeríc obetovali na opravu kostola 80,- Eur. A pre potreby farnosti 50,- Eur P. Boh zaplať

Spoveď

Posledná možnosť pristúpiť v našom dekanáte k sv. spovedi pred vianočnými sviatkami bude v sobotu 22.12. t.r. popoludní v Pezinku. Štvrtú adventnú nedeľu sa už spovedať nebude

PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  3. dec 8:00 Budmerice
Za poďakovanie a za Božiu pomoc z príležitosti dožitých 80 rokov
ut  4. dec 17:00 Budmerice
Za + Jozefa a Alžbetu Krajčovičoví a dcéru
st  5. dec 17:00 Budmerice
Mikuláška pobožnosť
17:00 Štefanová
za + Annu a syna Vladimíra Schmidtových
št  6. dec 17:00 Budmerice
Za + František a Justínu Krajčovičoví
pi  7. dec 8:00 Štefanová
za + Štefana Belicu
17:00 Jablonec
Za + Katarínu Vachunovú, ročná
18:00 Budmerice
Za ctiteľov Božského srdca Ježišovho
so  8. dec 9:00 Jablonec
Za + Annu a Gerváza Polakovičoví a r.o.s., súrodencov a dcéru Ivetu
9:30 Štefanová na úmysel
10:30 Budmerice Za farníkov
ne  9. dec 7:30 Budmerice Za farníkov
9:00 Jablonec
Za + rodinu Tibenskú a Kišovú
9:30 Štefanová
za + rodičov Horeckých a synov
10:30 Budmerice
Za + Karola a Máriu Chynoradských

V stredu o 17:00 hod. bude Mikuláška pobožnosť

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Františka Xaverského, kňaza Spomienka
Utorok: Féria
Streda: Féria
Štvrtok: sv. Mikuláša, biskupa Ľ.spomienka
Piatok: sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi Spomienka
Sobota: NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PANNY MÁRIE, prikázaná slávnosť
Nedeľa: DRUHÁ ADVENTNÁ

Upratovanie:

v piatok 7.12. t.r. po sv. omši prosíme rodiny na ul. Juraja Holčeka: Vadovičová, Pešková, Homzová, Krchnáková, Mičková, Stojkovičová, ul. Podhájska: Trebatická, Hrežová, Vrábelová a Bócová . P. Boh zaplať

Milodary:

na kostol po odpočítaní zvončeka zostalo na opravu kostola 1092,- Eur a veriaci poslal na účet na opravu kostola 100,- Eur P. Boh zaplať. Doposiaľ sa na opravu vyzbieralo spolu 3485,75 Eur

V sobotu je prikázaný sviatok.

Sv. omše budú takto v piatok večer s platnosťou z prikázaného sviatku Nepoškvrneného počatia P. Márie v Jablonci o 17:00 hod. a v Budmericiach o 18:00 hod. a v sobotu v Jablonci o 9:00 a v Budmericiach o 10:30 hod.

Sv. spoveď

Sv. spoveď k prvému piatku pred sv. omšami.

Sv. spoveď k Vianočným sviatkom bude v Jablonci 15. decembra t.r. a v Budmericiach 16. decembra t.r.

34. týždeň v cezročnom období

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  26. nov 8:00 Budmerice
ut  27. nov 17:00 Budmerice
Za + Karola Olšu a Ľudmilu a syna Ladislava
st  28. nov 17:00 Jablonec
Za + Ervína Oscitého a rodičov
17:00 Štefanová
za + Emanuelu Lančovú
št  29. nov 17:00 Budmerice
Za + Libora Vydru a Máriu a st.r.o.s.
pi  30. nov 15:00 Budmerice
POBOŽNOSŤ K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU
17:00 Budmerice
Za + Jozefa Peško a rodičov Agnešu a Petra
so  1. dec 8:00 Budmerice
Za + st. rodičov Kovačičoví a Olšoví a + deti
ne  2. dec 7:30 Budmerice Za farníkov
9:00 Jablonec
Za + Michala a Štefániu Krasňanských a + deti
9:30 Štefanová
poďakovanie Pánu Bohu za 40 r. manželstva
10:30 Budmerice
Za + Veroniku a Fedinandra Bartákoví

V pondelok ráno je voľný úmysel na sv. omšu

Liturgický kalendár:

Pondelok: Féria
Utorok: Féria
Streda: Féria
Štvrtok: Spomienka
Piatok: sv. Ondreja, apoštola Sviatok
Sobota: Panny Márie v sobotu Ľ.spomienka
Nedeľa: PRVÁ ADVENTNÁ

Upratovanie:

1.12. t.r. po sv. omši prosíme rodiny na ul Juraja Holčeka – rod. Kunáková, Rausová, Bírová, Štepková, Čechová, Krajčovičová, Holešová, Halešová, Charbulová a Tekulová . P. Boh zaplať

Stretnutie

V piatok bude stretko mládežníkov po sv. omši a budúcu nedeľu bude stretnutie rodín o 16:00 hod.

Zbierka

Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu.

33. týždeň v cezročnom období

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  19. nov 8:00 Budmerice
ut  20. nov 17:00 Budmerice
Za + Helenu Grelovú a jej + rodičov
st  21. nov 17:00 Jablonec
Za + Emíliu a Mariana Duratných
št  22. nov 16:00 Štefanová
za + Petronelu a Jána Hájičkových, – dcéru Annu a zaťa Štefana
17:00 Budmerice
Za + Lenku a Michala Soboloví a + Alojza a Jána Završanoví
pi  23. nov 15:00 Budmerice
POBOŽNOSŤ K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU
17:00 Budmerice
Za + Jána Belu a r.o.s.
so  24. nov 8:00 Budmerice
Za + Alojza Študenca a rodičov a brata
ne  25. nov 7:30 Budmerice Za farníkov
9:00 Jablonec
Za + rodi. Šaturovú a Nemovú, + Františka Dankoviča a za živú rodinu
9:30 Štefanová
za + Františka Jakuša (1. výročie smrti)
10:30 Budmerice
Za + Bohumila Miškoviča, 5. výr.

Liturgický kalendár:

Pondelok: Féria
Utorok: bl. Anky Kolesárovej Ľ.spomienka
Streda: Obetovanie Panny Márie Spomienka
Štvrtok: sv. Cecílie, panny a mučenice Spomienka
Piatok: Féria
Sobota: sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov Spomienka
Nedeľa: KRISTA KRÁĽA

Upratovanie:

24.11. t.r. po sv. omši prosíme rodiny na ul. Červenej armády: Zelníková, Jakubčíková, Císarová, Martinková, Juríková, Salanciová, Švingalová, ul. Juraja Holčeka: Jakubcová, Švorcová a Glasová. P. Boh zaplať

Milodary:

Veriaca z Budmeríc obetovala na opravu kostola 50,- Eur P.Boh zaplať.

Na budúcu nedeľu nebude zvonček ale po sv. omši bude zbierka. Výťažok zbierky sa rozdelí časť pôjde na bežné výdaje (vo výške priemerného týždenného zvončeka) a zvyšok pôjde na opravu kostola