farské oznamy

10. týždeň v cezročnom období

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

ut  12. jún 18:00 Budmerice
Za † Vlastu Baxovú, pohrebná
st  13. jún 18:00 Jablonec
Za † rodinu Ponicovú a Feketeovú
18:00 Štefanová
Za † Ignáca a Helenu Schmidtových a syna Vladimíra
št  14. jún 18:00 Budmerice
Za † Petra Beneša a Štefániu, syna a vnuka
pi  15. jún 15:00 Budmerice
POBOŽNOSŤ K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU
18:00 Budmerice
Za † Máriu a Štefana Neščákoví, syna Stanislava a vnuka Branislava
so  16. jún 8:00 Budmerice
Za zdravie a Božiu pomoc a poďakovanie sa P. Bohu
ne  17. jún 7:30 Budmerice
Za † Annu Matuškovú, pohrebná
9:00 Jablonec Za farníkov
9:30 Štefanová
Za † Karola Slávika, rodičov, bratov a sestry
10:30 Budmerice
Za † Libora Hašány, 30 rokov

Liturgický kalendár

11.VI. pondelok Sv.Barnabáš, apoštol – Sp
12.VI. utorok Sv. Ján z Fakundy, kňaz
13.VI. streda Sv. Anton Paduánsky, kňaz a učiteľ Cirkvi – Sp
14.VI. štvrtok Sv. Elizej, prorok
15.VI. piatok Sv. Vít, mučeník
16.VI. sobota Sv. Neit, mučeník – Sp

Upratovanie:

16.6. t.r. v sobotu o 8:30 hod. prosíme tieto rodiny na ul. J. Holčeka – rod. Jakubcová, Figurová, Švorcová, Glasová Poláková, Kunáková, Rampáchová, Rausová, Kainová a Bírová. Ďakujeme

Prvé sv. prijímanie

Nácvik na prvé sv. prijímanie bude v stredu o 16:00 hod. a vo štvrtok o 15:00 hod.

Komunita Cenacolo

Komunita Cenacolo Vás všetkých srdečne pozývajú na deň otvorených dverí. Dňa 23.6. o 14:00 v Komunitnom dome na Včelárskej paseke blízko Kráľovej pri Senci sa otvárajú dvere pre priateľov a rodičov Komunity Cenacolo. Čaká Vás bohatý program plný modlitby, ktorej hlavným bodom bude svätá omša s otcom arcibiskupom Stanislavom Zvolenským. Okrem toho bude program sprevádzaný tancom, spevom a biblickým predstavením, ktoré si pre Vás pripravili chlapci z komunitného domu.

9. týždeň v cezročnom období

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

ut  5. jún 18:00 Budmerice Za † Petra Rášu
st  6. jún 18:00 Jablonec
Za † Stanislava Pociska, r.s.o.
18:30 Štefanová
Za † Jozef Kalného, rodičov a svokrovcov
št  7. jún 18:00 Budmerice
Za † Annu a Štefana Noskovičoví
pi  8. jún 15:00 Budmerice
POBOŽNOSŤ K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU
16:30 Štefanová Za farníkov
17:00 Jablonec
Za † Michala a Annu Šaturoví a † deti
18:00 Budmerice
Na úmysel ordinára
so  9. jún 8:00 Budmerice
Za † Ľudmilu Moravčíkovú a rodičov
16:00 Štefanová
Za novomanželov Fialových
10.6. 8:00 Budmerice Za farníkov
9:30 Jablonec
Za † Štefana Nemca
9:30 Štefanová
Za † rodičov (25. výročie) a za † brata (15. výročie smrti)
15:00 Budmerice
Za birmovancov, ich rodičov a birmovných rodičov
14:00 Budmerice
Odpoludňajšia pobožnosť

Liturgický kalendár

4.VI. pondelok Sv.Kvirín, biskup a mučeník
5.VI. utorok Sv. Bonifác, biskup a mučeník – Sp
6.V. streda Sv. Norbert, biskup – Ľsp
7.V. štvrtok Sv. Róbert, reholník
8.VI. piatok Najsvätejšie Srdce Ježišovo – Slávnosť
9.VI. sobota Nepoškvrnené Srdce Panny Márie – Sp

Upratovanie:

2.8. t.r. v sobotu o 13:00 hod. prosíme tieto rodiny na ul. Červenej armády: Nosálová, Rajkovičová, Zelníková, Jakubčíková, Císarová, Juríková, Salanciová, Vištucká cesta: Švingalová, Upratovať sa bude poobede do obeda bude spoveď. Ďakujeme

Birmovka

V piatok 8.6. po sv. omši bude nácvik na birmovku. Treba, aby všetci birmovanci prišli na nácvik. Účasť nutná
V sobotu sv. spoveď pre birmovancov a ich rodičov a birmovných rodičov bude od 10:00 hod. Budeme traja spovedníci. Birmovanci musia prísť na sv. spoveď. Inak im nemôžem dať birmovný lístok. Nech aj birmovný rodič nezabudne, že tiež má pristúpiť k sv. spovedi
Po sv. spovedi si birmovanci zoberú odo mňa birmovný lístok. Nezabudnite si ho v nedeľu priniesť na Birmovku
Birmovný rodič počas vysluhovania sv. birmovania drží pravú ruku na pleci birmovanca.
Birmovanci nech sa zhromaždia v kostole medzi 14:30 a 14:40 hod. Obsadia aj birmovným rodičom im určené miesto

administrátor farnosti JCLic. JUDr. Mgr. Branislav Trubač

8. týždeň v cezročnom období

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  28. máj 8:00 Budmerice
Za zdravie a Božiu pomoc pre Jozefa
ut  29. máj 18:00 Budmerice
Za †Martu, Gabriela a Júlia
st  30. máj
št  31. máj 8:00 Budmerice Za farníkov
17:00 Štefanová
Za zdravie a Božiu pomoc
17:30 Jablonec
Za † Evu Veselskú
18:30 Budmerice
Za † Rozáliu a Matúša Cingeloví a syna Štefana
pi  1. jún 8:00 Štefanová Na úmysel
15:00 Budmerice
POBOŽNOSŤ K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU
17:00 Jablonec
Za † Milana Gažo a r.o.s., Jána a Máriu Zagoroví
18:00 Budmerice
Za ctiteľov Božského srdca Ježišovho
so  2. jún 16:00 Jablonec
Za Mareka Stacho a Máriu Horvátovú, sobáš
ne  3. jún 7:30 Budmerice Za farníkov
9:00 Jablonec
Za † Helenu Kucmanovú, ročná
9:30 Štefanová
Za † Ľudovíta a Magdalénu Kirinovičových
10:30 Budmerice
Za † Ivana Krištofíka, ročná
14:00 Budmerice
Odpoludňajšia pobožnosť

Liturgický kalendár

28.V. pondelok Sv.Viliam Akvitánský, mních
29.V. utorok Sv. Maxim, biskup
30.V. streda Sv. Ferdinand, kráľ
31.V. štvrtok Najsvätejšie Ktistovo Telo a Krv – prikázaný sviatok
1.VI. piatok Sv. Justín, mučeník -Sp
2.VI. sobota Sv. Marcelín a Peter, mučeníci – Ľsp

Upratovanie:

2.8. t.r. v sobotu o 8:30 hod. prosíme, aby prišli upratovať kostol rodičia birmovancov a birmovanci a tiež rodičia prvoprijímajúcich. Prosíme, aby sa dospelí dohodli a priniesli väčšie rebríky, aspoň 3, nakoľko chceme umyť okná a očistiť horné časti vo vnútri kostola. Na vonkajšie upratovanie je potrebné priniesť motyčky a záhradnícke nožnice. Ďakujeme.

Ohlášky:

Dňa 2. júna 2018 chcú v našej farnosti uzavrieť manželstvo Marek Stacho z farnosti Trnava a Mária Horvátová z filiálky Jablonec. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Snúbencov vkladáme do našich modlitieb.

Stretnutie z rodín

Piate stretnutie z rodín vo farnosti bude v Dome Panny Márie pomocnice (Farská budova) bude 3. júna t.r. o 16:00 hod.

Nácvik na birmovku

V piatok 1.6. po sv. omši bude nácvik na birmovku. Treba, aby všetci birmovanci prišli na nácvik. Treba si doniesť so sebou Jednotný katolícky spevník

7. týždeň v cezročnom období

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  21. máj 8:00 Budmerice Za
17:00 Štefanová
ut  22. máj 18:00 Budmerice
Za † Antona a Máriu Baxoví, syna Ivana a vnuka Jaroslava
st  23. máj 18:00 Jablonec
Za † Milana Gažo a r.o.s, za † Jána a Máriu Zagorovú
18:00 Štefanová
Za † rodičov Antona a Annu Mackových
št  24. máj 18:00 Budmerice
pi  25. máj 15:00 Budmerice
POBOŽNOSŤ K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU
so  26. máj
ne  27. máj 7:30 Budmerice
Za † Jozefa Rajkoviča, 10. výr.
9:00 Jablonec
Za prvoprimajúce deti a ich rodičov a krstných rodičov
9:30 Štefanová
Za † Milana Vivodíka, rodičov a svokrovcov a za † Ladislava Ilavského
10:30 Budmerice Za farníkov
14:00 Budmerice
Odpoludňajšia pobožnosť

Na budúcu nedeľu bude v Budmericiach detská sv. omša

Liturgický kalendár

Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí ustanovila povinnú liturgickú spomienku Panny Márie, Matky Cirkvi, ktorá sa bude sláviť v pondelok po Turíčnej nedeli (Svätodušný pondelok).

Pondelok: PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE, MATKY CIRKVI Spomienka
Utorok: sv. Rity z Casci, rehoľníčky Ľ.spomienka
Streda: Spomienka
Štvrtok: NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA, NAJVYŠŠIEHO A VEČNÉHO KŇAZA Sviatok
Piatok: Féria
Sobota: Féria
Nedeľa: NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

Upratovanie:

26.5. t.r. v sobotu o 8:30 hod. prosíme tieto rodiny na ul. Revolučná – rod. Hegerová, Príhodová, ul. Červenej armády – rod. Pechová, Jarábková, Čechovičová, Šumská, Križanová, Križanová, Režná a Matúšková. Ďakujeme.

Ohlášky:

Dňa 2. júna 2018 chcú v našej farnosti uzavrieť manželstvo Marek Stacho z farnosti Trnava a Mária Horvátová z filiálky Jablonec. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Snúbencov vkladáme do našich modlitieb.

Piate stretnutie z rodín

Piate stretnutie z rodín vo farnosti bude v Dome Panny Márie pomocnice (Farská budova) bude 3. júna t.r. o 16:00 hod.

Birmovanci

V piatok 26. mája o 18:00 hod opravná písomka z poslednej tretiny.

Dnes je pre birmovancov posledný termín na doručenie prihlášky (prihláška riadne vyplnená) a projektu o birmovnom patrónovi

Prvé sv. prijímanie

Na budúcu nedeľu bude v Jablonci prvé sv. prijímanie. Spoveď pre rodičov, prípadne starých a krstných rodičov bude v stredu pred a po sv. omši podľa potreby. Deti, ktoré idú v nedeľu z Jablonca na prvé sv. prijímanie budú mať spoveď v sobotu o 14:00 hod. Deti si môžu prísť vyzdvihnúť šaty na 1. sv. prijímanie v piatok o 18:00 hod. na faru