farské oznamy

DRUHÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Bohoslužby v Budmericiach a Jablonci

ne  23. apr 7:30 Budmerice Za † Martina a Katarínu Tisonoví, rodičia, synov Vincenta a Jána
9:00 Jablonec Za miništrantov našej farnosti
10:30 Budmerice Za farníkov
po  24. apr 18:00 Budmerice Za † Michala a Františku Mihálikoví, syna Ivana a nevestu Helenu
ut  25. apr 18:00 Budmerice Za † Máriu Stilhamerovú, 10. výročie
st  26. apr 17:30 Jablonec Za † Františka Dankoviča
18:00 Štefanová Za † Antona a Annu Buchových
št  27. apr 18:00 Budmerice Za † Viliama Prokopa, mesačná
pi  28. apr 18:00 Budmerice Za † Jána Oscitého
so  29. apr 8:00 Budmerice Za † Libora, Rozáliu, Oľgu Stojkovičoví
ne  30. apr 7:30 Budmerice Za † Fanu Rajkovičovú, mesačná
  8:30 Štefanová Za † rodičov Tekulových a dcéru Apolóniu
  9:00 Jablonec Za farníkov
  10:30 Budmerice Za † Ota Moravčíka, 15. výročie

Dnes (ne 23. apr) o 15:00 hod. budú mať miništranti stretko v dome P. Márie pomocnice

V stredu sa bude v Jablonci zapisovať na sv. omše

Liturgický kalendár

24.IV. pondelok Sv. Juraj,mučeník – Ľsp
25.IV. utorok Sv. Marek, evanjelista – Sviatok
26.IV. streda Sv. Klétus, pápež
27.IV. štvrtok Sv. Simeon Jeruzalemský, biskup a mučeník
28.IV. piatok Sv. Peter Chanel, kňaz a mučeník – Ľsp
29.IV.sobota Sv. Katarína Sienská, panna a učiteľka Cirkvi – Sviatok

Celodenná poklona

28. apríla je v našej farnosti celodenná poklona. Sv. oltárna bude vystavená k adorácií od 9:00 hod. do večernej sv. omše. Prosí, aby ste cez deň prichádzali k modlitbe.

Upratovanie

29.4. t.r. v sobotu o 9:00 hod. prosíme tieto rodiny na ul. Jána Rašu: 2x Miškovičová, Šlachtová, Chobotová, Oškerová, Matúšková, Drefková a Dubovská. Ďakujeme.

Hľadá sa kostolník

31. mája t.r. na vlastnú žiadosť končí p. kostolník Stanislav Baxa so službou kostolníka a tiež p. Adelka Baxová tiež na vlastnú žiadosť konči so starostlivosťou o upratovanie kostola a prípravou kvetinvej výzdoby. Preto sa hľadá nový kostolník pre Budmerice. Kto by mal záujem plniť túto službu nech sa prihlási buď u administrátora farnosti JCLic. JUDr. Mgr. Branislava Trubača, alebo u členov farskej ekonomickej rady.

O birmovke

V máji budú mať birmovanci stretnutie s animátormi a tiež bude katechéza aj na fare. V júni a septembri stretnutie mať nebudú ale na konci mesiaca júna bude na fare opekačka. Ak by bola nejaká zmena bude vyhlásená. Do konca septembra treba vedieť odpovedať na prvú tretinu otázok. V októbri z nich budú preskušaní. Birmovka v našej farnosti bude na jar 2018 so súhlasom Arcobiskupského úradu, ktorý stanovuje termín birmovky.

Duchovná obnova pre miništrantov

Od 26. do 28. mája t.r. bude Duchovná obnova pre miništrantov Modra – Zochová chata

Veľkonočné obdobie

Bohoslužby v Budmericiach a Jablonci

po  17. apr 8:00 Budmerice Za + Jozefa Matejíka a r.o.s.
9:30 Jablonec Za + rodinu Šaturovú a Némovú
ut  18. apr
st  19. apr 18:00 Budmerice Za + rodinu Jána Polláka, Františka Vrábela a rodičov
št  20. apr 18:00 Budmerice Za + rodičov Neščákoví a Hujsiloví
pi  21. apr
so  22. apr
ne  23. apr 7:30 Budmerice Za + Martina a Katarínu Tisonoví, rodičia, synov Vincenta a Jána
9:00 Jablonec Za miništrantov našej farnosti
10:30 Budmerice Za farníkov

Na budúcu nedeľu 23.4. t.r. bude stretnutie miništrantov o 15:00 hod. v Dome P. Márie Pomocnice

Liturgický kalendár

VEĽKONOČNÝ PONDELOK
VEĽKONOČNÝ UTOROK
VEĽKONOČNÁ STREDA
VEĽKONOČNÝ ŠTVRTOK
VEĽKONOČNÝ PIATOK
VEĽKONOČNÁ SOBOTA
DRUHÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA – NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

Milodary

Veriaca z Jablonca obetovala 30,- Eur P. Boh zaplať

Upratovanie

22.4. t.r. v sobotu o 9:00 hod. prosíme tieto rodiny na ul. Jána Rašu: Svrčková, Kostnická, Vydrová, Tomašovičová, Nahálková a Nagyová. Ďakujeme.

Hľadá sa kostolník

31. mája t.r. na vlastnú žiadosť končí p. kostolník Stanislav Baxa so službou kostolníka a tiež p. Adelka Baxová tiež na vlastnú žiadosť konči so starostlivosťou o upratovanie kostola a prípravou kvetinvej výzdoby. Preto sa hľadá nový kostolník pre Budmerice. Kto by mal záujem plniť túto službu nech sa prihlási buď u administrátora farnosti JCLic. JUDr. Mgr. Branislava Trubača, alebo u členov farskej ekonomickej rady.

VEĽKÝ TÝŽDEŇ

Bohoslužby v Budmericiach a Jablonci

po  10. apr 18:00 Budmerice Za + rodičov Štefana a Jozefínu Schwarzových
ut  11. apr 18:00 Budmerice Za + Jána Rašlíka a r.o.s.
st  12. apr 17:30 Jablonec Za + Jána a Máriu Benkovskí a Jakuba a Máriu Prikryl
št  13. apr 18:00 Budmerice Za + Alojza Kuglera, 6. výr.
pi  14. apr 17:00 Budmerice Obrady Veľkého piatku
so  15. apr 19:00 Budmerice Za + Annu Severín a Bohumila Hlavatého
ne  16. apr 7:30 Budmerice Za + rodičov Dobrovocký, syna, zaťov a vnuka
9:00 Jablonec Za + Pavla Novomeského
10:30 Budmerice Za farníkov

Na Veľký piatok bude mládežnícka Krížová cesta o 8:00 hod. Birmovanci miesto stretnutia s animátormi sa zúčastnia na Krížovej ceste

Liturgický kalendár

10.IV. pondelok Sv.Seraphion, pustovník
11.IV. utorok Sv. Lea rímska
12.IV. streda Sv. Turibius de Mongrovejo, biskup
13.IV. štvrtok Zelený Štvrtok
14.IV. piatok Slávenie utrpenia a smrti Pána
12.IV. sobota Veľkonočná vigília

Milodary:

Veriaci z Jablonca a z Budmeríc obetovali 205,- Eur P. Boh zaplať.

Na veľkonočnú nedeľu bude farská ofera. Za Váš milodar vopred P. Boh zaplať.

Hľadá sa kostolník

31. mája t.r. na vlastnú žiadosť končí p. kostolník Stanislav Baxa so službou kostolníka a tiež p. Adelka Baxová tiež na vlastnú žiadosť konči so starostlivosťou o upratovanie kostola a prípravou kvetinvej výzdoby. Preto sa hľadá nový kostolník pre Budmerice. Kto by mal záujem plniť túto službu nech sa prihlási buď u administrátora farnosti JCLic. JUDr. Mgr. Branislava Trubača, alebo u členov farskej ekonomickej rady.

Veľkonočné trojdnie

Veľkonočné trojdnie Pánovho umučenia a zmŕtvychvstania sa začína večernou omšou vo štvrtok Pánovej večere, jeho stredobodom je Veľkonočná vigília a končí sa vešperami Nedele Pánovho zmŕtvychvstania. V Piatok pánovho umučenia  a smrti je deň pokánia záväzný v celej cirkvi, vtedy sa zdržiavame mäsitého pokrmu a zachovávame pôst.

Na Zelený Štvrtok bude kostol  otvorený do 19:15 hodiny. Využime túto príležitosť k tichej adorácii Ježiša v Getsemanskej záhrade.

Po skončení obradov Veľkého piatku bude nasledovať poklona pri Božom hrobe. Za týmto účelom bude kostol otvorený do 19:00 hod.

V sobotu bude v Budmericiach od 9:30 hod. do 18:30 hod. adorácia pri Pánovom hrobe . O 9:00 hod. sa spoločne pomodlíme posvätné čítanie  a ranné chvály. Obrady Veľkonočnej vigílie začnú o 19:00 hod. Na Veľkonočnú vigíliu si prineste sviečky

Vo Veľkonočnom trojdní za splnenia zvyčajných podmienok možno získať úplné odpustky:

  1. pri verejnej adorácií Najsvätejšej sviatosti na Zelený štvrtok recitovaním alebo spevom Tantum ergo;
  2. za nábožnú účasť na poklone kríža pri liturgickom slávení na Veľký piatok;
  3. za obnovu krstných sľubov pri slávení Veľkonočnej vigílie.

Administrátor farnosti JCLic. JUDr. Mgr. Branislav Trubač pripomína birmovancom, aby sa zúčastnili na obradoch veľkonočného trojdnia.