farské oznamy

11. týždeň v Cezročnom období

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  17. jún 8:00 Budmerice
Za + Alojza Hegera a vnuka Ladislava
16:00 Štefanová
za + Máriu Nagyovú (pohrebná sv. omša. Potom pohrebné obrady)
ut  18. jún 18:00 Budmerice
Za + Pavla a Julianu Šimunových
st  19. jún 18:00 Budmerice
Na úmysel ordinára
št  20. jún 17:00 Štefanová
za + Stanislava Mruškoviča a rodičov
17:30 Jablonec
Za + rodinu Mateja Kolembusa a r.o.s.
19:00 Budmerice Za farníkov
pi  21. jún 15:00 Budmerice
Pobožnosť Božiemu milosrdenstvu
18:00 Budmerice
Za zdravie a Božiu pomoc
so  22. jún 8:00 Budmerice
Za + Emíliu Ochabovú a syna Karola
ne  23. jún 7:30 Budmerice
Za + Ľudovíta Puteca
8:00 Štefanová
poďakovanie Pánu Bohu za dar 50 rokov kňazstva – vdp. Jozefa Loziňáka
9:00 Jablonec
Za + Teréziu Novosedlíkovú, mesačná
10:30 Budmerice Za farníkov

Liturgický kalendár:

Pondelok: Féria
Utorok: Féria
Streda: Féria
Štvrtok: NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI, prikázaná slávnosť Slávnosť
Piatok: sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka Spomienka
Sobota: Panny Márie v sobotu Ľ.spomienka
Nedeľa: Dvanásta nedeľa v cezročnom období

Upratovanie:

v sobotu 22.6. t.r. o 8:30 prosíme tieto rodiny na ul. Jána Rašu: Okuliarová, Kvaková, Lukačovičová, Baxová, Chalúpková, Potočná, Lukačovičová, Štrbová a Trajdová. P. Boh zaplať

V stredu bude v Budmericiach sv. omša s platnosťou zo sviatku Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi a na sviatok, t.j. vo štvrtok bude sv. omša v Jablonci o 17:30 hod a Budmericiach o 19:00 hod. Ráno sv. omša nebude

Stretnutie rodín v našej farnosti bude 30. júna na okáľoch v parku budmerického kaštieľa a začne o 15:00 hod. popoludní

Na budúci týždeň okrem štvrtku sa zapisuje na rané sv. omše cez prázdniny

10. týždeň v Cezročnom období

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

ut  11. jún 14:00 Budmerice
Za + Karola Pastuchu, pohrebná
st  12. jún 18:00 Jablonec
Za + rodinu Šutiakovú a Zámožíkovú
18:00 Štefanová
za + Karola Slávika, rodičov Michala a Helenu, – za + svokrovcov Jozefa a Máriu
št  13. jún 18:00 Budmerice
Za + Ľudovíta a Pavlínu Šumských a syna Františka
pi  14. jún 15:00 Budmerice
Pobožnosť Božiemu milosrdenstvu
18:00 Budmerice
Za + Jaroslava Baxu
so  15. jún 8:00 Budmerice
Za + Stanislava Riečičiara a + rodičov
ne  16. jún 7:30 Budmerice
Poďakovanie za dožitých 70 rokov
9:00 Jablonec Za farníkov
9:30 Štefanová
za + Jozefínu Ilavskú, Milana Vivodíka a Ladislava Ilavského – (20. výročie smrti)
10:30 Budmerice
Za + Salome Morávkovú, ročná

Liturgický kalendár:

Pondelok: Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi Spomienka
Utorok: sv. Barnabáša, apoštola Spomienka
Streda: Féria
Štvrtok: NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA NAJVYŠIEHO A VEČNÉHO KŇAZA Ľ.spomienk
Piatok: Féria
Sobota: Panny Márie v sobotu Ľ.spomienka
Nedeľa: NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

Upratovanie:

v sobotu 15.6. t.r. o 8:30 prosíme tieto rodiny na ul. Juraja Holčeka: Sasková, Oškerová, Oláhová, Kunáková, Soukupová, Figurová, Krajčovicová, Moravčíková, Babincvá a Sabová. P.Boh zaplať

Stretnutie rodín v našej farnosti bude 30. júna na okáľoch v parku budmerického kaštieľa a začne o 15:00 hod. popoludní

V nedeľu 16. júna 2019 o 15.00 hod. bude bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský sláviť v Katedrále sv. Martina svätú omšu, počas ktorej vysvätí nových kňazov a diakonov Bratislavskej arcidiecézy. Všetci sú srdečne pozvaní.

7. veľkonočný týždeň

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  3. jún 8:00 Budmerice Na úmysel
ut  4. jún 18:00 Budmerice
Za + Štefana a Annu Noskovičoví
st  5. jún 18:00 Štefanová
za + rodičov Mackových, za + synov Jaroslava a Antona
št  6. jún
pi  7. jún 8:00 Štefanová
za + Františka Jakuša
15:00 Budmerice
Pobožnosť Božiemu milosrdenstvu
18:00 Jablonec
Za + Juraja a Vlastu Müleroví
19:00 Budmerice
Za ctiteľov Božského srdca Ježišovho
so  8. jún 8:00 Budmerice
Za + Františka a Annu Baxoví
16:00 Budmerice
Sobáš Oliver Jakubec a Dominika Horváthová
ne  9. jún 7:30 Budmerice
Za + Annu Matuškovú, ročná
9:00 Jablonec Za farníkov
9:30 Štefanová
za + Dušana Schmidta (5. výročie smrti)
10:30 Budmerice
Za prvoprímajúce deti a ich rodiny

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov Spomienka
Utorok: Féria
Streda: sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka Spomienka
Štvrtok: sv. Norberta, biskupa Ľ.spomienk
Piatok: Prví piatok v mesiaci Féria
Sobota: Féria
Nedeľa: ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO

Upratovanie:

prosíme rodičov prvoprimajúcich detí. P. Boh zaplať.

Milodary:

Veriaca rodina obetovala z Budmeríc 100,- Eur a veria tiež z Budmeríc pre potreby farnosti 100,- Eur. P. Boh zaplať

Na budúcu nedeľu je v našej farnosti prvé sv. prijímanie o 10:30 hod.

Sv. spoveď pre deti bude v sobotu o 9:00 hod a po nej pre rodičov. Rodičia môžu pristúpiťk sv. spovedi v utorok pred sv. omšou

Stretnutie rodín v našej farnosti bude 30. júna na okáľoch v parku budmerického kaštieľa a začne o 15:00 hod. popoludní

Ohlášky:

Dňa 8.6.2019 chcú v našej farnosti uzavrieť manželstvo Bc. Oliver Jakubec z farnosti Brodzké a Ing. Dominika Horváthová z farnosti Budmerice. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Snúbencov vkladáme do našich modlitieb.

Na budúcu nedeľu na slávnosť Zoslania Ducha svätého je farská ofera

Nácviky k slávnosti 1.sv.prijímania budú v tomto týždni 4. a 6.júna (utorok a štvrtok) vždy o 15.00 hod. v kostole. Je potrebné, aby sa deti nácvikov zúčastňovali.

V stredu a vo štvrtok bude zastupovať d.p. Ján Záhradník z Vištuka

6. veľkonočný týždeň

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  27. máj Budmerice 8:00
Za + Jozefa Jakubčíka
ut  28. máj Budmerice 18:00
Za zdravie a Božiu pomoc a poďakovanie sa
st  29. máj
št  30. máj Budmerice 8:00 Za farníkov
Štefanová 17:00
Za + rodinu Šikulovú a Schmidtovú
Jablonec 18:00
Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Hrabinskú
Budmerice 19:00
Za poďakovanie sa P. Bohu za dožitých 70 rokov a za zdravie a Božiu pomoc
pi  31. máj Budmerice 15:00
Pobožnosť Božiemu milosrdenstvu
Budmerice 18:00
Za + Ivana Hrdličku a r.o.s
so  1. jún Budmerice 8:00
Poďakovanie za dožitých 89 rokov
ne  2. jún Budmerice 7:30 Za farníkov
Jablonec 9:00
Za + Jozefa Synáka, Jozefínu, syna Jána a zaťov
Štefanová 9:30
Za + Viktora a Anastáziu Kuricových, syna Mariána a krstného – otca Eduarda
Budmerice 10:30
Za + Jána a Máriu Pastuchoví a Rozáliu a syna Ľubomíra

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Augustína z Canterbury, biskupa Ľ.spomienka
Utorok: Féria
Streda: Féria
Štvrtok: NANEBOVSTÚPENIE PÁNA, prikázaná slávnosť Slávnosť
Piatok: Féria
Sobota: sv. Justína, mučeníka Spomienka
Nedeľa: Siedma veľkonočná nedeľa

Upratovanie:

v sobotu 01.6. t.r. o 8:30 prosíme rodičov prvoprimajúcich detí. Bude sa upratovať interiér kostola a okolie kostola. Vhodné by bolo priniesť i k tomu potrebné náradie – rebríky, vedrá, hrable a ručnú kosačku. P. Boh zaplať.

Milodary:

Smútiaca rodina z Jablonca obetovala pre potreby Jabloneckého kostola 500,- Eur P. Boh zaplať

Stretnutie rodín v našej farnosti

bude 30. júna na okáľoch v parku budmerického kaštieľa a začne o 15:00 hod. popoludní

Sv. spoveď k prvému piatku

už v tomto týždni

Ohlášky:

Dňa 8.6.2019 chcú v našej farnosti uzavrieť manželstvo Bc. Oliver Jakubec z farnosti Brodzké a Ing. Dominika Horváthová z farnosti Budmerice. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Snúbencov vkladáme do našich modlitieb.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédia

Vážení rodičia, chceme Vám oznámiť, že nácviky slávnosti 1.sv.prijímania budú 28. mája (v utorok) a v ďalšom týždni 4. a 6.júna (utorok a štvrtok) vždy o 15.00 hod. v kostole. Je potrebné, aby sa deti nácvikov zúčastňovali. Budeme sa stretať pred kostolom. Ak Vaše dieťa chodí do družiny, prostredníctvom žiackej knižky požiadajte vyučujúcu o uvoľnenie. Nácviky budú trvať asi hodinu a po ich ukončení si budú po skupinkách nacvičovať pristupovanie k sv. spoveď.

V piatok bude mládežnícka sv. omša a po nej stretko na fare