hody

23. týždeň v cezročnom období

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  10. sep Rekolekcia
ut  11. sep 18:00 Budmerice
Za † Vincenta a Máriu Hlavatých
st  12. sep 8:00 Budmerice
Za † Ivana Baxu a syna Jaroslava
18:00 Štefabová
Za † rodinu Porkertovú a syna Petra
št  13. sep 18:00 Budmerice
Za † Antona Babinca, synov a rodičov
pi  14. sep 18:00 Budmerice
Za † Máriu a Karola Kunákoví a r.o.s.
so  15. sep 9:00 Jablonec
Za † rodinu Ochabovú a Barinčiakovú
9:30 Štefabová
Za poďakovanie Pánu Bohu za 90 rokov života
13:30 Budmerice
Za všetkých dobrodincov kaplnky Sedembolestnej P. Márie na cintoríne a kňazov, ktorí pôsobili v Budmerickej farnosti
ne  16. sep 7:30 Budmerice
Za † Blažeja Oškeru
9:00 Jablonec
Za † Ľudovíta Krajinčáka a r.o.s.
9:30 Štefabová
Za † Jána a Hedvigu (nedožitých 90 rokov) Zemčíkových,
10:30 Budmerice
a za † rodičov a svokrovcov

Z príležitosti 250. výročia kaplnky Sedembolestnej P. Márie na cintoríne bude v sobotu sv. omša v kaplnke o 13:30 hod. V nedeľu v Budmericiach slávime hody

Liturgický kalendár:

Pondelok: Féria
Utorok: Féria
Streda: Najsvätejšieho mena Panny Márie Ľ. Spomienka
Štvrtok: sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi Spomienka
Piatok: Povýšenie sv. Kríža Sviatok
Sobota: SEDMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE, PATRÓNKY SLOVENSKA Sviatok
Nedeľa: Dvadsiata štvrtá nedeľa v cezročnom období

Upratovanie:

14.9. t.r. po sv. omši prosíme rodiny na ul. Jána Rášu:Vydrová, Tomašovičová, Nahálková, Haršanyová, Miškovičová, Miškovičová, Šlachtová, Chobotová, Šavarová a Vydrová P. Boh zaplať

Milodary:

Veriaca obetovala 100,- Eur. P. Boh zaplať. Na budúcu nedeľu bude v Budmericiach farská zbierka

Národná púť v Šaštíne

Pozývame mladých zúčastniť sa Národnej púte v Šaštíne. Program začína už v piatok 14.9. na poludnie pešou púťou s otcom biskupom Jozefom Haľkom od rieky Moravy pri Závode, ktorá smeruje po stopách Titusa Zemana do Baziliky Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne. Bližšie informácie o programe pre pútnikov v Šaštíne sú na plagáte na výveske, ako aj na stránkach mladezba.sk a cliptime.sk. Registrácia pútnikov, ktorí potrebujú nocľah alebo stravu, sa uzatvára v stredu 12.9.

Sviatok Povýšenia svätého Kríža

14. septembra slávime sviatok Povýšenia svätého Kríža. Tento sviatok patrí k najstarším kresťanským sviatkom. Podnetom k ustanoveniu tohto sviatku boli tri historické udalosti:

  1. nájdenie sv. kríža Pánovho sv. Helenou v 4. storočí.
  2. vysviacka baziliky na Golgote a následné vyzdvihnutie kríža pred bazilikou.
  3. navrátenie tohto kríža z Perzie v 7. storočí.

Nájdenie kríža sv. Helenou si Cirkev pripomínala 3. mája. Tento sviatok bol zrušený v roku 1960, ale prežilo požehnávanie krížov, ktoré majú byť zasadené do viníc, alebo polí.

Helena, sa narodila okolo roku 250. Bola slúžkou a krčmárkou v hostinci v Drepane Bithynii. Tam si ju všimol Constantinus Chlorus a jej krása ho tak očarila, že napriek stavovskému rozdielu si ju zobral za zákonitú manželku. Helena mu dala syna Konštantína, ktorý sa stal neskôr cisárom.
Legenda vraví, že roku 326 prišla sv. Helena do Jeruzalema a na jej príkaz bol zbúraný Venušin chrám na Golgote. Pritom našli jamu s troma krížmi. Keďže sa nedalo určiť, ktorý z troch krížov patril Ježišovi, nájdené ostatky troch krížov priložili postupne k telu istej chorej ženy. Po priložení Kristovho kríža chorá žena ozdravela, a to bol dôkaz, že práve na tomto kríži zomrel Kristus. Patriarcha Makarios potom šiel aj s krížom na Golgotu, kde bolo drevo kríža vyzdvihnuté k verejnej úcte.

13. septembra r. 335 sa konala slávnostná posviacka Konštantínovej Baziliky Pánovho Vzkriesenia, postavenej na mieste Kristovho hrobu. Nasledujúci deň 14. septembra sa konalo vyzdvihnutie dreva sv. kríža.

Záznam z vizitácia v Budmericiach roku 1731 uvádza, že na hlavnom oltári bol umiestnený obraz Povýšenia sv. kríža. Tento obraz pravdepodobne zhorel, pri obrovskom požiari 21. mája 1774, ktorý zničil celú dedinu. Fara zhorela do tla a z kostola ostali iba holé múry. Ešte v roku 1795 nebol kostol celkom v poriadku a hlavný oltár bol nedokončený. Z roku 1801 pochádza oltár sv. Jána Nepomuckého s olejomaľbou od G. Schneidera, ktorý je aj autorom olejomaľby sv. Jána Krstiteľa.

Súčasný obraz na hlavnom oltári kostola pochádza z roku 1861 a zobrazuje udalosť navrátenia kríža z Perzie. Zobrazuje postavu cisára Heraklia a biskupa Zachariáša.

Navrátenie svätého Kríža z Perzie sviatok veľmi rozšírilo. Perzský kráľ Chozroes v r. 614 dobil Jeruzalem a odviedol do Perzie aj relikviár Pánovho kríža. Byzantská východorímska ríša bola totiž v tom období vnútorne oslabená.
V roku 628 však cisár Heraklios zvíťazil nad Peržanmi a získal svätý Kríž späť. V roku 630 ho potom priniesol do Jeruzalemského chrámu, kde sa 14. septembra uskutočnilo druhé slávnostné povýšenie svätého Kríža.

Obraz na hlavnom oltári v Budmericiach, sa pokúša zachytiť práve udalosť navrátenia kríža. V ľavom dolnom rohu obrazu možno vidieť vojaka ako drží cisárove šaty a korunu, na pravo od kríža kráča bosí cisár Heraklios a vľavo o krok za ním patriarcha Zachariáš.

Keď chcel cisár Heraklius osobne zaniesť kríž na Golgotu, akoby ho čosi zadržavalo a nemohol sa pohnúť. Vtedy k nemu pristúpil patriarcha Zachariáš a povedal: „Hľa, ty kráčaš vo svojich cisárskych šatách a Kristus bol biedne zaodiaty. Ta máš na hlave drahocenný diadém a on bol ovenčený tŕňovou korunou, ty ideš obutý a on tu kráčal bosý.“ Vtedy sa cisár zobliekol z kráľovských šiat, zobul sa a takto v prostom rúchu a na boso vyniesol kríž na Golgotu, kde bol opäť povýšený k verejnej úcte nábožných veriacich.

V Budmericiach máme aj relikviár s drevom kríža. Ďalší drevený úlomok zo sv. kríža môžete najbližšie vidieť v Gréckokatolíckej katedrále v Bratislave na Ondrejskom cintoríne.

Legenda hovorí, že keď Adam zomieral, jeho syn Set prosil Boha o pomoc. Archanjel Michael mu priniesol ratolesť zo stromu života a povedal, že ak ratolesť zasadí a prinesie plody, bude človeku odpustený hriech. Z ratolesti vyrástol v pohorí Libanon strom pevnejší a mohutnejší než všetky ostatné.

Práve cédre z Libanonu použil kráľ Šalamún, na stavbu chrámu v Jeruzaleme. Medzi stromami, ktoré boli vyťaté, bol aj ten ktorý zasadil Set. Ako sa neskôr ukázalo, jeho drevo bolo iné, než z ostatných stromov, a tak ho tesári dali stranou a neskôr sa Šalamún rozhodol sa z neho postaviť most cez potok v údolí Cidron.

Keď do Jeruzalema pricestovala kráľovná zo Sáby, medzi miesta ktorej jej Šalamún ukázal, patrilo aj toto údolie a lávka zo zvláštneho stromu. Kráľovná zostala preľaknutá na lávke stáť, kľakla si a začala sa modliť. Po svojom návrate do vlasti prorokovala, že na dreve z tohto mosta zomrie nevinný človek a jeho smrťou bude prekliaty židovský národ a jeho ríša bude zničená.

Šalamúna sa vyľakal, dal most rozobrať, drevo preniesť do jaskyne a tú nechal zatopiť – tak vznikol rybník Betezda. O tomto rybníku sa v Písme píše, že na jeho brehu ležali chorí a čakali na okamih, kedy zostúpi z neba anjel a rozvíri jeho hladinu – ten z nich, kto sa ako prvý ponoril do jeho vôd, bol uzdravený.

Keď o niekoľko storočí neskôr veľkňazi zajali Ježiša, v tú noc zemetrasenie postihlo Jeruzalem a uvoľnilo z jaskyne drevo, ktoré vyplávalo na hladinu jazera. Práve vtedy okolo neho prechádzali tesári, ktorých veľkňazi vyslali, aby našli drevo pre zhotovenie krížov. Keď na hladine zbadali drevo, rozhodli sa z neho urobiť kríž, na ktorom neskôr zomrel Kristus.

14. septembra vznikla aj pobožnosť Krížovej cesty. Bolo to v roku 1224 sv. František sa utiahol do samoty na hore Verna neďaleko Arezza. Tam sa postil, rozjímal a usiloval sa čím užšie spojiť s trpiacim Vykupiteľom. Tu sa mu ráno 14. septembra, na sviatok Povýšenia sv. Kríža, zjavil ukrižovaný Kristus v podobe okrídleného serafína a vtlačil mu do tela znaky svojich rán – stigmy. Bol to prvý známy prípad stigiem v dejinách Cirkvi. Krvavé znaky Kristovho utrpenia boli viditeľné na Františkových rukách, nohách a boku tak za jeho života, ako aj po jeho smrti. Keďže boli mnohorako overené a nebolo možné o nich rozumovo pochybovať, Cirkev im čoskoro po Františkovej smrti dala miesto aj v liturgickej úcte.

zdroje: internet a kniha Poctivá obec Budmerická od Jána Tibenského

 

OSEMNÁSTA NEDEĽA CEZ ROK

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

st  9. aug 18:00 Štefanová Za † Karola Dobrovodského
št  10. aug  –  –  –
pi  11. aug  –  –  –
so  12. aug  –  –  –
ne  13. aug 7:30 Budmerice Za farníkov
  9:00 Jablonec Za † Lýdiu Babríkovú, 10. výročie a manž. Jána
  9:30 Štefanová Za † Vincenta Jakuša, rodičov a svokrovcov
  10:30 Budmerice Za † Michala Sobolu, + Alojza a + Jána

Liturgický kalendár

7.VIII. pondelok Sv. Sixtus II., paež a spol.-mučeníci – Ľsp
8.VIII. utorok Sv. Dominik, kňaz– Sp
9.VIII. streda Sv. Terézia Benedkta z Kríža, panna a mučenica-spolupatrónka Európy– Sviatok
10.VIII. štvrtok Sv. Vavrinec, diakon a mučeník – Sviatok
11.VIII. piatok Sv. Klára, panna – Sp
12.VIII. sobota Sv. Jana Františka de Chantal, rehoľníčka- Ľsp

Upratovanie:

v piatok 11. 8. 2017 o 18:00 hod rodiny bývajúce na ul. Podhájska Stojkovičová, Hrežová, Rášová, Bócová, Gašparíková, Talapková, Boldišová, Milová, Machalová, 2x Chovancová

Dovolenka:

od 31. júla do 12. augusta. V prípade pohrebu zastupuje d.p. Vladimír Banský z Častej tel.č 0907 756 081

Veža

Na budúcu nedeľu (t.j. 13.7.2017) bude zbierka na opravu veže kostola

Púť na Červený Kameň:

V nedeľu 13. augusta sa koná púť ku Nanebovzatej Panne Márii na hrade Červený Kameň.
Program:

09:45   modlitba sv. ruženca

10:30   sv. omša na hradnom nádvorí

Komunita Cenacolo:

Mladí z Komunity CENACOLO v Kráľovej pri Senci (Včelárska Paseka) pozývajú veriacich spoločne prežiť nedeľu 13. augusta 2017 ako deň radosti a svedectiev, počas ktorého si pripomenú 10. výročie komunity na Slovensku. Svätú omšu o 10.30 hod. bude sláviť bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský.

Hodová slávnosť v Štefanovej:

V nedeľu 20.augusta je na Štefanovej hodová slávnosť patróna kostola sv. Štefana, uhorského kráľa.

PÄTNÁSTA NEDEĽA CEZ ROK

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

ut  18. júl 18:00 Budmerice Za † Jozefa a Ľudmilu Pajchortovú a zaťa
st  19. júl 17:30 Jablonec Za † Stanislava Pociska a r.o.s.
18:00 Štefanová Za † Štefana Nováka
št  20. júl 18:00 Budmerice Za † Karola a Štefana Štepku
pi  21. júl 15:00 Budmerice POBOŽNOSŤ K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU
18:00 Budmerice Za † Antona a Rozáliu Podmanickí
so  22. júl 7:30 Budmerice Za † Margitu a Františka Križanoví
ne  23. júl 7:30 Budmerice Za farníkov
  9:00 Jablonec Za † Jarmilu Gogovú a str. rodičov
  9:30 Štefanová Za † Antona a Annu Mackových a syna Jaroslava
  10:30 Budmerice Za † Máriu Rášovú

V piatok o 15:00 hod. sa budeme spoločne v kostole modliť pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu

Liturgický kalendár

17.VII. pondelok Sv. Andrej Svorad a Benedikt. pustovníci – Sp
18.VII. utorok Sv. Fridrich, biskup
19.VII. streda Sv. Zlatica (Aurea), panna a mučenica
20.VII. štvrtok Sv. Apolinár, biskup a mučeník – Ľsp
21.VII. piatok Sv. Vavrinec z Brindisi, kňaz a učteľ Cirkvi –Ľsp
22.VII. sobota Sv. Mária Magdaléna – Sviatok

Upratovanie:

21.7. t.r. v piatok hneď po sv. omši prosíme tieto rodiny na ul. J. Holčeka: Kunáková, Šumská, Rausová, Bírová, Štepková, Čechová, Fajnorová, Krajčovičová, Holešová a Halešová. Porosil by som skupinu, ktorá bude upratovať v tomto týždni, aby sa postarali aj o kvetinovú výzdobu. Postačuje, aby bol kvetinová výzdoba pri obetnom stole a pri bohostánku. Ďakujeme.

Zbierky

Na budúce nedeľu bude v Budmericiach farská zbierka na opravu strechy veže kostola v Budmericiach. Na budúcu nedeľu bude v Jablonci farská ofera

Hody

Na budúcu nedeľu v Jablonci slávime slávnosť sv. Márie Magdalény – čiže hody. Slávnosť bude aj pri kaplnke Márie Magdalény na Zochovej chate.