hody

Sviatok Povýšenia svätého Kríža

14. septembra slávime sviatok Povýšenia svätého Kríža. Tento sviatok patrí k najstarším kresťanským sviatkom. Podnetom k ustanoveniu tohto sviatku boli tri historické udalosti:

  1. nájdenie sv. kríža Pánovho sv. Helenou v 4. storočí.
  2. vysviacka baziliky na Golgote a následné vyzdvihnutie kríža pred bazilikou.
  3. navrátenie tohto kríža z Perzie v 7. storočí.

Nájdenie kríža sv. Helenou si Cirkev pripomínala 3. mája. Tento sviatok bol zrušený v roku 1960, ale prežilo požehnávanie krížov, ktoré majú byť zasadené do viníc, alebo polí.

Helena, sa narodila okolo roku 250. Bola slúžkou a krčmárkou v hostinci v Drepane Bithynii. Tam si ju všimol Constantinus Chlorus a jej krása ho tak očarila, že napriek stavovskému rozdielu si ju zobral za zákonitú manželku. Helena mu dala syna Konštantína, ktorý sa stal neskôr cisárom.
Legenda vraví, že roku 326 prišla sv. Helena do Jeruzalema a na jej príkaz bol zbúraný Venušin chrám na Golgote. Pritom našli jamu s troma krížmi. Keďže sa nedalo určiť, ktorý z troch krížov patril Ježišovi, nájdené ostatky troch krížov priložili postupne k telu istej chorej ženy. Po priložení Kristovho kríža chorá žena ozdravela, a to bol dôkaz, že práve na tomto kríži zomrel Kristus. Patriarcha Makarios potom šiel aj s krížom na Golgotu, kde bolo drevo kríža vyzdvihnuté k verejnej úcte.

13. septembra r. 335 sa konala slávnostná posviacka Konštantínovej Baziliky Pánovho Vzkriesenia, postavenej na mieste Kristovho hrobu. Nasledujúci deň 14. septembra sa konalo vyzdvihnutie dreva sv. kríža.

Záznam z vizitácia v Budmericiach roku 1731 uvádza, že na hlavnom oltári bol umiestnený obraz Povýšenia sv. kríža. Tento obraz pravdepodobne zhorel, pri obrovskom požiari 21. mája 1774, ktorý zničil celú dedinu. Fara zhorela do tla a z kostola ostali iba holé múry. Ešte v roku 1795 nebol kostol celkom v poriadku a hlavný oltár bol nedokončený. Z roku 1801 pochádza oltár sv. Jána Nepomuckého s olejomaľbou od G. Schneidera, ktorý je aj autorom olejomaľby sv. Jána Krstiteľa.

Súčasný obraz na hlavnom oltári kostola pochádza z roku 1861 a zobrazuje udalosť navrátenia kríža z Perzie. Zobrazuje postavu cisára Heraklia a biskupa Zachariáša.

Navrátenie svätého Kríža z Perzie sviatok veľmi rozšírilo. Perzský kráľ Chozroes v r. 614 dobil Jeruzalem a odviedol do Perzie aj relikviár Pánovho kríža. Byzantská východorímska ríša bola totiž v tom období vnútorne oslabená.
V roku 628 však cisár Heraklios zvíťazil nad Peržanmi a získal svätý Kríž späť. V roku 630 ho potom priniesol do Jeruzalemského chrámu, kde sa 14. septembra uskutočnilo druhé slávnostné povýšenie svätého Kríža.

Obraz na hlavnom oltári v Budmericiach, sa pokúša zachytiť práve udalosť navrátenia kríža. V ľavom dolnom rohu obrazu možno vidieť vojaka ako drží cisárove šaty a korunu, na pravo od kríža kráča bosí cisár Heraklios a vľavo o krok za ním patriarcha Zachariáš.

Keď chcel cisár Heraklius osobne zaniesť kríž na Golgotu, akoby ho čosi zadržavalo a nemohol sa pohnúť. Vtedy k nemu pristúpil patriarcha Zachariáš a povedal: „Hľa, ty kráčaš vo svojich cisárskych šatách a Kristus bol biedne zaodiaty. Ta máš na hlave drahocenný diadém a on bol ovenčený tŕňovou korunou, ty ideš obutý a on tu kráčal bosý.“ Vtedy sa cisár zobliekol z kráľovských šiat, zobul sa a takto v prostom rúchu a na boso vyniesol kríž na Golgotu, kde bol opäť povýšený k verejnej úcte nábožných veriacich.

V Budmericiach máme aj relikviár s drevom kríža. Ďalší drevený úlomok zo sv. kríža môžete najbližšie vidieť v Gréckokatolíckej katedrále v Bratislave na Ondrejskom cintoríne.

Legenda hovorí, že keď Adam zomieral, jeho syn Set prosil Boha o pomoc. Archanjel Michael mu priniesol ratolesť zo stromu života a povedal, že ak ratolesť zasadí a prinesie plody, bude človeku odpustený hriech. Z ratolesti vyrástol v pohorí Libanon strom pevnejší a mohutnejší než všetky ostatné.

Práve cédre z Libanonu použil kráľ Šalamún, na stavbu chrámu v Jeruzaleme. Medzi stromami, ktoré boli vyťaté, bol aj ten ktorý zasadil Set. Ako sa neskôr ukázalo, jeho drevo bolo iné, než z ostatných stromov, a tak ho tesári dali stranou a neskôr sa Šalamún rozhodol sa z neho postaviť most cez potok v údolí Cidron.

Keď do Jeruzalema pricestovala kráľovná zo Sáby, medzi miesta ktorej jej Šalamún ukázal, patrilo aj toto údolie a lávka zo zvláštneho stromu. Kráľovná zostala preľaknutá na lávke stáť, kľakla si a začala sa modliť. Po svojom návrate do vlasti prorokovala, že na dreve z tohto mosta zomrie nevinný človek a jeho smrťou bude prekliaty židovský národ a jeho ríša bude zničená.

Šalamúna sa vyľakal, dal most rozobrať, drevo preniesť do jaskyne a tú nechal zatopiť – tak vznikol rybník Betezda. O tomto rybníku sa v Písme píše, že na jeho brehu ležali chorí a čakali na okamih, kedy zostúpi z neba anjel a rozvíri jeho hladinu – ten z nich, kto sa ako prvý ponoril do jeho vôd, bol uzdravený.

Keď o niekoľko storočí neskôr veľkňazi zajali Ježiša, v tú noc zemetrasenie postihlo Jeruzalem a uvoľnilo z jaskyne drevo, ktoré vyplávalo na hladinu jazera. Práve vtedy okolo neho prechádzali tesári, ktorých veľkňazi vyslali, aby našli drevo pre zhotovenie krížov. Keď na hladine zbadali drevo, rozhodli sa z neho urobiť kríž, na ktorom neskôr zomrel Kristus.

14. septembra vznikla aj pobožnosť Krížovej cesty. Bolo to v roku 1224 sv. František sa utiahol do samoty na hore Verna neďaleko Arezza. Tam sa postil, rozjímal a usiloval sa čím užšie spojiť s trpiacim Vykupiteľom. Tu sa mu ráno 14. septembra, na sviatok Povýšenia sv. Kríža, zjavil ukrižovaný Kristus v podobe okrídleného serafína a vtlačil mu do tela znaky svojich rán – stigmy. Bol to prvý známy prípad stigiem v dejinách Cirkvi. Krvavé znaky Kristovho utrpenia boli viditeľné na Františkových rukách, nohách a boku tak za jeho života, ako aj po jeho smrti. Keďže boli mnohorako overené a nebolo možné o nich rozumovo pochybovať, Cirkev im čoskoro po Františkovej smrti dala miesto aj v liturgickej úcte.

zdroje: internet a kniha Poctivá obec Budmerická od Jána Tibenského

 

OSEMNÁSTA NEDEĽA CEZ ROK

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

st  9. aug 18:00 Štefanová Za † Karola Dobrovodského
št  10. aug  –  –  –
pi  11. aug  –  –  –
so  12. aug  –  –  –
ne  13. aug 7:30 Budmerice Za farníkov
  9:00 Jablonec Za † Lýdiu Babríkovú, 10. výročie a manž. Jána
  9:30 Štefanová Za † Vincenta Jakuša, rodičov a svokrovcov
  10:30 Budmerice Za † Michala Sobolu, + Alojza a + Jána

Liturgický kalendár

7.VIII. pondelok Sv. Sixtus II., paež a spol.-mučeníci – Ľsp
8.VIII. utorok Sv. Dominik, kňaz– Sp
9.VIII. streda Sv. Terézia Benedkta z Kríža, panna a mučenica-spolupatrónka Európy– Sviatok
10.VIII. štvrtok Sv. Vavrinec, diakon a mučeník – Sviatok
11.VIII. piatok Sv. Klára, panna – Sp
12.VIII. sobota Sv. Jana Františka de Chantal, rehoľníčka- Ľsp

Upratovanie:

v piatok 11. 8. 2017 o 18:00 hod rodiny bývajúce na ul. Podhájska Stojkovičová, Hrežová, Rášová, Bócová, Gašparíková, Talapková, Boldišová, Milová, Machalová, 2x Chovancová

Dovolenka:

od 31. júla do 12. augusta. V prípade pohrebu zastupuje d.p. Vladimír Banský z Častej tel.č 0907 756 081

Veža

Na budúcu nedeľu (t.j. 13.7.2017) bude zbierka na opravu veže kostola

Púť na Červený Kameň:

V nedeľu 13. augusta sa koná púť ku Nanebovzatej Panne Márii na hrade Červený Kameň.
Program:

09:45   modlitba sv. ruženca

10:30   sv. omša na hradnom nádvorí

Komunita Cenacolo:

Mladí z Komunity CENACOLO v Kráľovej pri Senci (Včelárska Paseka) pozývajú veriacich spoločne prežiť nedeľu 13. augusta 2017 ako deň radosti a svedectiev, počas ktorého si pripomenú 10. výročie komunity na Slovensku. Svätú omšu o 10.30 hod. bude sláviť bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský.

Hodová slávnosť v Štefanovej:

V nedeľu 20.augusta je na Štefanovej hodová slávnosť patróna kostola sv. Štefana, uhorského kráľa.

PÄTNÁSTA NEDEĽA CEZ ROK

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

ut  18. júl 18:00 Budmerice Za † Jozefa a Ľudmilu Pajchortovú a zaťa
st  19. júl 17:30 Jablonec Za † Stanislava Pociska a r.o.s.
18:00 Štefanová Za † Štefana Nováka
št  20. júl 18:00 Budmerice Za † Karola a Štefana Štepku
pi  21. júl 15:00 Budmerice POBOŽNOSŤ K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU
18:00 Budmerice Za † Antona a Rozáliu Podmanickí
so  22. júl 7:30 Budmerice Za † Margitu a Františka Križanoví
ne  23. júl 7:30 Budmerice Za farníkov
  9:00 Jablonec Za † Jarmilu Gogovú a str. rodičov
  9:30 Štefanová Za † Antona a Annu Mackových a syna Jaroslava
  10:30 Budmerice Za † Máriu Rášovú

V piatok o 15:00 hod. sa budeme spoločne v kostole modliť pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu

Liturgický kalendár

17.VII. pondelok Sv. Andrej Svorad a Benedikt. pustovníci – Sp
18.VII. utorok Sv. Fridrich, biskup
19.VII. streda Sv. Zlatica (Aurea), panna a mučenica
20.VII. štvrtok Sv. Apolinár, biskup a mučeník – Ľsp
21.VII. piatok Sv. Vavrinec z Brindisi, kňaz a učteľ Cirkvi –Ľsp
22.VII. sobota Sv. Mária Magdaléna – Sviatok

Upratovanie:

21.7. t.r. v piatok hneď po sv. omši prosíme tieto rodiny na ul. J. Holčeka: Kunáková, Šumská, Rausová, Bírová, Štepková, Čechová, Fajnorová, Krajčovičová, Holešová a Halešová. Porosil by som skupinu, ktorá bude upratovať v tomto týždni, aby sa postarali aj o kvetinovú výzdobu. Postačuje, aby bol kvetinová výzdoba pri obetnom stole a pri bohostánku. Ďakujeme.

Zbierky

Na budúce nedeľu bude v Budmericiach farská zbierka na opravu strechy veže kostola v Budmericiach. Na budúcu nedeľu bude v Jablonci farská ofera

Hody

Na budúcu nedeľu v Jablonci slávime slávnosť sv. Márie Magdalény – čiže hody. Slávnosť bude aj pri kaplnke Márie Magdalény na Zochovej chate.

23. týždeň v Cezročnom období

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  5. sep 18:00 Budmerice Na úmysel
ut  6. sep 18:00 Budmerice Za + Jozefa Kačeriaka
st  7. sep 17:30 Jablonec Za + Rozáliu a Viliama Čerešnákoví a r.o.s.
št  8. sep 18:00 Budmerice Za + Františka a Františku Haršányoví a st.r.o.s.
pi  9. sep 18:00 Budmerice Za + Miloša a Irmu Brožovičoví a st.r.o.s.
so  10. sep 18:00 Štefanová Poďakovanie za 89 rokov života
ne  11. sep 7:30 Budmerice Za + Rudolfa Chalúpku, brata Jána a + rodičov
  9:00 Jablonec Za + Vlastu a Juraja Mülleroví
  10:30 Budmerice Za farníkov

Liturgický kalendár

5.IX. pondelok   Bl. Matka Tereza z Kalkaty

6.IX. utorok      Sv.Zachariáš, prorok, Sv.Mansféd, biskup, mučeník

7.IX. streda      Sv.Košický mučeníci – Sp

8.IX. štvrtok    Narodenie Panny Márie – Sviatok

9.IX. piatok      Sv.Peter Claver, kňaz – Ľsp

10.IX. sobota       Sv. Mikuláš Tolentínsky, kňaz

Upratovanie

27.8. t.r. o 9:00 hod. prosíme tieto rodiny na ul. J. Holčeka: Hrdličková, Babincová, Gašparovičová, Sabová a ďalej na ul. Jána Rášu: Rímešová, Okuliarová, Kordošová, Lukačovičová, Baxová, Chalupková, Potočná, Lukačovičová, Baxová. Ďakujeme.

Milodary

Na budúcu nedeľu bude v Budmericiach farská ofera. Za váš milodar vopred Pán Boh zaplať

Cliptime

Všetci mladí našej arcidiecézy sú pozvaní stretnúť sa a vytvoriť spoločenstvo na Cliptime-e, ktorý začne 16.9. putovaním z Marianky a 17.-18.9. je pripravený program v Šaštíne. Registrovať sa je možné na stránke cliptime.sk, kde postupne pribúdajú ďalšie informácie. Hlavné motto: „Otvorené srdce“ pozýva mladých otvoriť sa pre lásku Boha, pre vzájomnú lásku a porozumenie, ako aj pre nové výzvy, ktoré všetkým mladým a celej Cirkvi priniesli Svetové dni mládeže v Krakove.

Rebrík

Aj v školskom roku 2016/2017 vychádza katolícky časopis Rebrík, ktorý vydáva eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. Je to jediný katolícky časopis pre mladších žiakov na Slovensku. Časopis poskytuje čitateľom kvalitné a zaujímavé texty, materiály na podporu čítania s porozumením a svojím obsahom pomáha deťom osvojovať si kresťanský životný štýl. Rebrík môžete objednať svojim deťom alebo vnúčatám prostredníctvom internetovej stránky www.rebrik.sk alebo na telefónnom čísle 02/20 44 52 53.

Ohlášky

Dňa 17.9.2016 chcú v našej farnosti uzavrieť manželstvo Tomáš Plach z farnosti Modra a Zuzana Rausová z farnosti Budmerice. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Snúbencov vkladáme do našich modlitieb.

Púť do Poľska Krakova – Lagiewniky

V rámci roka Božieho Milosrdenstva pozývame farníkov z budmerickej farnosti na spoločnú púť do Poľska Krakova – Lagiewniky, ktorá sa bude konať 1. októbra t.r. ( v sobotu) V rámci púte by sme si uctili relikvie svätej sestry Faustíny. Slávili by sme sv. omšu v chráme Božieho milosrdenstva. Navštívili by sme centrum Jána Pavla II. kde sa uchováva relikvia krv svätého Jána Pavla II. Cena je 35,- Eur. Odchod by bol ráno o 5:00 hod a návrat o 21:00 hod. Prihlásiť sa môžete u p. Baxovej alebo u správcu farnosti.