info

22. týždeň v Cezročnom období

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  2. sep 8:00 Budmerice Za Božiu pomoc
ut  3. sep 19:00 Budmerice
Za zdravie a Božiu pomoc
st  4. sep 18:00 Štefanová
poďakovanie Pánu Bohu za pomoc a ochranu a prosba – za spásu duše pre + Margarétu
19:00 Jablonec
Za + rodinu Barčákovú a Hlavinovú
št  5. sep 19:00 Budmerice
Za + Jozefa Kačeriaka
8:00 Štefanová
poďakovanie Pánu Bohu za 80 rokov života
pi  6. sep 18:00 Jablonec
Za + Ivetu Magalovú, 10. výročie
19:00 Budmerice
Za ctiteľov Božského srdca Ježišovho
so  7. sep 8:00 Budmerice Za + Romana
ne  8. sep 7:30 Budmerice
Za + Tomáša a Valériu Miloví, + bratov Jozefa a Ladislava
9:00 Jablonec
Za + Antona Jedináka
9:30 Štefanová
za + Ľudovíta a Magdalénu Kirinovičových
10:30 Budmerice Za farníkov

Liturgický kalendár:

Pondelok: Féria
Utorok: sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi Spomienka
Streda: Féria
Štvrtok: Féria
Piatok: Prvý piatok v mesiaci Féria
Sobota: sv. Marka Križina, Melichara Grozdieckého a Štefana Pongrácza, kňazov a mučeníkov Féria
Nedeľa: Dvadsiata tretia nedeľa v cezročnom období

Upratovanie:

v sobotu 7.9. t.r. po sv. omši prosíme tieto rodiny na ul. Revolučná: Krasňanská, Machalová, Polčicová, Moravčíková, Sobolíková Benešová, Drefková, Kuchtová, Jelemenská, ul. Pod Bielym Vrškom: Krajčíková, Cesneková, Figlušová, ul. Revolučná: Rajkovičová, Valíčková a Žiačiková P. Boh zaplať

Zákon o ochrane osobných údajov

Už nejaký čas platí na Slovensku zákon o ochrane osobných údajov, z ktorého aj pre farnosť vyplývajú určité povinnosti. Napr. Krstné listy, sobášny listy a iné potvrdenia môžem vydávať len v súlade s týmto zákonom. Napr. krstný list môžem vydať len tomu koho sa týka v prípade plnoletej osoby alebo zákonnému zástupcovi v prípade neplnoletej osoby. Druhá možnosť je poslať krstný list priamo na cirkevný úrad. napr. farnosť. Prosím, aby ste to rešpektovali.

16. týždeň v Cezročnom období

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

st  24. júl 18:00 Štefanová
za + Štefana Nováka (20. výročie smrti)
so  27. júl 8:00 Budmerice
Na úmysel pátra Róberta
ne  28. júl 9:15 Jablonec
Za + Jozefa Zelníka a r.o.s. a + súrodencov
10:30 Budmerice
Na úmysel pátra Róberta

Liturgický kalendár:

pondelok – sv. Márie Magdalény, sviatok
utorok – sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy, sviatok
streda – sv. Šarbela Machlúfa, kňaza
štvrtok – sv. Jakuba, apoštola, sviatok
piatok – sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie
sobota – sv. Gorazda a spoločníkov

Od 22.7. do 4.8. t.r. zastupuje vdp. Vladimír Banský z Častej tel.: 0907 756 081

V sobotu 27.7. a 28.7. bude mať sv. omšu páter Róbert Režný a v nedeľu bude sv. omša len o 10:30 hod. o 7: 30 hod. sv. omša nebude

Odchod do Podolínca je v utorok 23.7. t.r. o 9:00 hod. spred ZŠ s MŠ v Budmericiach a v Jablonci cca 9:15 hod. spred školy

15. týždeň v Cezročnom období

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

ut  16. júl 18:00 Budmerice
Za + Annu a Severína Hlavatých, syna Bohumila a dcéru Teréziu
st  17. júl 18:00 Jablonec
Za + Michala Fumača a r.o.s.
št  18. júl 18:00 Budmerice
Za + Izidora Krista a Máriu, dcéry Martu a Helenu
19.7. 8:00 Budmerice
Za zdravie a Božiu pomoc
so  20. júl 8:00 Budmerice
Za zdravie a Božiu pomoc
21.7. 7:30 Budmerice
Za + Serafínu Študencovú, ročná a syna Štefana
9:00 Jablonec
Za zdravie a Božiu pomoc a poďakovanie sa P. Bohu za dožitých 80 rokov pre Annu
9:30 Štefanová
za + Karola Dobrovodského, rodičov, svokrovcov a súrodencov
10:30 Budmerice Za farníkov

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi Spomienka
Utorok: Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej Ľ.spomienka
Streda: sv. Andreja Svorada a Benedikta, pustovníkov Spomienka
Štvrtok: Féria
Piatok: Féria
Sobota: Panny Márie v sobotu Ľ.spomienka
Nedeľa: Šestnásta nedeľa v cezročnom období

Upratovanie:

v sobotu 20.7. t.r. po sv. omši prosíme tieto rodiny na ul. Jána Rašu: Zetochová, Valková, Nahálková, Čechová, Halenárová, Tekulová, Braunová, Rybecká, Brniaková a Micháleková. P. Boh zaplať

Na budúcu nedeľu nebude v Budmericiach zvonček ale zbierka na opravu kostola v Budmericiach

Na budúcu nedeľu budeme sláviť výročie patrónky sv. Márie Magdalény filiálneho kostola v Jablonci. V tento deň bude farská ofera

V sobotu 20. júla 2019 o 14:30 hod. sa v Bratislave pred Katedrálou sv. Martina na Rudnayovom námestí začne akcia s názvom Hrdí na rodinu. Ide o 8. ročník živej reťaze ľudí v červených tričkách, ktorí chcú verejne a radostne ukázať, že rodina je úžasná a výnimočná, lebo deti sú naša budúcnosť. Pozývame všetkých na toto podujatie, najmä však celé rodiny s deťmi. Bližšie informácie nájdete na plagáte a aj na stránke hrdinarodinu.sk.

14. týždeň v Cezročnom období

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  8. júl 15:00 Jablonec
Za + Štefániu Novosedlíkovú, pohrebná
ut  9. júl 8:00 Budmerice
Za obrátenie rodiny
st  10. júl
št  11. júl 8:00 Budmerice
Za + Alenu Dusíkovú
12.7. 18:00 Budmerice
Za + František a Rozáliu Hegeroví
so  13. júl 8:00 Budmerice Za + Petra Ráša
14.7. 7:30 Budmerice
Za + Jána Žiačika a r.o.s. a + švagra Štefana
9:00 Jablonec
Za + Čechoviča, mesačná
9:15 Štefanová
za + Alexandra a dcéru Annu
10:30 Budmerice Za farníkov

Liturgický kalendár:

Pondelok: Féria
Utorok: sv. Augustína Zhao Ronga, kňaza a spoločníkov, mučeníkov Ľ.spomienka
Streda: Féria
Štvrtok: sv. Benedikta, opáta, patróna Európy Sviatok
Piatok: Féria
Sobota: Panny Márie v sobotu Ľ.spomienka
Nedeľa: Štrnásta nedeľa v cezročnom období

Upratovanie:

v sobotu 13.7. t.r. po sv. omši prosíme tieto rodiny na ul. Jána Rašu: Drefková, Baxová, Dubovská, Zámkovská, Lehnertová, Morongová, Šramková, Sobolová, Matejíková a Matúšková P. Boh zaplať

Milodary:

V sobotu 20. júla 2019 o 14:30 hod. sa v Bratislave pred Katedrálou sv. Martina na Rudnayovom námestí začne akcia s názvom Hrdí na rodinu. Ide o 8. ročník živej reťaze ľudí v červených tričkách, ktorí chcú verejne a radostne ukázať, že rodina je úžasná a výnimočná, lebo deti sú naša budúcnosť. Pozývame všetkých na toto podujatie, najmä však celé rodiny s deťmi. Bližšie informácie nájdete na plagáte a aj na stránke hrdinarodinu.sk.