info

32. NEDEĽA CEZ ROK

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  13. nov 17:00 Budmerice
Za † Jána a Annu Mičkových a † Margitu Fajnorovú
ut  14. nov 17:00 Budmerice
Za † Antona Tomašoviča a † rodičov a sestru
st  15. nov 17:00 Jablonec
Za † Jozefa Šaturu, mesačná
št  16. nov 17:00 Štefanová
Za † Ladislava Kubíka (1. výročie smrti)
pi  17. nov  –  –  –
so  18. nov  –  –  –
ne  19. nov 7:30 Budmerice Za farníkov
9:00 Jablonec
Za †Helenu Nemcovú, 10. výročie
9:30 Štefanová
Za † Paulínu (1. výročie smrti) a Jozefa Kirinovičových
10:30 Budmerice
Za † Teréziu Antalovú

Od štvrtku do soboty zastupuje dp. Vladimír Banský, alebo v prípade potreby zavolajte na 0918 650 744.

v nedeľu 10:30 bude detská sv.omša

Liturgický kalendár

13.XI. pondelok Sv. Eugen, biskup, Sv. Anežka Česká, panna
14.XI. utorok Sv. Mikuláš Tavelič, kňaz a mučeník
15.XI. streda Sv. Albert Veľký, biskup a učiteľ Cirkvi – Ľsp
16.XI. štvrtok Sv. Margita Škótska – Ľsp
17.XI. piatok Sv. Alžbeta Uhorská, reholníčka – Sp
18.XI. sobota Výročie posviacky bazilík sv.Petra a Pavla, apoštolov – Ľsp

Trnavská novéna:

V pondelok 13. novembra začína známa Trnavská novéna. Hlavnou témou je: Upriamiť pohľad na Svätú rodinu. (Odkaz Panny Márie Fatimskej pre dnešné rodiny.)
Večernú sv. omšu o 18:00 hod. môžete sledovať pomocou TV Lux alebo rádia Lumen.

Upratovanie:

18.11. t.r. v sobotu o 8:30 hod. prosíme tieto rodiny na ul. Červenej armády: Ochabová, Krajčovičová, Mladenová, Škodová, Tomašovičová, Císarová, Jakubčíková , Baxová, Krajčovičová a Chobotová. Ďakujeme.

Oznam z arcibiskupského úradu:

Budúci týždeň (12.-19.10.) sa v Cirkvi na Slovensku slávi ako Týždeň Cirkvi pre mládež. Prosíme kňazov, aby pozvali mladých na celodiecézne podujatia (evanjelizačný večer Godzone) a takisto aby ich povzbudili pripojiť sa nejakou vlastnou iniciatívou vo farnosti. Z tohto dôvodu povzbudzujem mladých, aby tak ako znie oznam sa pripojili vlastnou iniciatívou a tak vydávali svedectvo svojej viery aj vo svojej vlastnej farnosti
Pri tejto príležitosti dávame všetkým mladým do pozornosti stránku mamnazor.sk, cez ktorú môžu vyjadriť svoje názory a reálne tak malou kvapkou prispieť ku celocirkevnej synode o mládeži, ktorá sa bude konať o rok v Ríme. Cirkev chce počúvať a váži si názor každého mladého človeka
Autobus na Godzoe – evanjelizačný večer odchádza v piatok o 16:30 hod z námestia v Budmericiach

30. NEDEĽA CEZ ROK

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  30. okt 17:30 Budmerice
Za † Máriu Kočiovú a + súrodencov
ut  31. okt 17:30 Budmerice
Za † Hedvigu Balážovú a + rodičov
st  1. nov 7:30 Budmerice Za farníkov
9:00 Jablonec
Za † Štefana Čambala
9:30 Štefanová
Za živých a zosnulých kňazov, ktorí pôsobili v našej farnosti
10:30 Budmerice
Za † Michala a Alžbetu Rašoví
št  2. nov 8:00 Budmerice
Na úmysel sv. otca
16:30 Jablonec
Za všetkých zosnulých
17:00 Štefanová
Za všetkých zosnulých
17:30 Budmerice
Za † Lenku Sobolovú, výročná
pi  3. nov 8:00 Štefanová
Na úmysel otca arcibiskupa
15:00 Budmerice
POBOŽNOSŤ K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU
16:30 Jablonec
Za † Michala a Margitu Cíferskí a r.o.s.
17:30 Budmerice
Za ctiteľov Božského srdca Ježišovho
so  4. nov 8:00 Budmerice
Za † Alojza Kuglera
ne  5. nov 7:30 Budmerice
Za † Oldricha Šavaru a + rodičov
9:00 Jablonec
Za † Jozefa a Lýdiu Šaškovič a r.o.s.
9:30 Štefanová
Za † rodičov Markových a sestru
10:30 Budmerice Za farníkov

Večeradlo bude v Budmericiach 7:15 v sobotu.

Liturgický kalendár

30.X. pondelok Sv. Marcel, vojak
31.X. utorok Sv. Wolfgang, biskup
1.XI. streda Všetkých svätých – Slávnosť
2.XI. štvrtok Spomienka všetkých verných zosnulých – Sp
3.XI. piatok Sv. Martin Porres, reholník – Ľsp
4.XI. sobota Sv. Karol Boromejský, biskup – Sp

Slávnosť Všetkých svätých:

V stredu 1. novembra slávime prikázaný sviatok Všetkých svätých. Pobožnosť za zosnulých bude o  14:00 hod. na cintoríne na Štefanovej.

Odpustky

  1. Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých zosnulých nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a pomodli sa Modlitbu Pána a urobí vyznanie viery (Verím v Boha), môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci. Okrem tohto odpustkového úkonu sa žiada splniť tri podmienky: sv. spoveď (krátko predtým alebo potom), sv. prijímanie (najlepšie v ten istý deň) a modlitba na úmysel Sv. Otca (stačí Otčenáš. Zdravas‘ a Sláva). A ďalej, ako vo všeobecnosti, treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu aj k všednému. Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa až do polnoci určeného dňa.
  2. Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré sa môžu privlastnil iba dušiam v očistci, raz denne od 1. novembra do 8. novembra, treba splniť aj ďalšie podmienky. Jedna. sv. spoveď však stačí na všetky odpustky.

Upratovanie

28.10. t.r. v sobotu po sv. omši prosíme tieto rodiny na ul. Jána Rášu: Čechová, Halenárová, Nezhodová, Tekulová, Brniaková, Liptáková, Micháleková, Chovancová, Vydrová a Charbulová. Ďakujeme.

Milodary

Veriaca z Budmeríc obetovala 30,- Eur a veriaci obetoval 200,- Eur P. Boh zaplať

Sv. spoveď

Sv. spoveď k prvému piatku v Budmerice v pondelok, utorok polhodinu pred sv. omšou a aj po nej a v stredu pred prvou sv. omšou, vo štvrtok po sv. omši a v piatok o 14:30 pred modlitbou k Božiemu milosrdenstvu. Pripomínam birmovancom, aby nezabudli prísť na sv. spoveď

27. NEDEĽA CEZ ROK

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  9. okt 9:00 Budmerice
Za zdravie a Božiu pomoc pre Rasťa
ut  10. okt 14:30 Budmerice
Za † Vladimíra Beneša, pohrebná
st  11. okt 17:30 Jablonec
Za † Ervína Oscitého a brata Milana a rodičov
18:00 Štefanová
Za † Ľudmilu Kormanovú
št  12. okt 18:00 Budmerice
Za zdravie a Božiu pomoc
pi  13. okt 15:00 Budmerice
POBOŽNOSŤ K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU
18:00 Budmerice
Za † Alojza Zamkovského a nevestu Helenu
so  14. okt 7:30 Budmerice
Za † rodičov Valentovičových a r.o.s.
ne  15. okt 7:30 Budmerice Za farníkov
9:00 Jablonec
Za † Helenu Ostružlíkovú, ročná
9:30 Štefanová
Za † Ľudmilu Kubíkovú a dcéru
10:30 Budmerice
Za Božiu pomoc pre deti

Modlitba sv. ruženca v mesiaci október o 17:30 hod. pred sv. omšou a v sobotu o 7:30 hod. a po nej bude sv. omša. Povzbudzujem birmovancov, aby v priebehu októbra prišli na modlitbu sv. ruženca aspoň dvakrát.

Liturgický kalendár

Pondelok: Féria
Utorok: Féria
Streda: sv. Jána XXIII., pápeža Ľ.spomienka
Štvrtok: Ľ.spomienka
Piatok: Féria
Sobota: Panny Márie v sobotu Ľ.spomienka
Nedeľa: DVADSIATA OSMA NEDEĽA CEZ ROK

Kňazská rekolekcia:

V pondelok 9.10. o 9:00 hod. bude v Budmericiach svätá omša, ktorú budú koncelebrovať kňazi nášho pezinského dekanátu.

Upratovanie:

14.10. t.r. v sobotu po rannej sv. omši prosíme tieto rodiny na ul. Jána Rášu: Gažová, Štefunková, Svrčková, Kostická, Kostická, Vydrová, Tomašovičová, Nahálková, Nagyová a Miškovičová. Ďakujeme.

Milodary:

Veriaci obetovali 50,- a 50,- Eur a Veriaca obetovala 200 Eur P. Boh zaplať.

Ohlášky

Dňa 21.10.2017 chcú v našej farnosti uzavrieť manželstvo Samuel Hromek z farnosti Báhoň a Dominika Machalová z farnosti Budmerice. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Snúbencov vkladáme do našich modlitieb.

Kalendáre

Svätovojtechské kalendáre si môžete vyzdvihnúť pani Márie Hegerovej na ul. Revolučnej na č. d. 698

Karechéza

Katechéza pre dospelých bude v tomto mesiaci 17.10. (na budúci utorok) a 31.10. (posledný utorok v tom to mesiaci) t.r.

Príprava na birmovku

Príprava na birmovku v našej farnosti pokračuje. Podmienky boli stanovené na začiatku prípravy a to: sv. spoveď na prvý piatok, účasť na sv. omšiach, účasť na katechéze a vedieť základné pravdy viery (pomôcka vypracované otázky, ktoré dostali). V tomto mesiaci bude preskúšanie z prvej tretiny otázok od 1. do 79.)

26. NEDEĽA CEZ ROK

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

ut  3. okt 18:00 Budmerice
Za † Petra Hurbana, ml.
st  4. okt 17:30 Jablonec
Za † Jozefa Zelníka a r.o.s. a + súrodencov
18:00 Štefanpvá
Za † Ladislava Tótha a rodičov
št  5. okt 18:00 Budmerice
Za † Alojza Študenca, ml
pi  6. okt 8:00 Štefanová
Za † Jozefa, Stanislava a rodičov
15:00 Budmerice
POBOŽNOSŤ K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU
17:30 Jablonec
Za † rodinu Šaturovú a Nemovú a Františka Dankoviča
18:30 Budmerice
Za ctiteľov Božského srdca Ježišovho
so  7. okt 7:30 Budmerice
Za † Karola a Jozefínu Baxoví a r.o.s.
15:30 Budmerice
Sobáš Matej Géč a Lenka Moravčíková
ne  8. okt 7:30 Budmerice Za farníkov
9:00 Jablonec
Za † Milana Gažo a r.o.s.
9:30 Štefanová
Za † Dagmar Kubíkovú a syna
10:30 Budmerice
Za † Vladimíra Pastuchu, dcéru Zdenku a + rodičov

Modlitba sv. ruženca v mesiaci október o 17:30 hod. pred sv. omšou.

Sv. spoveď v Budmericiach utorok a štvrtok od 17:00 hod. do 17:30 hod.

Na budúcu nedeľu o 15:00 hod. bude stretnutie miništrantov

Liturgický kalendár

2.X. pondelok Sv. anjelov strážcov – Sp
3.X. utorok Sv. Maximilián, biskup
4.X. streda Sv. František z Assisi – Sp
5.X. štvrtok Sv. Faustína Kowalská, panna – Ľsp
6.X. piatok Sv. Bruno, kňaz – Ľsp
7.X. sobota Ružencová Panna Mária – Sp

Upratovanie:

6.10. t.r. v piatok prosíme tieto rodiny na ul. Jána Rášu: Chalúpková, Potočná, Lukačovičová, Baxová, Hašáková, Trajdová, Kačincová, Uhlíková, Študencová a Halešová. Ďakujeme.

Milodary:

Veriaca obetovala 100,- Eur P. Boh zaplať.

Ohlášky

Dňa 21.10.2017 chcú v našej farnosti uzavrieť manželstvo Samuel Hromek z farnosti Báhoň a Dominika Machalová z farnosti Budmerice. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Snúbencov vkladáme do našich modlitieb.

 Úmysel

Na budúci týždeň sa zapisuje v Budmericiach na sv. omše.  V stredu sa bude zapisovať v Jablonci na sv. omše