info

25. týždeň v cezročnom období

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  24. sep 8:00 Budmerice Za † Vladimíra
ut  25. sep 18:00 Jablonec
Za † Františka a Helenu Dzíbeloví
st  26. sep 14:00 Budmerice
Za † Jána Moravčíka, pohrebná
št  27. sep 18:00 Budmerice
Za † Jozefa Hlavatý, 20. výr
pi  28. sep 15:00 Budmerice
POBOŽNOSŤ K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU
18:00 Budmerice
Za † rodičov Krajčovičoví a † manžela
so  29. sep 8:00 Budmerice
Za † Antona, Máriu Halešoví a st. rodičov
ne  30. sep 7:30 Budmerice
Za † Máriu Kočiovú a † súrodencov
9:00 Jablonec Za farníkov
9:30 Štefanová
Za † Jozefa a Filoménu Vaškových, za † † rodičov a starých rodičov
10:30 Budmerice
Za † Helenu a Pavla Nemcoví a † deti Ivan a Jozef

V stredu bude pohrebná sv. omša o 14:00 hod. na cintoríne. (zvonček pre náklady kaplnky na cintoríne). Na budúcu nedeľu bude o 10:30 hod. detská sv. omša

Liturgický kalendár

24.IX. pondelok Sv. Gerard, biskup a mučeník
25.IX. utorok Sv. Kleopas, Pánov učeník
26.IX. streda Sv. Kozma a Damián, mučeníci – Ľsp
27.IX. štvrtok Sv. Vincent de Paul, kňaz – Ľsp
28.IX. piatok Sv. Václav, mučeník – Ľsp
29.IX. sobota Sv. Michal,Gabriel a Rafael, archanjeli – Sviatok

Upratovanie

29.9. t.r. po sv. omši prosíme rodiny na ul Jána Rašu Matúšková, Zetochová, Valková, Nahálková, Čechová, Halenárová, Tekulová, Braunová, Rybecká a Brniaková. P. Boh zaplať

Milodary

Veriaca z Jablonca obetovala 100,- Eur. P.Boh zaplať

24. týždeň v cezročnom období

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  17. sep 8:00 Budmerice
Za † Antona a Máriu Baxoví a syna Ivana
ut  18. sep 8:00 Budmerice
Za † Valériu Nešťákovú
st  19. sep 18:00 Jablonec
Za † Jána a Magdalénu Hasíkoví a † deti
18:00 Štefanová
Za † rodinu Baxovú, synov a nevestu
št  20. sep 18:00 Budmerice
Za † Jozefa Stojkoviča
pi  21. sep 15:00 Budmerice
POBOŽNOSŤ K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU
18:00 Budmerice
Za † rodičov Križanoví a Martina
so  22. sep 8:00 Budmerice
Za † Mateja Krchnáka
ne  23. sep 7:30 Budmerice
Za † Jána Lukačoviča, syna a rodičov
9:00 Jablonec
Za † Annu a Gerváza Polakovičoví a r.o.s. a dcéru Ivetu
9:30 Štefanová
Za †  rodičov Dobrovodských, za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
10:30 Budmerice Za farníkov

Liturgický kalendár

17.IX. pondelok Sv.Róbert Bellarmín, biskup a učiteľ Cirkvi –Ľsp
18.IX. utorok Sv. Jozef Kupertínsky, kňaz
19.IX. streda Sv.Január, biskup a mučeník – Ľsp
20.IX. štvrtok Sv.Ondrej Kim Taegon, kňaz a Pavol CHong
Hasan a spol., mučeníci – Ľsp
21.IX. piatok Sv.Matúš, apoštol a evanjelista – Sviatok
22.IX. sobota Sv. Emerán, biskup a mučeník – Sp

Upratovanie

22.9. t.r. po sv. omši prosíme rodiny na ul Jána Rašu – rod. Oškerová, Drefková, Baxová, Dubovská, Zámkovská, Lehnertová, Morongová, Tibenská, Sobolová a Matejíková P. Boh zaplať

Výstup ku krížu vo vinohradoch

V nedeľu 23.9.2018 sa bude konať spoločný výstup farníkov z Budmeríc za podpory Spolku vinárov a fajnkoštérov ku krížu vo vinohradoch. Cieľom je poďakovanie za úrodu. Stretneme sa o 15:00 hod. na cintoríne v Budmericiach pri Hlavnom kríži a spoločne pôjdeme ku krížu vo vinohradoch. Občerstvenie a sedenie poskytnú organizátori

Jesenné kántrové dni

Sú v stredu, piatok a sobotu. My budeme sláviť v sobotu.
Obsah dní: poďakovanie za úrodu

14. týždeň v cezročnom období

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

str. 11. júl 18:00 Štefanová
Za † Rudolfa a Jozefínu Izakovičových
pi  13. júl 8:00 Budmerice
Za † Máriu Valkovú, 15. výr. a manž. Jozefa, dcéru Štefániu
so  14. júl 8:00 Budmerice
Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Chovancovú
ne  15. júl 7:30 Budmerice Za farníkov
9:00 Jablonec
Za † Agátu Backovú a rodičov Štefániu a Juraja Mackuroví
9:30 Štefanová
Za † manželov Repašových a dcéru Zuzanu
10:30 Budmerice
Za † Máriu Rášovú, ročná a manžela

Sv. omše v Budmericiach v pondelok až štvrtok nebudú. V piatok a sobotu bude sv. omša ráno o 8:00 hod. V Jablonci sv. omša v stredu nebude. Od 9.7. do 12.7. ma zastupuje dp. Ján Záhradník z Vištuku

Liturgický kalendár:

Pondelok: Féria
Utorok: Féria
Streda: sv. Benedikta, opáta, patróna Európy Sviatok
Štvrtok: Féria
Piatok: Féria
Sobota: Ľ.spomienka
Nedeľa: Pätnásta nedeľa v cezročnom období

Upratovanie:

14.7. t.r. v sobotu o 8:30 hod. prosíme rodiny na ul. Podhájska: Gašparíková, Talapková, Boldišová, Milová, Machalová, Chovancová, Chovancová a na ul Juraja Holčeka Kostická, Rímešová a Stojkovičová. P. Boh zaplať

Poďakovanie

Vyslovujem poďakovanie p. Jozefovi Rášovi za misijný kríž, ktorý daroval a osadil zadarmo. P. Boh zaplať
V tomto týždni upratali ženy kaplnku na cintoríne. P. Boh zaplať

Podolínec

Odchod do Podolínca je v pondelok o 9:00 hod z Budmeríc spred ZŠ s MŠ a cca 9:15 hod spred školy v Jablonci

Milodary:

Veriaca z Budmeríc obetovala 100,- Eur pre potreby farnosti. P. Boh zaplať

12. týždeň v cezročnom období

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

ut  26. jún 18:00 Budmerice
Za † Jaroslava Junása a rodičov
st  27. jún 18:00 Jablonec
Za † rodinu Barčákovú a Hlavinovú
18:00 Štefanová
Za † Justína Jakuša
št  28. jún
pi  29. jún 8:00 Budmerice Za farníkov
17:00 Štefanová
Za † Pavla a Mariána Buchových
17:30 Jablonec
Za † rodinu Hasíkovú a Hyncovú
18:30 Budmerice
Za † Irenku Petrakovičovú a rodičov
so  30. jún 8:00 Budmerice
Za † Miroslava Chovanca a st.r.o.s.
ne  1. júl 7:30 Budmerice Za farníkov
9:00 Jablonec
Za † Jarmilu Gogovú, ročná
9:30 Štefanová
Poďakovanie Pánu Bohu za 70 rokov života
10:30 Budmerice
Za † Helenu a Libora Haršányoví

V utorok o 19:00 hod. bude katechéza pre dospelých

V piatok o 18:30 hod bude detská sv. omša

V sobotu 9:00 hod sa bude upratovať kaplnka na cintoríne. Prosíme ochotné ženy na upratovanie

V nedeľu bude stretnutie rodín o 16:00 hod

Liturgický kalendár

25.VI. pondelok Sv. Maxim, sv. Viliam
26.VI. utorok Sv. Ján a Pavol, mučeníci
27.VI. streda Sv. Ladislav – Ľsp
28.VI. štvrtok Sv. Irenej, biskup a mučeník – Sp
29.VI. piatok Sv. Peter a Pavol, apoštoli – Slávnosť – prikázaný sviatok
30.VI. sobota Prví svätí mučeníci Cirkvi v Ríme – Ľsp

Pripravovaný koncert – farnosť Vištuk:

V stredu 4. júla pri večernej sv. omši o 18:00 hod. vo Vištuku nás bude sprevádzať spevácke duo Nikolaj a Nadežda. Po sv. omši bude krátky koncert sakrálnej a vážnej hudby. Bližšie informácie na budúcu nedeľu.