info

Piata pôstna nedeľa

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  19. mar 17:00 Jablonec
Za † rodinu Šutiakovú a Zamožíkovú
17:00 Štefanová
Za bratov Jozefov
18:00 Budmerice
Za † Jána a Katarínu Císaroví a † syna
ut  20. mar 17:30 Budmerice
Za † Evu Michalikovú a rodičov Ochabovičoví
st  21. mar
št  22. mar 17:30 Budmerice
Za † Jozefa Čecha
17:30 Štefanová
Za † Stanislava Matejovského
pi  23. mar 8:00 Budmerice Na úmysel
so  24. mar 8:00 Budmerice
Za † Patrika Horenského, 5. výročie
ne  25. mar 7:30 Budmerice
Za † Jozefa Chovanca
9:00 Jablonec Za farníkov
9:30 Štefanová
Za † Zuzanu Tibenskú (6. výročie smrti)
10:30 Budmerice
Za † Jozefa a Ľudmilu Tomašovičoví a r.o.s.

V nedeľu si prineste do kostola ratolesti. V piatok bude v Budmericiach Krížová cesta po rannej sv. omši.

Liturgický kalendár

19.III. pondelok Sv. Jozef, ženích Panny Márie – Slávnosť
20.III. utorok Sv. Archip
21.III. streda Sv. Serapion, opát, Sv. Benedikta Frassinelo
22.III. štvrtok Sv. Lea Rímska, vdova
23.III. piatok Sv. Turíbius de Mongrovejo, biskup – Ľsp
24.III. sobota Sv. Katarína Švédska, panna

Zmena času:

V nedeľu 25.3. ráno o 2:00 hod. sa posúvajú hodiny o 1 hodinu dopredu na 3:00 hod.

Pašiové hry v kostole kapucínov:

V sobotu 24.3. o 19:00 hod. uvedú v kostole kapucínov v Pezinku pašiové hry.

Manifestácia za život a spravodlivú spoločnosť:

V stredu 21. marca o 17.00 hod. sa na Hviezdoslavovom námestí uskutoční manifestácia za život a spravodlivú spoločnosť pre všetkých. Koná sa pri príležitosti Dňa počatého dieťata a 30. výročia sviečkovej manifestácie. Pozývame Vás vyjadriť postoj v prospech ochrany ľudského života od počatia a spravodlivosti vo všetkých sférach spoločenského života. Organizátormi manifestácie sú Spoločenstvo Ladislava Hanusa a Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku.

Spovedanie v okolitých farnostiach:

Nedeľa 18.3. Budmerice 14:00 – 16:00
Piatok 23.3. Doľany 16:00 – 18:00
Sobota 24.3. Vištuk 09:30 – 11:30
Sobota 24.3. Modra 15:30 – 18:00
Nedeľa 25.3. Pezinok 14:30 – 18:00

Spoveď chorých vo štvrtok v Budmericiach a v piatok v Jablonci dopoludnia

Upratovanie:

23.3. t.r. v sobotu po sv. omši prosíme tieto rodiny na ul. Jána Rášu: rod. Nahálková, Nygyová, Miškovičová, Miškovičová, Šlachtová, Chobotová, Šavarová, Vydrová, Oškerová, Drefková, Baxová, Dubovská. Prosím aj ďalšie ochotné ženy a mužov pomôcť upratovať bude sa kostol upratovať k Veľkej noci, tzv. veľké upratovanie. Ďakujeme.

Birmovka

Vysluhovanie sv. birmovania v našej farnosti bude 10. júna t.r. o 15:00 hod. Birmovanci nech sa počas pôstneho obdobia zúčastnia na dvoch krížových cestách

Stretnutie z rodín

Tretie stretnutie z rodín vo farnosti z príležitosti svetového stretnutia rodín v Dubline v Írsku bude v Dome Panny Márie pomocnice (Farská budova) v 8. apríla o 16:00 hod.

Deň počatého dieťaťa

Občianske združenie Fórum života organizuje 18. ročník kampane „25. marec – Deň počatého dieťaťa“, ktorá pripomína, prejavuje a šíri úctu k životu už od počatia. Každý z nás bol počatý, a preto je tento deň sviatkom každého z nás. Vďaku za život môžeme vyjadriť aj verejne nosením bielej stužky na svojom odeve. Viac informácií nájdete na stránke www.25marec.sk.

Prvá pôstna nedeľa

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

ut  20. feb 17:30 Budmerice
Za zdravie a Božiu pomoc pre Alojza
st  21. feb 17:00 Štefanová
za + Libora a Teréziu Belicových
17:30 Jablonec
Za + rodinu Novosedlíkovú, Kaplanovú a Rozenbergovú
št  22. feb 17:30 Budmerice
Za + Milana Pelikána
pi  23. feb 15:00 Budmerice
POBOŽNOSŤ K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU
17:00 Budmerice Krížová cesta
Za + Františka Nezhodu
so  24. feb 8:00 Budmerice
Za + Jozefa a Teréziu Hašanoví a + rodičov
ne  25. feb 7:30 Budmerice
Za + Ľudovíta Puteca, ročná
9:00 Jablonec
Za poďakovanie sa P. Bohu a za Božiu pomoc pre manželov Vaškových z príležitosti 45. rokov manželstva
9:30 Štefanová
za + Irenu Mikušovú
10:30 Budmerice Za farníkov

Na budúcu nedeľu bude detská sv. omša v Budmericiach o 10:30 hod a nácvikom piesni pred sv. omšou o 10:00 hod.

Liturgický kalendár:

Pondelok: Féria
Utorok: Féria
Streda: Féria
Štvrtok: KATEDRA SV. PETRA, APOŠTOLA Sviatok
Piatok: Féria
Sobota: Féria
Nedeľa: Druhá pôstna nedeľa

Upratovanie:

24.2. t.r. v sobotu po sv. omši prosíme tieto rodiny na ul. Juraja Holčeka – rod. Haláková, Podmajerská, Baxová, Stranovská, 2x Hlavatá, Sasková, Pastvová a 2x Oškerová Ďakujeme.

Krížová cesta

Sv. omše cez týždeň o 17:30 a v piatok Krížová cesta o 17:00 hod. v piatok cez pôstne obdobie bude kostol otvorený od 16:45. V tento deň modlitba sv. ruženca pred sv. omšou nebude.

Stretnutie z rodín

Druhé stretnutie z rodín vo farnosti z príležitosti svetového stretnutia rodín v Dubline v Írsku bude v Dome Panny Márie pomocnice (Farská budova) 4. marca t.r. o 16:00 hod.

Preskúšanie birmovancov

V piatok bude preskúšanie birmovancov druhej tretiny otázok (od 79 do 158). Po sv. omši sa zapíšte v sakristií, v ktorý čas kto príde. Možnosť je o 18:15 a 19:00 hod. po 19 birmovancov na jeden raz.

Deň modlitby a pôstu

Svätý Otec František vyhlásil piatok 23. február 2018 za Deň modlitby a pôstu za pokoj v Demokratickej republike Kongo, v Južnom Sudáne a na celom svete. Je túžbou Svätého Otca, aby sa celá Cirkev zapojila do tohto Dňa modlitby. Obetujeme na tento úmysel Krížovú cestu

Historický organ

Farnosť Báč prosí veriacich o podporu a pomoc. Nadácia VÚB vyhlásila súťaž, ktorej sa zúčastňuje deväť organov Slovenskej republiky. Medzi nimi je aj historický organ v našom pútnickom mieste Báč, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou a ako jediný súťaží za našu arcidiecézu. Súťaž trvá do 25. februára. Organ, ktorý súťaž s najväčším hlasom vyhrá, obdrží 30.000 eur. Svoj hlas môžeme odovzdať na stránke: www.nadaciavub.sk

6. týždeň v cezročnom období

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  12. feb 17:00 Budmerice
Za + Petra Stasinku
ut  13. feb 17:00 Budmerice
Za + Viktora a Annu Lukačovič a r.o.s.
st  14. feb 17:00 Jablonec
Na úmysel ordinára
18:00 Budmerice
Za +Štefana Bachratého a rodičov
št  15. feb 17:00 Budmerice
Za + Jozefa Marušinca, ročná
pi  16. feb 15:00 Budmerice
POBOŽNOSŤ K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU
17:00 Budmerice
Za + Bohumila Miškoviča
ne  18. feb 7:30 Budmerice Za farníkov
9:00 Jablonec
Za + rodinu Tibenskú, Kišovú a Rášovú
10:30 Budmerice
Za + Jána a Teréziu Molnároví a r.o.s.

Liturgický kalendár:

Pondelok: Féria
Utorok: Féria
Streda: Popolcová streda Féria
Štvrtok: Féria
Piatok: Féria
Sobota: Spomienka
Nedeľa: Prvá pôstna nedeľa

Upratovanie:

17.2. t.r. v sobotu po sv. omši prosíme tieto rodiny na ul. Juraja Holčeka: Študencová, Mondeková, Moravčíková, Nižnanová, Sedliaková, Somorovská, Somorovská, Trnavská cesta: Poláková, Polakovičová, Jablonecká cesta: Baxová Ďakujeme.

Milodary:

Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu

Zmierna poklona

V pondelok po sv. omši bude zmierna poklona pobožnosť – odprosenie Božského srdca Ježišovho za hriechy spoločnosti

Pôsť

V stredu je pôsť a zdržovanie sa mäsitého pokrmu. Je deň pokánia v celej Cirkvi

Katechéza

V utorok o 19:00 hod. bude katechéza pre dospelých

Omše

Na budúci týždeň okrem stredy sa zapisujú v Budmericiach sv. omše. Zapisujú sa sv. omše podľa poradia a mesačné a ročné za zomrelých a na okrúhle výročia za živých a za poďakovanie sa P. Bohu.

Svetový deň chorých

Dnes je 26. svetový deň chorých v rámci odpoludňajšej pobožnosti je za splnenia podmienok je možné prijať sv. pomazania chorých

Stretnutie z rodín

Druhé stretnutie z rodín vo farnosti z príležitosti svetového stretnutia rodín v Dubline v Írsku bude v Dome Panny Márie pomocnice (Farská budova) 4. marca t.r. o 16:00 hod. Pre Vaše deti, ak bude potrebné si animátori pripravia program.

10. výročie vzniku arcidiecézy

Srdečne pozývame všetkých veriacich Bratislavskej arcidiecézy zúčastniť sa v sobotu 17. februára 2018 o 10.00 hod. svätej omše na poďakovanie pri príležitosti 10. výročia vzniku našej arcidiecézy, ktorú bude v Katedrále sv. Martina sláviť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Táto ďakovná svätá omša je jedinečnou príležitosťou poďakovať Pánu Bohu za dar Cirkvi, ktorej Pán Ježiš zanechal všetky prostriedky potrebné k spáse.

5. týždeň v cezročnom období

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  5. feb
Rekolekcia Doľany
ut  6. feb 17:00 Budmerice
Za † Rozáliu a Jozefa Krajčovičoví
st  7. feb 17:00 Jablonec
Za † Vladimíra Ochabu a rodičov
17:00 Štefanová
Za † Gregora a Veroniku Mydliarových, dcéru Alojziu, švagra Michala, rodičov a svokrovcov
št  8. feb 17:00 Budmerice
Za † Michala Sobolu a r.o.s.
pi  9. feb 15:00 Budmerice
POBOŽNOSŤ K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU
17:00 Budmerice
Za † Jána Belu a r.o.s.
10.2. 8:00 Budmerice
Za † Štefániu a Rudolfa a r.o.s.
ne  11. feb 7:30 Budmerice Za farníkov
9:00 Jablonec
Za † Jána Ochabu, syna Alojza
Štefanová
Za † Štefana, Ferdinanda, Jozefa a Máriu
10:30 Budmerice
Za † Alojza Felixa a r.o.s.

Liturgický kalendár

5.II. pondelok Sv. Agáta, mučenica – Sp
6.II. utorok Sv. Pavol Miki a spoločníci, mučeníci – Sp
7.II. streda Sv. Maxim, biskup, Bl. Pius IX., pápež
8.II. štvrtok Sv. Hieronym Emiliáni – Ľsp
9.II. piatok Sv. Apolónia, panna a mučenica
10.II. sobota Sv. Školastika, panna – Sp

Spomienka na Lurdskú Pannu Máriu:

V nedeľu 11. februára si pripomíname 160. výročie zjavení Panny Márie v Lurdoch. Je to zároveň svetový deň chorých

Upratovanie:

10.2. t.r. v sobotu po sv. omši prosíme tieto rodiny na ul. Juraja Holčeka – Tisoňová, Oškerová, Parajková Bejdáková, Pretóryová, Buttková, Mocpajchelová, Somorovská, Pérová a Lukačovičová. Ďakujeme.

Milodary:

Mesačná zbierka vyniesla v Budmericiach 629,60 Eur a v Jablonci 300,30 Eur. P. Boh zapať

Stretnutie z rodín vo farnosti

Stretnutie z rodín vo farnosti z príležitosti svetového stretnutia rodín v Dubline v Írsku prvé stretnutie v Dome Panny Márie pomocnice (Farská budova) bude dnes o 16:00 hod. Pre Vaše deti ak bude potrebné si animátori pripravia program.