katechéza

5. veľkonočný týždeň

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  20. máj 8:00 Budmerice
Za + Františka a Rozáliu Císaroví
ut  21. máj 18:00 Budmerice
Za + Jána Bednárika a manž. Amáliu, syna František
st  22. máj 15:00 Jablonec
Za + Teréziu Novosedlíkovú, pohrebná
18:00 Štefanová
Za + rodičov Hájičkových a dcéru Annu
št  23. máj 18:00 Budmerice
Za + rodičov Chovancových, dcéry, zaťov, syna
pi  24. máj 15:00 Budmerice
Pobožnosť Božiemu milosrdenstvu
18:00 Budmerice
Za + Jána Rašlíka a rodičov a sestru
so  25. máj 8:00 Budmerice
Za + Karola a Serafínu Menyhart, r.o.s. a syna Františka
ne  26. máj 7:30 Budmerice Za farníkov
9:00 Jablonec
Za prvoprímajúce deti a ich rodiny
9:30 Štefanová
Za + rodičov Hrdličkových a za + rodinu Horeckú a synov
10:30 Budmerice
Za + Adrianu Moravčíkovú

Liturgický kalendár:

pondelok – sv. Bernardína Sienského, kňaza
utorok – sv. Krištofa Magallanesa, kňaza a spoločníkov, mučeníkov
streda – sv. Rity z Cascie, rehoľníčky
sobota – sv. Bédu Ctihodného, kňaza a učiteľa Cirkvi – sv. Gregora VII., pápeža, sv. Márie Magdalény de Pazzi, panny

Upratovanie:

v sobotu 25.5. t.r. o 8:30 prosíme tieto rodiny na ul. Trnavská cesta: Poláková, Polakovičová, ul. Juraja Holčeka: Sedliaková, Somorovská, Somorovská, Haláková, Podmajerská, Baxová, Stranovská a Hlavatá P. Boh zaplať.

Sv. spoveď v Jablonci detí a rodičov, krstných rodičov v sobotu o 10:00 hod.

Na budúcu nedeľu bude detská sv. omša o 10:30 hod.

Pripravujeme stretnutie z príležitosti dňa rodiny. Kto by bol ochotný napomôcť nech sa prihlási buď u mňa alebo u pána Venantiusa Oscitého

V utorok 21.5. t.r. bude katechéza pre dospelých. Téma: Sväteniny a kresťanský pohreb

Piata pôstna nedeľa

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  8. apr 8:00 Budmerice
Za + súrodencov Tešovičových a + rodičov
ut  9. apr 18:00 Budmerice
Za + Timoteja a Ľudmilu Stránovských a + deti
st  10. apr 17:30 Štefanová
poďakovanie Pánu Bohu za dožitých 60 a 85 rokov života
18:00 Jablonec
Za + Jozefa a Máriu Pociskoví a syna Dušana
št  11. apr 18:00 Budmerice
Za + Ervína a Oľgu Uhlíkoví a + súrodencov
pi  12. apr 8:00 Budmerice Na úmysel
so  13. apr 8:00 Budmerice
Za + Štefana a Julianu Schmitoví a + sestru Slaninkovú
ne  14. apr 7:30 Budmerice Za farníkov
9:00 Jablonec
Za + Jána a Magdalénu Benkovských a Jakuba a Máriu Prikriloví
9:30 Štefanová
Za + Ondreja a Cecíliu a syna Jána
10:30 Budmerice
Za + Milana Pelikána

Liturgický kalendár:

Pondelok: Féria
Utorok: Féria
Streda: Féria
Štvrtok: Féria
Piatok: Féria
Sobota: Féria
Nedeľa: Kvetná nedeľa

Upratovanie:

v sobotu 13.4. t.r. po sv. omši prosíme tieto rodiny na ul. Červenej armády: Juríková, Salanciová, Švingalová; ul. Juraja Holčeka: Jakubcová, Švorcová, Glasová, Kunáková, Rausová, Bírová, Štepková, Čechová, Krajčovičová, Fajnorová, Halešová a Charbulová. Poprosíme, aby ste si priniesli hrable. P. Boh zaplať

Zbierka na opravu kostola vyniesla v Budmericiach 522,- Eur (7057,- Eur spolu)

Zbierka na nové vykurovanie a dvere v kostole Jablonci vyniesla 388,- Eur ( spolu Eur 793,-)

Dnes krížová cesta v Budmericiach nebude a v piatok bude po rannej sv. omši

Dnes spovedáme k veľkonočným sviatkom v Budmericiach od 14:30 do 16:30 hod.

Na Kvetnú nedeľu si prineste ratolesti na požehnanie

Milodary: Veriaca z Budmeríc obetovala 100,- Eur P. Boh zaplať

Sv. spoveď chorých vo štvrtok Budmerice a v piatok Jablonec dopoludnia

Ohlášky:

Dňa 27.4.2019 chcú v našej farnosti uzavrieť manželstvo Ing. Jakub Tichý z farnosti Doľany a MVDr. Michaela Cabadajová z farnosti Budmerice. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Snúbencov vkladáme do našich modlitieb.

Katechéza pre dospelých v utorok o 19:00 hod. téma: sviatosť posvätného stavu – sviatosť kňazstva

Sviatosť zmierenia v okolitých farnostiach:

nedeľa 7.4. Budmerice 14:30 – 16:30

streda 10.4. Štefanová 16:00 – 17:30

piatok 12.4. Doľany 16:00 – 18:00

sobota 13.4. Vištuk 09:30 – 11:30

sobota 13.4. Modra 15:30 – 18:00

nedeľa 14.4. Pezinok 14:30 – 18:00 (v kláštore u kapucínov)

Tretia pôstna nedeľa

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  25. mar 8:00 Budmerice Na úmysel
ut  26. mar 17:30 Budmerice
Za + Marka Marušinca
st  27. mar 17:30 Jablonec
Za + Máriu a Alojza a rodinu Cíferskú
št  28. mar 17:30 Budmerice
Za + Annu Kočiovú, 10. výr.
pi  29. mar 17:30 Budmerice Krížová cesta
Za + Milana Krajčoviča
so  30. mar 8:00 Budmerice
Za + Antona Babinca a + rodičov a + synov
ne  31. mar 7:30 Budmerice
Za + Marcelu Somorovskú, ročná
9:00 Jablonec
Za + Štefana Nemca a rodičov a starých rodičov
10:30 Budmerice Za farníkov

Liturgický kalendár:

Pondelok: Zvestovanie Pána Slávnosť
Utorok: Slávnosť
Streda: Féria
Štvrtok: Féria
Piatok: Féria
Sobota: Féria
Nedeľa: Štvrtá pôstna nedeľa

Upratovanie:

v sobotu 30.3. t.r. po sv. omši prosíme tieto rodiny: ul. Revolučná: Rajkovičová, Žiačiková, Miškovičová, Haršanyová, Junasová, Šmidová, Hegerová, Príhodová, ul. Červenej armády: Pechová a Jarábková. P. Boh zaplať

Na budúcu nedeľu bude zbierka v Budmericiach aj v Jablonci. V tento deň zvonček nebude

V Budmericiach bude krížová cesta v piatok o 17:30 hod. a v Jablonci v piatok o 17:00 hod.

V utorok o 19:00 hod. bude katechéza pre dospelých. Téma Sviatosť chorých

V piatok mládežnícka krížová cesta a sv. omša a po nej stretnutie na fare

Na budúcu nedeľu bude zmena času zo zimného na letný hodinová ručička sa posúva o hodinu dopredu

Na budúcu nedeľu bude sv. omša za účasti detí (tzv. detská sv. omša)

7. týždeň v Cezročnom období

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  25. feb
ut  26. feb
st  27. feb 17:00 Štefanová
za + Veroniku Brablecovú a Vilmu Mrvovú
št  28. feb
pi  1. mar 8:00 Štefanová na úmysel
15:00 Budmerice
Pobožnosť Božiemu milosrdenstvu
17:00 Jablonec
Za + Ivana Rubčíka
18:00 Budmerice
Za ctiteľov Božského srdca Ježišovho
so  2. mar 8:00 Budmerice
Za + Ľudovíta Puteca
16:00 Štefanová
za novomanželov Luptákových
ne  3. mar 7:30 Budmerice
Za + Vojtecha a Annu Nemcoví a syna Valenta a manž. Emíliu
9:00 Jablonec Za farníkov
9:30 Štefanová
za zdravie a Božiu pomoc (66)
10:30 Budmerice
Za + Eduarda Baxu, 10. výr. a + manželku

Liturgický kalendár:

Pondelok: Féria
Utorok: Féria
Streda: Féria
Štvrtok: Féria
Piatok: Prvý piatok v mesiaci Féria
Sobota: Spomienka
Nedeľa: Ôsma nedeľa v cezročnom období

Upratovanie:

v sobotu 2.3. t.r. po sv. omši prosíme tieto rodiny na ul. Jána Rašu: Fraňová, na ul. Červenej armády: Holúbeková, Krchnáková, Ochabová, Krajčovičová, Mladenová, Tomašovičová, Císarová, Jakubčíková a Baxová P. Boh zaplať

Milodary:

Na budúcu nedeľu bude zbierka na opravu kostola v Budmericiach a v Jablonci na vyriešenie lepšieho vykurovania kostola. Zvonček v tento deň nebude.

Od pondelka do štvrtku nebudú sv. omše. Zastupuje dp. farár z Vištuku.

Prvé sv. prijímanie v Budmericiach bude 9. júna t.r.

V tomto týždni katechéza pre dospelých nebude

V nedeľu bude stretnutie rodín v Dome Panny Márie Pomocnice- farská budova o 16:00 hod.

V sobotu 2. marca t.r. bude v kultúrnom dome v Budmericiach modlitbové stretnutie s kapelou Lamačské chvály. Organizuje spoločenstvo veriacich v Budmericiach.