koncert

7. týždeň v Cezročnom období

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  25. feb
ut  26. feb
st  27. feb 17:00 Štefanová
za + Veroniku Brablecovú a Vilmu Mrvovú
št  28. feb
pi  1. mar 8:00 Štefanová na úmysel
15:00 Budmerice
Pobožnosť Božiemu milosrdenstvu
17:00 Jablonec
Za + Ivana Rubčíka
18:00 Budmerice
Za ctiteľov Božského srdca Ježišovho
so  2. mar 8:00 Budmerice
Za + Ľudovíta Puteca
16:00 Štefanová
za novomanželov Luptákových
ne  3. mar 7:30 Budmerice
Za + Vojtecha a Annu Nemcoví a syna Valenta a manž. Emíliu
9:00 Jablonec Za farníkov
9:30 Štefanová
za zdravie a Božiu pomoc (66)
10:30 Budmerice
Za + Eduarda Baxu, 10. výr. a + manželku

Liturgický kalendár:

Pondelok: Féria
Utorok: Féria
Streda: Féria
Štvrtok: Féria
Piatok: Prvý piatok v mesiaci Féria
Sobota: Spomienka
Nedeľa: Ôsma nedeľa v cezročnom období

Upratovanie:

v sobotu 2.3. t.r. po sv. omši prosíme tieto rodiny na ul. Jána Rašu: Fraňová, na ul. Červenej armády: Holúbeková, Krchnáková, Ochabová, Krajčovičová, Mladenová, Tomašovičová, Císarová, Jakubčíková a Baxová P. Boh zaplať

Milodary:

Na budúcu nedeľu bude zbierka na opravu kostola v Budmericiach a v Jablonci na vyriešenie lepšieho vykurovania kostola. Zvonček v tento deň nebude.

Od pondelka do štvrtku nebudú sv. omše. Zastupuje dp. farár z Vištuku.

Prvé sv. prijímanie v Budmericiach bude 9. júna t.r.

V tomto týždni katechéza pre dospelých nebude

V nedeľu bude stretnutie rodín v Dome Panny Márie Pomocnice- farská budova o 16:00 hod.

V sobotu 2. marca t.r. bude v kultúrnom dome v Budmericiach modlitbové stretnutie s kapelou Lamačské chvály. Organizuje spoločenstvo veriacich v Budmericiach.

12. týždeň v cezročnom období

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

ut  26. jún 18:00 Budmerice
Za † Jaroslava Junása a rodičov
st  27. jún 18:00 Jablonec
Za † rodinu Barčákovú a Hlavinovú
18:00 Štefanová
Za † Justína Jakuša
št  28. jún
pi  29. jún 8:00 Budmerice Za farníkov
17:00 Štefanová
Za † Pavla a Mariána Buchových
17:30 Jablonec
Za † rodinu Hasíkovú a Hyncovú
18:30 Budmerice
Za † Irenku Petrakovičovú a rodičov
so  30. jún 8:00 Budmerice
Za † Miroslava Chovanca a st.r.o.s.
ne  1. júl 7:30 Budmerice Za farníkov
9:00 Jablonec
Za † Jarmilu Gogovú, ročná
9:30 Štefanová
Poďakovanie Pánu Bohu za 70 rokov života
10:30 Budmerice
Za † Helenu a Libora Haršányoví

V utorok o 19:00 hod. bude katechéza pre dospelých

V piatok o 18:30 hod bude detská sv. omša

V sobotu 9:00 hod sa bude upratovať kaplnka na cintoríne. Prosíme ochotné ženy na upratovanie

V nedeľu bude stretnutie rodín o 16:00 hod

Liturgický kalendár

25.VI. pondelok Sv. Maxim, sv. Viliam
26.VI. utorok Sv. Ján a Pavol, mučeníci
27.VI. streda Sv. Ladislav – Ľsp
28.VI. štvrtok Sv. Irenej, biskup a mučeník – Sp
29.VI. piatok Sv. Peter a Pavol, apoštoli – Slávnosť – prikázaný sviatok
30.VI. sobota Prví svätí mučeníci Cirkvi v Ríme – Ľsp

Pripravovaný koncert – farnosť Vištuk:

V stredu 4. júla pri večernej sv. omši o 18:00 hod. vo Vištuku nás bude sprevádzať spevácke duo Nikolaj a Nadežda. Po sv. omši bude krátky koncert sakrálnej a vážnej hudby. Bližšie informácie na budúcu nedeľu.

DRUHÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  9. apr 18:00 Budmerice
Za + Ľudovíta a Pavlínu Šumských
ut  10. apr 18:00 Budmerice
Za + Rozáliu Búbelovú, mesačná
st  11. apr 18:00 Jablonec
Za + Pavla a Annu Vandákoví a zaťa Karola Krajčí
št  12. apr 18:00 Budmerice
Za + Milana Krajčoviča, pohrebná
pi  13. apr 15:00 Budmerice
POBOŽNOSŤ K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU
18:00 Budmerice
Za + Františka a Annu Baxoví
so  14. apr 8:00 Budmerice
Za + Františka Tekulu, syna Františka a st.r.o.s.
ne  15. apr 7:30 Budmerice Za farníkov
9:00 Jablonec
Za + Antona Jedináka a rodinu Mateja Kolembusa
10:30 Budmerice
Za + Vilmu a Ľudovíta Fajnoroví a + syna Štefana

Upratovanie:

14.4. t.r. v sobotu o 8:30 hod. prosíme tieto rodiny na ul. Jána Rášu: rod. Savkuliaková, Čechová, Baxová, Buková, Baxová, Somorovská, Hittmárová, Šabranová, Uhlíková a Fraňová. Ďakujeme.

Prvé sv. prijímanie

Prvé sv. prijímanie bude v Jablonci 27. mája a v Budmericiach 24. júna t.r.

Ohlášky:

Dňa 21.apríla 2018 chcú v našej farnosti uzavrieť manželstvo Viliam Izakovič z filiálky Jablonec a Lucia Schatzová z filiálky Jablonec. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Snúbencov vkladáme do našich modlitieb.

Tretie stretnutie z rodín

Tretie stretnutie z rodín vo farnosti z príležitosti svetového stretnutia rodín v Dubline v Írsku bude v Dome Panny Márie pomocnice (Farská budova) bude dnes o 16:00 hod.

Lamačské chvály

Organizátori Vás pozývajú v tomto týždni – piatok 13. apríla t.r. o 19:00 hod do Kultúrneho domu v Budmericiach na koncert Lamačské chvály so sprievodným slovom ľudí, ktorí objavili zmysel života

Púť

V prvú májovú nedeľu 6. mája 2018 sa na pútnickom mieste Slziacej Panny Márie v Báči v šamorínskom dekanáte uskutoční púť. Celý duchovný program od 15.00 hod. bude v slovenskom jazyku. Sv. omšu o 17.00 hod. bude celebrovať otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Po svätej omši prostredníctvom prezentácie bude predstavené pútnické miesto.
Arcidiecéza a Farnosť Báč pozývajú všetkých putovať do tejto mariánskej svätyne.

V sobotu 14. apríla 2018 sa bude konať 12. ročník Púte mužov do Národnej svätyni Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne.

Katechéza

V utorok bude o 19:00 hod. katechéza v Dome P. Márie Pomocnice