ohlášky

34. NEDEĽA CEZ ROK

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  27. nov 8:00 Budmerice
Za živých a zomrelých členov Máriinej légie
ut  28. nov 17:00 Budmerice
Za † Michala a Alžbetu Rášoví
st  29. nov 17:00 Jablonec
Za † Jozefa a Teréziu Lukačovičoví a r.o.s.
17:00 Štefanová
Za † rodičov Jaroslava a Miladu
št  30. nov 17:00 Budmerice
Za † Moniku Študencovú, mesačná
pi  1. dec 8:00 Štefanová
Za † rodičov Porkertových a syna Petra
15:00 Budmerice
POBOŽNOSŤ K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU
17:00 Jablonec
Za † Agátu Backovú a Juraja a Štefániu Mackuroví
18:00 Budmerice
Za ctiteľov Božského srdca Ježišovho
so  2. dec 8:00 Budmerice
Za zdravie a Božiu pomoc pre Vlada
15:00 Budmerice
Sobáš Slavomír Turinič a Barbora Rímešová
ne  3. dec 7:30 Budmerice Za farníkov
9:00 Jablonec
Za † Annu Polakovičovú, ročná
9:30 Štefanová
Za † Telesfora a Máriu
10:30 Budmerice
Za zdravie a Božiu pomoc Emíliu Chovancovú

Večeradlo v sobotu 7:15 hod.

Liturgický kalendár

27.XI. pondelok Sv. Virgil, biskup
28.XI. utorok Sv. Katarína Labouré, panna
29.XI. streda Sv. Saturnin, mučeník
30.XI. štvrtok Sv. Ondrej, apoštol – Sviatok
1.XII. piatok Sv. Edmunt Kampián, kňaz a mučeník – Prvý piatok
2.XII. sobota Sv. Silverius, pápež a mučeník

Upratovanie:

2.12. t.r. v sobotu po sv. omši prosíme tieto rodiny na ul. Červenej armády – rodina Šumská, ul. Modranská – rodina Von Nester, Baxová, ul. Revolučná – Jakabovičová, Lovásová, Filová, Oscitá, Hrdličková, Krasňanská, Machalová Ďakujeme.

Milodary:

Veriaci z Jablonca obetoval 45,- Eur

Ohlášky

Dňa 2.12.2017 chcú v našej farnosti uzavrieť manželstvo Slavomír Turinič z farnosti Budmerice a Barbora Rímešová z farnosti Budmerice. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Snúbencov vkladáme do našich modlitieb.

Zbierka

Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu

Sv. spoveď

Sv. spoveď k prvému piatku pred sv. omšou

27. NEDEĽA CEZ ROK

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  9. okt 9:00 Budmerice
Za zdravie a Božiu pomoc pre Rasťa
ut  10. okt 14:30 Budmerice
Za † Vladimíra Beneša, pohrebná
st  11. okt 17:30 Jablonec
Za † Ervína Oscitého a brata Milana a rodičov
18:00 Štefanová
Za † Ľudmilu Kormanovú
št  12. okt 18:00 Budmerice
Za zdravie a Božiu pomoc
pi  13. okt 15:00 Budmerice
POBOŽNOSŤ K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU
18:00 Budmerice
Za † Alojza Zamkovského a nevestu Helenu
so  14. okt 7:30 Budmerice
Za † rodičov Valentovičových a r.o.s.
ne  15. okt 7:30 Budmerice Za farníkov
9:00 Jablonec
Za † Helenu Ostružlíkovú, ročná
9:30 Štefanová
Za † Ľudmilu Kubíkovú a dcéru
10:30 Budmerice
Za Božiu pomoc pre deti

Modlitba sv. ruženca v mesiaci október o 17:30 hod. pred sv. omšou a v sobotu o 7:30 hod. a po nej bude sv. omša. Povzbudzujem birmovancov, aby v priebehu októbra prišli na modlitbu sv. ruženca aspoň dvakrát.

Liturgický kalendár

Pondelok: Féria
Utorok: Féria
Streda: sv. Jána XXIII., pápeža Ľ.spomienka
Štvrtok: Ľ.spomienka
Piatok: Féria
Sobota: Panny Márie v sobotu Ľ.spomienka
Nedeľa: DVADSIATA OSMA NEDEĽA CEZ ROK

Kňazská rekolekcia:

V pondelok 9.10. o 9:00 hod. bude v Budmericiach svätá omša, ktorú budú koncelebrovať kňazi nášho pezinského dekanátu.

Upratovanie:

14.10. t.r. v sobotu po rannej sv. omši prosíme tieto rodiny na ul. Jána Rášu: Gažová, Štefunková, Svrčková, Kostická, Kostická, Vydrová, Tomašovičová, Nahálková, Nagyová a Miškovičová. Ďakujeme.

Milodary:

Veriaci obetovali 50,- a 50,- Eur a Veriaca obetovala 200 Eur P. Boh zaplať.

Ohlášky

Dňa 21.10.2017 chcú v našej farnosti uzavrieť manželstvo Samuel Hromek z farnosti Báhoň a Dominika Machalová z farnosti Budmerice. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Snúbencov vkladáme do našich modlitieb.

Kalendáre

Svätovojtechské kalendáre si môžete vyzdvihnúť pani Márie Hegerovej na ul. Revolučnej na č. d. 698

Karechéza

Katechéza pre dospelých bude v tomto mesiaci 17.10. (na budúci utorok) a 31.10. (posledný utorok v tom to mesiaci) t.r.

Príprava na birmovku

Príprava na birmovku v našej farnosti pokračuje. Podmienky boli stanovené na začiatku prípravy a to: sv. spoveď na prvý piatok, účasť na sv. omšiach, účasť na katechéze a vedieť základné pravdy viery (pomôcka vypracované otázky, ktoré dostali). V tomto mesiaci bude preskúšanie z prvej tretiny otázok od 1. do 79.)

26. NEDEĽA CEZ ROK

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

ut  3. okt 18:00 Budmerice
Za † Petra Hurbana, ml.
st  4. okt 17:30 Jablonec
Za † Jozefa Zelníka a r.o.s. a + súrodencov
18:00 Štefanpvá
Za † Ladislava Tótha a rodičov
št  5. okt 18:00 Budmerice
Za † Alojza Študenca, ml
pi  6. okt 8:00 Štefanová
Za † Jozefa, Stanislava a rodičov
15:00 Budmerice
POBOŽNOSŤ K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU
17:30 Jablonec
Za † rodinu Šaturovú a Nemovú a Františka Dankoviča
18:30 Budmerice
Za ctiteľov Božského srdca Ježišovho
so  7. okt 7:30 Budmerice
Za † Karola a Jozefínu Baxoví a r.o.s.
15:30 Budmerice
Sobáš Matej Géč a Lenka Moravčíková
ne  8. okt 7:30 Budmerice Za farníkov
9:00 Jablonec
Za † Milana Gažo a r.o.s.
9:30 Štefanová
Za † Dagmar Kubíkovú a syna
10:30 Budmerice
Za † Vladimíra Pastuchu, dcéru Zdenku a + rodičov

Modlitba sv. ruženca v mesiaci október o 17:30 hod. pred sv. omšou.

Sv. spoveď v Budmericiach utorok a štvrtok od 17:00 hod. do 17:30 hod.

Na budúcu nedeľu o 15:00 hod. bude stretnutie miništrantov

Liturgický kalendár

2.X. pondelok Sv. anjelov strážcov – Sp
3.X. utorok Sv. Maximilián, biskup
4.X. streda Sv. František z Assisi – Sp
5.X. štvrtok Sv. Faustína Kowalská, panna – Ľsp
6.X. piatok Sv. Bruno, kňaz – Ľsp
7.X. sobota Ružencová Panna Mária – Sp

Upratovanie:

6.10. t.r. v piatok prosíme tieto rodiny na ul. Jána Rášu: Chalúpková, Potočná, Lukačovičová, Baxová, Hašáková, Trajdová, Kačincová, Uhlíková, Študencová a Halešová. Ďakujeme.

Milodary:

Veriaca obetovala 100,- Eur P. Boh zaplať.

Ohlášky

Dňa 21.10.2017 chcú v našej farnosti uzavrieť manželstvo Samuel Hromek z farnosti Báhoň a Dominika Machalová z farnosti Budmerice. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Snúbencov vkladáme do našich modlitieb.

 Úmysel

Na budúci týždeň sa zapisuje v Budmericiach na sv. omše.  V stredu sa bude zapisovať v Jablonci na sv. omše

25. NEDEĽA CEZ ROK

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

ut  26. sep 18:00 Budmerice
Za † Vladimíra Loša
st  27. sep 17:30 Jablonec
Za † Ľudovíta Krajčoviča a r.o.s.
18:00 Štefanová
Poďakovanie Pánu Bohu za zdravie v rodine
št  28. sep 18:00 Budmerice
Za † Jozefa Kubov a syna Pavla
pi  29. sep 18:00 Budmerice
Za † Ivana Mikláša
so  30. sep Bratislava
blahorečenie don Titusa Zemana
ne  1. okt 7:30 Budmerice
Za † Irenu Šumskú a syna Ludvika
9:00 Jablonec Za farníkov
9:30 Štefanová
Za † Ľudovíta Kirinoviča (nedožitých 100 rokov)
10:30 Budmerice
Za zdravie a Božiu pomoc

Na budúci týždeň zapisujem v Budmericiach na sv. omše.

V piatok bude mládežnícka sv. omša a po nej stretnutie na fare

Liturgický kalendár

25.IX. pondelok Sv. Kleofáš, mučeník
26.IX. utorok Sv. Kozmas a Damián, mučeníci –Ľsp
27.IX. streda Sv. Vincent de Paul, kňaz – Sp
28.IX. štvrtok Sv. Václav, mučeník – Ľsp
29.IX. piatok Sv. Michal,Gabriel a Rafael, archanjeli – Sviatok
30.IX. sobota Sv. Hieronym, kňaz a učiteľ Cirkvi – Sp

Upratovanie:

29.9. t.r. v piatok prosíme tieto rodiny na ul. Juraja Holčeka: Hrdličková, Babincová, Gašparovičová, Sabová a ul. Jána Rášu: Rímešová, Okuliarová, Kvaková, Kordošová, Lukačovičová a Baxová Ďakujeme.

Milodary:

Veriaca obetovala 30,- Eur. P. Boh zaplať

Blahorečenie don Titusa Zemana

Odchod autobusu na slávenie blahorečenia Titusa Zemana 30. septembra t.r.z Budmeríc o 8:00 hod. a z Jablonca 8:15 hod. Kto by mal ešte záujem nech sa prihlási u mňa. Cena cestovného je 5 Eur.

Ohlášky

Dňa 07.10.2017 chcú v našej farnosti uzavrieť manželstvo Matej Géč z Bratislavy a Lenka Moravčíková z farnosti Budmerice. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Snúbencov vkladáme do našich modlitieb.