ohlášky

8. týždeň v cezročnom období

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  28. máj 8:00 Budmerice
Za zdravie a Božiu pomoc pre Jozefa
ut  29. máj 18:00 Budmerice
Za †Martu, Gabriela a Júlia
st  30. máj
št  31. máj 8:00 Budmerice Za farníkov
17:00 Štefanová
Za zdravie a Božiu pomoc
17:30 Jablonec
Za † Evu Veselskú
18:30 Budmerice
Za † Rozáliu a Matúša Cingeloví a syna Štefana
pi  1. jún 8:00 Štefanová Na úmysel
15:00 Budmerice
POBOŽNOSŤ K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU
17:00 Jablonec
Za † Milana Gažo a r.o.s., Jána a Máriu Zagoroví
18:00 Budmerice
Za ctiteľov Božského srdca Ježišovho
so  2. jún 16:00 Jablonec
Za Mareka Stacho a Máriu Horvátovú, sobáš
ne  3. jún 7:30 Budmerice Za farníkov
9:00 Jablonec
Za † Helenu Kucmanovú, ročná
9:30 Štefanová
Za † Ľudovíta a Magdalénu Kirinovičových
10:30 Budmerice
Za † Ivana Krištofíka, ročná
14:00 Budmerice
Odpoludňajšia pobožnosť

Liturgický kalendár

28.V. pondelok Sv.Viliam Akvitánský, mních
29.V. utorok Sv. Maxim, biskup
30.V. streda Sv. Ferdinand, kráľ
31.V. štvrtok Najsvätejšie Ktistovo Telo a Krv – prikázaný sviatok
1.VI. piatok Sv. Justín, mučeník -Sp
2.VI. sobota Sv. Marcelín a Peter, mučeníci – Ľsp

Upratovanie:

2.8. t.r. v sobotu o 8:30 hod. prosíme, aby prišli upratovať kostol rodičia birmovancov a birmovanci a tiež rodičia prvoprijímajúcich. Prosíme, aby sa dospelí dohodli a priniesli väčšie rebríky, aspoň 3, nakoľko chceme umyť okná a očistiť horné časti vo vnútri kostola. Na vonkajšie upratovanie je potrebné priniesť motyčky a záhradnícke nožnice. Ďakujeme.

Ohlášky:

Dňa 2. júna 2018 chcú v našej farnosti uzavrieť manželstvo Marek Stacho z farnosti Trnava a Mária Horvátová z filiálky Jablonec. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Snúbencov vkladáme do našich modlitieb.

Stretnutie z rodín

Piate stretnutie z rodín vo farnosti bude v Dome Panny Márie pomocnice (Farská budova) bude 3. júna t.r. o 16:00 hod.

Nácvik na birmovku

V piatok 1.6. po sv. omši bude nácvik na birmovku. Treba, aby všetci birmovanci prišli na nácvik. Treba si doniesť so sebou Jednotný katolícky spevník

7. týždeň v cezročnom období

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  21. máj 8:00 Budmerice Za
17:00 Štefanová
ut  22. máj 18:00 Budmerice
Za † Antona a Máriu Baxoví, syna Ivana a vnuka Jaroslava
st  23. máj 18:00 Jablonec
Za † Milana Gažo a r.o.s, za † Jána a Máriu Zagorovú
18:00 Štefanová
Za † rodičov Antona a Annu Mackových
št  24. máj 18:00 Budmerice
pi  25. máj 15:00 Budmerice
POBOŽNOSŤ K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU
so  26. máj
ne  27. máj 7:30 Budmerice
Za † Jozefa Rajkoviča, 10. výr.
9:00 Jablonec
Za prvoprimajúce deti a ich rodičov a krstných rodičov
9:30 Štefanová
Za † Milana Vivodíka, rodičov a svokrovcov a za † Ladislava Ilavského
10:30 Budmerice Za farníkov
14:00 Budmerice
Odpoludňajšia pobožnosť

Na budúcu nedeľu bude v Budmericiach detská sv. omša

Liturgický kalendár

Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí ustanovila povinnú liturgickú spomienku Panny Márie, Matky Cirkvi, ktorá sa bude sláviť v pondelok po Turíčnej nedeli (Svätodušný pondelok).

Pondelok: PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE, MATKY CIRKVI Spomienka
Utorok: sv. Rity z Casci, rehoľníčky Ľ.spomienka
Streda: Spomienka
Štvrtok: NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA, NAJVYŠŠIEHO A VEČNÉHO KŇAZA Sviatok
Piatok: Féria
Sobota: Féria
Nedeľa: NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

Upratovanie:

26.5. t.r. v sobotu o 8:30 hod. prosíme tieto rodiny na ul. Revolučná – rod. Hegerová, Príhodová, ul. Červenej armády – rod. Pechová, Jarábková, Čechovičová, Šumská, Križanová, Križanová, Režná a Matúšková. Ďakujeme.

Ohlášky:

Dňa 2. júna 2018 chcú v našej farnosti uzavrieť manželstvo Marek Stacho z farnosti Trnava a Mária Horvátová z filiálky Jablonec. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Snúbencov vkladáme do našich modlitieb.

Piate stretnutie z rodín

Piate stretnutie z rodín vo farnosti bude v Dome Panny Márie pomocnice (Farská budova) bude 3. júna t.r. o 16:00 hod.

Birmovanci

V piatok 26. mája o 18:00 hod opravná písomka z poslednej tretiny.

Dnes je pre birmovancov posledný termín na doručenie prihlášky (prihláška riadne vyplnená) a projektu o birmovnom patrónovi

Prvé sv. prijímanie

Na budúcu nedeľu bude v Jablonci prvé sv. prijímanie. Spoveď pre rodičov, prípadne starých a krstných rodičov bude v stredu pred a po sv. omši podľa potreby. Deti, ktoré idú v nedeľu z Jablonca na prvé sv. prijímanie budú mať spoveď v sobotu o 14:00 hod. Deti si môžu prísť vyzdvihnúť šaty na 1. sv. prijímanie v piatok o 18:00 hod. na faru

ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

st  9. máj 18:00 Štefanová
Za živých a zosnulých členov bratstva sv. ruženca
št  10. máj 8:00 Budmerice Za farníkov
17:00 Štefanová
Za † Petra a Annu Odkladalových, rodičov a svokrovcov
17:30 Jablonec
Za † Martina, Františku Hasíkoví a † rodinu
18:30 Budmerice
Za Božiu pomoc pre deti a vnúčatá
pi  11. máj 15:00 Budmerice
POBOŽNOSŤ K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU
18:00 Budmerice
Za † Annu Kočiovú
so  12. máj 16:00 Budmerice
sobášna sv. omša za Mareka Moro a Silviu Hrabovskú
ne  13. máj 7:30 Budmerice Za farníkov
9:00 Jablonec
Za † Agnešu Hasíkovú
9:30 Štefanová
Za †Antona a Annu Buchových a rodičov
10:30 Budmerice
Za † Jána Žiačika
14:00 Budmerice
Odpoludňajšia pobožnosť

Liturgický kalendár

7.V. pondelok BL. Gizela
8.V. utorok Sv. Viktor, mučeník
9.V. streda Sv. Pachonius, opát
10.V. štvrtok Nanebovstúpenie Pána – Slávnosť – prikázaný sviatok
11.V. piatok Bl. Sára Salkaháziová panna a mučenica – Ľsp
12.V. sobota Sv. Pankrác, mučeník – Ľsp

Upratovanie:

12.5. t.r. v sobotu o 8:30 hod. prosíme tieto rodiny na ul Revolučná – rod. Polčicová, Moravčíková, Sobolíková, Országhová, Matúšková, Benešová, Drefková, Baxová, Kuchtová a Jelemenská. Ďakujeme.

Milodary:

Veriaca z Budmeríc obetovala 100,- Eur P. Boh zaplať

Ohlášky:

Dňa 12. mája 2018 chcú v našej farnosti uzavrieť manželstvo Marek Moro z farnosti Budmerice a Silvia Hrabovská z farnosti Budmerice. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Snúbencov vkladáme do našich modlitieb.

Birmovanci

V piatok 11. mája po sv. omši budú birmovanci písať písomku z poslednej tretiny otázok. Treba sa zapísať na čas buď na 18:45 alebo na 19:30 hod.

Zbierka

Na budúcu nedeľu je zbierka na katolícke masmédia

Stretnutie rodín z našej farnosti

Z príležitosti svetové dňa rodiny (15. mája) sa dňa 20. mája t.r. t.j. v nedeľu bude konať stretnutie rodín z našej farnosti.

DRUHÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  9. apr 18:00 Budmerice
Za + Ľudovíta a Pavlínu Šumských
ut  10. apr 18:00 Budmerice
Za + Rozáliu Búbelovú, mesačná
st  11. apr 18:00 Jablonec
Za + Pavla a Annu Vandákoví a zaťa Karola Krajčí
št  12. apr 18:00 Budmerice
Za + Milana Krajčoviča, pohrebná
pi  13. apr 15:00 Budmerice
POBOŽNOSŤ K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU
18:00 Budmerice
Za + Františka a Annu Baxoví
so  14. apr 8:00 Budmerice
Za + Františka Tekulu, syna Františka a st.r.o.s.
ne  15. apr 7:30 Budmerice Za farníkov
9:00 Jablonec
Za + Antona Jedináka a rodinu Mateja Kolembusa
10:30 Budmerice
Za + Vilmu a Ľudovíta Fajnoroví a + syna Štefana

Upratovanie:

14.4. t.r. v sobotu o 8:30 hod. prosíme tieto rodiny na ul. Jána Rášu: rod. Savkuliaková, Čechová, Baxová, Buková, Baxová, Somorovská, Hittmárová, Šabranová, Uhlíková a Fraňová. Ďakujeme.

Prvé sv. prijímanie

Prvé sv. prijímanie bude v Jablonci 27. mája a v Budmericiach 24. júna t.r.

Ohlášky:

Dňa 21.apríla 2018 chcú v našej farnosti uzavrieť manželstvo Viliam Izakovič z filiálky Jablonec a Lucia Schatzová z filiálky Jablonec. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Snúbencov vkladáme do našich modlitieb.

Tretie stretnutie z rodín

Tretie stretnutie z rodín vo farnosti z príležitosti svetového stretnutia rodín v Dubline v Írsku bude v Dome Panny Márie pomocnice (Farská budova) bude dnes o 16:00 hod.

Lamačské chvály

Organizátori Vás pozývajú v tomto týždni – piatok 13. apríla t.r. o 19:00 hod do Kultúrneho domu v Budmericiach na koncert Lamačské chvály so sprievodným slovom ľudí, ktorí objavili zmysel života

Púť

V prvú májovú nedeľu 6. mája 2018 sa na pútnickom mieste Slziacej Panny Márie v Báči v šamorínskom dekanáte uskutoční púť. Celý duchovný program od 15.00 hod. bude v slovenskom jazyku. Sv. omšu o 17.00 hod. bude celebrovať otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Po svätej omši prostredníctvom prezentácie bude predstavené pútnické miesto.
Arcidiecéza a Farnosť Báč pozývajú všetkých putovať do tejto mariánskej svätyne.

V sobotu 14. apríla 2018 sa bude konať 12. ročník Púte mužov do Národnej svätyni Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne.

Katechéza

V utorok bude o 19:00 hod. katechéza v Dome P. Márie Pomocnice