Nedeľa Nedeľou

„Nedeľa má zostať nedeľou a preto nebudem v nedeľu nikoho nútiť pracovať.“