VEĽKÝ TÝŽDEŇ

Na Veľký piatok je prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu.