púť

21. týždeň v Cezročnom období

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  26. aug 8:00 Budmerice
Za živých a mŕtvych členov Máriinej légie
ut  27. aug 18:00 Budmerice
Za + Jozefa Salaya, mesačná
st  28. aug 18:00 Jablonec
Za + Valériu a Ľudovíta Gažoví a r.o.s.
18:00 Štefanová
za + rodinu Dzíbelovú a Izakovičovú
št  29. aug
pi  30. aug 18:00 Budmerice
Za + Ivana Baxu a syna Jaroslava
so  31. aug 16:00 Jablonec
Sobáš Michal Pätoprstý a Veronika Janošovičová
ne  1. sep 7:30 Budmerice
Za + František Krajčovič a Alojzia
9:00 Jablonec
Za + Jozefa a Teréziu Lukovič a st.r.o.s.
10:30 Budmerice Za farníkov
10:30 Štefanová
za Božie požehnanie pre rodiny, mladých a pútnikov – (sv. omša pri kaplnke sv. Rozálie)

Púť ku sv. Rozálii:

Farnosť Štefanová organizuje púť ku kaplnke sv. Rozálie v Štefanovej. Na budúcu nedeľu 1. septembra 2019 o 10:30 hod. bude sv. omša pri kaplnke sv. Rozálie vo farnosti Štefanová.
V prípade nepriaznivého počasia bude sv. omša o 10:30 hod. vo farskom kostole v Štefanovej.
V sobotu 31.augusta bude vo Vištuku sobášna sv. omša o 16:00 hod. už s nedeľnou platnosťou.

Liturgický kalendár:

Pondelok: Féria
Utorok: sv. Moniky Spomienka
Streda: sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi Spomienka
Štvrtok: Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa Spomienka
Piatok: Féria
Sobota: Féria
Nedeľa: Dvadsiata druhá nedeľa v cezročnom období

Upratovanie:

v sobotu 31.8. t.r. o 8:30 hod. prosíme tieto rodiny na ul. Červenej armády: Vykydalová, Ochabová, Haberlová, ul. Modranská: Von Nester, Baxová, Jakabovičová, Lovásová, Filová, Oscitá a Hrdličková. P. Boh zaplať

Ohlášky:

Dňa 31.8.2019 chcú v našej farnosti uzavrieť manželstvo Michal Pätoprstý bydlisko Bratislava a Veronika Janošovičová z farnosti Budmerice. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Snúbencov vkladáme do našich modlitieb.

Zbierka

Na budúcu nedeľu nebude v Budmericiach zvonček ale zbierka na opravu kostola v Budmericiach
7. 29.8. t.r. odchod autobusu na púť k bl. Zdenke Schelingovej v Podunajských Biskupiciach bude z námestia 8:00 hod. a z hornej zástavky o 8:05 hod.

Tretí veľkonočný týždeň

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

ut  7. máj 18:00 Budmerice
Za + Milana a rodičov
st  8. máj 18:00 Štefanová
Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
št  9. máj 18:00 Jablonec
Za + Františka Kirinoviča, rodič. Vaškový a Fojtíkoví
pi  10. máj 15:00 Budmerice
Pobožnosť Božiemu milosrdenstvu
18:00 Budmerice
Za + Silvestra Žifčaka a rodičov
so  11. máj 8:00 Budmerice
Za + rodičov Masarikoví, dcéru Annu a vnukov
ne  12. máj 7:30 Budmerice
Za + Jozefa Chovanca
9:00 Jablonec Za farníkov
9:30 Štefanová
Za + Floriána, Teréziu a Vendelína a Helenu Krúpových
10:30 Budmerice
Za + Jozefa Holleša a rodičov

Upratovanie:

v sobotu 11.5. t.r. o 8:30 prosíme tieto rodiny na ul. Juraja Holčeka: Pechová, Hrdličková, Molnárová, Perželová, Tisoňová, Oškerová, Parajková, Bejdáková, Šumská a Katonová. P. Boh zaplať.

Milodary:

Veriaca obetovala na opravu kostola 100,- Eur a veriaca na potreby farnosti 50,- Eur P. Boh zaplať

Liturgický kalendár:

sobota – blahoslavenej Sáry Salkaháziovej, panny a mučenice

Zbierka na seminár:

Budúca nedeľa je nedeľa Dobrého pastiera. Na budúcu nedeľu bude zbierka na seminár. Dnešnou nedeľou (5. mája) sa začína Týždeň modlitieb za duchovné povolania.

Deň otvorených dverí v kňazskom seminári:

Bohoslovci spolu s predstavenými Kňazského seminára svätých Cyrila a Metoda v Bratislave Vás srdečne pozývajú na deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v nedeľu 12. mája 2019 v priestoroch bratislavského seminára. Program začne o 9.00 hod. v Katedrále svätého Martina svätou omšou v latinskom jazyku, po ktorej sa spoločne presunieme do priestorov seminára, kde bude program pokračovať.

Púť detí do Marianky:

Diecézny katechetický úrad Bratislavskej arcidiecézy v spolupráci s hnutím eRko pozýva všetky deti na Púť detí do Marianky, ktorá sa uskutoční 25. mája 2019. Detskí pútnici môžu putovať buď z Rače od amfiteátra od 8.30 alebo od 9.30 z námestia pred kostolom sv. Štefana v Stupave. Na ceste do Marianky i v pútnickom údolí ich čakajú pútnické úlohy a zaujímavé stanovištia. Ďalej je pre nich pripravené vystúpenie detských zborov, dobrý obed a sv. omša s otcom arcibiskupom. Keďže chceme myslieť aj na chudobných, nech si každý pútnik prinesie so sebou ako obetný dar: 1 ks trvanlivej potraviny pre OZ Dobrý pastier. Tešíme sa na vás!

Púť do farnosti Báč:

Farnosť Báč pozýva na púť k slziacemu obrazu Panny Márie v nedeľu 19. mája. Program púte je nasledovný:

15.00   slávnostný ruženec
16.00   slávnostné vešpery
17.00   pontifikálna sv. omša: J. E. Mons.Stanislav Zvolenský, arcibiskup, metropolita spieva zbor Misericordias Dei z Trnavy
uctenie si relikvií sĺz milostivého obrazu Panny Márie
19.00   májová pobožnosť 20:00 adorácia 21:00 eucharistické požehnanie

Mariazell

Odchod účastníkov do Mariazellu je v stredu 8.5.2019 o 5:30 hod. spred kostola v Budmericiach

5. týždeň v Cezročnom období

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  11. feb 8:00 Budmerice Za chorú Janku
ut  12. feb 17:00 Budmerice
Za † Františka Nezhodu
st  13. feb 17:00 Jablonec
Za † Michala a Margitu Cíferských, dcéra Vierka a syna Jána a r.os.s
17:00 Štefanová
Za † Ernesta a Františka Bohušových a rodičov
št  14. feb 17:00 Budmerice
Za † Magdalénu Haršányovú, Valériu a Františka Matušokoví a nevestou Janou
pi  15. feb 15:00 Budmerice
Pobožnosť Božiemu milosrdenstvu
17:00 Budmerice
Za † Jozefa Marušinca
so  16. feb 10:00 Budmerice Za chorých
ne  17. feb 7:30 Budmerice Za farníkov
9:00 Jablonec
Za poďakovanie sa P. Bohu a za zdravie a Božiu pomoc z príležitosti dožitých 70 rokov
9:30 Štefanová
Za † Štefana a Agnešu Vandákových a Štefku
10:30 Budmerice
Za † Jozefa Saranci

Liturgický kalendár:

Pondelok: Preblahoslavenej P. Márie Lurdskej Ľ.spomienka
Utorok: Féria
Streda: Féria
Štvrtok: Votívna sv. omša: sv. Cyrila, mnícha, sv. Metoda, biskupov
Piatok: Féria
Sobota: Panny Márie v sobotu Ľ.spomienka
Nedeľa: Šiesta nedeľa v cezročnom období

Upratovanie:

v sobotu 16.2. t.r. o 7:30 hod. prosíme rodiny na ul. Jána Rašu:Valková, Nahálková, Čechová, Halenárová, Tekulová, Braunová, Rybecká, Brniaková, Micháleková a Chovancová. P. Boh zaplať

Milodary:

Veriaca rodina obetovala na opravu kostola 100,- Eur Doposiaľ sa na opravu kostola vybralo 5310,- Eur. P. Boh zaplať

V utorok o 19:00 hod. katechéza pre dospelých

Farnosť Budmerice organizuje púť do Mariazellu. Púť je naplánovaná na 8. mája 2019 v spolupráci s Cestovnou kanceláriou Gazdová. Cena púte vrátane poistného je 32 €. Prihlásiť sa je možné u p. Škodovej do 15. marca 2019. Bližšie informácie sú na oznamovacej tabuli. V katolíckych novinách je uvedená cena 28,- Eur. Táto cena je však z Bratislavy. Ak prídu po nás do Budmeríc je cena o 4,- Eur vyššia

Na budúci týždeň okrem utorka po sv. omšiach sa zapisuje v Budmericiach na sv. omše

4. týždeň v Cezročnom období

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

ut  5. feb 17:00 Budmerice
Za + Máriu Gulášovú, + Šefana, Vincka a Františka
st  6. feb 17:00 Jablonec
Za + Vladimíra Ochabu
13:30 Štefanová
Za + Boženu Buchovú (pohrebná sv. omša)
št  7. feb 17:00 Budmerice
Za + Helenu a Pavla Nemcovi a + syna Ivana a Jozefa
pi  8. feb 15:00 Budmerice
Pobožnosť Božiemu milosrdenstvu
17:00 Budmerice
Za + Alojza Kuglera
so  9. feb 8:00 Budmerice
Za + Jozefa Kulicha a jeho rodinu, zaťa Jozefa
ne  10. feb 7:30 Budmerice Za farníkov
9:00 Jablonec
Za + Pavla Novomeského a + rodičov
9:30 Štefanová
Za + Rudolfa a Jozefa Ochabových, rodičov – a svokrovcov
10:30 Budmerice
Za + Lýdiu Bakovú, mesačná

Liturgický kalendár:

Pondelok: Spomienka
Utorok: sv. Agáty, panny a mučenice Spomienka
Streda: sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov Spomienka
Štvrtok: Féria
Piatok: Féria
Sobota: Panny Márie v sobotu Ľ.spomienka
Nedeľa: Piata nedeľa v cezročnom období

Upratovanie:

v sobotu 9.2. t.r. o 9:00 hod. prosíme rodiny na ul. Jána Rašu: Baxová, Dubovská, Zamkovská, Lehnertová, Morongová, Tibenská, Sobolová, Matejíková, Matúšková a Zetochová. P. Boh zaplať

Milodary:

Veriaca z Budmeríc obetovala na opravu kostola 100,- Eur. Doposiaľ sa na opravu kostola vybralo 5210,- (672,-) Eur. P. Boh zaplať

Púť do Mariazellu

Farnosť Budmerice organizuje púť do Mariazellu. Púť je naplánovaná na 8. mája 2019 v spolupráci s Cestovnou kanceláriou Gazdová. Cena púte vrátane poistného je 32 €. Prihlásiť sa je možné u p. Škodovej do 15. marca 2019. Bližšie informácie sú na oznamovacej tabuli