púť

Tretí veľkonočný týždeň

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

ut  7. máj 18:00 Budmerice
Za + Milana a rodičov
st  8. máj 18:00 Štefanová
Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
št  9. máj 18:00 Jablonec
Za + Františka Kirinoviča, rodič. Vaškový a Fojtíkoví
pi  10. máj 15:00 Budmerice
Pobožnosť Božiemu milosrdenstvu
18:00 Budmerice
Za + Silvestra Žifčaka a rodičov
so  11. máj 8:00 Budmerice
Za + rodičov Masarikoví, dcéru Annu a vnukov
ne  12. máj 7:30 Budmerice
Za + Jozefa Chovanca
9:00 Jablonec Za farníkov
9:30 Štefanová
Za + Floriána, Teréziu a Vendelína a Helenu Krúpových
10:30 Budmerice
Za + Jozefa Holleša a rodičov

Upratovanie:

v sobotu 11.5. t.r. o 8:30 prosíme tieto rodiny na ul. Juraja Holčeka: Pechová, Hrdličková, Molnárová, Perželová, Tisoňová, Oškerová, Parajková, Bejdáková, Šumská a Katonová. P. Boh zaplať.

Milodary:

Veriaca obetovala na opravu kostola 100,- Eur a veriaca na potreby farnosti 50,- Eur P. Boh zaplať

Liturgický kalendár:

sobota – blahoslavenej Sáry Salkaháziovej, panny a mučenice

Zbierka na seminár:

Budúca nedeľa je nedeľa Dobrého pastiera. Na budúcu nedeľu bude zbierka na seminár. Dnešnou nedeľou (5. mája) sa začína Týždeň modlitieb za duchovné povolania.

Deň otvorených dverí v kňazskom seminári:

Bohoslovci spolu s predstavenými Kňazského seminára svätých Cyrila a Metoda v Bratislave Vás srdečne pozývajú na deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v nedeľu 12. mája 2019 v priestoroch bratislavského seminára. Program začne o 9.00 hod. v Katedrále svätého Martina svätou omšou v latinskom jazyku, po ktorej sa spoločne presunieme do priestorov seminára, kde bude program pokračovať.

Púť detí do Marianky:

Diecézny katechetický úrad Bratislavskej arcidiecézy v spolupráci s hnutím eRko pozýva všetky deti na Púť detí do Marianky, ktorá sa uskutoční 25. mája 2019. Detskí pútnici môžu putovať buď z Rače od amfiteátra od 8.30 alebo od 9.30 z námestia pred kostolom sv. Štefana v Stupave. Na ceste do Marianky i v pútnickom údolí ich čakajú pútnické úlohy a zaujímavé stanovištia. Ďalej je pre nich pripravené vystúpenie detských zborov, dobrý obed a sv. omša s otcom arcibiskupom. Keďže chceme myslieť aj na chudobných, nech si každý pútnik prinesie so sebou ako obetný dar: 1 ks trvanlivej potraviny pre OZ Dobrý pastier. Tešíme sa na vás!

Púť do farnosti Báč:

Farnosť Báč pozýva na púť k slziacemu obrazu Panny Márie v nedeľu 19. mája. Program púte je nasledovný:

15.00   slávnostný ruženec
16.00   slávnostné vešpery
17.00   pontifikálna sv. omša: J. E. Mons.Stanislav Zvolenský, arcibiskup, metropolita spieva zbor Misericordias Dei z Trnavy
uctenie si relikvií sĺz milostivého obrazu Panny Márie
19.00   májová pobožnosť 20:00 adorácia 21:00 eucharistické požehnanie

Mariazell

Odchod účastníkov do Mariazellu je v stredu 8.5.2019 o 5:30 hod. spred kostola v Budmericiach

5. týždeň v Cezročnom období

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  11. feb 8:00 Budmerice Za chorú Janku
ut  12. feb 17:00 Budmerice
Za † Františka Nezhodu
st  13. feb 17:00 Jablonec
Za † Michala a Margitu Cíferských, dcéra Vierka a syna Jána a r.os.s
17:00 Štefanová
Za † Ernesta a Františka Bohušových a rodičov
št  14. feb 17:00 Budmerice
Za † Magdalénu Haršányovú, Valériu a Františka Matušokoví a nevestou Janou
pi  15. feb 15:00 Budmerice
Pobožnosť Božiemu milosrdenstvu
17:00 Budmerice
Za † Jozefa Marušinca
so  16. feb 10:00 Budmerice Za chorých
ne  17. feb 7:30 Budmerice Za farníkov
9:00 Jablonec
Za poďakovanie sa P. Bohu a za zdravie a Božiu pomoc z príležitosti dožitých 70 rokov
9:30 Štefanová
Za † Štefana a Agnešu Vandákových a Štefku
10:30 Budmerice
Za † Jozefa Saranci

Liturgický kalendár:

Pondelok: Preblahoslavenej P. Márie Lurdskej Ľ.spomienka
Utorok: Féria
Streda: Féria
Štvrtok: Votívna sv. omša: sv. Cyrila, mnícha, sv. Metoda, biskupov
Piatok: Féria
Sobota: Panny Márie v sobotu Ľ.spomienka
Nedeľa: Šiesta nedeľa v cezročnom období

Upratovanie:

v sobotu 16.2. t.r. o 7:30 hod. prosíme rodiny na ul. Jána Rašu:Valková, Nahálková, Čechová, Halenárová, Tekulová, Braunová, Rybecká, Brniaková, Micháleková a Chovancová. P. Boh zaplať

Milodary:

Veriaca rodina obetovala na opravu kostola 100,- Eur Doposiaľ sa na opravu kostola vybralo 5310,- Eur. P. Boh zaplať

V utorok o 19:00 hod. katechéza pre dospelých

Farnosť Budmerice organizuje púť do Mariazellu. Púť je naplánovaná na 8. mája 2019 v spolupráci s Cestovnou kanceláriou Gazdová. Cena púte vrátane poistného je 32 €. Prihlásiť sa je možné u p. Škodovej do 15. marca 2019. Bližšie informácie sú na oznamovacej tabuli. V katolíckych novinách je uvedená cena 28,- Eur. Táto cena je však z Bratislavy. Ak prídu po nás do Budmeríc je cena o 4,- Eur vyššia

Na budúci týždeň okrem utorka po sv. omšiach sa zapisuje v Budmericiach na sv. omše

4. týždeň v Cezročnom období

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

ut  5. feb 17:00 Budmerice
Za + Máriu Gulášovú, + Šefana, Vincka a Františka
st  6. feb 17:00 Jablonec
Za + Vladimíra Ochabu
13:30 Štefanová
Za + Boženu Buchovú (pohrebná sv. omša)
št  7. feb 17:00 Budmerice
Za + Helenu a Pavla Nemcovi a + syna Ivana a Jozefa
pi  8. feb 15:00 Budmerice
Pobožnosť Božiemu milosrdenstvu
17:00 Budmerice
Za + Alojza Kuglera
so  9. feb 8:00 Budmerice
Za + Jozefa Kulicha a jeho rodinu, zaťa Jozefa
ne  10. feb 7:30 Budmerice Za farníkov
9:00 Jablonec
Za + Pavla Novomeského a + rodičov
9:30 Štefanová
Za + Rudolfa a Jozefa Ochabových, rodičov – a svokrovcov
10:30 Budmerice
Za + Lýdiu Bakovú, mesačná

Liturgický kalendár:

Pondelok: Spomienka
Utorok: sv. Agáty, panny a mučenice Spomienka
Streda: sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov Spomienka
Štvrtok: Féria
Piatok: Féria
Sobota: Panny Márie v sobotu Ľ.spomienka
Nedeľa: Piata nedeľa v cezročnom období

Upratovanie:

v sobotu 9.2. t.r. o 9:00 hod. prosíme rodiny na ul. Jána Rašu: Baxová, Dubovská, Zamkovská, Lehnertová, Morongová, Tibenská, Sobolová, Matejíková, Matúšková a Zetochová. P. Boh zaplať

Milodary:

Veriaca z Budmeríc obetovala na opravu kostola 100,- Eur. Doposiaľ sa na opravu kostola vybralo 5210,- (672,-) Eur. P. Boh zaplať

Púť do Mariazellu

Farnosť Budmerice organizuje púť do Mariazellu. Púť je naplánovaná na 8. mája 2019 v spolupráci s Cestovnou kanceláriou Gazdová. Cena púte vrátane poistného je 32 €. Prihlásiť sa je možné u p. Škodovej do 15. marca 2019. Bližšie informácie sú na oznamovacej tabuli

23. týždeň v cezročnom období

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  10. sep Rekolekcia
ut  11. sep 18:00 Budmerice
Za † Vincenta a Máriu Hlavatých
st  12. sep 8:00 Budmerice
Za † Ivana Baxu a syna Jaroslava
18:00 Štefabová
Za † rodinu Porkertovú a syna Petra
št  13. sep 18:00 Budmerice
Za † Antona Babinca, synov a rodičov
pi  14. sep 18:00 Budmerice
Za † Máriu a Karola Kunákoví a r.o.s.
so  15. sep 9:00 Jablonec
Za † rodinu Ochabovú a Barinčiakovú
9:30 Štefabová
Za poďakovanie Pánu Bohu za 90 rokov života
13:30 Budmerice
Za všetkých dobrodincov kaplnky Sedembolestnej P. Márie na cintoríne a kňazov, ktorí pôsobili v Budmerickej farnosti
ne  16. sep 7:30 Budmerice
Za † Blažeja Oškeru
9:00 Jablonec
Za † Ľudovíta Krajinčáka a r.o.s.
9:30 Štefabová
Za † Jána a Hedvigu (nedožitých 90 rokov) Zemčíkových,
10:30 Budmerice
a za † rodičov a svokrovcov

Z príležitosti 250. výročia kaplnky Sedembolestnej P. Márie na cintoríne bude v sobotu sv. omša v kaplnke o 13:30 hod. V nedeľu v Budmericiach slávime hody

Liturgický kalendár:

Pondelok: Féria
Utorok: Féria
Streda: Najsvätejšieho mena Panny Márie Ľ. Spomienka
Štvrtok: sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi Spomienka
Piatok: Povýšenie sv. Kríža Sviatok
Sobota: SEDMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE, PATRÓNKY SLOVENSKA Sviatok
Nedeľa: Dvadsiata štvrtá nedeľa v cezročnom období

Upratovanie:

14.9. t.r. po sv. omši prosíme rodiny na ul. Jána Rášu:Vydrová, Tomašovičová, Nahálková, Haršanyová, Miškovičová, Miškovičová, Šlachtová, Chobotová, Šavarová a Vydrová P. Boh zaplať

Milodary:

Veriaca obetovala 100,- Eur. P. Boh zaplať. Na budúcu nedeľu bude v Budmericiach farská zbierka

Národná púť v Šaštíne

Pozývame mladých zúčastniť sa Národnej púte v Šaštíne. Program začína už v piatok 14.9. na poludnie pešou púťou s otcom biskupom Jozefom Haľkom od rieky Moravy pri Závode, ktorá smeruje po stopách Titusa Zemana do Baziliky Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne. Bližšie informácie o programe pre pútnikov v Šaštíne sú na plagáte na výveske, ako aj na stránkach mladezba.sk a cliptime.sk. Registrácia pútnikov, ktorí potrebujú nocľah alebo stravu, sa uzatvára v stredu 12.9.