4. týždeň v Cezročnom období

Farnosť Budmerice organizuje púť do Mariazellu. Púť je naplánovaná na 8. mája 2019 v spolupráci s Cestovnou kanceláriou Gazdová. Cena púte vrátane poistného je 32 €. Prihlásiť sa je možné u p. Škodovej do 15. marca 2019. Bližšie informácie sú na oznamovacej tabuli

Púť do Krakova

Kto má záujem ísť na 9. rozhlasovú púť rádia Lumen do Krakova 18. mája 2013…