rodina

31. NEDEĽA CEZ ROK

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

Sv. omše od stredy do nedele sú v Budmericich a Jablonci pre chrípku zrušené

po  6. nov 17:00 Budmerice
Za † Alojza Kuglera
ut  7. nov 17:00 Budmerice
Za † Miroslava Císara, † rodičov a † Jána a Katarínu
st  8. nov 17:00 Jablonec
Za † Jozefa Šaturu, mesačná
št  9. nov 17:00 Budmerice
Poďakovanie P. Bohu z príležitosti výročia svadby a za zdravie a Božiu pomoc
pi  10. nov 15:00 Budmerice
POBOŽNOSŤ K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU
  16:00 Štefanová
Za † Františka a Viktóriu Augustovičových
  17:00 Budmerice
Za † Jána a Annu Mičkových a † Margitu Fajnorovú
so  11. nov 8:00 Budmerice
Za † Antona Tomašoviča a † rodičov a sestru
ne  12. nov 7:30 Budmerice Za farníkov
9:00 Jablonec
Za † Antona Jedináka a r.o.s.
9:30 Štefanová
Za † Vladimíra a Katarínu Markovičových
10:30 Budmerice
Za † Annu Kunákovú, 40. výročie a † Michala

Liturgický kalendár

6.XI. pondelok Sv. Leonard, pustovník
7.XI. utorok Sv. Engelbert, biskup a mučeník
8.XI. streda Sv. Bohumír, biskup
9.XI. štvrtok Výročie posviacky Lateránskej baziliky – Sviatok
10.XI. piatok Sv. Lev Veľký, pápež a učiteľ Cirkvi – Sp
11.XI. sobota Sv. Martin z Tours, biskup – Sviatok

Upratovanie:

11.11. t.r. v sobotu po sv. omši prosíme tieto rodiny na uul. Jána Rašu: Savkuliaková, Baxová, Buková, Baxová, Somorovská, Hittmárová, Šabranová, Uhlíková, Fraňová. ul. Červenej armády: Holúbeková. Ďakujeme.

Milodary:

Veriaca z Budmeríc obetovala 100,- Eur. Boh zaplať

Budúca nedeľa

Bude stretko miništrantov o 15:00. a stretko rodin. Pri všetkých sv. omšiach konať tradičná dobročinná Svätomartinská zbierka. Jej účelom je v tomto roku poskytnutie podpory utečeneckým kresťanom vracajúcim sa do svojich domovov.

ŠTVRTÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  8. máj 10:00 Budmerice Za živých a † členov legionárov P. Márie
ut  9. máj 18:00 Budmerice Za živú rodinu Matovičovú
st  10. máj 17:30 Jablonec Za † Pátra Júliusa Obonu
18:00 Štefanová Za † Ignáca a Helenu Schmidtových a syna Vladimíra
št  11. máj 18:00 Budmerice Za † Pavla a Teréziu Capkoví a syna Wiliama
pi  12. máj 18:00 Budmerice Za † Jozefa Matušku a syna Viliama
so  13. máj 8:00 Budmerice Za † Ambróza a Máriu Oravcoví a ich † synov
14:00 Štefanová Na úmysel rodiny Schmidtovej
ne  14. máj 7:30 Budmerice Za farníkov
  9:00 Jablonec Poďakovanie sa P. Bohu a za zdravie a Božiu pomoc
  9:30 Štefanová Za † Jozefa a Uršulu Jakušových
  10:30 Budmerice Za † Jána Žiačika, ročná

V mesiaci máji sa pred sv. omšou o 18:00 hod. budeme spoločne modliť Litánie k Panne Márií.

Katechéza bude v utorok o 19:00 hod.

V nedeľu bude stretko miništrantov 14.5. t.r. o 15:00 hod a stretnutie rodín 14.5. t.r. o 17:00 hod.

Liturgický kalendár

8.IV. pondelok Sv. Viktor, mučeník
9.IV. utorok Sv. Beátus, kňaz, pustovník
10.IV. streda Sv. Ján z Avily, kňaz
11.IV. štvrtok Bl. Sára Salkaháziová, panna a mučenica – Ľsp
12.IV. piatok Sv. Pankrác, mučeník – Ľsp
13.IV.sobota Blahoslavená Panna Mária Fatimská – Ľsp

Upratovanie:

13.5. t.r. v sobotu o 9:00 hod. prosíme tieto rodiny na ul. Jána Rašu: Náhalková, Čechová, Halenárová, Tekulová, Brniaková, Micháleková, Vydrová a Charbulová. Ďakujeme.

ACIES

Spoločenstvo Máriinej légie, srdečne pozýva všetkých členov  ale i ctiteľov P. Márie na slávnosť ACIES, ktorá sa bude konať v Budmerickom kostole  v pondelok 8. mája t.r.   o 9:30 modlitba sv. ruženca a o 10.00 hod. bude sv. omša.

Stretnutie birmovancov

V Dome P. Márie Pomocnice v piatok 12.5. po sv. omši a stretnutie s animátormi 19 a 20. mája t.r. podľa skupín

Stretnutie mládeže Cliptime:

Na budúci víkend (12.-14. mája) sa vo Svätom Jure uskutoční arcidiecézne stretnutie mládeže Cliptime s tohtoročným heslom S TEBOU. Pozývame všetkých mladých vytvoriť a prejaviť jednotu spolu s ostatnými mladými, so zasvätenými a so svojimi pastiermi – kňazmi a biskupmi. Prihlásiť sa dá ešte do 8. mája (neskôr už len bez stravy a ubytovania). Viac informácií o programe aj registrácii je na stránke cliptime.sk.

Púť do mariánskej svätyne v Báči:

Pozývame na púť do Báču v šamorínskom dekanáte, ktorá sa bude konať v nedeľu 14. mája 2017 z príležitosti 302. výročia krvavého slzenia milostivého obrazu Panny Márie a 100. výročia fatimských zjavení. Celý duchovný program od 15.00 hod. bude v slovenskom jazyku. Vo vešperách, ktoré začnú o 16.00 hod., bude mať otec biskup Mons. Jozef Haľko katechézu. Sv. omšu o 17.00 hod. bude celebrovať otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Všetkých pozývame putovať a spoznať svätyňu v Báči.

Výročie fatimských zjavení:

V sobotu 13. mája 2017 uplynie práve 100 rokov od začiatku zjavení Panny Márie vo Fatime. Pápež František tam bude v tých dňoch.
V našej farnosti sa v sobotu 13. mája ráno o 7:15 hod. pomodlíme sv. ruženec a o 8:00 hod. bude sv. omša.

Hľadá sa nový kostolník pre Budmerice

31. mája t.r. na vlastnú žiadosť končí p. kostolník Stanislav Baxa so službou kostolníka a tiež p. Adelka Baxová tiež na vlastnú žiadosť konči so starostlivosťou o upratovanie kostola a prípravou kvetinovej výzdoby. Preto sa hľadá nový kostolník pre Budmerice. Prosím, kto by mal záujem plniť túto službu nech sa prihlási buď u mňa alebo u členov farskej ekonomickej rady. Ďakujem.

Bohoslužby na Zochovej chate

Aj tento rok počas letných prázdnin budú bývať v nedeľu o 10:30 bohoslužby na Zochovej chate (Modra – Piesok) pri kaplnke sv. Márie Magdalény. Sväté omše sa konajú v krásnom prostredí pod stáročnými lipami a holým nebom. Túto duchovnú službu počas leta tradične zabezpečujú kňazi zo Spoločnosti Ježišovej – jezuiti.

magdalenka

8. týždeň v Cezročnom období

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  23. máj 18:00 Budmerice Za † Alojza Zamkovského
ut  24. máj 18:00 Budmerice Za † Jána a Evu Vydroví
st  25. máj 18:00 Štefanová Za † Františka a Máriu Ochabových, za synov Jozefa a Rudolfa  (hneď po sv. omši je procesia)
št  26. máj 8:00 Budmerice Za farníkov
17:00 Štefanová Za † priateľov a dobrodincov a za duše v očistci
  17:30 Jablonec Za † Jozefa Dudek a rodičov Ignáca a Veroniku
  18:30 Budmerice Za zdravie a Božiu pomoc pre manželov k 60. výročiu sobáša
pi  27. máj 18:00 Budmerice Za † Helenu Zamkovskú
so  28. máj 8:00 Budmerice Za † Oľgu Stojkovičovú
ne  29. máj 7:30 Budmerice Za farníkov
  9:00 Jablonec Za † Tomáša a Teréziu Trebáč a syna Jána a Tomáša
9:15 Štefanová Poďakovanie Pánu Bohu za 88 rokov života
  10:30 Budmerice Za † Jozefa Kvaka

Liturgický kalendár

23.V. pondelok Sv.Dezider, biskup – Ľsp
24.V. utorok Panna Mária Pomocnica kresťanov
25.V. streda Sv. Gregor VII., pápež – Ľsp
26.V. štvrtok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi-Slávnosť, prik. sviatok
27.V. piatok Sv. Augustín z Canterbury, biskup – Ľsp
28.V. sobota Sv. Viliam Akvitanský, mních

Upratovanie

21.5. t.r. o    hod. prosíme tieto rodiny na ul. Červenej armády: Salanciová, Šumská, Križanová, Režná, Kačeriaková, Matúšková, Bartáková a Rajkovičová. Ďakujeme

Milodary

Veriaca rodina obetovala na opravu veže 137,37 Eur. Pán Boh zaplať

Svetové dni mládeže

Všetkým mladým pripomíname pozvanie na Svetové dni mládeže do Krakova. Prihlasovanie je otvorené do konca mája. Všetky bližšie informácie sú na stránkach mladezba.sk alebo svetovednimladeze.sk. Ak by niekto z mladých túžil ísť na Svetové dni mládeže, ale nemal prostriedky na zaplatenie plnej ceny, môže sa prihlásiť v sakristii. Bratislavská arcidiecéza poskytuje možnosť podpory pre mladých.

Hľadanie životného partnera:

Katolícka zoznamovacia služba katRande pozýva slobodných katolíkov na duchovnú obnovu s názvom „Hľadanie životného partnera s Božou pomocou“. Uskutoční sa v Marianke v dňoch 17. až 19. júna 2016. Bližšie informácie sú dostupné na stránke katRande.org.

Deň rodiny

29. máj 2016 bude Deň rodiny na Katarínke pri Naháči o 11:30 začne sv. omša, ktorú slúži páter R. Režný a po sv. omši opekačka a hry pre deti. Info: Bacigál Martin, 0902 105 740. Doprava vlastným autom. Špekačky si treba priniesť