rodina

7. týždeň v cezročnom období

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  21. máj 8:00 Budmerice Za
17:00 Štefanová
ut  22. máj 18:00 Budmerice
Za † Antona a Máriu Baxoví, syna Ivana a vnuka Jaroslava
st  23. máj 18:00 Jablonec
Za † Milana Gažo a r.o.s, za † Jána a Máriu Zagorovú
18:00 Štefanová
Za † rodičov Antona a Annu Mackových
št  24. máj 18:00 Budmerice
pi  25. máj 15:00 Budmerice
POBOŽNOSŤ K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU
so  26. máj
ne  27. máj 7:30 Budmerice
Za † Jozefa Rajkoviča, 10. výr.
9:00 Jablonec
Za prvoprimajúce deti a ich rodičov a krstných rodičov
9:30 Štefanová
Za † Milana Vivodíka, rodičov a svokrovcov a za † Ladislava Ilavského
10:30 Budmerice Za farníkov
14:00 Budmerice
Odpoludňajšia pobožnosť

Na budúcu nedeľu bude v Budmericiach detská sv. omša

Liturgický kalendár

Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí ustanovila povinnú liturgickú spomienku Panny Márie, Matky Cirkvi, ktorá sa bude sláviť v pondelok po Turíčnej nedeli (Svätodušný pondelok).

Pondelok: PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE, MATKY CIRKVI Spomienka
Utorok: sv. Rity z Casci, rehoľníčky Ľ.spomienka
Streda: Spomienka
Štvrtok: NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA, NAJVYŠŠIEHO A VEČNÉHO KŇAZA Sviatok
Piatok: Féria
Sobota: Féria
Nedeľa: NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

Upratovanie:

26.5. t.r. v sobotu o 8:30 hod. prosíme tieto rodiny na ul. Revolučná – rod. Hegerová, Príhodová, ul. Červenej armády – rod. Pechová, Jarábková, Čechovičová, Šumská, Križanová, Križanová, Režná a Matúšková. Ďakujeme.

Ohlášky:

Dňa 2. júna 2018 chcú v našej farnosti uzavrieť manželstvo Marek Stacho z farnosti Trnava a Mária Horvátová z filiálky Jablonec. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Snúbencov vkladáme do našich modlitieb.

Piate stretnutie z rodín

Piate stretnutie z rodín vo farnosti bude v Dome Panny Márie pomocnice (Farská budova) bude 3. júna t.r. o 16:00 hod.

Birmovanci

V piatok 26. mája o 18:00 hod opravná písomka z poslednej tretiny.

Dnes je pre birmovancov posledný termín na doručenie prihlášky (prihláška riadne vyplnená) a projektu o birmovnom patrónovi

Prvé sv. prijímanie

Na budúcu nedeľu bude v Jablonci prvé sv. prijímanie. Spoveď pre rodičov, prípadne starých a krstných rodičov bude v stredu pred a po sv. omši podľa potreby. Deti, ktoré idú v nedeľu z Jablonca na prvé sv. prijímanie budú mať spoveď v sobotu o 14:00 hod. Deti si môžu prísť vyzdvihnúť šaty na 1. sv. prijímanie v piatok o 18:00 hod. na faru

ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

st  9. máj 18:00 Štefanová
Za živých a zosnulých členov bratstva sv. ruženca
št  10. máj 8:00 Budmerice Za farníkov
17:00 Štefanová
Za † Petra a Annu Odkladalových, rodičov a svokrovcov
17:30 Jablonec
Za † Martina, Františku Hasíkoví a † rodinu
18:30 Budmerice
Za Božiu pomoc pre deti a vnúčatá
pi  11. máj 15:00 Budmerice
POBOŽNOSŤ K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU
18:00 Budmerice
Za † Annu Kočiovú
so  12. máj 16:00 Budmerice
sobášna sv. omša za Mareka Moro a Silviu Hrabovskú
ne  13. máj 7:30 Budmerice Za farníkov
9:00 Jablonec
Za † Agnešu Hasíkovú
9:30 Štefanová
Za †Antona a Annu Buchových a rodičov
10:30 Budmerice
Za † Jána Žiačika
14:00 Budmerice
Odpoludňajšia pobožnosť

Liturgický kalendár

7.V. pondelok BL. Gizela
8.V. utorok Sv. Viktor, mučeník
9.V. streda Sv. Pachonius, opát
10.V. štvrtok Nanebovstúpenie Pána – Slávnosť – prikázaný sviatok
11.V. piatok Bl. Sára Salkaháziová panna a mučenica – Ľsp
12.V. sobota Sv. Pankrác, mučeník – Ľsp

Upratovanie:

12.5. t.r. v sobotu o 8:30 hod. prosíme tieto rodiny na ul Revolučná – rod. Polčicová, Moravčíková, Sobolíková, Országhová, Matúšková, Benešová, Drefková, Baxová, Kuchtová a Jelemenská. Ďakujeme.

Milodary:

Veriaca z Budmeríc obetovala 100,- Eur P. Boh zaplať

Ohlášky:

Dňa 12. mája 2018 chcú v našej farnosti uzavrieť manželstvo Marek Moro z farnosti Budmerice a Silvia Hrabovská z farnosti Budmerice. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Snúbencov vkladáme do našich modlitieb.

Birmovanci

V piatok 11. mája po sv. omši budú birmovanci písať písomku z poslednej tretiny otázok. Treba sa zapísať na čas buď na 18:45 alebo na 19:30 hod.

Zbierka

Na budúcu nedeľu je zbierka na katolícke masmédia

Stretnutie rodín z našej farnosti

Z príležitosti svetové dňa rodiny (15. mája) sa dňa 20. mája t.r. t.j. v nedeľu bude konať stretnutie rodín z našej farnosti.

Štvrtá pôstna nedeľa

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

ut  13. mar 17:30 Budmerice
Za Božiu pomoc v chorobe
st  14. mar 16:30 Štefanová
Pobožnosť krížovej cesty
17:00 Štefanová
Za † Stanislava Mružkoviča a rodičov
17:30 Budmerice
Za † Pavla Novomeského a rodičov
št  15. mar 17:30 Jablonec
Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Vrskovú
pi  16. mar 15:00 Budmerice
POBOŽNOSŤ K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU
17:00 Budmerice Krížová cesta
Za zdravie a Božiu pomoc pre Marienku
so  17. mar 16:00 Jablonec
Za † Pátra Júliusa Obonu, ročná
ne  18. mar 7:30 Budmerice
Za † Ivana Hrdličku, 20. výročie
9:00 Jablonec Za farníkov
9:30 Štefanová
Za † Valentína a Helenu Tekulových
16:00 Budmerice
Za † Ľudmilu Chalamovú

Liturgický kalendár

12.III. pondelok Sv. Teofan, mních

13.III. utorok Sv. Leander, biskup

14.III. streda Sv. Matilda

15.III. štvrtok Sv. Klement Hofbauer, kňaz

16.III. piatok Sv. Heribert, biskup

17.III. sobota Sv. Patrik, biskup – Ľsp

Upratovanie:

17.3. t.r. v sobotu po sv. omši prosíme tieto rodiny na ul. Jána Rašu – Uhlíková, Hrabovská, Halešová, Gažová, Štefunková, Svrčková, Kostická, Kostická, Vydrová a Tomašovičová. Ďakujeme.

Katechéza

V utorok bude katechéza pre dospelých o 19:00 hod.

Spovedanie

V sobotu bude sv. spoveď pre Veľkou nocou v Jablonci od 15:00 do 16:00 hod. a v Budmericiach v nedeľu od 14:00 do 16:00 hod. a po nej bude sv. omša o 16:00 hod. V tento deň nebude druhá sv. omša o 10:30 hod. Prosím, aby ste prihlásili chorých, ktorých treba prísť vyspovedať k Vám domov

Tretie stretnutie z rodín

Tretie stretnutie z rodín vo farnosti z príležitosti svetového stretnutia rodín v Dubline v Írsku bude v Dome Panny Márie pomocnice (Farská budova) v 8. apríla o 16:00 hod.

Birmovanci

Birmovanci nech sa počas pôstneho obdobia zúčastnia na dvoch krížových cestách

Zbierka

Na budúcu nedeľu bude povinná zbierka pre prenasledovaných kresťanov a utečencov

31. NEDEĽA CEZ ROK

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

Sv. omše od stredy do nedele sú v Budmericich a Jablonci pre chrípku zrušené

po  6. nov 17:00 Budmerice
Za † Alojza Kuglera
ut  7. nov 17:00 Budmerice
Za † Miroslava Císara, † rodičov a † Jána a Katarínu
st  8. nov 17:00 Jablonec
Za † Jozefa Šaturu, mesačná
št  9. nov 17:00 Budmerice
Poďakovanie P. Bohu z príležitosti výročia svadby a za zdravie a Božiu pomoc
pi  10. nov 15:00 Budmerice
POBOŽNOSŤ K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU
  16:00 Štefanová
Za † Františka a Viktóriu Augustovičových
  17:00 Budmerice
Za † Jána a Annu Mičkových a † Margitu Fajnorovú
so  11. nov 8:00 Budmerice
Za † Antona Tomašoviča a † rodičov a sestru
ne  12. nov 7:30 Budmerice Za farníkov
9:00 Jablonec
Za † Antona Jedináka a r.o.s.
9:30 Štefanová
Za † Vladimíra a Katarínu Markovičových
10:30 Budmerice
Za † Annu Kunákovú, 40. výročie a † Michala

Liturgický kalendár

6.XI. pondelok Sv. Leonard, pustovník
7.XI. utorok Sv. Engelbert, biskup a mučeník
8.XI. streda Sv. Bohumír, biskup
9.XI. štvrtok Výročie posviacky Lateránskej baziliky – Sviatok
10.XI. piatok Sv. Lev Veľký, pápež a učiteľ Cirkvi – Sp
11.XI. sobota Sv. Martin z Tours, biskup – Sviatok

Upratovanie:

11.11. t.r. v sobotu po sv. omši prosíme tieto rodiny na uul. Jána Rašu: Savkuliaková, Baxová, Buková, Baxová, Somorovská, Hittmárová, Šabranová, Uhlíková, Fraňová. ul. Červenej armády: Holúbeková. Ďakujeme.

Milodary:

Veriaca z Budmeríc obetovala 100,- Eur. Boh zaplať

Budúca nedeľa

Bude stretko miništrantov o 15:00. a stretko rodin. Pri všetkých sv. omšiach konať tradičná dobročinná Svätomartinská zbierka. Jej účelom je v tomto roku poskytnutie podpory utečeneckým kresťanom vracajúcim sa do svojich domovov.