spoveď

TRETIA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Bohoslužby v Budmericiach a Jablonci

po  1. máj 8:00 Budmerice Za † Martina a syna Martina
ut  2. máj 18:00 Budmerice Za † Štefana Študenca, ml.
st  3. máj 17:30 Jablonec Za zdravie a Božiu pomoc pre Elišku
18:00 Štefanová Za † rodičov Ochabových, za synov Jozefa a Rudolfa
št  4. máj 18:00 Budmerice Za † Danielu Molnárovú, 5. výročie
pi  5. máj 8:00 Štefanová Na úmysel
17:30 Jablonec Za † manž. Helenu, rodič. Jozefa a Máriu a brata Dezidera
18:30 Budmerice Za ctiteľov Božského srdca Ježišovho
so  6. máj 8:00 Budmerice Za zdravie a Božiu pomoc pri štúdiu
ne  7. máj 7:30 Budmerice Za farníkov
  9:00 Jablonec Za † František a Štefániu Horvátoví, sestru Editu a brata Jána
  9:30 Štefanová Za † Jozefa Kalného, rodičov, svokrovcov, švagriné a švagrov
  10:30 Budmerice Za † Jozefa a Ľudmilu Tomašovičoví a st.r.o.

V sobotu 6.5. t.r. bude Večeradlo o 7:15 hod.

od 28.4. t.r. do 7.5. t.r. je týždeň modlitieb za duchovné povolania

Sv. spoveď k prvému piatku: pred sv. omšou v Budmericiach okrem piatku

Stretnutie birmovancov v Dome P. Márie Pomocnice v piatok 12.5. po sv. omši

Pred sv. omšou sa budeme spoločne modliť Litánie k Panne Márií

Liturgický kalendár

1.V. pondelok Sv. Jozef, robotník – Ľsp

2.V. utorok Sv. Atanáz, biskup a učiteľ Cirkvi – Sp

3.V. streda Sv. Filip a Jakub, apoštoli. – Sviatok

4.V. štvrtok Sv. Florián mučeník – Ľsp

5.V. piatok Sv. Gothard, biskup – Prvý piatok

6.V.sobota Sv. Dominik Savio

Upratovanie

5.5. t.r. v sobotu o 9:00 hod. prosíme tieto rodiny na ul. Jána Rašu: Lehnertová, Morongová, Stankovičová, Sobolová, Matejiková, Matúškoví a Valková. Ďakujeme.

Hľadá sa kostolník

31. mája t.r. na vlastnú žiadosť končí p. kostolník Stanislav Baxa so službou kostolníka a tiež p. Adelka Baxová tiež na vlastnú žiadosť konči so starostlivosťou o upratovanie kostola a prípravou kvetinvej výzdoby. Preto sa hľadá nový kostolník pre Budmerice. Kto by mal záujem plniť túto službu nech sa prihlási buď u administrátora farnosti JCLic. JUDr. Mgr. Branislava Trubača, alebo u členov farskej ekonomickej rady.

O birmovke

V máji budú mať birmovanci stretnutie s animátormi a tiež bude katechéza aj na fare. V júni a septembri stretnutie mať nebudú ale na konci mesiaca júna bude na fare opekačka. Ak by bola nejaká zmena bude vyhlásená. Do konca septembra treba vedieť odpovedať na prvú tretinu otázok. V októbri z nich budú preskušaní. Birmovka v našej farnosti bude na jar 2018 so súhlasom Arcobiskupského úradu, ktorý stanovuje termín birmovky.

Duchovná obnova pre miništrantov

Od 26. do 28. mája t.r. bude Duchovná obnova pre miništrantov Modra – Zochová chata

PIATA PÔSTNA NEDEĽA

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  3. apr 18:00 Budmerice Za zdravie a Božiu pomoc pre Zuzanku
ut  4. apr 14:30 Budmerice Za † Fanu Rajkovičovú, pohrebná
st  5. apr 17:30 Jablonec Za † Agnešu Hasíkovú
št  6. apr 17:30 Štefanová Za † Máriu Repašovú (1. výročie)
18:00 Budmerice Za † Jána a Jozefínu Moravčíkoví
pi  7. apr 8:00 Budmerice Za ctiteľov Božského srdca Ježišovho
so  8. apr 8:00 Jablonec Za † Štefana Ogiboviča, Jozefa a Rozáliu Baxoví a r.o.s.
ne  9. apr 7:30 Budmerice Za † Máriu Hašekovú, 10. výročie a manžela Rudolfa a † rodičov
9:00 Jablonec Za † Vladimíra Ochabu a rodičov
9:30 Štefanová Za † Jána Vrškového (20. výročie smrti)
10:30 Budmerice Za farníkov

V piatok v Budmericiach bude sv. omša ríno 8:00 hod. Birmovanci nemusia sa v mesiaci apríl zúčastniť sv. omše na prvý piatok.

V sobotu bude Večeradlo o 7:15 hod.

Prineste si na Kvetnú nedeľu ratolesti na požehnanie a procesiu

Liturgický kalendár

3. IV. pondelok Sv. Richard, biskup

4. IV. utorok Sv. Izidor, biskup a učiteľ Cirkvi

5. IV. streda Sv. Vincent Ferrer, kňaz, Sv.Irena

6. IV. štvrtok Sv. Irenej

7. IV. piatok Sv. Ján Krstiteľ de la Salle – Prvý piatok

8.IV.sobota Sv. Dionýz, biskup

Spovedanie v okolitých farnostiach:

Štefanová     štvrtok 6.4.     16:30 – 18:00

Doľany         piatok  7.4.     16:00 – 18:00

Vištuk           sobota 8.4.     09:30 – 11:30

Modra         sobota 8.4.     15:30 – 18:00

Pezinok        nedeľa 9.4.     14:30 – 18:00

Upratovanie:

8.4. t.r. v sobotu o 9:00 hod. prosíme tieto rodiny na ul. Jána Rašu: Rímešová, Okuliarová,Kordošová, Lukačovičová, Baxová, Chalúpková, Potočná, Lukačovičová, Trajdová, Kačincová, Gioriová, Uhlíková, Halešová a Gažová. Ďakujeme.

Milodary:

veriaca rodina z Budmeríc obetovala na okná do Domu P. Márie pomocnice 1340,- Eur a veriaca z Jablonca obetovala 100,- Eur P Boh zaplať

Hľadá sa kostolník

31. mája t.r. na vlastnú žiadosť končí p. kostolník Stanislav Baxa so službou kostolníka a tiež p. Adelka Baxová tiež na vlastnú žiadosť konči so starostlivosťou o upratovanie kostola a prípravou kvetinvej výzdoby. Preto sa hľadá nový kostolník pre Budmerice. Prosím, kto by mal záujem plniť túto službu nech sa prihlási buď u mňa alebo u členov farskej ekonomickej rady. Ďakujem.

Sv. spoveď chorých

Sv. spoveď chorých v stredu Jablonec a vo štvrtok Budmerice

Lamačské chvály

V piatok 7. apríla t.r. sa v našej farnosti v kultúrnom dome v Budmericiach o 18:00 hod. uskutočnia Lamačské chvály. Téma: Ako žiť Božie slovo v problematických partnerských vzťahoch a svedectvo o stretnutí s Bohom. Slovo Marián Tomašec a Robo Slamka

Zápis do prvého ročníka cirkevnej základnej školy:

Cirkevná základná škola sv. Leonarda v Doľanoch pozýva rodičov na zápis ich dieťaťa do tejto školy.
Zápis sa uskutoční dňa 6. apríla od 15:00 – 17:00 hod.

Arcidiecézne stretnutie mládeže:

Pozývame mladých na arcidiecézne stretnutie mládeže Cliptime, ktoré sa bude konať vo Svätom Jure 12.-14. mája 2017, teda v čase 100. výročia fatimských zjavení. Heslo stretnutia – „S TEBOU“ – znamená pozvanie pre každého mladého, aby prišiel a prehĺbil svoj vzťah k Bohu a tiež vzájomné vzťahy v spoločenstve Cirkvi. Zvýhodnená registrácia prebieha do 16. apríla. Viac informácií o programe aj o registrácii je na stránke cliptime.sk.

Možnosť získania odpustkov:

– účasť na pobožnosti krížovej cesty
– v piatok – po sv. prijímaní modlitba pred obrazom Ukrižovaného Pána Ježiša – Dobrý a preláskavý Ježišu…
a za splnenia troch podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca)

Pobožnosť krížovej cesty:

V pôstnom období rozjímame o utrpení Pána Ježiša Krista prosredníctvom pobožnosti krížovej cesty.

Letný pobyt pre rozvedených s deťmi

Misionári Saletíni v spolupráci s Centrom Mediácie a Probácie v Prešove pozývajú na Letný pobyt pre rozvedených s deťmi. Tento rok sa uskutoční v dňoch 31. júla až 5. augusta v Hoteli Mier v Pribyline v Račkovej doline. Cena za ubytovanie so stravou a organizačnými nákladmi je pre dospelého 95 Eur a pre dieťa (do 10 r.) 75 Eur. Prihlasovať sa je možné cez formulár, ktorý nájdete na stránke letnypobytprerozvedenych.webnode.sk.

4. Pôstna nedeľa

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  27. mar 18:00 Budmerice Za † Magdalénu a Imricha Somorovskí
ut  28. mar 8:00 Budmerice Za † Jána Lukačoviča, rodičov a syna
st  29. mar 17:30 Jablonec Za † Štefana a Katarínu Krištovičoví a † rodinu
18:00 Štefanová Poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc
št  30. mar 18:00 Budmerice Za † Jaroslava Baxu
pi  31. mar 8:00 Štefanová Na úmysel
18:00 Budmerice Za † Máriu, Alexandra, Bohuša a † deti
so  1. apr 16:00 Jablonec Za † Magdalénu Solčányovú a † rodičov
ne  2. apr 7:30 Budmerice Za farníkov
9:00 Jablonec Za † Michala a Margitu Cíferskí a r.o.s.
9:30 Štefanová Za † Veroniku Brablecovú a Vilmu Mrvovú
16:00 Budmerice Za † starých rodičov Študencoví a Halešoví

Správca farnosti prosí, aby ste do konca týždňa prihlásili chorých. Na budúci týždeň v Budmericiach zapisuje po sv. omšiach okrem piatku  na sv. omše.

V piatok mládežnícka sv. omša a po nej stretnutie v dome P. Márie pomocnice

Detské sv. omše budú bývať druhú nedeľu v mesiaci

Liturgický kalendár

27.III. pondelok Sv. Rupert, biskup
28.III. utorok Bl. Renáta, mučenica
29.III. streda Sv. Bertold
30.III.štvrtok Sv. Ján Klimak, opát
31.III piatok Sv. Benjamín, diakon a mučeník
1.IV.sobota Sv. Hugo, biskup

Zápis do prvého ročníka cirkevnej základnej školy:

Cirkevná základná škola sv. Leonarda v Doľanoch pozýva rodičov na zápis ich dieťaťa do tejto školy.
Zápis sa uskutoční dňa 6. apríla od 15:00 – 17:00 hod.

Biblická olimpiáda

Družstvo žiakov z Budmerickej školy získalo na biblickej olympiáde v Modre dekanátnom kole 3. miesto. Blahoželáme im.

Arcidiecézne stretnutie mládeže:

Pozývame mladých na arcidiecézne stretnutie mládeže Cliptime, ktoré sa bude konať vo Svätom Jure 12.-14. mája 2017, teda v čase 100. výročia fatimských zjavení. Heslo stretnutia – „S TEBOU“ – znamená pozvanie pre každého mladého, aby prišiel a prehĺbil svoj vzťah k Bohu a tiež vzájomné vzťahy v spoločenstve Cirkvi. Zvýhodnená registrácia prebieha do 16. apríla. Viac informácií o programe aj o registrácii je na stránke cliptime.sk.

Spovedanie:

v sobotu 1. 4.       Častá       15:00 – 17:00

v sobotu 1. 4.       Jablonec       15:00 – 16:00

v nedeľu 2.4.        Dubová    14:00 – 16:00

v nedeľu 2.4.        Budmerice    14:00 – 16:00

Púť do Szombathely

Farnosť Budmerice organizuje  v rámci osláv 1700. výročia od narodenia sv. Martina púť do Maďarska mesta Szombathely, kde sa sv. Martin narodil. Púť je naplánovaná na 1. júla 2017 v spolupráci s Cestovnou kanceláriou Gazdová. Cena púte vrátane poistného je 23 €. Prihlásiť sa je potrebné čo najskôr u p. Škodovej alebo v Jablonci u p. Bacigála

Možnosť získania odpustkov:

– účasť na pobožnosti krížovej cesty
– v piatok – po sv. prijímaní modlitba pred obrazom Ukrižovaného Pána Ježiša – Dobrý a preláskavý Ježišu…
a za splnenia troch podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca)

Hľadá sa kostolník

31. mája t.r. na vlastnú žiadosť končí p. kostolník Stanislav Baxa so službou kostolníka a tiež p. Adelka Baxová tiež na vlastnú žiadosť konči so starostlivosťou o upratovanie kostola a prípravou kvetinvej výzdoby. Preto sa hľadá nový kostolník pre Budmerice. Prosím, kto by mal záujem plniť túto službu nech sa prihlási buď u mňa alebo u členov farskej ekonomickej rady. Ďakujem.

Štúdium katolíckej teológie:

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave ponúka v akademickom roku 2017/2018 magisterské štúdium katolíckej teológie dennou formou pre kandidátov kňazstva, aj pre laikov. Prihlášky sa podávajú do 31.3.2017. Podrobnejšie informácie sú uverejnené na webovej stránke fakulty: www.frcth.uniba.sk.

Letný pobyt pre rozvedených s deťmi

Misionári Saletíni v spolupráci s Centrom Mediácie a Probácie v Prešove pozývajú na Letný pobyt pre rozvedených s deťmi. Tento rok sa uskutoční v dňoch 31. júla až 5. augusta v Hoteli Mier v Pribyline v Račkovej doline. Cena za ubytovanie so stravou a organizačnými nákladmi je pre dospelého 95 Eur a pre dieťa (do 10 r.) 75 Eur. Prihlasovať sa je možné cez formulár, ktorý nájdete na stránke letnypobytprerozvedenych.webnode.sk.

 

ŠTVRTÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  19. dec 8:00 Budmerice Za
ut  20. dec 18:00 Jablonec Za † Martu Hagarovú, výročná
18:00 Budmerice Za † Vincenciu Zichovú, 30. výročie
st  21. dec 17:00 Štefanová Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
št  22. dec 16:30 Budmerice Za † Ladislava Oškeru
pi  23. dec 8:00 Budmerice Za
so  24. dec 22:00 Štefanová Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
22:30 Jablonec Za † Jozefa Graneca a † rodičov
ne  25. dec 0:00 Budmerice Za mojich dobrodincov
  9:00 Jablonec Za † Viktóriu a Františka Kugunber a r.o.s.
  9:30 Štefanová Za † Ľudovíta a Magdalénu Kirinovičových a ich súrodencov
  10:30 Budmerice Za † Alojza a Máriu Šlachtoví

Liturgický kalendár

19.XII. pondelok Bl. Urban V., pápež
20.XII. utorok Sv. Zefirín, pápež
21.XII. streda Sv. Peter Kanízius, kňaz a učiteľ Cirkvi – Sp
22.XII.štvrtok Sv. Františka Xaveria Cabriniová, panna
23.XII.piatok Sv. Ján Kentský, kňaz – Sp
24.XII.sobota Sv. Adam a Eva a všetci predkovia Ježiša Krista

Upratovanie:

23.12. t.r. v piatok o 10:00   hod. prosíme tieto rodiny na ul. J. Holčeka: Jakubcová, Figurová, Glasová, Kunáková a Rausová. Ďakujeme

Výzdobu k Vianociam a stavanie betlehema v kostole v Budmericiach budeme robiť v piatok od 10:00 hod. prosím o pomoc birmovancov, miništrantov a staršie deti

Milodary:

Veriace z Jablonca obetovali 60,- Eur, veriaca z Budmeríc obetovala 20,- na okno na fare a veriaci obetoval 50,- Eur a  veriaca 20,- Eur na kúrenie. Pán Boh zaplať

Na Slávnosť Narodenia Pána, pri sv. omši cez deň, bude tradičná farská ofera.

V sobotu 24.12.

nie je predpísaný pôst, môžeme ho však použiť ako prostriedok k lepšiemu prežívaniu Vianoc. Večer po zvonení kostolných zvonov sa pomodlime, prečítajme si správu o narodení Pána Ježiša (Lk 2, 1-14), poblahoželajme si a až potom zasadnime k štedrovečernému stolu.

Spovedanie v okolitých farnostiach:

pondelok 19.12. Častá 16:00 – 18:00
utorok 20.12. Budmerice 16:00 – 18:00