spoveď

DEVIATA NEDEĽA CEZ ROK

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  5. jún 8:00 Budmerice
17:00 Štefanová Za † Vladimíra (nedožitých 60 rokov)
ut  6. jún 18:00 Budmerice Za † Jozefa a Uršuľu Petrakovičoví a † deti
st  7. jún 15:00 Jablonec Za † Máriu Kucmanovú (pohrebná)
18:00 Štefanová Za † Michala Fuknu
št  8. jún 18:00 Budmerice Za † Jozefínu a Rudolfa Vanekoví a r.o.s.
pi  9. jún 18:00 Budmerice Za † Máriu Cimermanovú, ročná
so  10. jún 8:00 Budmerice Za † Jaroslava Junasa a zaťa Petra Čmaradu
ne  11. jún 7:30 Budmerice Za farníkov
9:00 Jablonec Za † rodičov Novosedlíkoví a Samoví
9:30 Štefanová Za † rodičov, brata a švagrov
10:30 Budmerice Za † Igora Valentoviča

Liturgický kalendár

5.VI. pondelok Sv. Bonifác, biskup a mučeník – Sp

6.VI. utorok Sv. Norbert, biskup

7.VI. streda Sv. Róbert, rehoľník

8.VI. štvrtok Náš Pán Ježiš Kristus, Najvyšší a večný kňaz Sviatok

9.VI. piatok Sv. Efrém

Upratovanie:

10.6. t.r. v sobotu hneď po sv. omši prosíme tieto rodiny na ul. Červenej armády: Nemcová, Schmidtová, Kulifajová, Císarová, Švingálová, 2x Baxová, Ochabová, Haberlová a Šumská. Porosil by som skupinu, ktorá bude upratovať v tomto týždni, pokiaľ sa to nevyrieši inak, aby sa postarali aj o kvetinovú výzdobu. Postačuje, aby bol kvetinová výzdoba pri obetnom stole a pri bohostánku. Ďakujeme.

Milodary:

Veriaca z Budmeríc obetovala pre potreby farnosti 50,- Eur P. Boh zaplať

Katechéza pre dospelých

V utorok o 19:00 hod. bude katechéza pre dospelých

Púť do Marianky

Trojičná púť do Marianky (jarná púť), vyvrcholí slávnostnou svätou omšou v nedeľu 11.júna 2017 o 11.00 hod.

Sviatosť zmierenia:

Na Štefanovej možno pristúpiť ku sviatosti zmierenia každú stredu pred sv. omšou a aj po skončení sv. omše okolo 18:45, keďže mnohí dlhšie pracujú a môže to byť pre nich vhodnejší čas.

Titus Zeman

Pre bližšie spoznanie budúceho blahoslaveného Titusa Zemana odporúčame cyklus štyroch prednášok, v nedeľu 11. júna popoludní v čase od 15.00 do 18.00 v Saleziánskom stredisku Mamateyova – Petržalka (Mamateyova 4). Témy pripravili generálny postulátor saleziánov don Pierluigi Cameroni a prof. Lodovica Zanet, autorka Pozícia o mučeníctve Titusa Zemana. Prednášky budú v taliančine, so simultánnym prekladom do slovenčiny. Viac o podujatí na webe tituszeman.sk/prednášky . (Podujatie je grátis, ale pre zabezpečenie slúchadiel na preklad sa treba zaregistrovať.)

7. Veľkonočná nedeľa

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  29. máj 18:00 Budmerice Za † Marta Schmitdová
ut  30. máj 18:00 Budmerice Za † Petra Babinca a st.r.o.s.
st  31. máj 17:30 Jablonec Za † Jána a Rozáliu Feketeoví, † krstných rodičov a starých rodičov
18:00 Štefanová Za † Štefana a Rozáliu Krajčovičových
št  1. jún
pi  2. jún 8:00 Štefanová na úmysel otca arcibiskupa
17:30 Jablonec Za † manželov Šarmíroví, Izakovičoví, † brata Viliama a dcéru Lenku
18:30 Budmerice Za ctiteľov Božského srdca Ježišovho
so  3. jún 8:00 Budmerice Za † Annu a Štefana Noskovičoví
ne  4. jún 7:30 Budmerice Za farníkov
  9:00 Jablonec Za † Štefana Horváta a r.o.s.
  9:30 Štefanová Za † rodičov Omastových a Polakovičových
  10:30 Budmerice Za † Jozefa Petrakoviča a rodičov

V sobotu o 7:15 bude večeradlo a v nedeľu bude farská ofera.

Liturgický kalendár:

Pondelok: Féria
Utorok: Féria
Streda: Féria
Štvrtok: sv. Justína, mučeníka Spomienka
Piatok: Prvý piatok v mesiaci Féria
Sobota: sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov Spomienka
Nedeľa: Zoslania Ducha Svätého

Upratovanie:

3.6. t.r. v sobotu o 9:00 hod. prosíme tieto rodiny na ul. Červenej armády: Holúbeková, Krajčovičová, Mladenová, Škodová, Tomašovičová, Císarová, Baxová, Krajčovičová, Chobotová. Porosil by som skupinu, ktorá bude upratovať v tomto týždni, pokiaľ sa to nevyrieši inak, aby sa postarali aj o kvetinovú výzdobu. Postačuje, aby bol kvetinová výzdoba pri obetnom stole a pri bohostánku. Ďakujeme.

Sv. spoveď

V Budmericiach pondelok a utorok od 17:00 do sv. omši. Vo štvrtok a piatok sa spovedať nebude.

Kostolník

Od 31. mája je uvoľnené miesto kostolníka v Budmericiach. Správca farnosti sa ospravedlňuje za vzniknuté problémy, ktoré s tým budú súvisieť.

Úprimné P. Boh zaplať p. Adelke Baxovej a  p. kostolníkovi Stanislavovi Baxovi za dlhoročnú službu, ktorú konali pre kostol Budmerice.

 

TRETIA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Bohoslužby v Budmericiach a Jablonci

po  1. máj 8:00 Budmerice Za † Martina a syna Martina
ut  2. máj 18:00 Budmerice Za † Štefana Študenca, ml.
st  3. máj 17:30 Jablonec Za zdravie a Božiu pomoc pre Elišku
18:00 Štefanová Za † rodičov Ochabových, za synov Jozefa a Rudolfa
št  4. máj 18:00 Budmerice Za † Danielu Molnárovú, 5. výročie
pi  5. máj 8:00 Štefanová Na úmysel
17:30 Jablonec Za † manž. Helenu, rodič. Jozefa a Máriu a brata Dezidera
18:30 Budmerice Za ctiteľov Božského srdca Ježišovho
so  6. máj 8:00 Budmerice Za zdravie a Božiu pomoc pri štúdiu
ne  7. máj 7:30 Budmerice Za farníkov
  9:00 Jablonec Za † František a Štefániu Horvátoví, sestru Editu a brata Jána
  9:30 Štefanová Za † Jozefa Kalného, rodičov, svokrovcov, švagriné a švagrov
  10:30 Budmerice Za † Jozefa a Ľudmilu Tomašovičoví a st.r.o.

V sobotu 6.5. t.r. bude Večeradlo o 7:15 hod.

od 28.4. t.r. do 7.5. t.r. je týždeň modlitieb za duchovné povolania

Sv. spoveď k prvému piatku: pred sv. omšou v Budmericiach okrem piatku

Stretnutie birmovancov v Dome P. Márie Pomocnice v piatok 12.5. po sv. omši

Pred sv. omšou sa budeme spoločne modliť Litánie k Panne Márií

Liturgický kalendár

1.V. pondelok Sv. Jozef, robotník – Ľsp

2.V. utorok Sv. Atanáz, biskup a učiteľ Cirkvi – Sp

3.V. streda Sv. Filip a Jakub, apoštoli. – Sviatok

4.V. štvrtok Sv. Florián mučeník – Ľsp

5.V. piatok Sv. Gothard, biskup – Prvý piatok

6.V.sobota Sv. Dominik Savio

Upratovanie

5.5. t.r. v sobotu o 9:00 hod. prosíme tieto rodiny na ul. Jána Rašu: Lehnertová, Morongová, Stankovičová, Sobolová, Matejiková, Matúškoví a Valková. Ďakujeme.

Hľadá sa kostolník

31. mája t.r. na vlastnú žiadosť končí p. kostolník Stanislav Baxa so službou kostolníka a tiež p. Adelka Baxová tiež na vlastnú žiadosť konči so starostlivosťou o upratovanie kostola a prípravou kvetinvej výzdoby. Preto sa hľadá nový kostolník pre Budmerice. Kto by mal záujem plniť túto službu nech sa prihlási buď u administrátora farnosti JCLic. JUDr. Mgr. Branislava Trubača, alebo u členov farskej ekonomickej rady.

O birmovke

V máji budú mať birmovanci stretnutie s animátormi a tiež bude katechéza aj na fare. V júni a septembri stretnutie mať nebudú ale na konci mesiaca júna bude na fare opekačka. Ak by bola nejaká zmena bude vyhlásená. Do konca septembra treba vedieť odpovedať na prvú tretinu otázok. V októbri z nich budú preskušaní. Birmovka v našej farnosti bude na jar 2018 so súhlasom Arcobiskupského úradu, ktorý stanovuje termín birmovky.

Duchovná obnova pre miništrantov

Od 26. do 28. mája t.r. bude Duchovná obnova pre miništrantov Modra – Zochová chata

PIATA PÔSTNA NEDEĽA

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  3. apr 18:00 Budmerice Za zdravie a Božiu pomoc pre Zuzanku
ut  4. apr 14:30 Budmerice Za † Fanu Rajkovičovú, pohrebná
st  5. apr 17:30 Jablonec Za † Agnešu Hasíkovú
št  6. apr 17:30 Štefanová Za † Máriu Repašovú (1. výročie)
18:00 Budmerice Za † Jána a Jozefínu Moravčíkoví
pi  7. apr 8:00 Budmerice Za ctiteľov Božského srdca Ježišovho
so  8. apr 8:00 Jablonec Za † Štefana Ogiboviča, Jozefa a Rozáliu Baxoví a r.o.s.
ne  9. apr 7:30 Budmerice Za † Máriu Hašekovú, 10. výročie a manžela Rudolfa a † rodičov
9:00 Jablonec Za † Vladimíra Ochabu a rodičov
9:30 Štefanová Za † Jána Vrškového (20. výročie smrti)
10:30 Budmerice Za farníkov

V piatok v Budmericiach bude sv. omša ríno 8:00 hod. Birmovanci nemusia sa v mesiaci apríl zúčastniť sv. omše na prvý piatok.

V sobotu bude Večeradlo o 7:15 hod.

Prineste si na Kvetnú nedeľu ratolesti na požehnanie a procesiu

Liturgický kalendár

3. IV. pondelok Sv. Richard, biskup

4. IV. utorok Sv. Izidor, biskup a učiteľ Cirkvi

5. IV. streda Sv. Vincent Ferrer, kňaz, Sv.Irena

6. IV. štvrtok Sv. Irenej

7. IV. piatok Sv. Ján Krstiteľ de la Salle – Prvý piatok

8.IV.sobota Sv. Dionýz, biskup

Spovedanie v okolitých farnostiach:

Štefanová     štvrtok 6.4.     16:30 – 18:00

Doľany         piatok  7.4.     16:00 – 18:00

Vištuk           sobota 8.4.     09:30 – 11:30

Modra         sobota 8.4.     15:30 – 18:00

Pezinok        nedeľa 9.4.     14:30 – 18:00

Upratovanie:

8.4. t.r. v sobotu o 9:00 hod. prosíme tieto rodiny na ul. Jána Rašu: Rímešová, Okuliarová,Kordošová, Lukačovičová, Baxová, Chalúpková, Potočná, Lukačovičová, Trajdová, Kačincová, Gioriová, Uhlíková, Halešová a Gažová. Ďakujeme.

Milodary:

veriaca rodina z Budmeríc obetovala na okná do Domu P. Márie pomocnice 1340,- Eur a veriaca z Jablonca obetovala 100,- Eur P Boh zaplať

Hľadá sa kostolník

31. mája t.r. na vlastnú žiadosť končí p. kostolník Stanislav Baxa so službou kostolníka a tiež p. Adelka Baxová tiež na vlastnú žiadosť konči so starostlivosťou o upratovanie kostola a prípravou kvetinvej výzdoby. Preto sa hľadá nový kostolník pre Budmerice. Prosím, kto by mal záujem plniť túto službu nech sa prihlási buď u mňa alebo u členov farskej ekonomickej rady. Ďakujem.

Sv. spoveď chorých

Sv. spoveď chorých v stredu Jablonec a vo štvrtok Budmerice

Lamačské chvály

V piatok 7. apríla t.r. sa v našej farnosti v kultúrnom dome v Budmericiach o 18:00 hod. uskutočnia Lamačské chvály. Téma: Ako žiť Božie slovo v problematických partnerských vzťahoch a svedectvo o stretnutí s Bohom. Slovo Marián Tomašec a Robo Slamka

Zápis do prvého ročníka cirkevnej základnej školy:

Cirkevná základná škola sv. Leonarda v Doľanoch pozýva rodičov na zápis ich dieťaťa do tejto školy.
Zápis sa uskutoční dňa 6. apríla od 15:00 – 17:00 hod.

Arcidiecézne stretnutie mládeže:

Pozývame mladých na arcidiecézne stretnutie mládeže Cliptime, ktoré sa bude konať vo Svätom Jure 12.-14. mája 2017, teda v čase 100. výročia fatimských zjavení. Heslo stretnutia – „S TEBOU“ – znamená pozvanie pre každého mladého, aby prišiel a prehĺbil svoj vzťah k Bohu a tiež vzájomné vzťahy v spoločenstve Cirkvi. Zvýhodnená registrácia prebieha do 16. apríla. Viac informácií o programe aj o registrácii je na stránke cliptime.sk.

Možnosť získania odpustkov:

– účasť na pobožnosti krížovej cesty
– v piatok – po sv. prijímaní modlitba pred obrazom Ukrižovaného Pána Ježiša – Dobrý a preláskavý Ježišu…
a za splnenia troch podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca)

Pobožnosť krížovej cesty:

V pôstnom období rozjímame o utrpení Pána Ježiša Krista prosredníctvom pobožnosti krížovej cesty.

Letný pobyt pre rozvedených s deťmi

Misionári Saletíni v spolupráci s Centrom Mediácie a Probácie v Prešove pozývajú na Letný pobyt pre rozvedených s deťmi. Tento rok sa uskutoční v dňoch 31. júla až 5. augusta v Hoteli Mier v Pribyline v Račkovej doline. Cena za ubytovanie so stravou a organizačnými nákladmi je pre dospelého 95 Eur a pre dieťa (do 10 r.) 75 Eur. Prihlasovať sa je možné cez formulár, ktorý nájdete na stránke letnypobytprerozvedenych.webnode.sk.