spoveď

TRETIA ADVENTNÁ NEDEĽA

Bohoslužby v Budmericiach a Jablonci

ut  18. dec 17:00 Budmerice
Na úmysel ordinára
st  19. dec 17:00 Jablonec
Za + Ľudovíta Krajčoviča a r.o.s.
št  20. dec 8:00 Budmerice
Za + Zdenku Tavačovú
pi  21. dec 8:00 Budmerice
Za + Alojza Šlachtu
so  22. dec 8:00 Budmerice
Za + Ladislava Oškeru
23.12. 7:30 Budmerice Za farníkov
9:00 Jablonec
Za +rodinu Martina Hasíka
10:30 Budmerice
Za zdravie a Božiu pomoc z príležitosti dožitých 80 rokov

V sobotu o 8:30 hod. sa budú ozdobovať vianočné stromčeky a betlehem. Prosíme staršie deti a mládež a ostatných farníkov o pomoc.

Liturgický kalendár:

Pondelok: Féria
Utorok: Féria
Streda: Féria
Štvrtok: Féria
Piatok: Féria
Sobota:
Nedeľa: Štvrtá adventná nedeľa

Upratovanie:

v sobotu 22.12. t.r. o 8:30 hod. prosíme rodiny na ul. Juraja Holčeka: Bohušová, Kulifajová, Poláková, Baničová, Dusíková, Pechová, Hrdličková, Molnárová, Perželová, Tisoňová, Oškerová, Parajková, Bejdáková, Šumská a Katonová. P. Boh zaplať

Milodary:

veriaci z Budmeríc obetovali na opravu kostola 80,- Eur. A pre potreby farnosti 50,- Eur P. Boh zaplať

Spoveď

Posledná možnosť pristúpiť v našom dekanáte k sv. spovedi pred vianočnými sviatkami bude v sobotu 22.12. t.r. popoludní v Pezinku. Štvrtú adventnú nedeľu sa už spovedať nebude

PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  3. dec 8:00 Budmerice
Za poďakovanie a za Božiu pomoc z príležitosti dožitých 80 rokov
ut  4. dec 17:00 Budmerice
Za + Jozefa a Alžbetu Krajčovičoví a dcéru
st  5. dec 17:00 Budmerice
Mikuláška pobožnosť
17:00 Štefanová
za + Annu a syna Vladimíra Schmidtových
št  6. dec 17:00 Budmerice
Za + František a Justínu Krajčovičoví
pi  7. dec 8:00 Štefanová
za + Štefana Belicu
17:00 Jablonec
Za + Katarínu Vachunovú, ročná
18:00 Budmerice
Za ctiteľov Božského srdca Ježišovho
so  8. dec 9:00 Jablonec
Za + Annu a Gerváza Polakovičoví a r.o.s., súrodencov a dcéru Ivetu
9:30 Štefanová na úmysel
10:30 Budmerice Za farníkov
ne  9. dec 7:30 Budmerice Za farníkov
9:00 Jablonec
Za + rodinu Tibenskú a Kišovú
9:30 Štefanová
za + rodičov Horeckých a synov
10:30 Budmerice
Za + Karola a Máriu Chynoradských

V stredu o 17:00 hod. bude Mikuláška pobožnosť

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Františka Xaverského, kňaza Spomienka
Utorok: Féria
Streda: Féria
Štvrtok: sv. Mikuláša, biskupa Ľ.spomienka
Piatok: sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi Spomienka
Sobota: NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PANNY MÁRIE, prikázaná slávnosť
Nedeľa: DRUHÁ ADVENTNÁ

Upratovanie:

v piatok 7.12. t.r. po sv. omši prosíme rodiny na ul. Juraja Holčeka: Vadovičová, Pešková, Homzová, Krchnáková, Mičková, Stojkovičová, ul. Podhájska: Trebatická, Hrežová, Vrábelová a Bócová . P. Boh zaplať

Milodary:

na kostol po odpočítaní zvončeka zostalo na opravu kostola 1092,- Eur a veriaci poslal na účet na opravu kostola 100,- Eur P. Boh zaplať. Doposiaľ sa na opravu vyzbieralo spolu 3485,75 Eur

V sobotu je prikázaný sviatok.

Sv. omše budú takto v piatok večer s platnosťou z prikázaného sviatku Nepoškvrneného počatia P. Márie v Jablonci o 17:00 hod. a v Budmericiach o 18:00 hod. a v sobotu v Jablonci o 9:00 a v Budmericiach o 10:30 hod.

Sv. spoveď

Sv. spoveď k prvému piatku pred sv. omšami.

Sv. spoveď k Vianočným sviatkom bude v Jablonci 15. decembra t.r. a v Budmericiach 16. decembra t.r.

Spovedanie pred Vianočnými sviatkami

15. december 2018 – sobota

15:00 – 16:00
Jablonec

15:00 – 17:00
Častá

16. december 2018 – nedeľa

14:30 – 16:30
Budmerice

14:00 – 16:00
Dubová

19. december 2018 – streda

16:00 – 17:30
Stefanová

20. december 2018 – štvrtok

16:00 – 18:00
Dolany

21. december 2018 – piatok

15:30 – 18:00
Modra

22. december 2018 – sobota

9:30 – 11:30
Báhoň

9:30 – 11:30
Vištuk

14:30 – 18:00
Pezinok (kláštor)

14:30 – 16:00
Vinosady

30. týždeň v cezročnom období

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  29. okt 7:30 Budmerice
ut  30. okt 17:30 Jablonec
Za + Jozefa a Máriu Baničoví a + deti, + Emíliu, syna Jozefa a r.o.s.
st  31. okt 18:00 Budmerice
Za + Imricha a Annu Peškoví, Štefana a Boženu Dusíkoví a + deti
št  1. nov 9:00 Jablonec Za farníkov
9:30 Štefanová
za živých a zosnulých kňazov tu pôsobiacich
10:30 Budmerice
Za + Moniku Študencovú, ročná
pi  2. nov 17:00 Jablonec
Za + Jozefa Zelníka a r.o.s.a + súrodencov
17:00 Štefanová
za všetkých verných zosnulých
18:00 Budmerice
Za všetkých zomrelých
so  3. nov 8:00 Budmerice
Za zdravie a Božiu pomoc pre krstného syna
ne  4. nov 7:30 Budmerice Za farníkov
9:00 Jablonec
Za + Agnešu Hasíkovú, + rodinu Hyncovú a Hasíkovú
9:30 Štefanová
za + Karola a súrodencov
10:30 Budmerice
Za + Jozefa a Ľudmilu Miškovičoví

Sv. omša v stredu o 18:00 hod. v Budmericiach bude s platnosťou zo sviatku Všetkých svätých

Upratovanie:

3.11. t.r. po sv. omši prosíme rodiny na ul. Revolučná: Oscitá, Hrdlilčková, Krasňanská, Machalová, Polčicová, Moravčíková, Sobolíková, Országhová, Benešová a Drefková. P. Boh zaplať

V Jablonci sv. Omša v utorok o 17:30 ruženec a po sv. omša

Vysluhovanie sviatosti zmierenia:

Sv. spoveď v utorok v Jablonci a piatok polhodinu pred sv. omšou

Sv. spoveď v Budmericiach v pondelok ráno polhodinu pred sv. omšou, stredu polhodinu pred sv. omšou a prípadne aj po nej, vo štvrtok po sv. omši.

Možnosť získať úplné odpustky:

2. novembra – návšteva kostola, modlitba Otče náš a Verím v Boha a tri obvyklé podmienky
(sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca)
1. až 8. novembra – návšteva cintorína a modlitba za zosnulých a tri obvyklé podmienky

Liturgický kalendár:

štvrtok 1.11. – slávnosť Všetkých svätých – prikázaný sviatok
piatok 2.11. – spomienka na všetkých verných zosnulých

Sviečka za nenarodené deti:

Fórum života organizuje s podporou a požehnaním otcov biskupov už pätnásty ročník celoslovenskej kampane Sviečka za nenarodené deti. Cieľom kampane je pripomenúť si osud nenarodených detí, ktoré zomreli pri spontánnom alebo umelom potrate. Spomienku na tieto deti je možné vyjadriť symbolicky večer 2. novembra v deň Pamiatky zosnulých zapálením sviečky a modlitbou alebo pietnym stíšením v kruhu rodiny. Túto kampaň a aktivity na ochranu života od počatia je možné podporiť zakúpením originálnej bielej sviečky. Sviečku si môžete zakúpiť vzadu na stolíku. Plastová 1,- Eur a sklená 4,- Eur.