Cesta

Po dlhom hľadaní
si uvedomíš
cestu.
Ďalej ísť
treba.
Boh vie,
pokiaľ.
Orieš život,
až po prst
neba.

Milada Marušincová, zo zbierky „Narodenie slzy“.