Márnivosť

Stvoril si nás
na svoj obraz.
Ďalej sa maľujeme sami.
Modely z Burdy,
vôňa Diora ulicami
prchá.
Dôstojne nosíme
hlavy,
duchaplne
strácame ducha.

Milada Marušincová, zo zbierky “Narodenie slzy”.