Čas

Ľudia sú bohatí.
Sú vlastníkmi
svojho času.
Každý ho má
presne vymeraný.
Ani o tom čase
nevedia,
ak nie je planý.

Milada Marušincová, zo zbierky „Potkýnanie“.