Za Jurajom Holčekom

Cesta k ľuďom
dnes je zarúbaná.
Boľavá, živá rana.
Národ zblúdený,
modlitbu zanechal.
Zatratil vieru predkov
a činom tým,
stratil všetko.
Len múdrosť Božia
vie,
čo dušiam v núdzi
prospeje:
Apoštol,
buditeľ,
ako Juraj Holček,
on v istej dobe bdel,
tvoril dobu,
od krstu človeka,
až k jeho hrobu.

Milada Marušincová, zo zbierky „Napokon“.