Čas

Zo zbierky “Potkýnanie” od Milady Marušincovej.