Výlet do Podolínca

Výlet do Podolínca bude v predposledný augustový týždeň, dátum sa spresní, v rámci spolupráce s obecným úradom, ktorý prispeje na dopravu. Je určený pre deti, ktoré majú 9 viac rokov. Výlet bude trvať 3 dni, ubytovanie bude zabezpečené v kláštore redemptoristov. Tento kláštor je zo 17. storočia spolu s barokovým kostolom a je pamätným miestom, na ktorom bolo v 50-tych rokoch väzenie pre rehoľníkov z celého Slovenska. Pre deti môže byť veľmi zaujímavé stráviť nejaký čas v takomto kláštore.Program bude naplnený výletmi – uvažujeme o Spišskom hrade, Spišskej Kapitule a Levoči a samozrejme aj sv. omšou. Deň sa počíta na cestu tu a deň na cestu naspäť, čiže deti tu budú spať dve noci.

Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedIn