Obnova misií

Obnova misií je pokračovaním ľudových misií vo farnosti, do ktorej sa misionári vracajú spravidla do jedného alebo dvoch rokov od času, kedy sa uskutočnili 8-dňové misie. Misijná obnova trvá 5 dní, počas ktorých sa rozvíjajú ďalšie témy, o ktorých je dobre rozjímať a uskutočňovať ich vo svojom živote. Obnova misií má za cieľ utužiť a upevniť misijné nadšenie a náboženský duch vo farnosti. Obnova misií v našej farnosti bude v termíne 25.-30.9.2012. Znova tam bude vytvorený priestor pre stretnutie s deťmi na sv. omši, pekná sviečková pobožnosť za duše v očistci na cintoríne, vyslúženie sv. zmierenia atď. Obsahom je obnova misií kratšia ako misie, ale zato je to aj ďalší priestor na to, aby sme vnímali, že Boh nás neustále hľadá a znovu nám otvára svoje ruky, aby sme mohli znova povstať a byť jednoducho s Ním.