misie

PROGRAM MISIÍ BÁHOŇ – JARNÁ

Sobota 17.11.
Báhoň: 18.00 Sv. omša, slávnostné zahájenie Sv. misií

Nedeľa 18.11.
Báhoň: 7.30 Sv. omša s misijnou kázňou
Jarná: 9.00 Sv. omša s misijnou kázňou
Báhoň: 10.30 Sv. omša s misijnou kázňou
Báhoň: 14.00 Katechéza pre mužov
Báhoň: 15.30 Katechéza pre ženy

Pondelok 19.11.
Báhoň: evanjelizačný program pre žiakov ZŠ
Báhoň: 18.00 Sv. omša s misijnou kázňou

Utorok 20.11.
8.00 spovedanie chorých po domoch
Báhoň: 18.00 Sv. omša s misijnou kázňou

Streda 21.11.
Báhoň: 9.00 DSS
Jarná: 17.00 Sv. omša s misijnou kázňou
Báhoň: 18.00 Sv. omša s misijnou kázňou

Štvrtok 22.11.
Báhoň: 18.00 Sv. omša s misijnou kázňou – po Sv. omši adorácia pred sviatosťou oltárnou spojená s odprosujúcou pobožnosťou

Piatok 23.11.
Báhoň: 10.00 Sv. omša pre starších a chorých spojená s vysluhovaním sviatosti pomazania chorých
Báhoň: 18.00 Sv. omša pre deti, mládež a birmovancov, po Sv. omši evanjelizačný program pre deti, mládež a birmovancov

Sobota 24.11.
Báhoň: 17.30 Novéna k Matke ustavičnej pomoci
Báhoň: 18.00 Sv. omša s misijnou kázňou

Nedeľa 25.11.
Báhoň: 7.30 Sv. omša s misijnou kázňou + požehnanie devocionálií
Jarná: 9.00 Sv. omša s misijnou kázňou a požehnanie misijného kríža
Báhoň: 10.30 Sv. omša s misijnou kázňou a požehnanie misijného kríža
Svätá spoveď 1 hodinu pred každou Sv. omšou

Obnova misií

Obnova misií je pokračovaním ľudových misií vo farnosti, do ktorej sa misionári vracajú spravidla do jedného alebo dvoch rokov od času, kedy sa uskutočnili 8-dňové misie. Misijná obnova trvá 5 dní, počas ktorých sa rozvíjajú ďalšie témy, o ktorých je dobre rozjímať a uskutočňovať ich vo svojom živote. Obnova misií má za cieľ utužiť a upevniť misijné nadšenie a náboženský duch vo farnosti. Obnova misií v našej farnosti bude v termíne 25.-30.9.2012. Znova tam bude vytvorený priestor pre stretnutie s deťmi na sv. omši, pekná sviečková pobožnosť za duše v očistci na cintoríne, vyslúženie sv. zmierenia atď. Obsahom je obnova misií kratšia ako misie, ale zato je to aj ďalší priestor na to, aby sme vnímali, že Boh nás neustále hľadá a znovu nám otvára svoje ruky, aby sme mohli znova povstať a byť jednoducho s Ním.