Znamenia Roku zasväteného života

Pred nejakým časom, tu na východnom Slovensku, kde teraz pôsobím, sa stalo, že istá žena nastúpila do autobusu a pýta si lístok. Nasleduje šoférova otázka: „Kde?“ Žena hovorí: „Na ruku“. Vodič autobusu pokračuje: „Ja sa pýtam: kde to bude?“. Dotyčná žena odpovedá: „Na svadbu“. Šofér už stráca trpezlivosť: „Ja sa Vás pýtam, kde bude tá svadba?!“ A žena dobromyseľne hovorí: „Keď bude pekne, tak vonku, keď bude pršať, tak dnu.“

Tento úsmevný príbeh nám hovorí aj o tom, ako si nevieme niekedy porozumieť. Hovoríme rovnakou rečou, žijeme v tom istom kraji a predsa… Ježiš Kristus žil medzi svojimi rodákmi, poznali ho a predsa… „Vari to nie je Jozefov syn?“ (Lk 4,22), hovoria Nazaretčania vo chvíli, keď k nim zavíta Ježiš. „Veď ho poznáme od detstva! Čo to znamená, kým sa robí?“

Prišiel medzi svojich a predsa ho nepoznali, hovorí evanjelista sv. Ján (porov. Jn 1, 11). Boží Syn sa stal človekom, prijal identitu Hebreja, hovoril tým istým jazykom ako tisíce iných ľudí a predsa… Ako môže byť naše srdce vzdialené od toho, čo nám Boh chce povedať! Vnímame znamenia čias? Znamenia, ktoré nám Boh posiela aj v Cirkvi?

Rok 2015, ako oznámil Svätý Otec František vlani 29. novembra na stretnutí s rehoľníkmi, bude Rokom zasväteného života. Jeho slávnostné otvorenie je plánované už na október 2014, v súvislosti s 50. výročím publikovania koncilového dekrétu Perfectae caritatis o obnove rehoľného života, a ukončený by mal byť 21. novembra 2015, vo Svetový deň „Pro orantibus“, venovaný klauzúrnym komunitám.

Čo nám to má povedať? Vnímajme, že sa to nedeje náhodou. Rehoľníci sú znameniami tej skutočnosti, ktorá nepominie, ba ktorá sa naplní na konci čias: Božej zvrchovanej moci. Svojimi sľubmi čistoty, chudoby a poslušnosti poukazujú na realitu, ktorá sa stane skutočnosťou: Božie kráľovstvo, ktoré je už teraz medzi nami, zvíťazí. Lebo Ježiš je Pán. Keď teda uvidíte kdesi na ulici alebo v kostoloch, nemocniciach, školách rehoľníkov a rehoľnice vnímajte, že Boh k vám hovorí o tom, že vo večnosti sa ľudia už nebudú vydávať ani ženiť, lebo ich jedinou dokonalou láskou bude Pán, že jediným bohatstvom pre človeka bude Pán a že vo večnosti sa bude plniť Božia vôľa celá.  Po ničom inom človek  nebude túžiť, len chváliť Pána. A práve to už môžeme zakusovať my všetci už teraz a tu – aj keď nedokonale, v únave, v bolestiach, krížoch, ale aj v radostiach, úspechoch a pokoji, ktorý prichádza od Pána. Božie kráľovstvo je už tu a teraz… Boh pre svoj ľud pripravil veľkolepú budúcnosť a nenecháva nás bez znamení o tejto skutočnosti. Aj o tom bude práve tento mimoriadny Rok.

P. Róbert Režný CSsR