Otče,….

Dá sa ľudským srdcom
ďakovať, za Ducha Svätého
dary?
Duch pomáha v tichosti,
žiari,
ponúka plameň lásky
hladať na oltári.
Pretavuje planý čas,
aj za náš nevďak, žije
sladko v nás.

Milada Marušincová, z pripravovanej zbierky.