Príď

Príď Duch svätý,
ožiar ľudstvo
v tomto čase.
Daruj milosť
sedmorú,
pre verných
i tých,
čo hľadajú
zemské posty.
Národy bez pokánia
nezomrú,
ak milosrdenstvo
nás Tvoje neopustí.

Milada Marušincová, z pripravovanej zbierky.