Buďte dobrí ak môžete

Start up pre Ježiša v piatok 15. júna 2018 v gazdovskej dedinke v Abelande
Zapoj sa, alebo prepošli mužom v Tvojom okolí pozvánku na službu: Buďte dobrí ak môžete, ktorá sa uskutoční v piatok 15. júna 2018 v gazdovskej dedinke v Abelande.

Ak si muž a chceš posilniť svoju vieru v Pána Ježiša, posilniť svoju identitu a poslanie muža, zažiť lásku a dotyk Ducha Svätého, zažiť dynamiku mužskej spirituality, chceš byť užitočný pre svoje okolie a spoločnosť, si srdečne pozvaný na stretnutie s názvom: Buďte dobrí, ak môžete.

Si otvorený na nové priateľstvá a spoluprácu? Si pripravený dávať a prijímať povzbudenie? Ak si pripravený nielen dobro prijať, ale sa aj aktívne podieľať na jeho šírení a sprostredkovaní druhým ľuďom, tak nesmieš na našom stretnutí mužov chýbať.

Oslovili sme viacerých z Vás, ktorí slúžite v rôznych oblastiach spoločnosti napr. v službe ľuďom bez domova, sociálne slabým rodinám a jednotlivcom, profamily, prolife, v službe ohlasovania evanjelia (novej evanjelizácie), v kňazskej službe.

Na stretnutie pozývame každého muža, ochotného sa podieľať na službe druhým ľuďom.

Mt 20, 6-7 „Čo tu nečinne stojíte celý deň? Vraveli mu: „Nik nás nenajal.“ Povedal im: „Choďte aj vy do mojej vinice!“

Stretnutie sa bude konať v piatok 15. júna 2018 v gazdovskej dedinke v Abelande (Abelovci, 90055 Lozorno c.d. 1044, GPS súradnice: 48.322873075°N, 17.079062462°E) v čase 18:00 – 22:00.

Program:

1. Chvály

2. Svedectvá, hosťami sú:

kňaz Marian Kuffa – je známym farárom zo Žakoviec, kde sa s láskou stará o o ľudí na okraji spoločnosti, bezdomovcov, rôzne závislých ľudí, prepustených z väzenia a sociálne a ľudsky opustených ľudí.

prof. Vladimír Krčméry – je slovenský lekár, vedec – odborník na tropickú medicínu, infektológiu, onkológiu, vysokoškolský pedagóg, zakladateľ zdravotníckych, sociálnych zariadení a zahraničných humanitárnych misií v krajinách tretieho sveta.

Igor Ábel – je muž, ktorému dal Boh sen. Ten sen sa plní v jeho rodine a aj v dedine na mieste, ktorú nazval Abeland.

3. Priestor na osobné rozhovory a priateľstvá.

4. Vzájomné žehnanie si.

Našim hostiteľom je tento krát Igor Ábel, majiteľ a správca Abelandu.

Prineste si rybárske, alebo rozkladacie stoličky. Budeme sedieť pod holým nebom, aby ste mali na čom :-).

Ak by bolo nepriaznivé počasie, tak miesto podujatia bude na inom mieste. Zmenu oznámime mailom, ale len zaregistrovaným účastníkom.

Každý účastník prispeje na mieste 5 €, čo pokryje náklady na nápoj, chlieb s masťou (prípadne bude hlivový guláš). Zvyšné prostriedky z registrácie budú použité na ohlasovanie evanjelia prostredníctvom výroby video svedectviev a svedectiev slova.

Prihlásenie:

Prosíme, aby ste svoju účasť z dôvodu nutnosti prípravy pohostenia záväzne potvrdili najneskôr do pondelka 08.06.2018 tu na prihlasovacom formulári:

https://docs.google.com/forms/d/1GtMqy3frxScAVpO3SVWyTyVuEM0auzsNoeElZwmf5wM/edit

vyplnením formulára nám zároveň udeľujete súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov a budú použité výlučne na rozposielanie newsletterov, ktoré budú obsahovať informácie o podobných akciách. Zostaňte s nami v spojení a pridajte si nás medzi odberateľov noviniek youtube kanála Spoločenstva Dobrého pastiera, kliknutím na červený button odoberať.

Tešíme sa na Vás a ďakujeme

Marek Nikolov
Člen služobného tímu Spoločenstva Dobrého pastiera