26. nedeľa cez rok

Deti, ktoré navštevujú ZŠ v Budmericiach a budú sa so spolužiakmi pripravovať na 1. sv. prijímanie sa s rodičmi na budúcu nedeľu 6.októbra po druhej sv. omši (začína o 10:30) stretnú v kostole v Budmericiach s vdp. farárom. Toto prvé stretnutie je zároveň prihlásením na prípravu.

11. týždeň v Cezročnom období

V stredu bude v Budmericiach sv. omša s platnosťou zo sviatku Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi a na sviatok, t.j. vo štvrtok bude sv. omša v Jablonci o 17:30 hod a Budmericiach o 19:00 hod. Ráno sv. omša nebude

6. veľkonočný týždeň

Stretnutie rodín v našej farnosti bude 30. júna na okáľoch v parku budmerického kaštieľa a začne o 15:00 hod. popoludní

5. veľkonočný týždeň

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej po  20. máj 8:00 Budmerice Za + Františka a Rozáliu Císaroví ut  21. máj 18:00 Budmerice Za + Jána … čítať viac