stretnutie

27. týždeň v cezročnom období

Bohoslužby v Budmericiach a Jablonci

ut  9. okt 17:30 Budmerice
Za + Jozefa a Jozefínu Moravčikoví a rodičov
st  10. okt 17:30 Jablonec
Za + Františka Kirinoviča a rodičov Vaškových a Fojtíkových
št  11. okt 17:30 Budmerice
Za + Jána a Máriu Saskoví a rodičov
pi  12. okt 15:00 Budmerice
POBOŽNOSŤ K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU
17:30 Budmerice
Za + Annu Koričovú
so  13. okt 8:00 Budmerice
Za + Vladimíra Beneša, ročná
ne  14. okt 7:30 Budmerice Za farníkov
9:00 Jablonec
Za + Máriu a Jaroslava Belicoví, Jozefínu a Valentína Saboví
10:30 Budmerice
Za poďakovanie sa Pánu Bohu za dožitých 90 rokov

Liturgický kalendár:

Pondelok: Féria
Utorok: Féria
Streda: Féria
Štvrtok: sv. Jána XXIII., pápeža Ľ.spomienka
Piatok: Féria
Sobota: Panny Márie v sobotu Ľ.spomienka
Nedeľa: Dvadsiata ôsma nedeľa v cezročnom období

Upratovanie: 13.10. t.r. po sv. omši prosíme rodiny na ul. Jána Rašu – Šabranová, Uhlíková, Fraňová, ul. Červenej armády: Holúbeková, Krchnáková, Sirotová, Ochabová, Krajčovičová, Mladenová a Tomašovičová P. Boh zaplať

Milodary: veriaci obetovali 180,- Eur P. Boh zaplať

Cez týždeň modlitba sv. ruženca o 17:30 hod. a po modlite sv. omša

V utorok bude o 19:00 hod. katechéza pre dospelých

Na budúci piatok stretko mládeže na fare.

Na budúcu nedeľu budeš stretko miništrantov o 15:00 hod

26. týždeň v cezročnom období

Bohoslužby v Budmericiach a Jablonci

po  1. okt 7:30 Budmerice Za kňazov
ut  2. okt 17:30 Budmerice
Za + Jozefa Salaya, mesačná
st  3. okt 17:30 Jablonec
Za + Jozefínu Kyselicovú a Františka a Danielu
št  4. okt 17:30 Budmerice
Za poďakovanie za dožitých 65 rokov
pi  5. okt 15:00 Budmerice
POBOŽNOSŤ K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU
17:30 Jablonec
Za + Jozefa Šaturu, ročná
18:00 Budmerice
Za ctiteľov Božského srdca Ježišovho
so  6. okt 8:00 Budmerice
Za + Michala a Emíliu Branišoví a + synov
ne  7. okt 7:30 Budmerice
Za + Antona, Máriu Halešoví a st. rodičov
9:00 Jablonec Za farníkov
10:30 Budmerice
Za + Justínu Jakúbekovú

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša (z Lisieux), panny a učiteľky Cirkvi Spomienka
Utorok: Svätých anjelov strážcov Spomienka
Streda: Féria
Štvrtok: Sv. Františka Assiského Spomienka
Piatok: Prvý piatok v mesiaci Féria
Sobota: Panny Márie v sobotu Ľ.spomienka
Nedeľa: Dvadsiata siedma nedeľa v cezročnom období

Upratovanie:

6.10. t.r. po sv. omši prosíme rodiny na ul. Jána Rašu – rod. Micháleková, Chovancová, Vydrová, Charbulová, Savkuliaková, Baxová, Buková, Somorovská, Hittmárová a Kuglerová. P. Boh zaplať

Ruženec

Cez týždeň modlitba sv. ruženca o 17:30 hod. a po modlite sv. omša okrem prvého piatku modlitba sv. ruženca bude o 18:00 hod. a po nej sv. omša

Spoveď

Sv. spoveď k prvému piatku od 17:00 hod. do 17:30 hod.

Večeradlo

V sobotu o 7:15 hod.

Stretnutie rodín

Na budúcu nedeľu o 16:00 hod.

21. týždeň v cezročnom období

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  27. aug 8:00 Budmerice
Za poďakovanie sa P. Bohu za vnuka Rasťa
st  29. aug 16:00 Budmerice
68. výročie „Akcie rehoľníčky“ spomienková omša
ne  2. sep 7:30 Budmerice Za farníkov
9:00 Jablonec
Za † Františka a Annu Novosedlíkoví a syna Vladimíra
9:30 Štefanová
Za † Rudolfa Ochabu a Jozefa
10:30 Budmerice
Za † Serafínu Študencovú, mesačná

Liturgický kalendár

27.VIII. pondelok Sv.Monika – Sp
28.VIII. utorok Sv. Augustín, biskup a učiteľ Cirkvi– Sp
29.VIII. streda Mučenícka smrť sv.Jána Krstiteľa – Sp
30.VIII. štvrtok Bl. Idefonz Schuster, biskup
31.VIII. piatok Sv. Jozef z Arimatey a Nikodém
1.IX. sobota Sv. Egid, opát

Upratovanie:

1.9.. t.r. v sobotu o 8:30 hod. prosíme rodiny na ul. Juraja Holčeka: Hlavatá, Sasková, Oškerová, Oláhová a Kunáková. P. Boh zaplať

Zastupovanie

Od 27.8. do 1.9. bude zastupovať d.p. Vladimír Banský z Častej

68. výročie „Akcie rehoľníčky“

Dňa 29. augusta (v stredu) si v Budmericiach Konfederácia politických väzňov Slovenska pripomenie 68. výročie „Akcie rehoľníčky“ – násilného vyvezenia rehoľných sestier z kláštorov, ktoré sa udialo 29. augusta 1950. Milosrdné sestry Sv. kríža boli vyvezené na majer Nový Dvor – Havkáč pri Budmericiach, kde bývali a pracovali v otrasných podmienkach.
Toto spomienkové podujatie začne o 16-tej hodine vo farskom kostole sv. omšou, ktorú bude celebrovať d.p. Peter Rúčka. Po nej bude nasledovať stretnutie na fare, kde odznejú spomienky rehoľných sestier. Sestrám na Havkáči vtedy rôznym spôsobom pomáhali aj obyvatelia Budmeríc a Jablonca. Predseda Konfederácie politických väzňov pozýva na toto podujatie všetkých, ale najmä tých, ktorí si na sestry na Havkáči pamätajú osobne alebo zo spomienok svojich príbuzných. Aj ich svedectvo bude iste obohatením tohto podujatia.

Buďte dobrí ak môžete

Start up pre Ježiša v piatok 15. júna 2018 v gazdovskej dedinke v Abelande
Zapoj sa, alebo prepošli mužom v Tvojom okolí pozvánku na službu: Buďte dobrí ak môžete, ktorá sa uskutoční v piatok 15. júna 2018 v gazdovskej dedinke v Abelande.

Ak si muž a chceš posilniť svoju vieru v Pána Ježiša, posilniť svoju identitu a poslanie muža, zažiť lásku a dotyk Ducha Svätého, zažiť dynamiku mužskej spirituality, chceš byť užitočný pre svoje okolie a spoločnosť, si srdečne pozvaný na stretnutie s názvom: Buďte dobrí, ak môžete.

Si otvorený na nové priateľstvá a spoluprácu? Si pripravený dávať a prijímať povzbudenie? Ak si pripravený nielen dobro prijať, ale sa aj aktívne podieľať na jeho šírení a sprostredkovaní druhým ľuďom, tak nesmieš na našom stretnutí mužov chýbať.

Oslovili sme viacerých z Vás, ktorí slúžite v rôznych oblastiach spoločnosti napr. v službe ľuďom bez domova, sociálne slabým rodinám a jednotlivcom, profamily, prolife, v službe ohlasovania evanjelia (novej evanjelizácie), v kňazskej službe.

Na stretnutie pozývame každého muža, ochotného sa podieľať na službe druhým ľuďom.

Mt 20, 6-7 „Čo tu nečinne stojíte celý deň? Vraveli mu: „Nik nás nenajal.“ Povedal im: „Choďte aj vy do mojej vinice!“

Stretnutie sa bude konať v piatok 15. júna 2018 v gazdovskej dedinke v Abelande (Abelovci, 90055 Lozorno c.d. 1044, GPS súradnice: 48.322873075°N, 17.079062462°E) v čase 18:00 – 22:00.

Program:

1. Chvály

2. Svedectvá, hosťami sú:

kňaz Marian Kuffa – je známym farárom zo Žakoviec, kde sa s láskou stará o o ľudí na okraji spoločnosti, bezdomovcov, rôzne závislých ľudí, prepustených z väzenia a sociálne a ľudsky opustených ľudí.

prof. Vladimír Krčméry – je slovenský lekár, vedec – odborník na tropickú medicínu, infektológiu, onkológiu, vysokoškolský pedagóg, zakladateľ zdravotníckych, sociálnych zariadení a zahraničných humanitárnych misií v krajinách tretieho sveta.

Igor Ábel – je muž, ktorému dal Boh sen. Ten sen sa plní v jeho rodine a aj v dedine na mieste, ktorú nazval Abeland.

3. Priestor na osobné rozhovory a priateľstvá.

4. Vzájomné žehnanie si.

Našim hostiteľom je tento krát Igor Ábel, majiteľ a správca Abelandu.

Prineste si rybárske, alebo rozkladacie stoličky. Budeme sedieť pod holým nebom, aby ste mali na čom :-).

Ak by bolo nepriaznivé počasie, tak miesto podujatia bude na inom mieste. Zmenu oznámime mailom, ale len zaregistrovaným účastníkom.

Každý účastník prispeje na mieste 5 €, čo pokryje náklady na nápoj, chlieb s masťou (prípadne bude hlivový guláš). Zvyšné prostriedky z registrácie budú použité na ohlasovanie evanjelia prostredníctvom výroby video svedectviev a svedectiev slova.

Prihlásenie:

Prosíme, aby ste svoju účasť z dôvodu nutnosti prípravy pohostenia záväzne potvrdili najneskôr do pondelka 08.06.2018 tu na prihlasovacom formulári:

https://docs.google.com/forms/d/1GtMqy3frxScAVpO3SVWyTyVuEM0auzsNoeElZwmf5wM/edit

vyplnením formulára nám zároveň udeľujete súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov a budú použité výlučne na rozposielanie newsletterov, ktoré budú obsahovať informácie o podobných akciách. Zostaňte s nami v spojení a pridajte si nás medzi odberateľov noviniek youtube kanála Spoločenstva Dobrého pastiera, kliknutím na červený button odoberať.

Tešíme sa na Vás a ďakujeme

Marek Nikolov
Člen služobného tímu Spoločenstva Dobrého pastiera