stretnutie

Buďte dobrí ak môžete

Start up pre Ježiša v piatok 15. júna 2018 v gazdovskej dedinke v Abelande
Zapoj sa, alebo prepošli mužom v Tvojom okolí pozvánku na službu: Buďte dobrí ak môžete, ktorá sa uskutoční v piatok 15. júna 2018 v gazdovskej dedinke v Abelande.

Ak si muž a chceš posilniť svoju vieru v Pána Ježiša, posilniť svoju identitu a poslanie muža, zažiť lásku a dotyk Ducha Svätého, zažiť dynamiku mužskej spirituality, chceš byť užitočný pre svoje okolie a spoločnosť, si srdečne pozvaný na stretnutie s názvom: Buďte dobrí, ak môžete.

Si otvorený na nové priateľstvá a spoluprácu? Si pripravený dávať a prijímať povzbudenie? Ak si pripravený nielen dobro prijať, ale sa aj aktívne podieľať na jeho šírení a sprostredkovaní druhým ľuďom, tak nesmieš na našom stretnutí mužov chýbať.

Oslovili sme viacerých z Vás, ktorí slúžite v rôznych oblastiach spoločnosti napr. v službe ľuďom bez domova, sociálne slabým rodinám a jednotlivcom, profamily, prolife, v službe ohlasovania evanjelia (novej evanjelizácie), v kňazskej službe.

Na stretnutie pozývame každého muža, ochotného sa podieľať na službe druhým ľuďom.

Mt 20, 6-7 „Čo tu nečinne stojíte celý deň? Vraveli mu: „Nik nás nenajal.“ Povedal im: „Choďte aj vy do mojej vinice!“

Stretnutie sa bude konať v piatok 15. júna 2018 v gazdovskej dedinke v Abelande (Abelovci, 90055 Lozorno c.d. 1044, GPS súradnice: 48.322873075°N, 17.079062462°E) v čase 18:00 – 22:00.

Program:

1. Chvály

2. Svedectvá, hosťami sú:

kňaz Marian Kuffa – je známym farárom zo Žakoviec, kde sa s láskou stará o o ľudí na okraji spoločnosti, bezdomovcov, rôzne závislých ľudí, prepustených z väzenia a sociálne a ľudsky opustených ľudí.

prof. Vladimír Krčméry – je slovenský lekár, vedec – odborník na tropickú medicínu, infektológiu, onkológiu, vysokoškolský pedagóg, zakladateľ zdravotníckych, sociálnych zariadení a zahraničných humanitárnych misií v krajinách tretieho sveta.

Igor Ábel – je muž, ktorému dal Boh sen. Ten sen sa plní v jeho rodine a aj v dedine na mieste, ktorú nazval Abeland.

3. Priestor na osobné rozhovory a priateľstvá.

4. Vzájomné žehnanie si.

Našim hostiteľom je tento krát Igor Ábel, majiteľ a správca Abelandu.

Prineste si rybárske, alebo rozkladacie stoličky. Budeme sedieť pod holým nebom, aby ste mali na čom :-).

Ak by bolo nepriaznivé počasie, tak miesto podujatia bude na inom mieste. Zmenu oznámime mailom, ale len zaregistrovaným účastníkom.

Každý účastník prispeje na mieste 5 €, čo pokryje náklady na nápoj, chlieb s masťou (prípadne bude hlivový guláš). Zvyšné prostriedky z registrácie budú použité na ohlasovanie evanjelia prostredníctvom výroby video svedectviev a svedectiev slova.

Prihlásenie:

Prosíme, aby ste svoju účasť z dôvodu nutnosti prípravy pohostenia záväzne potvrdili najneskôr do pondelka 08.06.2018 tu na prihlasovacom formulári:

https://docs.google.com/forms/d/1GtMqy3frxScAVpO3SVWyTyVuEM0auzsNoeElZwmf5wM/edit

vyplnením formulára nám zároveň udeľujete súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov a budú použité výlučne na rozposielanie newsletterov, ktoré budú obsahovať informácie o podobných akciách. Zostaňte s nami v spojení a pridajte si nás medzi odberateľov noviniek youtube kanála Spoločenstva Dobrého pastiera, kliknutím na červený button odoberať.

Tešíme sa na Vás a ďakujeme

Marek Nikolov
Člen služobného tímu Spoločenstva Dobrého pastiera

7. týždeň v cezročnom období

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  21. máj 8:00 Budmerice Za
17:00 Štefanová
ut  22. máj 18:00 Budmerice
Za † Antona a Máriu Baxoví, syna Ivana a vnuka Jaroslava
st  23. máj 18:00 Jablonec
Za † Milana Gažo a r.o.s, za † Jána a Máriu Zagorovú
18:00 Štefanová
Za † rodičov Antona a Annu Mackových
št  24. máj 18:00 Budmerice
pi  25. máj 15:00 Budmerice
POBOŽNOSŤ K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU
so  26. máj
ne  27. máj 7:30 Budmerice
Za † Jozefa Rajkoviča, 10. výr.
9:00 Jablonec
Za prvoprimajúce deti a ich rodičov a krstných rodičov
9:30 Štefanová
Za † Milana Vivodíka, rodičov a svokrovcov a za † Ladislava Ilavského
10:30 Budmerice Za farníkov
14:00 Budmerice
Odpoludňajšia pobožnosť

Na budúcu nedeľu bude v Budmericiach detská sv. omša

Liturgický kalendár

Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí ustanovila povinnú liturgickú spomienku Panny Márie, Matky Cirkvi, ktorá sa bude sláviť v pondelok po Turíčnej nedeli (Svätodušný pondelok).

Pondelok: PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE, MATKY CIRKVI Spomienka
Utorok: sv. Rity z Casci, rehoľníčky Ľ.spomienka
Streda: Spomienka
Štvrtok: NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA, NAJVYŠŠIEHO A VEČNÉHO KŇAZA Sviatok
Piatok: Féria
Sobota: Féria
Nedeľa: NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

Upratovanie:

26.5. t.r. v sobotu o 8:30 hod. prosíme tieto rodiny na ul. Revolučná – rod. Hegerová, Príhodová, ul. Červenej armády – rod. Pechová, Jarábková, Čechovičová, Šumská, Križanová, Križanová, Režná a Matúšková. Ďakujeme.

Ohlášky:

Dňa 2. júna 2018 chcú v našej farnosti uzavrieť manželstvo Marek Stacho z farnosti Trnava a Mária Horvátová z filiálky Jablonec. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Snúbencov vkladáme do našich modlitieb.

Piate stretnutie z rodín

Piate stretnutie z rodín vo farnosti bude v Dome Panny Márie pomocnice (Farská budova) bude 3. júna t.r. o 16:00 hod.

Birmovanci

V piatok 26. mája o 18:00 hod opravná písomka z poslednej tretiny.

Dnes je pre birmovancov posledný termín na doručenie prihlášky (prihláška riadne vyplnená) a projektu o birmovnom patrónovi

Prvé sv. prijímanie

Na budúcu nedeľu bude v Jablonci prvé sv. prijímanie. Spoveď pre rodičov, prípadne starých a krstných rodičov bude v stredu pred a po sv. omši podľa potreby. Deti, ktoré idú v nedeľu z Jablonca na prvé sv. prijímanie budú mať spoveď v sobotu o 14:00 hod. Deti si môžu prísť vyzdvihnúť šaty na 1. sv. prijímanie v piatok o 18:00 hod. na faru

SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

 

po  14. máj
Rekolekcia Marianka
ut  15. máj 18:00 Budmerice
Za † Stanislava Chobota, brata Jozefa a † rodičov a st. rodičov
st  16. máj 18:00 Jablonec
Za † rodinu Jarábkovú a Lukovičovú
18:00 Štefanová
Za † Jozefa (45. výročie) a † Máriu (15. výročie smrti)
št  17. máj 18:00 Budmerice
Za † Františka a Annu Vydroví, syn Stanislava a st. rodičov
pi  18. máj 15:00 Budmerice
POBOŽNOSŤ K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU
18:00 Budmerice
Za † Martina a Františku Šotníkoví, synov a nevesty
so  19. máj 8:00 Budmerice
Za † Timoteja a Ľudmilu Stránovských a † dcéry
ne  20. máj 7:30 Budmerice
Za † Mária Babinca, ročná
9:00 Jablonec Za farníkov
9:30 Štefanová
Za † Františka a Ernesta a rodičov Bohušových
10:30 Budmerice
Za † Adrianu Moravčíkovú
14:00 Budmerice
Odpoludňajšia pobožnosť

V utorok katechéza pre dospelých

Liturgický kalendár

14.V. pondelok Sv. Matej, apoštol – Sviatok
15.V. utorok Sv. Žofia, Sv.Izidor
16.V. streda Sv. Ján Nepomucký, kňaz a mučeník – Sp
17.V. štvrtok Sv. Paschal Baylonský
18.V. piatok Sv. Ján I., pápež a mučeník – Ľsp
19.V. sobota Sv. Klaudia, panna a mučenica

Upratovanie:

19.5. t.r. v sobotu o 8:30 hod. prosíme tieto rodiny na ul. Pod Bielym vŕškom – rod. Krajčíková, ul. Revolučná – rod. Rajkovičová, Šebová, Žiačiková, Miskovičová, Haršanyová, Kuglerová, Oscitá, Junasová a Šmidová. Ďakujeme.

Ohlášky:

Dňa 2. júna 2018 chcú v našej farnosti uzavrieť manželstvo Marek Stacho z farnosti Trnava a Mária Horvátová z filiálky Jablonec. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Snúbencov vkladáme do našich modlitieb.

Birmovanci

V piatok 18. mája po sv. omši preskúšanie birmovancov, ktorí ešte nepísali písomku z poslednej tretiny o 18:45 hod. a o 19:30 hod. opravné pre birmovancov

Stretnutie rodín

Z príležitosti svetového dňa rodiny (15. mája) sa dňa 20. mája t.r. t.j. v nedeľu bude konať stretnutie rodín z našej farnosti. V kaštieli pri okáľoch. Občerstvenie bude zabezpečené. Fazulovica, klobásky a voda.

Zbierka

Na budúcu nedeľu bude farská zbierka. Za Váš milodar vopred P. Boh zaplať

Oprava kostola

„Členkov farskej rady p. Škodovou som bol oslovený, že ju pristavila skupina farníkov so žiadosťou, že treba opravovať kostol. Samozrejme takejto iniciatíve sa nebránim. Aj mne záleží na tom ako vyzerá kostol a sám som už viackrát na potrebu opravy kostola upozorňoval. Bez financií sa to však urobiť nedá a ani bez pomoci Vás farníkov. Preto čakám na návrhy z Vašej strany ako si to predstavujete a akým spôsobom by sme na opravu získali peniaze lebo zvonček a ostatné príjmy postačujú zväčša len na bežné výdaje.“

„Koľko sa vyzberalo na zbierkach pre potreby farnosti som Vám vyhlásil po jej konaní. Koľko sa vyzberalo na zbierky, ktoré sú povinné a nie sú prijímam farnosti Vás informujem na konci roka“

JCLic. JUDr. Mgr. Branislav Trubač, administrátor farnosti

Letné kántrové dni

Letné kántrové dni budú na budúci týždeň v stredu, piatok a v sobotu. Obsah kántrových dní sú prosby za jednotu kresťanov alebo za duchovné povolania. Záväzný je jeden deň. My budeme sláviť v stredu.