stretnutie

12. týždeň v Cezročnom období

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  24. jún 8:00 Budmerice
Za zdravie a Božiu pomoc pre sestru
ut  25. jún 18:00 Budmerice
Za + Pavla Križana
st  26. jún
št  27. jún 17:00 Štefanová
za + Vladimíra Schmidta
18:00 Budmerice
Za + rodinu Mateja Kolembusa a r.o.s.
pi  28. jún 15:00 Budmerice
Pobožnosť Božiemu milosrdenstvu
17:00 Štefanová
za + Ignáca a Ľudmilu Schmidtových
17:30 Jablonec
Za + Dominika a Teréziu Špajdloví
18:30 Budmerice
Za + Ladislava Zajaca, kňaza
so  29. jún 8:00 Budmerice
Za + Jarmilu Trojakovú, výročná
9:30 Jablonec Za farníkov
9:30 Štefanová
za + Pavla, Mariána a Boženu
ne  30. jún 7:30 Budmerice Za farníkov
9:00 Jablonec
Za + Gabriela a Justínu Jánošikoví a dcéru Annu a r.o.s.
9:30 Štefanová
na úmysel novokňaza
10:30 Budmerice
Za + Vilmu a Ľudovíta Fajnoroví a syna Štefana

Liturgický kalendár:

Pondelok: Narodenie sv. Jána Krstiteľa Slávnosť
Utorok: Féria
Streda: Féria
Štvrtok: sv. Ladislava Ľ.spomienka
Piatok: Najsvätejšieho srdca Ježišovho Slávnosť
Sobota: sv. Petra a Pavla, apoštolov, prikázaná slávnosť Slávnosť
Nedeľa: Trinásta nedeľa v cezročnom období

Upratovanie:

v piatok po večernej sv. omši 28.6. t.r. prosíme tieto rodiny na ul. Jána Rašu: Kačincová, Uhlíková, Hrabovská, Gažová, Svrčková, Kostická, Kostická, Rybecká, Vydrová a Tomašovičová P. Boh zaplať

Sv. omše na sviatok sv. Petra a Pavla v Budmericiach ráno o 8:00 hod. a v Jablonci o 9:30 hod.

Stretnutie rodín v našej farnosti bude 30. júna na okáľoch v parku budmerického kaštieľa a začne o 15:00 hod. popoludní

Na budúcu nedeľu bude o 10:30 hod. tzv. detská sv. omša

V sobotu 29.6. t.r. o 18:00 hod. sa organizuje koncoročná opekačka pre deti zo spevokolu Zvonček a ich rodičov a pre mládež vo farskej záhrade

Pozývame mladých našej arcidiecézy na arcidiecézne stretnutie mládeže Cliptime, ktoré sa tento rok uskutoční v bratislavskej Rači v dňoch 20.-22. septembra ako jedno zo sprievodných podujatí Národného pochodu za život zamerané na mladých. Pripravuje sa bohatý duchovný, formačný, ale aj zábavný a hudobný program určený pre všetky skupiny mladých. Osobitne pozývame birmovancov, ktorí na jeseň príjmu sviatosť birmovania, aby sa stretli spolu s otcami biskupmi a spoločne zamysleli, ako súvisí birmovka s výzvami, ktoré prináša život. Viac aktuálnych informácií o programe, aj prihlasovaní postupn e n&aacu te;jdete na stránke cliptime.sk.

Pozývame mladých, ktorí chcú slúžiť vo farnostiach a spoločenstvách, prihlásiť sa na Bratislavskú animátorskú školu. Už 11. ročník tejto formácie mladých sa začne v októbri tohto roku. Viac informácií o obsahu a priebehu BAŠky, ako aj o spôsobe prihlásenia je na stránke mladezba.sk.

11. týždeň v Cezročnom období

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  17. jún 8:00 Budmerice
Za + Alojza Hegera a vnuka Ladislava
16:00 Štefanová
za + Máriu Nagyovú (pohrebná sv. omša. Potom pohrebné obrady)
ut  18. jún 18:00 Budmerice
Za + Pavla a Julianu Šimunových
st  19. jún 18:00 Budmerice
Na úmysel ordinára
št  20. jún 17:00 Štefanová
za + Stanislava Mruškoviča a rodičov
17:30 Jablonec
Za + rodinu Mateja Kolembusa a r.o.s.
19:00 Budmerice Za farníkov
pi  21. jún 15:00 Budmerice
Pobožnosť Božiemu milosrdenstvu
18:00 Budmerice
Za zdravie a Božiu pomoc
so  22. jún 8:00 Budmerice
Za + Emíliu Ochabovú a syna Karola
ne  23. jún 7:30 Budmerice
Za + Ľudovíta Puteca
8:00 Štefanová
poďakovanie Pánu Bohu za dar 50 rokov kňazstva – vdp. Jozefa Loziňáka
9:00 Jablonec
Za + Teréziu Novosedlíkovú, mesačná
10:30 Budmerice Za farníkov

Liturgický kalendár:

Pondelok: Féria
Utorok: Féria
Streda: Féria
Štvrtok: NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI, prikázaná slávnosť Slávnosť
Piatok: sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka Spomienka
Sobota: Panny Márie v sobotu Ľ.spomienka
Nedeľa: Dvanásta nedeľa v cezročnom období

Upratovanie:

v sobotu 22.6. t.r. o 8:30 prosíme tieto rodiny na ul. Jána Rašu: Okuliarová, Kvaková, Lukačovičová, Baxová, Chalúpková, Potočná, Lukačovičová, Štrbová a Trajdová. P. Boh zaplať

V stredu bude v Budmericiach sv. omša s platnosťou zo sviatku Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi a na sviatok, t.j. vo štvrtok bude sv. omša v Jablonci o 17:30 hod a Budmericiach o 19:00 hod. Ráno sv. omša nebude

Stretnutie rodín v našej farnosti bude 30. júna na okáľoch v parku budmerického kaštieľa a začne o 15:00 hod. popoludní

Na budúci týždeň okrem štvrtku sa zapisuje na rané sv. omše cez prázdniny.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na dobročinné diela sv. Otca.

10. týždeň v Cezročnom období

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

ut  11. jún 14:00 Budmerice
Za + Karola Pastuchu, pohrebná
st  12. jún 18:00 Jablonec
Za + rodinu Šutiakovú a Zámožíkovú
18:00 Štefanová
za + Karola Slávika, rodičov Michala a Helenu, – za + svokrovcov Jozefa a Máriu
št  13. jún 18:00 Budmerice
Za + Ľudovíta a Pavlínu Šumských a syna Františka
pi  14. jún 15:00 Budmerice
Pobožnosť Božiemu milosrdenstvu
18:00 Budmerice
Za + Jaroslava Baxu
so  15. jún 8:00 Budmerice
Za + Stanislava Riečičiara a + rodičov
ne  16. jún 7:30 Budmerice
Poďakovanie za dožitých 70 rokov
9:00 Jablonec Za farníkov
9:30 Štefanová
za + Jozefínu Ilavskú, Milana Vivodíka a Ladislava Ilavského – (20. výročie smrti)
10:30 Budmerice
Za + Salome Morávkovú, ročná

Liturgický kalendár:

Pondelok: Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi Spomienka
Utorok: sv. Barnabáša, apoštola Spomienka
Streda: Féria
Štvrtok: NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA NAJVYŠIEHO A VEČNÉHO KŇAZA Ľ.spomienk
Piatok: Féria
Sobota: Panny Márie v sobotu Ľ.spomienka
Nedeľa: NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

Upratovanie:

v sobotu 15.6. t.r. o 8:30 prosíme tieto rodiny na ul. Juraja Holčeka: Sasková, Oškerová, Oláhová, Kunáková, Soukupová, Figurová, Krajčovicová, Moravčíková, Babincvá a Sabová. P.Boh zaplať

Stretnutie rodín v našej farnosti bude 30. júna na okáľoch v parku budmerického kaštieľa a začne o 15:00 hod. popoludní

V nedeľu 16. júna 2019 o 15.00 hod. bude bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský sláviť v Katedrále sv. Martina svätú omšu, počas ktorej vysvätí nových kňazov a diakonov Bratislavskej arcidiecézy. Všetci sú srdečne pozvaní.

7. veľkonočný týždeň

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  3. jún 8:00 Budmerice Na úmysel
ut  4. jún 18:00 Budmerice
Za + Štefana a Annu Noskovičoví
st  5. jún 18:00 Štefanová
za + rodičov Mackových, za + synov Jaroslava a Antona
št  6. jún
pi  7. jún 8:00 Štefanová
za + Františka Jakuša
15:00 Budmerice
Pobožnosť Božiemu milosrdenstvu
18:00 Jablonec
Za + Juraja a Vlastu Müleroví
19:00 Budmerice
Za ctiteľov Božského srdca Ježišovho
so  8. jún 8:00 Budmerice
Za + Františka a Annu Baxoví
16:00 Budmerice
Sobáš Oliver Jakubec a Dominika Horváthová
ne  9. jún 7:30 Budmerice
Za + Annu Matuškovú, ročná
9:00 Jablonec Za farníkov
9:30 Štefanová
za + Dušana Schmidta (5. výročie smrti)
10:30 Budmerice
Za prvoprímajúce deti a ich rodiny

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov Spomienka
Utorok: Féria
Streda: sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka Spomienka
Štvrtok: sv. Norberta, biskupa Ľ.spomienk
Piatok: Prví piatok v mesiaci Féria
Sobota: Féria
Nedeľa: ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO

Upratovanie:

prosíme rodičov prvoprimajúcich detí. P. Boh zaplať.

Milodary:

Veriaca rodina obetovala z Budmeríc 100,- Eur a veria tiež z Budmeríc pre potreby farnosti 100,- Eur. P. Boh zaplať

Na budúcu nedeľu je v našej farnosti prvé sv. prijímanie o 10:30 hod.

Sv. spoveď pre deti bude v sobotu o 9:00 hod a po nej pre rodičov. Rodičia môžu pristúpiťk sv. spovedi v utorok pred sv. omšou

Stretnutie rodín v našej farnosti bude 30. júna na okáľoch v parku budmerického kaštieľa a začne o 15:00 hod. popoludní

Ohlášky:

Dňa 8.6.2019 chcú v našej farnosti uzavrieť manželstvo Bc. Oliver Jakubec z farnosti Brodzké a Ing. Dominika Horváthová z farnosti Budmerice. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Snúbencov vkladáme do našich modlitieb.

Na budúcu nedeľu na slávnosť Zoslania Ducha svätého je farská ofera

Nácviky k slávnosti 1.sv.prijímania budú v tomto týždni 4. a 6.júna (utorok a štvrtok) vždy o 15.00 hod. v kostole. Je potrebné, aby sa deti nácvikov zúčastňovali.

V stredu a vo štvrtok bude zastupovať d.p. Ján Záhradník z Vištuka